🇨🇿 Cardano je více než jen investice

Lidé ke kryptoměnám přicházejí kvůli spekulacím. To je v pořádku, je to v naší přirozenosti chtít vydělat. Technologie blockchainu bude úspěšná pouze tehdy, pokud překoná spekulativní aspekt a nabídne lidem výhody, které jsou izolované od volatility trhu. Lidé musí zůstat věrni decentralizaci v zájmu větší svobody, práva na soukromí a potenciální transformace společnosti.

TLDR

  • Chceme-li měřit úspěch, musíme nejprve pochopit poslání projektu a podle toho stanovit metriky.
  • Lidé by měli blockchain vnímat nejen jako prostředek vlastního obohacení, ale především jako technologii, která může hrát významnou roli při transformaci naší společnosti.
  • Užitečnost sociálních sítí není spojena s finančními spekulacemi. Stejné to může být i se službami postavenými na blockchainu.
  • Volatilita je zabijákem užitečnosti a začíná u transakčních poplatků.
  • Málokdo je ochoten připustit, že většina současných ekonomických modelů mnoha DeFi projektů selhává kvůli volatilitě tokenů.
  • Služba přiláká nové uživatele a podpoří růst síťového efektu pouze tehdy, pokud bude ve srovnání s konkurencí skutečně užitečná.
  • Stabilní mince jsou dokonalým příkladem toho, jak tlačit na růst hodnoty volatilních aktiv, jako je ADA, a zároveň izolovat uživatele od volatility.
  • Mintování Djed vyžaduje mince ADA, takže poptávka po stablecoinech v podstatě zvýší poptávku po mincích ADA.

Jak měřit úspěch technologie blockchain

Každý jednotlivý projekt byl vytvořen za jiným účelem. Je zřejmé, že pro měření úspěšnosti neexistuje jedna metrika, která by vyhovovala všem projektům. Z hlediska technologie je kladen důraz na různé vlastnosti.

Pokud má Bitcoin naplňovat narativ o úložišti hodnoty, není úspěch spojen ani tak s počtem uživatelů, ale především s tržní kapitalizací. Víra, že přijde více institucionálních investorů, přitahuje drobné investory, kteří chtějí hrát hru po boku velkých hráčů. Technologicky je vše podřízeno vysoké úrovni bezpečnosti, tedy využití konsenzu sítě Proof-of-Work. Dále je kladen důraz na konzervativní přístup z hlediska vývoje. Tým se chce vyhnout potenciálním problémům, které by mohly vzniknout při zavádění změn v protokolu. Zvolená strategie zní “nechat to tak, jak to je, a nesahat na to”.

Poslání projektu Cardano je jiné. Cardano je budováno jako globální sociální a finanční operační systém. Cardano je především projekt zaměřený na misi. Úspěch je spojen s počtem uživatelů, kterým systém umožní finanční interakci. Tým se zaměřuje především na rozvojové země, protože právě tam může být Cardano nejužitečnější. Vybudovat infrastrukturu tam, kde žádná neexistuje, je vždy snazší než překonávat byrokratické bariéry v západních zemích. Nelze říci, že přijetí sítě Cardano bude snadné. Mnoho míst na planetě se potýká s nedostatkem internetové infrastruktury. Přijetí tak závisí spíše na spolupráci s vládami a mnoha dalšími týmy a projekty, které sympatizují s posláním projektu.

Přístup k vývoji protokolu je zcela opačný než u Bitcoinu. Tým se snaží neustále inovovat, protože to považuje za klíčový aspekt existence projektu Cardano. Stejně jako v případě Bitcoinu jsou pro tým, který projekt Cardano vytváří, na prvním místě decentralizace a bezpečnost. To však nestačí. Cardano musí také dobře škálovat a nemůže se spoléhat pouze na druhé vrstvy. Důležitá je schopnost vydávat vlastní tokeny a programovatelnost pro vytváření komplexních finančních produktů.

Nemá smysl porovnávat jednotlivé blockchainové projekty. Pokud chceme měřit úspěch, musíme nejprve pochopit poslání projektu a podle toho nastavit metriky.

Rozhodně není pravda, že úspěch se měří pouze nejvyšší tržní kapitalizací. Lidé by měli vědět, že tento ukazatel může být nepravdivý a může mít pouze krátkodobý význam. Úspěšnost projektů vždy závisí především na fundamentálních ukazatelích, a jak jsme si řekli, pro různé projekty jsou relevantní různé metriky.

Žádný projekt nežije ve vakuu a je zřejmé, že různé projekty se budou snažit dosáhnout podobných cílů. Ve světě kryptoměn bude existovat konkurence o uživatele, protože růst síťového efektu je jedním z nejdůležitějších základů digitálních technologií. Na technologické úrovni nemá smysl být maximalistou. Pokud někdo potřebuje úložiště hodnoty a vsadí na bitcoiny, je to naprosto v pořádku. Tentýž člověk může chtít spolehlivý a finančně dostupný transakční systém, využívat decentralizovanou identitu na blockchainu nebo využívat výhodné úročení svého majetku službou DeFi.

Cardano umožní vytvoření decentralizovaného bankovního systému, který bude poskytovat mikropůjčky lidem bez úvěrové nebo transakční historie. V zemích, kde probíhají občanské války, je obtížné prokázat, že vlastníte majetek, protože infrastruktura buď neexistuje, nebo je snadno manipulovatelná. Jediným řešením je blockchain, který zajistí, že po převzetí moci v zemi nikdo záznamy nezmění. Služby, které na Západě považujeme za samozřejmé, je v rozvojových zemích obtížné vybudovat běžným způsobem a blockchain se jeví jako vhodné řešení.

Za úspěch můžeme jistě považovat, pokud se obyvatelstvo shodne na tom, že bitcoin je dobrým uchovatelem hodnoty. To se nevylučuje s tím, že Cardano může být velmi dobrou sociální a finanční platformou. Pokud Cardano splní své poslání a technologicky podpoří růst ekonomiky v rozvojových zemích, bude to značný úspěch.

Každý jednotlivec považuje za úspěch něco jiného. Někteří z nás, možná většina, sledují především svůj ekonomický prospěch. Lidé však nežijí izolovaně a naše štěstí závisí na našem okolí. Žijeme v globalizovaném světě. I když je pro náš blahobyt nejdůležitější naše nejbližší okolí, jsme v podstatě závislí na celém světě. Sociální nepokoje, hladomory a války ovlivňují doslova celý svět.

Lidé by měli pochopit, že moderní technologie mohou zlepšit fungování našeho světa. Blockchain je považován za převratnou technologii, která bude mít na společnost stejný dopad jako nástup internetu. Lidé by měli blockchain vnímat nejen jako prostředek k vlastnímu obohacení, ale především jako technologii, která může sehrát významnou roli při transformaci naší společnosti. Je pochopitelné, že lidé přicházejí ke kryptoměnám kvůli osobnímu zisku, ale měli by zůstat kvůli poslání, které tyto projekty nabízejí.

Odlišme úspěch na osobní úrovni od potenciálu, který má technologie blockchain. Připusťme, že jednotliví lidé mají různé preference a budou ze svých osobních důvodů preferovat různé technologie. Zamysleme se nad tím, co je úspěch v kontextu celé společnosti a co je v nejlepším zájmu naší planety. Nemysleme vždy jen na sebe, ale pojďme ve svém uvažování dál.

Užitek nevyžaduje spekulativní charakter

Většina lidí na planetě využívá digitální služby a sociální sítě, aniž by byli akcionáři těchto společností. Facebook je nejpoužívanější sociální síť s téměř 3 miliardami aktivních uživatelů. Myslíte si, že všichni uživatelé musí být zároveň akcionáři Facebooku? Rozhodně nemusí a mohu vás ujistit, že naprostá většina uživatelů Facebooku žádné akcie této společnosti nevlastní.

Lidé používají digitální služby, protože jsou pro ně nějakým způsobem užitečné. Lidé se nemusí zajímat o to, kdo tyto služby vytvořil, kolik vydělal peněz, kdo drží akcie nebo jaká je tržní kapitalizace. Překvapilo by mě, kdyby více než 1 % uživatelů Facebooku vědělo, jakou hodnotu mají akcie společnosti. Užitečnost sociálních sítí není spojena s finančními spekulacemi.

Banky jsou stejný případ. Lidé se zajímají především o vlastnosti spojené s přímým používáním služby, jako jsou poplatky, spolehlivost, bezpečnost atd. Pokud by poplatky za transakce nebo vedení účtu byly příliš drahé, lidé by přirozeně hledali alternativu. Konkurenční prostředí má pozitivní vliv na kvalitu služeb.

První generace kryptoměn má ve své DNA zakořeněnou jednu vlastnost, a to nutnost akceptovat volatilitu. To lze považovat za specifickou vlastnost, která může být vhodná pro určité použití, ale pro jiné je značně omezující. Pro bitcoin jako nového kandidáta na uchovatele hodnoty je to vhodná vlastnost. Pokud se zamyslíte nad jinými způsoby využití decentralizace, ať už ve finanční nebo sociální sféře, zjistíte, že volatilita brání budování užitečných služeb.

Strategie “kup, drž a čekej” naštěstí není jediným možným využitím decentralizace. To je dobré si uvědomit. Ne každý na této planetě je ochoten podstoupit riziko spojené s volatilitou. Většina lidí na planetě neinvestuje ani do zlata, ani do akcií a raději se spoléhá na třetí strany, které jejich investice zprostředkovávají. Lidé v rozvojových zemích nemají kapitál na investice a nemohou si dovolit riziko ztráty svého bohatství. Taková je realita a nečekejme, že každý občan planety bude kupovat volatilní kryptoměny. To je velmi naivní očekávání.

Naštěstí je možné vytvořit decentralizované služby, které nejsou závislé na volatilních aktivech. Úspěch projektu Cardano není závislý na růstu hodnoty mincí ADA. I kdyby hodnota mincí ADA v průběhu příštího roku klesala například v důsledku medvědího trhu nebo negativních geopolitických událostí, nevadí to. Cardano bude úspěšné, pokud poroste zájem a počet uživatelů, pokud poroste adopce ze strany států a podniků a budou vznikat nové služby DeFi atd.

Každý se může sám rozhodnout, zda chce mince ADA držet a stakovat. Důležité je vybudovat systém, ve kterém uživatelé platí fixní a trvale nízké poplatky za služby. Volatilita je zabijákem užitečnosti a začíná právě u transakčních poplatků. Dlouhodobá předvídatelnost poplatků umožní vytvořit funkční ekonomické modely. Málokdo je ochoten přiznat, že většina současných ekonomických modelů selhává právě kvůli volatilitě tokenů nebo spekulacím na růst či pokles hodnoty.

Vytvoření užitečné a hlavně udržitelné služby vyžaduje, aby lidé přijali ekonomický model. To znamená, že jsou ochotni za službu platit a že poplatky jsou spravedlivě rozděleny mezi tým a všechny zúčastněné strany. Pokud je tým nucen tokeny prodat v důsledku poklesu trhu a vytvořit finanční rezervu pro další vývoj, ztrácejí tokeny význam. Jakmile lidé ztratí důvěru v tokeny, služba utrpí. Součástí každé služby by měla být cenová stabilita, kterou nabízí stabilní mince.

Blockchain není kouzelnou odpovědí na všechny problémy světa. Vývojáři služeb DeFi by měli více přemýšlet o ekonomickém modelu. Služba musí být atraktivní nikoliv z důvodů spekulace, ale pro svůj přínos pro uživatele a následně pro celou společnost. Ti, kteří to pochopí, uspějí.

Jak dosáhnout velkého síťového efektu

Cardano je platforma pro chytré smlouvy, takže bude mnohem snazší získat velký síťový efekt než v případě Bitcoinu. Je to především proto, že tuto platformu lze používat, aniž by byl uživatel vystaven volatilitě aktiv.

Lidé, kteří budou mít svou decentralizovanou identitu na Cardanu, nebudou muset držet mince ADA. Po zavedení aktualizace poplatků Babel bude možné platit za služby Cardano všemi tokeny vydanými na Cardano. To uživatelům umožní držet ve svých peněženkách pouze stabilní mince a utrácet je podle potřeby. Poplatek se platí přímo ze stabilní mince. Pokud k tomu využijí druhou vrstvu zvanou Hydra, budou poplatky velmi nízké.

Běžné finanční služby, jako jsou půjčky nebo pojištění, potřebují stabilní aktiva. Pokud mají být služby DeFi alternativou k tradičním finančním službám, musí se jim co nejvíce podobat. Decentralizace zajistí automatické plnění smluv, spolehlivost, neměnné podmínky, transparentnost, nižší náklady, globální dostupnost a další vlastnosti. Všechny vlastnosti blockchainu, které jsou pro lidi důležité, jsou užitečné jak u volatilních aktiv, tak u aktiv, která jsou stabilní nebo která kopírují hodnotu tradičních finančních aktiv, jako jsou akcie.

Budování alternativního finančního systému není z pohledu uživatelů investicí. Musí to být především služba, která bude mít pro uživatele nějakou skutečnou výhodu oproti tradičním službám. Služba přiláká nové uživatele a podpoří růst síťového efektu pouze tehdy, pokud bude ve srovnání s konkurencí skutečně užitečná. Síťový efekt je sám o sobě obrovskou hodnotou, která se projeví především v tržní kapitalizaci projektu Cardano.

Mnoho lidí se obává, že pokud nebudou transakční poplatky placeny v mincích ADA, mince ztratí hodnotu. My si to rozhodně nemyslíme a bude tomu právě naopak. Mince ADA budou vždy spojeny s užitkem a službami, které jsou postaveny na platformě Cardano. Nezapomeňte, že pokaždé, když uživatelé zaplatí nějaký poplatek, je to v první řadě síť Cardano, která ho vybírá. Sekundárně může jít část poplatku na služby DeFi. Pokladnice projektu a stakeholdeři Cardano budou vždy odměněny prostřednictvím stakingu.

Staking je důležitou součástí ekonomického modelu Cardano. Držení mincí ADA lze považovat za finanční spekulaci. Výhodou je, že v případě Cardana může mince ADA držet kdokoli na světě a staking je dostupný doslova s několika mincemi. Důležité však je, že uživatelé mohou platformu používat, aniž by museli podstoupit spekulaci. Jinými slovy, růst síťového efektu je postaven na spekulaci držitelů mincí ADA, ale zároveň závisí na užitečnosti platformy, která je zcela izolována od volatility.

Cardano je univerzální, takže časem nabídne více možností. Stejně jako se vyvíjí internet a vznikají nové služby, bude se rozvíjet i ekosystém Cardano. Stabilní mince jsou dokonalým příkladem toho, jak tlačit na růst hodnoty volatilních aktiv, jako je ADA, a zároveň izolovat uživatele od volatility. Uživatelé Djed nemusí být těmi, kdo razí stabilní mince. Algoritmický stablecoin Djed bude jako podkladové aktivum používat mince ADA. Čím úspěšnější bude Djed, tím více mincí bude v systému uzamčeno. Klesající nabídka mincí ADA na trhu může ovlivnit jejich hodnotu. Je základním ekonomickým pravidlem, že rostoucí poptávka zvyšuje hodnotu. Mintování Djed vyžaduje mince ADA, takže poptávka po stablecoinech v podstatě zvýší poptávku po mincích ADA.

V současné době jsou v top 10 dva stablecoinové projekty, a to USDT a USDC. Oba tyto projekty používají jako podkladové aktivum reálné dolary držené v bance. Existuje velká důvěra ve třetí strany, které kontrolují mintování digitálních dolarů. Algoritmický stablecoin Djed bude více decentralizovaný, protože podkladové aktivum bude na blockchainu. Auditorem se tak může stát kdokoli na světě. Co však stojí za pozornost, je tržní kapitalizace projektů. Oba dohromady mají kapitalizaci přes 125 000 000 000 dolarů, což je asi čtvrtina kapitalizace Bitcoinu. O stablecoiny je obrovský zájem a jsou nedílnou součástí decentralizovaného prostoru. Doufejme, že algoritmické stablecoiny převezmou roli USDT a USDC i přes neúspěch projektu Terra a stablecoinu UST.

Djed bude automaticky globální digitální měnou, která je na rozdíl od ADA stabilní. To znamená, že ji lidé budou moci okamžitě používat k platbám bez rizika ztráty kupní síly. Pro Západ je to jedna z možností. Pro rozvojové země nebo země s vysokou inflací okamžité řešení aktuálního problému. Řešení reálných problémů je přesně to, co lidé od technologie očekávají a co byste mohli považovat za užitečnou platformu.

Všimněte si, jak užitečnost platformy nepřímo zvyšuje hodnotu mincí ADA. Čím je platforma užitečnější, tím větší je síťový efekt. Rostoucí síťový efekt bude mít pozitivní vliv na mince ADA. Vyšší hodnota mincí ADA zvyšuje bezpečnost Cardano a zároveň zvyšuje poptávku.

Síťový efekt může být ovlivněn vyprávěním nebo vírou v projekt. Mnohem větší vliv na síťový efekt může mít užitečnost, reálný dopad na ekonomiku, využití v průmyslu, přijetí státy, vytvoření alternativního bankovního systému, decentralizovaná infrastruktura pro vytvoření nebo zlepšení sociálních sítí a další věci.

Jsme stále na začátku

Celé odvětví kryptoměn je stále v plenkách. I když celý svět mluví o kryptoměnách a blockchainu, nemůžeme říci, že běžně využíváme služby postavené na decentralizaci. Podle našeho názoru jsme někde ve fázi přijímání nových technologií, hledání využití a zavádění nových služeb. V některých částech světa je přijetí vyšší, jinde nižší. Tradiční finanční systém využívá nové odvětví po svém a dívá se na něj jako na investiční příležitost. Banky se otevírají kryptoměnám a vznikají nové kryptofondy.

Z pohledu vlády jsme ve fázi, kdy je nové odvětví akceptováno a regulátoři přicházejí se svou agendou. I to je nezbytnou součástí změny. Jakmile regulátoři stanoví pravidla hry, může revoluce pokračovat.

Z našeho pohledu není důležité, že velcí hráči chtějí kryptoměny držet. Naprosto zásadní je, aby se změnila infrastruktura, aby lidé začali o penězích přemýšlet jinak a aby legislativa umožnila existenci alternativních finančních systémů. Pokud za nás budou banky investovat do kryptoměn a my budeme nadále používat bankovní účty ve fiat měně, nic zásadního se ve společnosti nezmění. Pokud kryptoměny skončí jako investice, budeme je považovat za promarněný potenciál.

Decentralizace je převratný koncept, který má potenciál změnit fungování naší společnosti tím, že vrátí moc do rukou jednotlivců. Taková zásadní změna nemůže být z principu rychlá. Musí být postupná. Neočekávejte, že se něco změní za rok či dva. Decentralizace společnosti bude trvat desítky let. Je v pořádku, že v této fázi máme spoustu otazníků ohledně budoucnosti a že se mnoha projektům nepodařilo realizovat své myšlenky. Důležitý je směr, nikoliv detaily.

Je důležité pochopit, že decentralizace je zásadní revolucí na úrovni důvěry. V dnešním světě platí, že kdo má moc, má kontrolu nad ostatními. Kontrolu lze často využít k osobnímu prospěchu. Čím je jedinec bohatší, tím více touží po moci, protože ta mu dává větší kontrolu. Jinými slovy, moc vytváří bohatství.

V naší společnosti můžeme tento princip pozorovat na mnoha místech. Moc mají centrální banky, komerční banky, vlády, úřady, velké podniky, majitelé sociálních sítí, místní úřady atd. Decentralizace má potenciál vzít část moci z rukou současných držitelů a vrátit ji do rukou jednotlivců.

V mnoha případech není nutné zcela nahradit konkrétní orgány. Lidé jsou zvyklí žít v hierarchické společnosti, takže to ani nemusí být možné. Vždy budou existovat určité skupiny nebo samostatné subjekty, které budou mít své zástupce. Vždy budou existovat úspěšní podnikatelé, kteří budou úspěšnější než ostatní.

Cílem decentralizace je zbavit se neefektivních prostředníků, kteří zneužívají svého postavení. Jinými slovy, pokud budou mít jednotlivci větší kontrolu a možnost volby nad svým životem, bude obtížnější zneužívat mocenské postavení. Pokud decentralizaci začleníme do stávajících procesů, může být pro vysoce postavené osoby mnohem obtížnější měnit záznamy, zbytečně protahovat procesy, manipulovat jednání, žádat úplatky a podobně. Mnoho současných činností lze automatizovat a decentralizované algoritmy mohou být mnohem spolehlivějšími partnery pro interakci.

Algoritmy se teoreticky mohou starat o peněžní zásobu mincí v oběhu, stabilizaci hodnoty měn, dokonce i o míru inflace, mikropůjčky, pojištění, ochranu soukromých údajů na sociálních sítích, ověřování identity, autorizaci přístupu a mnoho dalších věcí.

Využití decentralizovaných algoritmů ve společnosti je na samém počátku a bude trvat ještě dlouho, než si tento koncept získá důvěru nejen nadšenců, ale i masové populace a lidí, kteří jsou momentálně u moci.

Nikdo nedokáže předpovědět, jakým směrem se přijetí decentralizovaných technologií bude ubírat. Technologie musí světu dokázat, že může spolehlivě fungovat, a to se nestane ze dne na den. S postupujícím přijímáním budou mít lidé nové požadavky na rozšířené možnosti a týmy budou dodávat nové funkce. Bude se opakovat přesně to, co jsme viděli při zavádění internetu. V první fázi jsme jen četli dokumenty. Poté jsme mohli zveřejňovat obrázky. Po nějaké době jsme se setkali na sociálních sítích. Dnes objednáváme a platíme zboží online a streamujeme videa. A víte co, ani toto není poslední fáze. Všechno bude pokračovat a málokdo dokáže předpovědět, co budeme na internetu dělat za dalších 10 nebo 20 let. Decentralizace změní internet. Pokud je pravda, že internet změnil svět, decentralizace je jen epizodou v jeho vývoji.

Závěr

Bitcoin přišel s myšlenkou nahradit fiat měny. Ale peníze nelze nahradit, aniž by se změnil celý bankovní systém. Nemůžete nahradit bankovní systém, aniž byste změnili vlády. Je velmi naivní si myslet, že bitcoin vytlačí fiat měny a vše ostatní zůstane při starém. Současné systémy by takovou změnu bez sociálních nepokojů neabsorbovaly.

K přijetí bude v různých zemích docházet různou rychlostí a volatilita všech kryptoměn bude lidem bránit v tom, aby je skutečně používali k platbám. To bude platit několik desetiletí, možná navždy. Lidé chtějí žít ve stabilním finančním prostředí, takže stabilní kupní síla je předpokladem pro přijetí decentralizovaných finančních služeb. To platí i pro ekonomické modely projektů DeFi. Pokud má služba DeFi poplatek 0,5 ADA, může to být 0,10 USD v medvědím trhu nebo 5 USD v býčím trhu. Vidíte ten rozdíl? Poplatek 0,10 USD může být přijatelný, poplatek 5 USD nikoli. Poplatky musí být vždy přijatelné bez ohledu na náladu na trhu.

Djed bude pro Cardano důležitým projektem, protože bude spolehlivým a stabilním aktivem v ekosystému, na kterém se budou stavět finanční služby pro mainstream. Ani v případě Djed však nečekejte zázraky do zítřka. Bude trvat několik let, než si budeme moci být jisti, že algoritmy fungují tak, jak mají. Také přijetí ze strany obchodníků bude trvat dlouho a rozhodně bude vyžadovat schválení regulačních orgánů. Je důležité dívat se na přijetí kryptoměn objektivně a nepodceňovat schopnost tradičního světa přijmout zásadní změnu. Nedívejme se na kryptoměny jen jako na investici, ale přemýšlejme o jejich skutečném využití a dopadu na společnost. Projekt Cardano je především o poslání.