Cardano Brief Update on 10/08/2021 - Charles Hoskinson (Cập nhật thông tin dự án Cardano 10.08.2021 của Charles Hoskinson)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “Cập nhật thông tin dự án Cardano 10.08.2021 của Charles Hoskinson” dưới đây:
This is the youtube link in Vietnamese subtitle about Cardano Brief Update on 10/08/2021:

This video is translated from the original video published by Charles Hoskinson about “Brief Update” at Brief Update - YouTube

Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt.
(With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese).