🇨🇿 Cardano buduje silnou komunitu

CZ překlad:

Cardano buduje silnou komunitu

Několik pool operátorů a Cardano ambasadorů se zúčastnilo setkání se zástupci IOHK a Cardano Foundation, aby poskytli zpětnou vazbu k Shelley testnetu. Schůze se konala na konci února 2020 v Londýně. Pozván byl také tým Cardanians. Byla to skvělá příležitost poskytnout naše zkušenosti s Jormungandr nodem, ale také s naší prací pro komunitu. Byli jsme velmi potěšeni, že se setkání zúčastnilo mnoho zástupců IOHK, včetně vývojářů a Cardano Foundation. Všichni byli velmi zvědaví a dělali si mnoho poznámek. Konverzace byla dokonce digitálně přenášena dalším posluchačům. Cílem setkání bylo především připravit vše na mainnet, aby bylo nasazení Haskel nodu lehčí a příjemnější pro všechny zúčastněné včetně stakeholderů.

Dialog byl pro všechny zúčastněné velmi konstruktivní a měli jsme příležitost navázat spoustu osobních vazeb. To je pravděpodobně největší výhoda pro nás všechny, protože příště bude naše online komunikace osobnější. Cardano je vytvořeno pro lidi, takže každý člen komunity může ovlivňovat jeho budoucnost prostřednictvím komunikace a vhodných kanálů či lidí. IOHK a Cardano Foundation jsou připraveni naslouchat a diskutovat o potřebách všech uživatelů a účastníků v ekosystému.

Za Cardano projektem je mnoho chytrých a zkušených lidí, kteří se zavázali realizovat špičkový projekt. Není nic, co by toto úsilí zastavilo. Tým je velmi dobře mezinárodně diverzifikovaný a vyrovnaný. Jak jsme si mohli všimnout, vazby mezi Cardano Foundation a IOHK fungují velmi dobře a správní lidé jsou na správných místech.

BUDOVÁNÍ KOMUNITY

Podívejme se rychle na důležitost budování komunity pro projekty obecně a na výzvy, kterým budou muset čelit.

Blockchain je stále na začátku, přesto jsme v minulosti viděli mnoho projektů v tomto odvětví. Tyto projekty často nedokázaly splnit to, co slíbily. Některé projekty dokázaly spustit main-net, ale potýkají se s nízku adopcí. Blockchain prostředí je a i nadále bude velmi konkurenční. Aby projekt přežil ekonomicky a sociálně, musí si vybudovat silnou komunitu.

Tým musí poslouchat hlas komunity, aby dodal to, co lidé chtějí nebo potřebují používat. Zpětná vazba od komunity se tak stává pomocnou rukou při adopci, pokud jsou týmy schopny ji správně přetavit do kódu. Projekt se může lehčeji stát populárnější. Majitelé projektů a týmy mohou mít vize, ale otázkou je, zda lidé tyto vize sdílejí. U něčeho nového, jako je blockchain a decentralizované sítě, je obtížné získat zpětnou vazbu, protože většina populace dosud přesně neví, co tyto pojmy znamenají a co je pro ně dobré. Proto je o to důležitější sdílet vizi projektu s lidmi a získat zpětnou vazbu co nejdříve. Projekt musí sdělit svou vizi, což často znamená vzdělávání lidi a ukázat jim, jak jim mohou nové technologie přinést užitek.

Sociální média jsou dobrým nástrojem pro budování komunity v digitální éře. Projekty však mohou čelit složitému úkolu, protože se o to samé snaží mnoho jiných projektů a mediální prostor je do určité míry zaplaven. Všechno je komplikováno spekulacemi o cenách, které jsou běžným tématem sociálních médií místo popisu základních vlastností jednotlivých projektů a jejich vizí. Blockchain a všechny související pojmy komplikují běžným lidem porozumění celkové vize a poslání projektů. Navíc lidé se často nezajímají o samotné technické řešení, ale o skutečné využití. Občas najdete kvalitní technické články, ale zřídka dobré články, které se zaměřují na obecnou populaci. Přesto by mělo být vzdělávání komunity a snaha o adopci projektu jedním z prioritních cílů každého týmu. Nové technologie se vždy nejlépe adoptují prostřednictvím lidí, kteří ji používají a doporučují ji svým přátelům.

