🇳🇱 Staken en beloningen in Proof of Stake

Staken op Cardano vergeleken met Ethereum

Het staking- en beloningssysteem van Cardano ondersteunt en stimuleert de decentralisatie van de blockchain, en is een fundamenteel onderdeel van het Cardano protocol. Door een deel (of al) hun ADA te staken, worden Cardano gebruikers actieve deelnemers aan de instandhouding van het netwerk. En staken in Cardano is veilig, zonder extra kosten of een eigen bijdrage vooraf.

Dit artikel vergelijkt het staken in Cardano met staken in Ethereum 2.0, aan de hand van technische informatie uit publieke bronnen. De bedoeling is een handige samenvatting te geven van algemeen beschikbare informatie, met enkele referenties voor lezers om hun eigen onderzoek uit te kunnen voeren.

Staken op Cardano

Decentralisatie was het doel en het belangrijkste resultaat van de Shelley ontwikkelingsfase in Cardano in 2020. ADA eigenaars kunnen hun ADA delegeren aan stake pools die worden gerund door onafhankelijke stake pool operators (SPO’s). Er bestaan nu ondertussen duizenden stake pools.

Vijf jaar ervaring en miljoenen walletadressen hebben de veiligheid en decentralisatie van Cardano’s Ouroboros Proof-of-Stake consensus protocol aangetoond, zowel op het gebied van schaal en volume.

Iedereen die een kleine hoeveelheid ADA heeft, kan een stake pool draaien op een computer die hiervoor ingesteld is. Het runnen van een stake pool vereist wel enige technische kennis. Deze pagina van Cardano.org geeft meer details.

De eenvoudigste en meest gebruikte optie voor een ADA houder is het delegeren van hun ADA aan een stake pool. Dit overzicht over staking in Cardano is vanuit het oogpunt van een delegator:

 • Een wallet heeft een stake adres (dat stake bundelt) en een beloningsadres (dat beloningen accumuleert)
 • Aan het begin van elke epoch (delegatiecyclus die vijf dagen duurt) wordt een momentopname gemaakt van de som van de ADA aanwezig in deze wallet — dit vormt de hoeveelheid stake voor de wallet in de volgende delegatiecyclus van 5 dagen.
 • Wanneer een ADA houder stake delegeert aan een pool, verhoogt hij de kans dat die pool een blok produceert.
 • Als een stake pool blokken produceert in een epoch, worden de beloningen van de blokproductie verdeeld onder zowel de ada-gedelegeerde(n) als de stake pool volgens de vergoedingsstructuur van de pool.
 • Beloningen worden berekend tijdens de epoch volgend op deze waarin de blokken zijn geproduceerd, en vervolgens betaald aan beloningsadressen aan het begin van de volgende epoch.
 • Cardano bevordert decentralisatie door de optimale grootte van een stake pool te beperken met de parameter k.
 • ADA in een beloningenadres wordt automatisch opnieuw gestaked, en kan indien gewenst direct worden afgehaald uit het beloningsadres om te gebruiken.
 • Het delegatieproces is een fundamenteel onderdeel van het protocol, en beloningen worden automatisch verdeeld door de blockchain zelf.

Figuur 1 toont de belangrijkste onderdelen van het verloop van staking in Cardano. Elke epoch start een nieuwe cyclus en gebeuren al deze activiteiten gelijktijdig in elke epoch.

Figuur 1. De opeenvolging van gebeurtenissen bij staking in Cardano

De belangrijkste gevolgen van dit systeem zijn:

 • Gedelegeerde stake levert beloningen op die met tussenpozen van vijf dagen.
 • Er is geen blokkeringsperiode of straf voor vroegtijdige opname van ADA nadat de momentopname is gemaakt.
 • Het saldo op het einde van de epoch wordt gebruikt als stake in de volgende epoch.
 • Het saldo van de wallet tijdens een epoch heeft geen invloed op de beloningen van die epoch, alleen het saldo op het einde van de epoch.
 • ADA houders kunnen hun stake over verschillende pools verdelen.
 • Het veiligheidsrisico wordt geminimaliseerd omdat de gestakete ADA nooit de eigen wallet verlaat, en er geen overdracht van eigenaar gebeurt. De eigenaar behoudt de volmacht en controle over de wallet en de inhoud ervan.
 • Er zijn geen kosten voor delegators omdat het protocol de pool operator rechtstreeks beloont.

Staken op Ethereum

De omvorming van een Proof of Work naar een Proof of Stake blockchain was de belangrijkste motivatie voor ETH2.0 en de Merge.

Het Ethereum protocol biedt geen ondersteuning voor delegatie direct via het protocol. Dus tenzij de houder zijn eigen validerende pool opereert, moet hij kiezen tussen staking via een externe dienst of via pooled staking. Alle opties worden hieronder besproken. In beide gevallen moet de stake worden overgedragen van de wallet van de ETH-houder naar een externe stake wallet, zodat de houder de controle over zijn ETH verliest.

Het Ethereum-protocol heeft de mogelijkheid om een validator die zich slecht of nalatig gedraagt ten opzichte van het netwerk, te straffen door zijn stake te vernietigen. Dit proces heet slashing, en kan leiden tot de uitsluiting van een validator van het netwerk. Meer informatie.

Solo home staking in Ethereum

Dit is de beste optie op gebied van veiligheid van de staker en de veiligheid van het netwerk. Dit is vergelijkbaar met het runnen van een stake pool in Cardano.

Meer informatie over solo staking.

 • Een minimum van 32 ETH moet gestaked worden.
 • Beloningen worden rechtstreeks uitbetaald in ETH vanuit het protocol.
 • Zowel stake als beloningen kunnen niet worden opgenomen gedurende enige tijd, naar schatting één tot twee jaar. De gestakete ETH en beloningen zitten dus geblokkeerd in het protocol voor deze periode.
 • Een speciale computer die 24/7 met het internet verbonden is, wordt aanbevolen.
 • Technische expertise, een snelle verbinding en een betrouwbare computer zijn noodzakelijk.
 • Als nieuw gekochte ETH wordt toegevoegd aan een staking adres, wordt het niet automatisch gestaked.
 • Als een validator verkeerd geconfigureerd is of offline gaat, bestaat het gevaar van slashing.

Staking bij externe dienst in Ethereum

Externe bedrijven baten de validator uit tegen betaling.

Meer informatie over staking bij externe dienst.

 • Dezelfde beperkingen als voor solo staking zijn van toepassing op staken en opnames
 • Ethereum ondersteunt delegatie niet van nature in het protocol, dus de validator moet eerlijk handelen en geen boetes van regelgevers of slashing van het protocol oplopen.
 • De externe operator heeft de toegangs- en ondertekeningssleutels van de houder nodig, de ETH eigenaar verliest dus de controle.
 • De externe operatoren zijn betalende diensten.

Pooled staking in Ethereum

Externe operatoren beheren één of meer validerende systemen. De operator levert software waarmee ETH-houders bedragen kleiner dan 32 ETH kunnen staken.

Meer informatie over pooled staking.

 • De operator kan een smart contract en een speciale token voorzien dat de gestakete ETH vertegenwoordigt.
 • Als er een speciale token is, kan die gebruikt worden als onderpand of yield farming.
 • De externe exploitant is onderworpen aan opnamebeperkingen, wat gevolgen kan hebben voor de stake.
 • Ethereum ondersteunt van nature geen gepoolde of gedelegeerde stake, dus de externe partij moet betrouwbaar zijn.
 • Externe exploitanten zijn niet gratis.

Conclusie

Staken is een belangrijke eigenschap van elke Proof of Stake blockchain, maar elke blockchain heeft zijn eigen regels.

Niets in dit artikel is bedoeld als professioneel advies, inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, juridisch of fiscaal advies. Input Output Global, Inc. is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van of vertrouwen op informatie in dit artikel.

Tekst vertaald naar het Nederlands door BeADA Cardano Stake Pool (www.beadapool.com). Als u dit artikel nuttig vond, kan u mijn werk steunen door te delegeren aan onze Cardano stake pool (ticker: BEADA) Origineel artikel vindt u hier.