🇨🇿 Adopce Cardana bude hlavně o technologii

Adopce kryptoměn je poháněna měnovou politikou a užitečností. Která z těchto vlastností je důležitější? Přijetí Cardana je více o užitečnosti než o měnové politice. Oba faktory jsou však důležité. Pojďme se na to podívat.

Měnová politika vs. užitečnost

Kryptoměny jsou v první řadě technologie. Nelze však přehlédnout finanční aspekt. Oba tyto faktory mají určitý dopad na společnost, a proto jsou hlavními hnacími silami adopce. Různé projekty kladou důraz na různé faktory. Cardano je hlavně o technologii, která pomůže lidem řešit problémy v reálném světě. Bitcoin je více o měnové politice. Oba faktory si vzájemně neodporují. Cardano má také svou měnovou politiku. Bitcoin je také užitečný a umožňuje posílat transakce. Ve skutečnosti jsou oba faktory přítomny v každém projektu. Lidé si mohou kryptoměny osvojit z obou důvodů. Někteří ocení měnovou politiku, jiní využijí technologie.

Je důležité si uvědomit, že vnímání lidí se může časem změnit. Uveďme příklad. Na počátku byl Bitcoin vnímán jako nová forma peněz a protest proti současnému bankovnímu systému. Lidé posílali bitcoiny a byli ochotni jimi platit. Touha držet je po dlouhou dobu nebyla tak silná. Byl to spíše experiment, který uspěl. Lidé nerozuměli bitcoinům příliš dobře a mysleli si, že posílání mincí je anonymní. Ukázalo se, že tomu tak není. Jak cena bitcoinů stoupala, lidé začali více spekulovat na cena. Ochota utrácet bitcoiny se snížila. Lidé začali upřednostňovat držení před utrácením. Na začátku byla užitečnost hlavní hnací silou adopce. Později to byla měnová politika. Uživatelé se začali více zajímat a studovat maximální počet mincí, inflační model atd. V dnešní době se transakční síť bitcoinů používá hlavně k nákupu a prodeji mincí. Měnová politika je hlavním důvodem, proč lidé drží bitcoiny. Můžeme to nazvat mnoha jmény. Může to být spekulace, víra, že to bude nová forma zlata, možná dokonce nová forma peněz. Lidé mají různé podněty pro to udělat nějaké rozhodnutí.

Je decentralizovaná měnová politika užitečná? Ano, to jistě je. Co to v praxi znamená? Lidé většinou drží mince a nejsou ochotni je používat v reálné ekonomice. Když lidé šetří bitcoiny na odchod do důchodu, lze říci, že bitcoiny používají v reálné ekonomice. Existují však dvě paralelní ekonomiky. První, kde se tradiční fiat měny používají k nakupování, placení daní atd. Druhá, která nabízí jakousi novou možnost být jedním z prvních lidí v nově se rozvíjející ekonomice. Výsledkem je, že lidé nepoužívají decentralizované služby ve smyslu každodenního odesílání transakcí.

Cardano není a nesnaží se vybudovat to samé co je Bitcoin. Je budováno tak, aby se síť stala sociálním a finančním operačním systémem. Je postavena pro každodenní použití. Proto musí mít špičkovou technologii. První generace kryptoměn je pomalá a údržba sítě je velmi nákladná. Jako vedlejší efekt rostou transakční poplatky a to může mít vliv na další adopci. Když se více lidí najednou rozhodne odeslat transakci, síť se ucpe relativně rychle. Doba vypořádání transakcí může být nepředvídatelně dlouhá a lidé jsou nuceni platit vyšší poplatky, když je potřebují mít dříve zařazené do bloku. To není vůbec uživatelsky přívětivé. Nejedná se o druh technologie, kterou by si lidé osvojili pro každodenní použití. Lze říci, že pomalé vypořádání a vysoké poplatky brání další adopci.

Aby bylo jasno, technologické nedostatky brání adopci z hlediska každodenního používání. Nutně to nebrání adopci z hlediska měnové politiky. Pokud kupujete bitcoiny pravidelně jednou za měsíc, budete ochotni počkat několik hodin na vypořádání. Můžete být trochu nervózní, ale nějak víte, že mince se dříve nebo později objeví v peněžence. Cardano je postaveno tak, aby lidem umožnilo využívat decentralizované technologie a poskytovalo jim skvělé uživatelské prostředí. Transakce musí zůstat levné a vypořádání musí být spolehlivě rychlé. Cardano navíc není jen o transakcích. Umožňuje lidem používat decentralizované aplikace a chytré smlouvy. Cardano je platforma, takže vývojáři mohou vytvářet užitečné aplikace pro uživatele.

Měnová politika vždy souvisí s volatilitou. Poptávka po mincích může stoupat nebo klesat, jak se mění nálada na trhu. V případě bitcoinů má hlavní vliv narativ o uchovateli hodnoty. Jelikož je přijetí bitcoinu stále velmi nízké, přibližně 1–3%, může být těžké odhadnout, jaká bude jeho hodnota v příštích několika letech. Z tohoto důvodu je bitcoin špatný jako prostředek směny nebo zúčtovací jednotky. Moc na tom nezáleží, protože uchovatel hodnoty a volatility jdou docela dobře dohromady. Jak adopce poroste, může také vzrůst cena. Je to přesně to, co chceme. Na druhou stranu, pokud volatilita znemožňuje použití, potřebujeme nějaké řešení. Většina lidí bude používat kryptoměny k platbám, pouze pokud to bude dobré jako směnný prostředek a zúčtovací jednotka. Jinými slovy, cenová stabilita je ve smyslu každodenního použití užitečnější než volatilita.

Cardano je naštěstí schopné problém vyřešit, protože se dají posílat nejen nativní mince ADA, ale také tokeny. Tokeny mohou být stabilní mince. Cardano tedy může být dobrým úložištěm hodnoty, když mluvíme o mincích ADA, ale může to být také užitečná decentralizovaná síť, protože ji mohou denně využívat miliony lidí. Stabilní mince lze použít jako směnné prostředky nebo zúčtovací jednotky. Stabilní mince lze navíc podložit pomocí mincí ADA. Platforma tak sama poskytuje další užitečnost pro mince ADA.

Pouze adopce a užitečnost mohou z dlouhodobého hlediska pozitivně ovlivnit tržní kapitalizaci kryptoměn. Lidé oceňují jak decentralizovanou měnovou politiku, tak decentralizované služby. Kryptoměny lze adoptovat prostřednictvím příběhu o uchovateli hodnoty, kde technologie není tak důležitá, a také pomocí užitečnosti, kde je k uspokojení potřeb uživatelů vyžadována vynikající blockchain technologie.

Nejoceňovanější vlastnosti blockchainu

Nejcennější vlastností kryptoměn je rozhodně decentralizace. Decentralizace je to co dělá zásadní rozdíl mezi současnými tradičními službami a službami, které jsou postaveny na otevřených blockchainových sítích. Podívejme se na několik nejoceňovanějších funkcí blockchainových sítí. Ve většině případů blockchainy ukládají transakce. Pro snazší pochopení však budeme hovořit o datech. Vlastnictví mincí se dá vnímat jako informace o jejich uložení v blockchainu a uživatelé se o vnitřní reprezentaci dat příliš nestarají. Z širší perspektivy mohou být data třeba vaše identita, přístupové klíče a mnoho dalších věcí. V následující části uvidíte vlastnosti, které se vztahují jak k datům tak i ke kvalitám služby.

  • Perzistence dat: Centralizované služby jsou kritickými body selhání (single point of failure). Data mohou být ztracena, když služba neočekávaně spadne nebo když hacker uspěje při vniknutí do systému a vymaže je. Data mohou být také vymazána správcem systému nebo úřady. Je nemožné odstranit data z blockchainu. Data jsou distribuována po celém světě a jsou volně dostupná. Pokud jsou data peníze, nikdo nemůže vaše peníze smazat.
  • Vlastnictví dat: Centralizované služby kontroluje několik jednotlivců, kteří mají pravomoc dělat s daty to, co si přejí nebo co musí dělat, když si to orgány objednají. Vaše data mohou být zmrazena, odcizena nebo dokonce prodána bez předchozího upozornění. Blockchain vám umožňuje nést za vaše data výlučnou odpovědnost. Znamená to, že když něco vlastníte, nikdo jiný na světě vám to nedokáže ukrást prostřednictvím změny dat.
  • Transparentnost služby: Když má někdo kontrolu nad daty, nikdo si nemůže být jistý, že se nestane něco pochybného. Dokonce i audity nemusí prokázat možné zneužití moci. Některé transakce lze tedy smazat nebo změnit a pouze několik jednotlivců má k tomu oprávnění. Nikdo není schopen mazat nebo měnit historii v blockchainu. Veškerá data jsou k dispozici celému světu. Audit tedy může být vždy probíhající operací.
  • Spravedlivost služeb: Ústřední orgány mají plnou kontrolu nad poskytovanými službami. To znamená, že poplatky, kvalita služeb a mnoho dalších věcí se může lišit v závislosti na tom, kdo jste a odkud jste. Můžete být dokonce vyloučeni jako uživatelé služby a to z jakéhokoli vágního důvodu. Na druhé straně může někdo jiný využívat rychlejší a levnější služby. Ve světě blockchainu se to nikdy nestane. Ve světě blockchainu existují stejné podmínky a pravidla pro všechny.
  • Dostupnost služby: Centralizované služby mohou být vyřazeny z provozu z různých důvodů. Selhání na jednom místě může ovlivnit mnoho lidí z dané oblasti. Alternativně se může jednoduše stát, že daná služba není ve vaší zemi vůbec k dispozici. Například banky si vybírají své zákazníky a většinou působí v západních zemích. Decentralizované sítě jsou přítomny všude na světě pod podmínkou, že existuje přístup k internetu. Decentralizovaná síť se skládá z mnoha distribuovaných uzlů. Pravděpodobně tedy bude vždy k dispozici.
  • Dostupnost služby: K používání decentralizované sítě nemusíte získat povolení. Každý na světě se může svobodně rozhodnout nainstalovat peněženku a začít ji používat. Neexistuje žádný KYC/AML, žádné dohody ani vstupné.
  • Autonomie služby: Neexistuje žádný orgán nebo ústřední bod, který by určoval, co by se mělo nebo nemělo stát v decentralizované síti. Výsledkem je, že nikdo nemůže nic cenzurovat. I kdyby úřady chtěly něco změnit, je téměř nemožné to udělat, protože neexistuje žádný jediný subjekt, který by mohl být snadno kontaktován úřady. Mnoho jednotlivců po celém světě udržuje síť v provozu. Vývojářské týmy, generální ředitelé, nadace, nikdo není schopen zastavit decentralizovanou síť.
  • Ochrana osobních údajů služby: Ve většině případů nejsou data v blockchainu soukromá. Je však možné, že v budoucnu dojde k posílení soukromí. I teď, pokud si to lidé přejí, mohou používat blockchain a udržovat relativně dobrou úroveň soukromí. Nikdo tomu nemůže zabránit.

Toto rozhodně není úplný seznam všech vlastností blockchainu. Jak vidíte, většina funkcí souvisí spíše se službami než s daty. V mnoha případech se však daná vlastnost vztahuje k datům a zároveň ke službě. V tomto okamžiku na tom příliš nezáleží. Dopad sítě na společnost roste s počtem uživatelů. Můžeme tedy říci, že jde hlavně o službu a jednotlivci z ní těží na úrovni dat. Uživatelé sdílejí stejná pravidla a všichni mají stejnou nebo podobnou pozici.

V kontextu kryptoměn jsou perzistence dat a ochrana osobních údajů jsou velmi důležité vlastnosti. Dává to však smysl, pouze pokud je v síti více uživatelů. Měnová politika a uchování hodnoty by nemělo smysl pro pár jednotlivců. Tyto rysy si musí osvojit větší skupina lidí, protože to zvyšuje jejich relevanci.

