Thư viện tài liệu nghiên cứu của IOG: Mở rộng phạm vi bảo mật UC và xác minh theo lô cho ECVRF

Nội dung tóm tắt:

Các hàm ngẫu nhiên có thể xác minh (Micali và cộng sự, FOCS’99) cho phép người giữ cặp khóa đánh giá một cách có thể xác minh hàm giả ngẫu nhiên theo cặp khóa cụ thể đó. Những nguyên tắc cơ bản này cho phép xổ số giả ngẫu nhiên công bằng và có thể kiểm chứng, rất cần thiết trong các Blockchain bằng chứng cổ phần như Algorand và Cardano, và đang được sử dụng để đảm bảo hàng tỷ đô la vốn. Kết quả là IRTF đang nỗ lực chuẩn hóa VRF, với ECVRF được đề xuất dựa trên mật mã đường cong Elip xuất hiện như là ứng cử viên hứa hẹn nhất. Trong bài nghiên cứu này, để hiểu được tính bảo mật chung của VRF và đặc biệt là cấu trúc ECVRF, chúng tôi cung cấp một hàm lý tưởng trong khung Khả năng kết hợp phổ quát (UC) (Canetti, FOCS’01) để nắm bắt tính bảo mật VRF và cho thấy rằng ECVRF UC thực hiện hàm này.

Bài nghiên cứu này tiếp tục chỉ ra cách mở rộng phạm vi của VRF nói chung theo kiểu mô-đun dựa vào hàm trên. Quan sát này đặc biệt hữu ích cho các giao thức như Ouroboros vì nó cho phép giảm số lượng đánh giá VRF (trên mỗi Slot) và xác minh VRF (trên mỗi Block) từ hai xuống còn một với mức đánh giá hàm băm bổ sung (nhưng nhanh hơn nhiều).

Cuối cùng, chúng tôi nghiên cứu xác minh theo lô trong bối cảnh VRF. Bài nghiên cứu này cung cấp hàm UC thu thập VRF với khả năng xác minh theo lô và đề xuất các sửa đổi đối với ECVRF để cho phép tính năng này. Bài nghiên cứu này chứng minh rằng đề xuất UC đáp ứng được chức năng mong muốn. Bài nghiên cứu này cung cấp phân tích hiệu suất cho thấy rằng việc xác minh có thể mang lại tốc độ tăng gấp đôi cho các lô có 1024 bản thử nghiệm, với chi phí tăng kích thước bản thử nghiệm từ 80 lên 128 byte.

Link tải tài liệu tiếng Việt

Nguồn: Thư viện tài liệu nghiên cứu của IOG.

1 Like