🇨🇿 Cardano dokázalo že je robustní sítí

V síti Cardano došlo k přechodné anomálii, která způsobila odpojení a automatický restart asi 50 % uzlů v síti. K incidentu došlo mezi bloky 8300569 a 8300570. Byly ovlivněny jak přenosové uzly, tak uzly producentů bloků. Některé uzly byly odpojeny od vrstevníků. Ostatní se po vyvolání výjimky automaticky restartovaly. Cardano klient a síťový konsensus jsou navrženy tak, aby se vypořádaly s tímto druhem události. Většina postižených uzlů se automaticky obnovila svou činnost. Síť se chovala přesně podle očekávání. Dopad incidentu na výrobu bloků byl minimální a krátký. Příčina problému není v době psaní tohoto článku známa. Spekuluje se o tom, že se v síti objevil blok, který způsobil po přijetí uzlům problém.

TLDR

  • Pravděpodobně je chyba v uzlu Cardano, kterou je třeba opravit.
  • Síť se automaticky obnovila bez koordinovaného úsilí provozovatelů poolů.
  • Incident neměl vliv na zabezpečení sítě.
  • Potřebujeme více implementací uzlů Cardano.

Síla decentralizace

Decentralizovaná síť by měla být schopna zvládnout tyto typy incidentů a zajistit poskytování služby uživatelům za všech okolností. Nikdo by neměl přijít o majetek. Incident je v tomto kontextu špatný i dobrý. Rozhodně je špatné, že neznámá událost způsobila odpojení uzlů od ostatních uzlů nebo restartování. V klientovi je chyba, kterou je třeba najít a opravit. Jakmile bude hlavní příčina nalezena, bude to pro vývojáře velmi pravděpodobně snadný úkol.

Pozitivní je, že se síť chovala přesně podle očekávání. V mnoha případech se jednotlivé uzly automaticky restartovaly a pokračovaly ve své práci. Síť se dokázala znovu synchronizovat. Nebylo potřeba restartovat síť jakýmkoli koordinovaným (tj. centralizovaným) způsobem. Celá akce trvala doslova jen pár minut.

V událostech, jako je tato, uzel, který se právě stane vedoucím slotu, nemusí být schopen razit blok nebo jej propagovat do sítě včas. To se teoreticky může stát více uzlům za sebou. Uživatelé si mohou všimnout, že potvrzení transakce trvá déle.

V tomto případě se velmi pravděpodobně stalo, že někteří vedoucí slotů nevyrazili blok. Dotčení provozovatelé poolů dostanou od sítě menší odměnu. Cardano nemá slashing, takže síť nikoho dramaticky nepotrestá za chybu, kterou nezavinil provozovatel poolu.

Pro síť to není vážný problém, pokud je schopna se sama obnovit a obnovit produkci bloků během krátké chvíle. Přesně to se stalo v tomto incidentu.

Decentralizace je důležitá, protože i když významná část uzlů není schopna poskytovat službu, zbytek funkčních uzlů to dokáže. Může dojít pouze k dočasné degradaci, nikoli však k úplnému vypnutí sítě. Pokud nedojde k automatickému restartu uzlu, může problém vyřešit každý jednotlivý provozovatel poolu.

Je důležité zdůraznit, že nebylo nutné restartovat síť. Jednotlivé uzly se po automatickém restartu dokázaly synchronizovat a nadále se podílet na síťovém konsensu. To není běžné u jiných blockchainů, které mohou vyžadovat koordinovaný restart.

Zabezpečení sítě bylo během incidentu stabilní

Síť nebyla během incidentu ohrožena 51% útokem. Živý stake nemá žádný vliv na probíhající epochu, ve které se používá aktivní stake. Útočník neměl šanci koupit ADA coiny a zaregistrovat nové pooly, aby je mohl použít k útoku.

Změny v distribuci mincí ADA jsou akceptovány při pořízení nového snímku a nový snímek je aplikován se zpožděním jedné epochy.

Uživatelské mince a tokeny nemohly být během incidentu ztraceny. Ty jsou chráněny soukromými klíči. Nikdo jiný než vlastník soukromého klíče nemůže transakci podepsat. Digitální podpisy jsou ověřovány během konsensu sítě. To platí, i když je schopnost sítě produkovat bloky nějak snížena.

Potřebujeme více klientských implementací

Komunita by si z incidentu měla vzít ponaučení. Potřebujeme více implementací uzlů Cardano. Pokud by existovalo více implementací uzlů Cardano s nezávislými týmy, které by na nich pracovaly, byla by síť robustnější. Byla by mnohem větší šance, že síť bude lépe odolávat těmto typům neočekávaných událostí a dokonce útoků.

Každý software obsahuje chyby. Některé chyby se nemusí během životnosti softwaru projevit. Může se stát, že hacker objeví chybu a zneužije ji k útoku. Představte si například, že hacker najde chybu v části kódu, která zpracovává ověřování transakcí. Může být schopen sestavit takovou transakci, která způsobí zhroucení uzlu.

Pokud by celá síť používala stejnou verzi implementace jednoho uzlu, je velká šance, že jediná účelově vytvořená transakce by mohla způsobit problém celé síti. Útočník může posílat stejnou transakci znovu a znovu a má tak velkou šanci poškodit síť na delší dobu.

Tento problém lze vyřešit pomocí většího počtu nezávislých implementací, protože je velmi malá šance, že různé implementace budou obsahovat stejnou chybu.

Pokud by například existovaly 4 implementace uzlů Cardano a operátoři je používali rovnoměrně, zneužitá chyba by ochromila pouze 25 % uzlů.

Většina současných blockchainů má tendenci mít jednu dominantní klientskou implementaci. Pouze některé, například Ethereum, mají více alternativních implementací, které využívá významná část sítě.

Cardano zoufale potřebuje více klientských implementací. Je však důležité zmínit, že implementace od IOG je velmi kvalitní. Tým postupuje velmi opatrně a buduje software stejným způsobem jako kritické systémy. Uzel Cardano dokázal automaticky obnovit svou činnost, což dokazuje vysokou odolnost vůči podobným případům. Vždy je však chytré zvýšovat robustnost sítě.

Závěr

Existuje teoretická možnost, že se problém bude opakovat. Je důležité najít hlavní příčinu a připravit patch. Teprve pak budeme moci považovat tuto událost za ukončenou.

Incident se dá vyložit různě a je možné, že někdo začne šířit FUD. Je důležité zdůraznit, že velký počet uzlů byl restartován, ale síť nikoli. Dotčené uzly Cardano byly schopny automaticky obnovit svou činnost. Incident měl minimální dopad na síť. Cardano se ukázalo jako robustní síť, která se dokáže samostatně vypořádat s tímto druhem událostí. Je to přesně to, co byste očekávali od kriticky důležitého projektu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-has-proven-to-be-a-robust-network