"The real vision of Crypto to 2030" of Charles Hoskinson (Tầm nhìn thị trường tiền điện tử đến 2030)

Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt.
With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese.
Mời các bạn đón xem video ViệtSub về “Tầm nhìn thị trường tiền điện tử đến 2030 của Charles Hoskinson” dưới đây:
This is the youtube link in Vietnamese subtitle:

This video is translated from the original video published by Charles Hoskinson about " The real vision of Crypto to 2030 " at Charles Hoskinson on Real Vision - YouTube

Shared on my “Cardano_Companion community” Reddit: https://www.reddit.com/r/Canado_Companion/comments/p3yzfm/the_real_vision_of_crypto_to_2030_of_charles/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

1 Like