Silná komunita pro každý projekt je požehnáním a zárukou budoucí existence. Toho je obtížné dosáhnout v blockchainovém prostředí, které je přirozeně globální. Často mohou existovat jazykové nebo kulturní bariéry. Pro projekty může být docela nákladné dělat globální marketing. Kromě toho může být obtížné zjistit, jak úspěšný byl tento marketing v každé zemi. Obyčejní lidé se nechtějí dívat na projekt někde na Telegramu nebo Redditu, ale jen ho chtějí použít nebo si o něm přečíst v nějakém populárním článku. Rutinní používání projektu dnes bohužel znamená mít alespoň základní znalosti o kryptografii a povědomí o bezpečném chování na internetu. Kvůli nedostatku informací a dovedností mohou lidé ztratit svůj majetek nebo utrpět jinou újmu. Pro projekty bude velkou výzvou zjistit, jak komunikovat s lidmi a jak od nich získat zpětnou vazbu.

Kdo jsou členové komunity? V případě smart kontrakt platforem mluvíme o vývojářích, kteří budou na platformě budovat decentralizované aplikace, a uživatelé těchto aplikací. Nesmíme také zapomenout na lidi, kteří se podílejí na udržování provozu decentralizované sítě. Kromě toho existují malí i velcí investoři. Největší a pravděpodobně nejdůležitější skupinou jsou obyčejní lidé, kteří budou platformu nebo platební možnosti nějak používat každý den. Tito lidé však nemusí nutně přijmout platformu, ale pouze aplikace postavené na ní. V tomto případě bude adopce v rukou vývojářů aplikací.

Zpětná vazba je vždy nutná a pro týmy je někdy obtížné správně se rozhodnout o nějaké záležitosti. Na jedné straně existuje požadavek na to, aby se vše dělo co nejvíce decentralizovaným způsobem. Na druhé straně může být tento přístup v určitém smyslu někdy nespravedlivý. Ukazuje se, jak důležité je založit rozhodování na komunikaci s komunitou a jak důležité je zavést určitou formu hlasování. Projektový tým by měl téměř vždy uspokojit většinu komunity a ne jen dělat věci, které považují za nejlepší nebo jednodušší. Názory se mohou v rámci komunity lišit, takže je třeba debatu řídit a transparentně sdělit výsledek rozhodnutí.

JAK SILNÁ JE CARDANO KOMUNITA

Metcalfeův zákon uvádí, že hodnota sítě se zvyšuje úměrně počtu účastníků v síti. Pokud například na světě existují dva lidé, kteří mají telefon, mohou si navzájem volat. Pokud existují tři lidé, kteří mají telefon, zdvojnásobí se počet osob, kterým může jeden majitel telefonovat. Jinými slovy, užitečnost sítě se zvyšuje s počtem uživatelů. V případě Cardana se může užitečnost odrazit v hodnotě mincí ADA.

Lze předpokládat, že pokud se lidé o projekt již zajímají, budou jej chtít v budoucnu využít. Proto má smysl sledovat počet lidí, kteří sledují projekt, prostřednictvím sociálních médií.

Zde však buďte velmi opatrní. Sledování sociálních médií může být docela složité a nemusí nutně odrážet počet lidí, kteří využívají tento projekt. Nelze mluvit o velké přesnosti. Je také důležité sledovat typ komunikace, která se objevuje v sociálních médiích. Pokud se Telegram kanál zabývá pouze cenou mincí, o aktivních uživatelích sítě se nedá moc mluvit. Ceněná je debata, která motivuje projekt k aktivnímu přispívání, nebo poskytuje nějakou technickou pomoc komunitě. Vždy je nutné vyhodnotit relevanci, zapojení a motivaci obsahu.

Pokud si přejete mít rychlý přehled o sociálních médiích, existuje mnoho zdrojů, kde získáte informace. Hrubý odhad lze provést prostřednictvím sledovatelů Twitteru, Subs čtenářů nebo počtu členů v Telegram skupinách.

Cardano si vede velmi dobře co se týče zájemců o projekt, pokud vezmete do úvahy, v jaké fázi vývoje je a jak dlouho již existují starší projekty. Více než 140 000 lidí na Twitteru, 76 000 Subs čtenářů a 18 000 členů Telegram kanálu jsou opravdu skvělé výsledky.

ZÁVĚR

Již nyní je téměř jasné, že Cardano zde zůstane a bude usilovat o nejvyšší pozice z hlediska počtu uživatelů. Cardano tým je odhodlaný budovat silnou komunitu a je již nyní docela úspěšná. Brzy uvidíme spoustu nové projektové dokumentace a plánuje se globální marketing. Lze předpokládat, že povědomí o projektu se výrazně zvýší.

**Anglický originál: