🇨🇿 Cardano může v budoucnosti mít odstupňované poplatkye

Jednou z výhod Cardano oproti jiným chainů jsou předvídatelné poplatky za služby v řetězci. Cardano zpracovává transakce podle zásady “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. Na rozdíl od většiny blockchainů se velikost transakčních poplatků nezvyšuje, když je síť pod tlakem. Tento přístup však není ideální. Prostor v bloku je vzácný zdroj, po kterém může být vysoká poptávka. S rostoucí poptávkou by se měla zvyšovat i hodnota blokového prostoru. Většina sítí používá tzv. poplatkový tržní mechanismus (market fee), který umožňuje producentům bloků vybírat si transakce podle velikosti poplatku. Pokud je síť na delší dobu zahlcena, lidé se o prostor v bloku perou a poplatky prudce rostou. Možná je to spravedlivé, ale není to inkluzivní. Říká se, že v takovém případě mohou blockchain používat jen bohatí. Pojďte se podívat, co přinese odstupňovaná tvorba poplatků.

TLDR

Víceúrovňová tvorba poplatků (tiered pricing) umožňuje uživatelům nastavit poplatek podle toho, jak naléhavá je jejich transakce. Pokud zaplatí vyšší poplatek, bude transakce zpracována rychleji. Transakce, které jsou méně naléhavé, budou levnější. Cardano tak zůstane alespoň částečně inkluzivní.

Trh s poplatky je exkluzivní

Trh s poplatky používá Bitcoin a v modifikované podobě jej používá také Ethereum (EIP-1559). Někdy se mu říká aukční systém. Výrobci bloků jej používají při výběru transakcí, které mají být vloženy do nového bloku. Transakce jsou vybírány na základě výše transakčních poplatků. Čím vyšší je poplatek, tím větší je pravděpodobnost, že producent transakci do nového bloku zařadí. Motivací je samozřejmě finanční odměna, která jde přímo producentovi.

Fee-market má jednu podstatnou nevýhodu. Jakmile je síť delší dobu přetížená, starší transakce s nižším poplatkem se do bloku nemusí dostat. Mohou být dlouhou dobu v mem poolu, zatímco uzel neustále přijímá nové transakce s vyšším poplatkem. Mem pool má omezený prostor. Jakmile se do mem poolu transakce nevejdou, uzel začne některé transakce vyřazovat. Transakce s nejnižším poplatkem budou vyřazeny nejdříve. Tento mechanismus zvyšuje minimální poplatky, které jsou uživatelé nuceni zaplatit, aby měli šanci dostat se do bloku. Pokud nastaví nízký poplatek, nemohou si být jisti.

Minimální poplatek může v krátké době činit desítky dolarů. V budoucnu se sítě budou více prosazovat, takže poplatky mohou činit stovky dolarů. Ačkoli není vůbec jisté, zda uživatelé budou ochotni platit tak vysoké poplatky, a spíše ne, jedno víme jistě. Lidé v rozvojových zemích nebudou mít přístup ke službám v síti, protože poplatky v řádu desítek dolarů nebudou dostupné.

Pokud otevření (nebo uzavření) kanálu na druhé vrstvě vyžaduje transakci na řetězci, budou všechny druhé vrstvy pro většinu lidí rovněž ekonomicky nedostupné. Budou nuceni využívat centralizované služby, kde mohou být poplatky nižší a služby rychlejší. Poplatek zaplacený centralizované službě je však pro blockchainové sítě promarněnou ekonomickou příležitostí. Z hlediska dlouhodobé ekonomické udržitelnosti všech blockchainových sítí je žádoucí, aby byly co nejziskovější, tj. aby většinu poplatků, které jsou s kryptoměnami spojeny, vydělaly první vrstvy.

Trh s poplatky je z ekonomického hlediska spravedlivý přístup, protože hodnota blokového prostoru je podle aktuální poptávky. Problémem je, že diskriminuje chudé lidi a činí z přístupu k blockchainu exkluzivní službu.

Velké množství uživatelů samozřejmě nemůže dostat transakce do blockchainu současně, takže vždy půjde o do jisté míry exkluzivní službu. Na druhou stranu je třeba hledat způsoby, jak umožnit přístup co největšímu počtu lidí za rozumnou tržní cenu. S tím může pomoci stupňovitá cenotvorba.

Jak chytře přistupovat k poplatkům?

Víceúrovňová tvorba cen vychází z předpokladu, že uživatelé mají u každé transakce různá očekávání, pokud jde o výši poplatku a prodlevu při zařazení do bloku. Někteří rádi zaplatí více, aby se jejich transakce dostala do bloku co nejrychleji, zatímco jiní raději zaplatí méně a jsou ochotni čekat déle. Totéž platí i pro aplikace. Některé potřebují, aby transakce byla vypořádána co nejrychleji, například DEXy. V jiných aplikacích, jako jsou tržiště NFT, nejsou transakce tak naléhavé.

Víceúrovňové ceny budou využívat rozmanitost provozu, aby Cardano bylo inkluzivnější. Zároveň umožňuje uživatelům a aplikacím přidělovat transakcím prioritu.

Všimněte si, že tržní mechanismus poplatků se řídí pouze výší poplatku a není schopen rozlišovat mezi transakcemi s nižší a vyšší prioritou. Uživatelé nemusí být schopni správně nastavit velikost poplatku tak, aby korelovala se zpožděním, kdy chtějí, aby byla transakce vypořádána.

Práce o stupňovitém stanovování cen navrhuje rozdělení blokového prostoru do úrovní. Každá úroveň bude mít jiné zpoždění vypořádání a jiný poplatek. Počet úrovní spolu se zpožděními a poplatky v každé úrovni se bude automaticky upravovat v závislosti na aktuální poptávce.

Tento mechanismus si můžete představit jako víceproudou dálnici. Každý jízdní pruh bude mít jinou rychlost a jiné poplatky za benzín. Pravý pruh bude pomalý a benzín bude levný, zatímco levý pruh bude rychlý, ale drahý. Mezi levým a pravým pruhem může být více jízdních pruhů. Uživatelé se mohou rozhodnout, kterým pruhem pojedou, podle toho, jak rychle se potřebují dostat do cíle a kolik jsou ochotni zaplatit.

Pokud není na dálnici tlak, může být pro všechny využit jediný pravý pruh. Jakmile se tento pruh začne ucpávat, použije se další pruh, který je sice rychlejší, ale dražší.

Lze použít různé zásady týkající se toho, kolik místa v bloku bude vyhrazeno pro transakce s různou naléhavostí. Například bude možné definovat, jaké procento místa v bloku bude vyhrazeno pro transakce s nejnižší prioritou, tj. s nízkým poplatkem. Tento mechanismus zajistí, že část prostoru v bloku zůstane inkluzivní, zatímco bohatší lidé si budou moci připlatit za rychlejší služby.

Při modelování víceúrovňového cenového chování se tým zabýval také EIP-1559. Bylo zjištěno, že Ethereum není inkluzivní a poplatky v období přetížení horizontálně rostou. Víceúrovňové ceny umožňují dosáhnout stabilních cen, které lze udržovat nízké pro transakce s nízkou naléhavostí, což vede k tomu, že do blockchainu vstupuje různorodý soubor typů transakcí. Co bylo překvapením, mechanismus nemusí nutně obětovat příjmy. Snížení cen pro transakce s nízkou naléhavostí může být pokryto z transakcí s vysokou naléhavostí díky schopnosti mechanismu diskriminovat poplatky. Průměrný příjem s mechanismem odstupňovaných cen může být vyšší než s EIP-1559, přestože přibližně 75 % uživatelů platí výrazně nižší poplatek.

Dodejme, že závěry článku o stupňovitém oceňování jsou obecné a lze je použít pro různé blockchainy. V tuto chvíli není známo, jak konkrétně bude stupňovitá tvorba cen implementována v Cardanu.

Z článku navíc vyplývá, že je obtížné činit silná zobecnění ohledně dlouhodobé výkonnosti obou popsaných mechanismů. Víceúrovňové oceňování vychází z logického předpokladu, že lidé a aplikace mají různá očekávání ohledně vypořádání a poplatků z transakcí. Je proto rozumné snažit se těmto očekáváním přizpůsobit.

Jednou z konkurenčních výhod Cardana je předvídatelnost a determinismus poplatků. Pokud by si Cardano tuto vlastnost zachovalo, bude pro tým IOG obtížné ji zkombinovat s dynamickou úpravou poplatků a zpoždění. Pokud se má v distribuované síti cokoli dynamicky upravovat, je nutné, aby byly všechny uzly synchronizované. Výsledné řešení může být poměrně složité.

Pokud by se podařilo zajistit odstupňované ceny, Cardano by dokázalo lépe řídit přetížení sítě, což by bylo výhodné zejména pro uživatele. Ti budou muset tomuto mechanismu porozumět, aby jej mohli dobře využívat. K tomu jim mohou pomoci peněženky a aplikace (i v případě poplatkového trhu mohou peněženky poplatek doporučit).

Podle našeho názoru je stupňovitá tvorba cen spravedlivější než trh s poplatky, protože umožňuje protokolu rozlišovat mezi urgentními transakcemi a těmi, které mohou mít delší zpoždění. Cardano tak zůstává inkluzivní, ale je třeba dodat, že pokud je například vysoká poptávka po nejlevnějších transakcích, některé budou stejně vyřazeny. Uživatelé je budou muset odeslat znovu.

Závěr

Odstupňované ceny lze považovat za pokus o řešení problémů se zahlcenými blockchainy. S tímto problémem se v současné době setkáváme kvůli mánii kolem meme coinů, ale s vyšší mírou adopce se může jednat o běžný stav. Drahé poplatky na řetězci lze spolehlivě vyřešit pouze jednou věcí, a to vyšší škálovatelností. Pokud bude blockchain dostupný pouze pro bohaté, ztratí jeho existence v podstatě jakýkoli smysl. Používání kryptoměn prostřednictvím centralizovaných služeb nemá pro lidstvo téměř žádný zásadní smysl, protože se ztrácí výhody otevřenosti pro všechny, odolnosti vůči cenzuře, transparentnosti, spravedlnosti atd. Cardano sice má odstupňované ceny, ale pokud bude více škálovatelné, je možné, že tato funkce bude využívána jen příležitostně. To by byl ideální stav.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-may-have-tiered-pricing-in-the-future