Totéž platí pro vlastnosti směnné prostředky a zúčtovací jednotky. Zde však je jeden zásadní rozdíl. Může být obtížné, ne-li nemožné, přijmout volatilní kryptoměnu jako směnnou jednotku a současně zúčtovací jednotku. Pokud by adopce byla pouze 20%, pak by to nefungovalo. Nefungovalo by to ani tehdy, když by adopce činila 50%. Proč? Představte si, že prodejce přijímá euro a kupující, který si chce koupit smartphone, chce platit v dolarech. Čelili by problému s směnným kurzem. Museli by zjistit směnný kurz a možná by prodejce platbu přijal. Co když by prodejce přijímal pouze BTC a kupující chce zaplatit prostřednictvím ADA? Teoreticky by se dalo udělat totéž. Platba však může být dražší a bude to trvat déle kvůli potřebě směnit kryptoměny. Bylo by to mnohem jednodušší, kdyby byli použity pouze mince BTC nebo ADA. Stále však existuje problém. Kolik stojí smartphone? Je těžké stanovit cenu smartphonu ve volatilních kryptoměnách. Cena by byla 1 000 mincí ADA jeden den a 900 mincí druhý den. Prodejce by potřeboval znát cenu v dolarech a provádět výpočty poměrně často. Je to příliš komplikované jak pro prodejce, tak pro všechny potenciální kupce. Používání stabilních coinů má mnohem větší smysl.

Decentralizace má smysl jen pokud je přijata a použita na vhodných místech. Transparentnost a spravedlnost služeb jsou skvělé funkce. Lidé nemají rádi, že blockchainy jsou otevřené a každý může analyzovat transakce. Na druhou stranu by to byla naprosto úžasná vlastnost, kdyby se používala v organizacích, u nichž se očekává, že budou transparentní. Totéž lze říci o funkci spravedlnosti služeb. Blockchain je vždy stejně fér, když Alice posílá mince Bobovi. Neměly by být podobně spravedlivé také banky? Může k tomu dojít pouze tehdy, když banky adoptují funkce blockchainu a vybudují infrastrukturu na decentralizovaných sítích. Mezi přijetím mincí a přijetím technologie je velký rozdíl. Přijetí na úrovni mincí znamená, že banka může nakupovat kryptoměny a držet je pro své zákazníky. Účetnictví těchto bank může být stále tajemné jak hrad v Karpatech a banky mohou odmítnout poskytovat stejně kvalitní služby všem svým zákazníkům. V zásadě se tedy nic nezmění z pohledu zákazníků bank. Přijetí na úrovni infrastruktury znamená, že se banka úplně změní. Takové banky by se staly transparentnější, spravedlivější a služby by byly dostupné pro všechny. Vlastnosti technologie blockchain by byly přijaty bez kompromisů.

Bitcoin je hlavně o decentralizované měnové politice a uchovávání hodnoty. Samotná technologie nemůže rozvrátit banky, veřejné organizace a IT giganty a zabránit jim ve zneužívání moci. Cardano toho bude schopné. Může se stát infrastrukturní vrstvou pro entity, které budou chtít být veřejně důvěryhodné. Klíčové vlastnosti blockchainové technologie lze plně využít mnohem více než je tomu dnes a většina lidí z toho bude mít jen prospěch.

Centralizace nefunguje

Mohli bychom najít spoustu příkladů ze skutečného světa, kde centralizované subjekty neposkytují dobré služby. V rámci ságy GameStop pomohla armáda drobných traderů na fóru Reddit r/WallStreetBets (WSB) k meteorickému růst ceny akcií GameStop, což vynutilo zastavení obchodování a způsobilo velkou bolest hlavy prodejcům (shorterům), kteří proti němu sázeli. 28. ledna 2021, v reakci na zapojení WSB do obchodování s akciemi GameStop, omezily Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade a Webull na svých platformách obchodování se silně napumpovanými akciemi, jako byly právě GameStop, ale také AMC, BlackBerry Limited, Nokia a Koss Corporation.

Je spravedlivé, že centralizovaný orgán může omezit obchodování? Co kdyby obchodování s akciemi bylo plně decentralizované? Nikdo nemohl úmyslně ovlivnit obchodování. Služba by byla k dispozici a nikdo by ji nemohl cenzurovat, zastavit nebo omezit. Sice šlo o obchodování s volatilními aktivy, ale infrastruktura nemá nic společného s volatilitou. Jde pouze o decentralizované vlastnosti, které by mohly tento druh služeb vylepšit a učinit ji spravedlivější a transparentnější.

Cardano je platforma

Cardano je platforma. Umožňuje vývojářům vytvářet mnoho užitečných decentralizovaných služeb. Technologické požadavky na platformy jsou vysoké. Platformy musí být decentralizované, musí být škálovatelné a bezpečné. Vysokou kvalitu všech těchto vlastností je zapotřebí dosáhnout v rámci jedné decentralizované sítě.

Cardano je hlavně o poskytování vynikajícího uživatelského zážitku, protože u něj jde především o užitečnost. Transakce musí být levné a musí se rychle dostat do bloku. S rostoucí adopcí to tak musí zůstat. Nemůže se stát, že transakce jsou levné v medvědích trzích a drahé v býčích trzích. Ekonomické podmínky se nemohou měnit podle aktuální nálady na trhu.

Proč bitcoin nemusí mít rychlé a levné transakce? Měli bychom pro vás dvě odpovědi. Zaprvé to není tak důležité pro uchovatele hodnoty. Lidé nepotřebují provádět mnoho transakcí denně. Pokud by chtěli obchodovat více, museli by použít nějaké řešení druhé vrstvy. Za druhé, Bitcoin to také potřebuje, ale v tuto chvíli ne. Hodnota BTC coinů může být přesunuta do jiných decentralizovaných nebo dokonce centralizovaných sítí za účelem rychlého vypořádání. Dává smysl platit přes PayPal? Udělejte si na to svůj vlastní názor. Cardano zde každopádně není od toho, aby dělal kompromisy v decentralizaci. Cardano je postaveno tak, aby lidem umožnilo používat plně decentralizované služby. To je hlavní rozdíl mezi Cardanem a Bitcoinem. Cardano musí poskytovat možnosti pro budování stejných služeb, které konzumujeme v tradičním finančním světě. Z technologického hlediska je to výzva. Ale kdo řekl, že to bude snadné.

Na Cardano lze vydávat stabilní mince a mnoho dalších tokenů. Služby lze programovat prostřednictvím inteligentních smluv. Tyto dvě klíčové funkce otevírají mnoho možností. Jednou z nich je decentralizovaná obchodní platforma. Pokud jde o možnosti, neexistuje žádný limit.

Poplatek za decentralizaci

Co to znamená, když uživatelé platí transakční poplatky? Jsou ochotni platit za decentralizaci. Lidé jsou ochotni platit vysoké transakční poplatky jen proto, aby drželi kousek bitcoinu. Jsou také ochotni platit vysoké poplatky za používání služeb postavených na Ethereu. Co to tedy doopravdy znamená? Lidé jsou ochotni platit jak za decentralizovanou měnovou politiku, tak za používání decentralizovaných služeb.

Vysoké poplatky představují pro platformy větší problém, protože přímo ovlivňují adopci. Lidé nebudou chtít platit spoustu peněz jen za hraní si s decentralizovanými aplikacemi. Vývojáři nebudou moci integrovat decentralizovanou síť do svých služeb, když za jednu transakci musí být zaplaceno několik dolarů. Decentralizace musí být levná. K úspěchu musí být decentralizace inkluzivní.

Platba decentralizovanými stabilními mincemi má smysl, pouze pokud poplatky budou zanedbatelné. Poté budou uživatelé těžit ze všech výhod decentralizace a mohou zcela přejít z tradičních finančních služeb na Cardano.

Závěr

Lidé nakupují kryptoměny z mnoha důvodů. V případě projektu Cardano k tomu existují silné pobídky. Může to být mise projektu, staking nebo dokonce digitálním vzácnost mincí ADA. Každá kryptoměna musí mít nastavenou měnovou politiku. Příběh o uchovateli hodnoty je tedy něco dynamického, co se může postupem času změnit s přijetím a používáním sítě. Lidé jsou ochotni za decentralizaci platit a uchovávání hodnoty není jedinou užitečnou funkcí. Ve skutečnosti může být Cardano také dobrým úložištěm hodnoty a mnoha dalších kryptoměn také. Technologický pokrok bude hlavním rozlišovacím prvkem. Cardano v současné době je a pravděpodobně zůstane lídrem v oblasti inovací a to nejen v krypto světě. To je něco, co budou konkurenti jen obtížně dohánět. Pokud bude technologie přijata, bude Cardano velmi cenným projektem. Lidé jsou chytří a přijmou špičkovou technologii, pokud je k dispozici. Cardano bude součástí naší budoucnosti.

Přečtěte si původní článek: