🇨🇿 Cardano nám umožní obejít se bez bank

CZ překlad:

Cardano nám umožní obejít se bez bank

Jeden slavný kryptoměnový narativ zní následovně: Dejme banku těm, kteří ji nemají a zbavme banky ty, kteří ji mají. Pojďme se na toto téma podívat realisticky.

MOC JDE RUKU V RUCE S KONTROLOU PENĚZ

Historicky mají největší moc ve svých zemích vlády. Země mají obvykle centrální banky a mnoho komerčních bank. Za měnovou politiku jsou odpovědné centrální banky, zatímco komerční banky slouží lidem a podnikům. Vlády a banky by měly být do určité míry nezávislé. Ve vedoucích pozicích institucí jsou vždy lidé a ti se přirozeně snaží urvat si moc. Během několika posledních desetiletí se pomalu objevovali noví vlivní hráči. Díky internetu a mnoha technologickým pokrokům se z velkých IT společností stávají velmi silné mezinárodní subjekty. Společnosti jako Google, Facebook, Twitter, Amazon, Alibaba a mnoho dalších jsou mezinárodní a mají o lidech více informací než vlády. Jak se to stalo? Skutečnost, že internet je globální síť, umožnila lokálně úspěšným společnostem stát se globálními hráči poměrně rychle. Zatímco rozhodovací pravomoc vlád je většinou omezena na jejich země, velké IT společnosti začali ovládat doslova celý svět. Jak jste pravděpodobně slyšeli, data a informace jsou zlatem nové éry. Tyto společnosti dobře vědí, jak komercializovat získané informace. Nyní se nacházíme v situaci, kdy jsou sociální média obviňována z ovlivňování voleb amerického prezidenta, mohou legálně cenzurovat tweety politiků nebo se dokonce pokusit vytvořit vlastní globální měnu. Facebook stále pracuje na projektu Libra a je možné, že se ho v nějaké podobě dočkáme. Můžeme pozorovat tichý boj o moc mezi vládami, bankami a velkými IT společnostmi.

Nejdůležitější zprávou z předchozího odstavce je, že technologický pokrok může oslabit moc vlád a poskytnout výhody vlastníkům technologií. Kryptoměny lze vnímat jako technologický vynález, který vstoupil do boje o moc. Na rozdíl od vlád, bank a velkých IT společností jsou kryptoměny přirozeně decentralizované. Na začátku jsme uvedli, že moc jde ruku v ruce s kontrolou peněz. Znamená to, že když začneme používat decentralizované peníze, nikdo nebude mít moc? Ne. Někteří lidé a entity budou vždy usilovat o uzurpování moci. Když si tedy chtějí uzurpovat moc, budou muset nějakým způsobem ovládat kryptoměny. Banky jsou rozhodně subjekty, které se budou snažit ovládat peníze bez ohledu na to, zda se jedná o fiat měny, digitální měnu centrální banky (CBDC) nebo kryptoměny.

JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ KOMERČNÍ BANKY SKUTEČNĚ OHROŽENY KRYPTOMĚNAMI?

Pojďme se podívat na současnou situaci. Nejpoužívanější kryptoměnou je Bitcoin. Komerční banky se rozhodly prodávat bitcoiny velkým investorům. To znamená, že vytvořili služby pro úschovu kryptoměn. Pro banky je Bitcoin jen novým byznysem a současně investičními příležitostí. Je to dobře nebo špatně? Obojí. Je skvělé, že velké společnosti nakupují bitcoiny jako zajištění proti tisku peněz. Narativ o novém digitálním zlatě se pomalu stává realitou a lze očekávat, že se do klubu přidají další. Existuje však jeden negativní aspekt. Bohatí hráči nakupují bitcoiny, aby si zajistili, že zůstanou bohatí. Velmi malá skupina začínajících uživatelů, která drží bitcoiny nebo jiné kryptoměny, nyní může také zbohatnout. Negativním aspektem je, že bitcoiny se stanou velmi drahým pro většinu lidí na planetě, pokud již pro ně nejsou drahé nyní. Většina lidí tedy nebude mít v podstatě žádný důvod vstoupit do klubu. Lidé se obecně o zajišťování nestarají. Nekupují si zlato, protože mnozí z nich nerozumí mechanice vzácnosti a poptávky po něm v bouřlivých dobách. Podle některých výzkumů drží zlato pouze přibližně 15% populace v USA. Zlato není měna a ani se nepoužívá jako podklad pro fiat měny. V případě, že se Bitcoin stane novým veřejně přijímaným digitálním zlatem, může navždy zůstat digitálním zajišťovacím nástrojem bez možnosti stát se stabilní globální měnou. Je skutečně obtížné, ne-li nemožné mít omezený zdroj a měnu v jednom aktivu. Pojďme se podívat do minulosti. USA fakticky opustily zlatý standard v roce 1933, když zasáhla velká hospodářská krize. Tváří v tvář rostoucí nezaměstnanosti a stoupající deflaci vláda USA zjistila, že není schopna stimulovat ekonomiku. Aby odradili lidi od inkasování vkladů a vyčerpání nabídky zlata, musely USA a další vlády udržovat vysoké úrokové sazby, ale pro lidi a podniky to bylo příliš drahé na půjčování. V roce 1933 tedy prezident Franklin D. Roosevelt přerušil dolarovou vazbu se zlatem, což vládě umožnilo pumpovat peníze do ekonomiky a snížit úrokové sazby. Spojené státy se řídily zlatým standardem až do 15. srpna 1971, kdy prezident Richard Nixon oznámil, že vláda již nebude převádět dolary na zlato ve fixní hodnotě. Zlatý standard byl tedy zcela opuštěn. Některé události vyžadují radikální řešení a USA pravděpodobně neměly lepší šanci vyřešit problémy jinak. Měna musí být stabilní a je těžké předvídat, zda bude volatilita bitcoinů stejně stabilní jako současné měny. Jsme spíše skeptičtí z různých důvodů. Je těžké předvídat budoucnost, ale jedna věc je jistá. Kryptoměny přinesou změny ve společnosti a to je již viditelné. Pokusy o vytvoření CBDC jsou jen prvním krokem při hledání řešení současné situace. Každopádně, pokud věříte v kolaps fiat měn, musíte si uvědomit, že se současně zhroutí také ekonomiky mnoha zemí a všechny kryptoměny mohou být po dlouhou dobu extrémně volatilní. Bitcoin spolu se všemi ostatními kryptoměnami není schopen vyřešit globální ekonomický kolaps, který by nastal řekněme do 5 let. Je skvělé vidět, že lidé a dokonce i velcí investoři vnímají Bitcoin jako zajištění ve špatných dobách. Na druhou stranu přijdou dobré časy, kdy je chytré prodat zlato nebo bitcoiny a investovat peníze na začátku nového cyklu. Pokud se podíváte do minulosti, zjistíte, že zlato je volatilní a respektuje ekonomické cykly. Je velmi pravděpodobné, že se Bitcoin bude chovat v budoucnosti podobně.

Komerční banky nejsou ohroženy existencí zlata, takže můžeme konstatovat, že je neohrožuje ani Bitcoin. To se nezmění, dokud většina lidí nezačne používat alternativy k fiat měnám. Taková alternativa si musí být schopna udržet stabilní hodnotu. Podnikání komerčních bank je o měně, kterou používá většina národa. Komerční banka vám může nabídnout mnoho služeb, jako je otevření standardního nebo obchodního účtu, otevření spořícího účtu, přijímání různých typů půjček (krátkodobé, dlouhodobé nebo obchodní půjčky), můžete pojistit sebe nebo svůj majetek. Kryptoměna musí být schopna rozvrátit tyto služby, aby konkurovala bankám. Stabilita měn je jednoduše nejdůležitějším atributem současných fiat měn z pohledu lidí. Dalšími důležitými atributy jsou čas transakce (nutný pro přesun hodnoty z místa na místo) a transakční poplatky. Lidé jsou zvyklí platit platebními kartami. To je rychlé a levné. Platba kartou navíc poskytuje vyšší soukromí než bitcoiny. Obchodníci například nevidí, kolik mají příjemci na svých účtech. V současné době někteří lidé používají platební karty, které jim umožňují platit kryptoměnou. Ve skutečnosti se však používají fiat měny. Poskytovatelé karet nabízejí jakousi službu úschovy kryptoměn uživatelů. Uživatelé v zásadě platí fiat měnami a poskytovatel jim poplatky účtuje později prostřednictvím pomalých krypto transakcí. To opět vůbec neohrožuje banky. Je spíše pravděpodobné, že budou lidem nabízet podobné krypto platební karty, pokud to bude mainstream. Je to tedy pro ně spíše nová obchodní příležitost. Výhodou by bylo, že by to byla příjemná ochrana proti tisku peněz. Na druhou stranu by decentralizace hodně utrpěla, hlavně pokud jde o schopnost odolávat cenzuře, a jak jsme řekli, hlavním problémem je volatilita. Kryptoměny nikdy neuspějí v konkurenci komerčních bank, pokud nebudou vytvořeny stejné nebo lepší schopnosti, které mají současné měny. Bylo by hezké mít peníze, které netrpí inflací, ale pro většinu lidí je to druhořadý požadavek. Využití v reálném životě bude vždy na prvním místě.

JAK LZE REALISTICKY NAHRADIT KOMERČNÍ BANKY?

Realita je taková, že komerční banky mohou být ohroženy pouze rozhodnutím lidí. Lidé se musí rozhodnout zrušit své účty a nepoužívat bankovní služby. Změna se ve skutečnosti netýká bank, ale lidí. Je nutné mít alternativy, které by dokázaly nahradit nekryté měny a bankovní služby. Kromě toho musí existovat významné a viditelné výhody, které přesvědčí lidi, aby jej používali. Jediným možným způsobem je vytvořit stabilní měny, škálovatelné decentralizované sítě, globální službu pro správu identit a umožnit lidem uzavřít smlouvu.

Bitcoin lze chápat jako globální centrální banku, protože nejsilnější vlastností je fixní a neměnná měnová politika. Bitcoinová transakční síť není schopna konkurovat tradičním platebním řešením, a anii kdyby tomu tak bylo, byla by konkurentem pouze těmto platebním sítím, ale nikoli bankám. Naštěstí schopnost vytvářet peněžní systém s předdefinovanými funkcemi a atributy není výsadou Bitcoinu. Cardano má tuto vlastnost také stejně tak jako další projekty. Nezáleží na tom, zda máme 21M bitcoinů nebo 45B ADA mincí. Technologicky jsou to jen čísla a my ani nevíme, zda je chytré mít navždy omezený maximální počet mincí, které budou emitovány. Bylo by to hezké téma pro další článek. Na čem opravdu záleží, je vytvoření alternativ, které budou pro uživatele atraktivní. Pouze vyšší adopce může způsobit zásadní změnu ve společnosti. Kryptoměny v rukou menšin nebo velkých investorů jsou hezké, ale s nízkou transformační silou, co se týče změny společnosti.

Abychom konkurovali tradičním bankám, musíme obklopit systémy digitální měnové politiky schopnostmi platebních systémů a komerčních bank. Jinými slovy, musíme bitcoiny a / nebo Cardano obklopit schopnostmi, jako jsou rychlé a levné transakční sítě, stabilita směnných prostředků, systémy pro správu identit, možnostmi zprostředkovat půjčky a pojištění, „čtení“ skutečného světa (Oracles) atd. Potřebujeme inovace ve všech těchto oblastech. Konzervativní přístup k inovacím, jak to vidíme v případě vývoje Bitcoinu, je dost předčasný. Jak jsme řekli, je to skvělý a jedinečný peněžní systém, ale bohužel nic jiného. Bez decentralizované infrastruktury může být snadno obklopen tradičními bankami a to je vlastně to, co ve skutečnosti vidíme. Skutečná ekonomika potřebuje transakce a bankovní služby. Cardano má na rozdíl od Bitcoinu lepší pozici pro to, aby tyto schopnosti poskytovalo. Tým stojící za Cardanem je velký, zkušený a silný. Tito lidé budou inovovat a budovat infrastrukturu, dokud nebude splněn konečný cíl. To je přesně to, co nyní potřebujeme. Nejsme v bodu, kdy bychom mohli říci, že máme hotovo. Opak je pravdou. Vždy budeme muset inovovat a udržovat vysokou úroveň decentralizace.

Zjednodušeně řečeno, pouze kombinace stabilních mincí a chytrých kontraktů může ve skutečnosti konkurovat tradičním komerčním bankám. Budeme potřebovat více služeb, jako jsou Oracles, abychom propojili digitální a fyzický svět a systém pro správu identit. Nejdůležitější věcí je však ve skutečnosti stabilní měna. Již nyní můžeme pozorovat, že USDT (Tether) je velmi úspěšný projekt. Přesně něco takového potřebujeme, ale bez nutnosti kolateralizace digitální měnu fyzickými americkými dolary. Spíše potřebujeme něco jako algoritmickou digitální měnu, která je zajištěna jinými digitálními aktivy. Jak jsme již zmínili, Facebook pracuje na projektu Libra. Libra by měly být zajištěny košem globálních měn a možná dalšími aktivy, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Stability bylo tedy bylo možné dosáhnout i během tisku peněz. Bylo by opravdu hezké vytvořit digitální stabilní měnu, která by byla zajištěna pouze digitálními aktivy, jako jsou BTC nebo ADA. Možná by bylo možné použít další tokenizovaná aktiva. V zásadě existují dvě otázky týkající se stabilních mincí. Jaká aktiva použít jako kolaterál a co použít ke stabilizaci měny. Kryptoměny jsou plně digitalizovaná aktiva, takže jsou skvělými kandidáty na kolateralizaci. Jsou však volatilní a jejich cena je stanovena fiat měnami. Nelze je tedy použít přímo 1: 1. Je nutné zapojit nějaký stabilizační mechanismus. Měl by to být koš stabilních globálních měn, jako v případě Libry? Měla by to být spíše nějaká hodnota odvozená od schopnosti kupovat stejné množství zboží v průběhu času? Nebo to může být kombinace více vstupů? To jsou těžké otázky a pravděpodobně se v budoucnosti dočkáme mnoha pokusů.

Jakmile budeme mít stabilní digitální měnu, zbytek bude mnohem jednodušší. Vytvoření moderních bankovních služeb prostřednictvím chytrých smluv Cardano bude relativně snadné. Bankovní služby jsou v zásadě o podmínkách mezi bankou a lidmi, které jsou sepsány a podepsány v papírové smlouvě. Nahradit papírovou smlouvu digitální chytrou smlouvou je relativně snadný úkol. Půjčování a pojišťovnictví lze relativně snadno rozvrátit. Cardano bude propojeno s Atala Prism, což je systém vyvinutý společností IOG pro práci s digitální identitou. Lidé mohou mít globální decentralizovanou digitální identitu. Oracles se snaží vyřešit spojení mezi skutečným a digitálním světem. Informace o světě jsou dnes většinou stejně v databázích, takže spojení mezi Cardano a databázemi nebo nahrazení tradičních databází soukromými či veřejnými blockchainovými řešeními je jednoduchý úkol.

Digitalizace světa je nepřetržitý proces. Někteří lidé jsou skeptičtí k myšlence, že je možné spojit tyto dva světy. Z našeho pohledu musíme pokračovat v inovacích, pokud chceme používat digitální měny. Jediným důvodem, proč zlato není schopno poskytovat stejné služby jako v minulosti, je skutečnost, že svět je globalizovanější a digitalizovanější. Zlato je stále vzácné a můžete si ho koupit za účelem zajištění proti ekonomickým turbulencím. Zlato se nezměnilo a je stejné po tisíce let. To, co se skutečně změnilo, jsou potřeby lidí a schopnost vytvářet digitální nedostatek. Výhodou kryptoměn je skutečnost, že jsou vhodnější pro použití v digitálním světě. To je jediný důvod, proč může být zlato v budoucnosti méně relevantní. Digitální nedostatek lze snadno replikovat. Proč je digitální nedostatek Bitcoinu relevantnější než nedostatek Cardana? Jde jen o adopci a adopce je o skutečném využití v digitálním světě. Bude-li Cardano schopné nahradit komerční banky, pak bude vzácnost ADA mincí přirozeně stoupat. Můžeme digitalizovat papírovou dohodu mezi bankou a lidmi? Pokud ano, zlepšíme schopnosti digitálního světa a zároveň se tak stanou papírové dohody přežitkem. Jinými slovy, zlepšíme digitalizaci.

ZÁVĚR

Nejrychlejším způsobem, jak narušit banky, by bylo spojit úsilí všech týmů v krypto prostoru. Cíl je pro všechny projekty stejný. Chceme decentralizovat peněžní systém, bankovní služby a také další digitální služby. Je škoda, že vidíme toxicitu a rivalitu mezi krypto projekty. Společné úsilí by dávalo větší smysl. Bitcoin jako peněžní systém a další sítě PoS, jako je Cardano, které by poskytly nezbytné funkce a služby, které by zvýšily použitelnost, by bylo velkou výhrou pro všechny. Nicméně Cardano samo o sobě může poskytnout schopnosti pro nahrazení jak centrálních, tak komerčních bank. Neznamená to, že tradiční banky zaniknou. Lidé si budou muset vybrat, co chtějí, a všichni víme, že jejich názor utvářejí vlády a sociální média. Existence lepší alternativy neznamená, že alternativu přijme většina. Banky již vědí, že změna přichází a CBDC lze vnímat jako reakci centrálních bank na kryptoměny. Znamená to, že kryptoměny již uspěly a jejich vliv bude jen stoupat. Mnoho krypto projektů je již příliš velkých na to, aby zanikly. Nyní již nejde o jediného vítěze, který vezme vše. Vítězů bude určitě víc a my můžeme jen hádat, jaké funkce a služby budou lidé požadovat. Podle našeho názoru má Cardano nejlepší předpoklady k tomu, aby nám umožnilo obejít se bez bank.

Přečtěte si originální článek:

[https://cardanians.io/.../cardano-will-allow-us-to-be…]

Je dobré přidat další metody a nástroje pro práci s penězi bez ohledu na banku, ale nelze je decentralizovat, jinak ve státě nebude moci regulovat ekonomické procesy, což může vést k nepokojům

Taky je dobré diverzifikovat vaše portfolio a investovat do různých měn – včetně kryptoměn, drahých kovů, diamantů a dalších komodit. Rozhodně se nespoléhat jen na jeden finanční instrument! Třeba https://www.robomarkets.cz/forex-trading/assets/cryptocurrencies/ nabízí dost velký výběr, ze kterých si může každý podle libosti vybrat a svoje portfolio diverzifikovat. Taky je samozřejmě možné soustředit se jen na jeden trh, který vás zajímá ze všeho nejvíc, nebo kterému nejvíc rozumíte – to už je na vás. Nicméně odborníci vždy doporučují portfolio rozdělit na několik různých aktiv a něco na tom asi bude.