🇨🇿 Cardano přináší technologii do rozvojových zemí

Lidé se na kryptoměny dívají ze dvou úhlů: ekonomického a technologického. Zamysleme se nad tím, zda lidé v rozvojových zemích potřebují novou formu peněz, nebo spíše finanční infrastrukturu. Na první pohled se může zdát, že jde o jedno a totéž, ale není tomu tak.

Kryptoměny vs. blockchain

Kryptoměny jsou spojeny s ekonomickým aspektem. Pro některé je to nová (lepší) forma peněz. Pro jiné je to investice nebo spekulace. V kontextu tohoto článku toto rozlišení nepotřebujeme. Důležité je, že kryptoměny jsou vysoce volatilní.

Blockchain je technologie. Z pohledu uživatelů je to infrastruktura, která umožňuje převod kryptoměn. Druhá generace blockchainu přidala další funkce, jako je ražba tokenů a nasazení decentralizovaných aplikací.

Každý blockchainový projekt má nativní mince, které jsou přímo spojeny se síťovým konsensem. Vlastnictví mincí vyžaduje instalaci peněženky a používání sítě k jejich převodu. Lidé vnímají mince buď jako vstupenku do ekosystému, nebo jako investici do projektu. V případě investice lze mince držet na centralizované burze.

Více než 95 % lidí drží mince na burzách. Můžeme tedy říci, že pro většinu lidí jsou kryptoměny především investicí. Můžeme také říci, že většina lidí zatím nemá zájem o využívání infrastruktury. To platí zejména pro blockchainy první generace, jako je Bitcoin. Převažuje finanční aspekt. Platformy pro chytré kontrakty, jako je Cardano nebo Ethereum, jsou budovány jako finanční platformy. Přestože lidé drží mince těchto projektů z velké části na burzách, podobně jako u všech ostatních kryptoměn, počet uživatelů infrastruktury roste.

Blockchain si nejprve osvojili lidé ze Západu. Teprve v posledních letech se objevují snahy, aby tyto moderní technologie začali používat i lidé z rozvojových zemí. Tým IOG spolupracuje s vládami několika rozvojových zemí na využití Cardana k budování infrastruktury. O něco podobného se snaží i další projekty. Například fanoušci Bitcoinu se snaží přimět lidi z Afriky, aby si koupili BTC a začali používat infrastrukturu Bitcoinu.

Mezi kryptoměnovými komunitami panuje nezdravá (až toxická) rivalita, když se snaží pomoci rozvojovým zemím pochopit a nasadit blockchainové technologie.

Zlepší se situace chudých tím, že si koupí volatilní kryptoměnu, nebo tím, že budou mít moderní finanční infrastrukturu, kterou dosud nemají? Může jediný blockchainový projekt poskytnout těmto lidem vše, co potřebují? Pojďme tuto otázku prozkoumat podrobněji.

Volatilita nemůže vyřešit vysokou inflaci

V některých rozvojových zemích je velmi vysoká inflace místních fiat měn. Pokud lidé nemají přístup k jiné stabilnější (západní) měně, přicházejí o své bohatství.

Jedním z hlavních narativů kolujících v kryptoměnových komunitách je, že měnová inflace je problém a že v budoucnu budeme používat kryptoměny s omezeným počtem mincí.

Stejný argument se používá jako důvod, proč by lidé z chudých zemí, například v Africe, měli začít kupovat kryptoměny. Jedním z dalších argumentů je, že nemají žádnou finanční infrastrukturu a že blockchain je dostupný všude, kde je internet.

Problémem tohoto argumentu je, že obyvatelé Západu považují kryptoměny většinou za investici. Nadále používají fiat měny, protože inflace není tak vysoká a infrastruktura spolehlivě funguje. Jen málo příznivců kryptoměn se dokáže vyrovnat s jejich vysokou volatilitou a přestat používat fiat měny.

Lidem v chudých zemích, například v Africe, může nákup volatilních kryptoměn pomoci, pokud je inflace fiat peněz tak vysoká, že mohou během relativně krátké doby ztratit polovinu své hodnoty. Jde o to, že i kryptoměny mohou během jednoho roku také ztratit polovinu své hodnoty a růst tržní hodnoty je spíše předpokladem nebo aspirací než jistotou.

Troufám si tvrdit, že lidé v rozvojových zemích mají větší prospěch z přístupu ke stablecoinům (tokenizovaným USD) než k volatilním měnám jako ADA nebo BTC. Kryptoměna si může i krátkodobě udržet větší hodnotu než vysoce inflační fiat měna, ale USD si ji téměř zaručeně udrží.

Chudí lidé potřebují krátkodobě vyřešit nějaký problém. Dlouhodobá perspektiva je důležitá, ale spoření je pro ně až na druhém místě. Spoření ve stablecoinech je pro tyto lidi dostatečným a spolehlivějším řešením než kryptoměny.

Možná to bude nepopulární názor, ale osobně bych lidem z chudých zemí nedoporučoval kupovat kryptoměny, pokud mají přístup k USD buď fyzicky, nebo prostřednictvím blockchainu. Pokud pochopí, že většina lidí ze Západu vnímá kryptoměny jako investici (ne jako peníze, které používají každý den) a chtějí se na nákupu podílet, mohou. Musí však počítat s rizikem ztráty hodnoty stejně jako obyvatelé Západu. Pro bohaté Zápaďany je obvykle mnohem snazší přežít dlouhý medvědí trh.

Přístup k blockchainu v rozvojových zemích je především o přístupu k internetu. Všude, kde je internet, jsou stablecoiny dostupné.

Cardano není pro Bitcoin žádnou konkurencí

Bitcoinoví maximalisté někdy odsuzují ostatní projekty, včetně Cardana, s argumentem, že ADA se snaží být lepšími penězi než BTC. Protože maximalisté považují BTC za nejlepší peníze, Cardano pro ně není dobré ani jako technologie. Tento postoj zaujímají i při snaze o přijetí technologie blockchain v chudých zemích a tvrdí, že vše kromě Bitcoinu je podvod. Tímto přístupem však rozvojovým zemím spíše škodí než pomáhají.

Bitcoináři jsou zaslepeni ekonomickým aspektem a zcela přehlížejí ten technický. Snaží se vzbudit dojem, že přijetí blockchainu je pouze o schopnosti uchovat hodnotu (investice), což je převažující pohled lidí ze Západu. Troufám si tvrdit, že Cardano není prezentováno tak, že ADA jsou lepší peníze než BTC. Nikdo netvrdí, že by si lidé z chudých zemí měli koupit ADA a že to vyřeší jejich problémy. Rozhodně to není názor hlavního proudu.

Nikdy nebudete mít záruku že projekt s nejvyšší tržní kapitalizací je pro váš problém (třeba přenos hodnoty) tou nejlepší dostupnou technologií.

Cardano je od začátku budováno a prezentováno jako blockchain, který bude decentralizovaný a přístupný všem lidem na planetě, zejména těm, kteří to nejvíce potřebují. Důraz byl vždy kladen na potenciál technologie, nikoli na potenciální růst tržní hodnoty mincí ADA.

V roce 2021 byla oficiálně oznámena spolupráce mezi etiopskou vládou a zástupci projektu Cardano. Oznámení předcházela dlouhodobá spolupráce týkající se projektu zavedení digitálních identit (DID) pro studenty a učitele.

ADA se v Etiopii nestala zákonným platidlem. To, co lidé ve skutečnosti přijímají, nejsou mince ADA, ale technologie Cardano. Pokud nemáte identitu, je logické, že nemáte přístup k bankovním službám, jako jsou půjčky nebo pojištění. Pokud nemáte důvěryhodnou identitu, nemůže ani dokázat že ten diplom který držíte v ruce je skutečně váš a že je autentický.

Pokud by se lidé dobrovolně rozhodli, který blockchain budou používat, Cardano a další platformy SC jim nabízejí více možností než jen převod volatilních kryptoměn.

Jak jsme vysvětlili výše, stablecoiny jsou pro chudé lidi užitečnější než volatilní kryptoměny. Stabilita finančního systému je důležitá pro zdravý hospodářský rozvoj každé země na světě. V příštích několika desetiletích nebude možné vybudovat stabilní ekonomiku na volatilních kryptoměnách. To je prostě realita, kterou je třeba si uvědomit. Rozvojové země mají v zásadě dvě možnosti. Buď se prostřednictvím blockchainu dolarizovat (nebo používat jinou rezervní měnu, jako je euro nebo jen), nebo razit vlastní měnu na blockchainu. To se prozatím může zdát nereálné, ale v roce 2020 použily Marshallovy ostrovy privátní verzi Algorandu k zavedení národní měny.

Cardano umožní lidem z chudých zemí používat stablecoiny. Ve spolupráci s vládami je možné vybudovat národní systém pro identitu občanů. Lidé budou mít přístup ke všem finančním službám, které na Cardanu vznikají. Budou v podstatě finančně a sociálně propojeni s celým světem. Vlády mohou pro své občany vybudovat vlastní služby DeFi (banky). Mají dokonce možnost vytvářet vlastní digitální národní měny, včetně pravidel, která si samy stanoví (například pevnou inflaci). Například Marshallovy ostrovy si algoritmicky nastavily pevnou roční míru inflace ve výši 4 %.

Pokud mají občané identitu, lze si představit, že by se lidé mohli účastnit hlasování prostřednictvím blockchainu (pravděpodobně prostřednictvím druhé vrstvy určené k tomuto účelu).

Když se nad tím zamyslíte, rozvojové země by teoreticky mohly mít moderní a ještě svobodnější infrastrukturu než západní země. Politici mohou rozhodnout, které systémy budou ve veřejné infrastruktuře blockchainu a kde jsou vhodnější permissioned systémy.

Cardano není soupeřem Bitcoinu na technologické úrovni, protože rozvojovým zemím přináší zcela jiné možnosti. Tým IOG buduje inkluzivní systém. Existuje mnoho detailů, které musí tým promyslet. Například zajistit, aby poplatky na řetězci zůstaly nízké a nezvyšovaly se, i když se lidé právě rozhodnou ve velkém nakupovat NFT.

Očekává se, že běžný Bitcoin on-chain poplatek bude muset být v řádu desítek dolarů v průběhu několika příštích půlení kvůli problém s rozpočtem na bezpečnost. Těžko předvídat budoucnost. Pokud by však standardní poplatky byly tak vysoké, stal by se Bitcoin pro rozvojové země v podstatě nedostupným. Používání Lightning Network vyžaduje on-chain transakce (pravidelné uzavírání a otevírání kanálů), takže to není řešení, přestože si to mnoho lidí myslí.

Bude to další nepopulární názor, ale Bitcoin není vhodná technologie pro rozvojové země. Pokud se nepodaří dlouhodobě zajistit nízké on-chain poplatky, může být Bitcoin pouze dočasným řešením během medvědích trhů.

Nechápejte nás zle. Jsme rádi že probíhá adopce jakékoliv blockchainu. Vždy je nutné položit si otázku jestli je konkrétní problém adresovaný tím nejlepším dostupným řešením a splní to co od toho lidé očekávají. Mnozí lidé ze západu se snaží lidem z rozvojových zemí prezentovat blockchain jako řešení všech jejich problémů a slibují nesplnitelné. Přitom přehlížejí technologické schopnosti projektu a jeho dlouhodobou vizi a udržitelnost.

Nemyslím si, že Bitcoin je z technologického hlediska navržen jako vhodná technologie pro masové přijetí. Tým ani komunita nemají v plánu to měnit. Druhá vrstva bude vždy omezena tím, co umožňuje první vrstva. Na druhou stranu je Bitcoin jako kryptoměna z ekonomického hlediska silný. Dovedu si představit, že lidé z chudých zemí budou moci spekulovat na tržní hodnotu BTC nebo si je spořit na důchod.

Cardano umožní BTC tokenizovat, takže se pro něj může stát nejlepší, tj. ekonomicky dostupnou vrstvou. Technologie se vyvíjí a je možné, že se v ekosystému Bitcoinu objeví řešení, které umožní používat BTC bez nutnosti platit za transakce v řetězci. Pokud se tak nestane, bude ekonomicky výhodnější koupit část BTC v tokenizované podobě na Cardano než platit poplatek za Bitcoin on-chain jen kvůli převod hodnoty. V ekosystému Cardano bude možné tokenizované BTC převést do Hydry a poslat je tam velmi levně nebo je použít v DeFi.

Závěr

Pokud má někdy dojít k masovému přijetí kryptoměn, musí být jejich používání levné (včetně onboardingu) a musí umožňovat stejné věci, které můžeme dělat se současnými fiat měnami. Musí být dobrým prostředkem směny v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu musí být dobrým uchovatelem hodnoty. Lidé musí mít možnost je kdykoli rychle a levně poslat. Kromě toho musíme mít k dispozici stejné finanční služby, jaké dnes nabízejí banky. Pokud toto odvětví blockchainu nedokáže zajistit, nebude schopno plně konkurovat současnému finančnímu světu a bude považováno za spekulaci s nejistým potenciálem. Je téměř jisté že jediný blockchain projekt nedokáže zajistit tohle všechno.

Salvador přijal BTC jako zákonné platidlo, ale většině obyvatel této země to zatím nepřineslo žádné zlepšení životní úrovně. Obyvatelé Marshallových ostrovů mají měnu na blockchainu a stát se rozhodl přistupovat k DAO jako k právnické osobě. Studenti z Etiopie si zvykají na to, že mají decentralizovanou identitu na blockchainu. Různé země přistupují k přijetí technologie blockchain různými způsoby a to je dobře. Teprve čas ukáže, který přístup bude nejužitečnější. Neslučujme užitečnost s tržní kapitalizací, protože se může jednat o dvě velmi odlišné věci.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-brings-technology-to-developing-countries