Chương trình hỏi đáp 21/11/2021 - Charles Hoskinson (Surprise AMA 11/21/2021)

Mời các bạn đón xem video VietSub về chương trình hỏi đáp 21/11/2021 - của Charles Hoskinson dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by Charles Hoskinson about “Surprise AMA 11/21/2021: Surprise AMA 11/21/2021 - YouTube

Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. Hãy ủng hộ ủy thác Pool FIMI chúng tôi (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese, please support to delegate to FIMI Pool).