Cardano Summit 2021: Opening Keynote with Charles Hoskinson (Chales Hoskinson phát biểu khai mạc Cardano Summit)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “Chales Hoskinson phát biểu khai mạc Cardano Summit" - của IOHK 25/09/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by IOHK about “Cardano Summit 2021: Opening Keynote with Charles Hoskinson” on 25/09/2021 at: Cardano Summit 2021: Opening Keynote with Charles Hoskinson - YouTube

Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese)