🇨🇿 EDI Tým vydal Nástroj pro Měření Decentralizace

Projekt Edinburgh Decentralization Index (EDI) je zaměřen na systematické měření kvality decentralizace blockchainových sítí. Tým oznámil vydání nástroje, který dokáže měřit kvalitu decentralizace produkce bloků pro několik blockchainových projektů. Shromáždili jsme data pro Cardano a Bitcoin.

Oblasti decentralizace

Tým EDI definoval 8 oblastí, pro které plánuje měřit decentralizaci. Mezi tyto oblasti patří hardware, software, sítě, konsensus, tokenomika, klienti API, správa a geografie. Na obrázku níže můžete vidět, že geografie a správa mají zvláštní postavení, protože se týkají všech zbývajících 6 oblastí.

Měření decentralizace je komplexní úkol a tým bude opakovaně zavádět nové metodiky měření jednotlivých oblastí. Tým představil nástroj pro měření decentralizace různých blockchainových sítí. Konkrétně se zaměřila na blokovou produkci.

Na GitHubu je volně dostupný CLI nástroj, který dokáže sbírat data a přiřazovat bloky jednotlivým entitám, které je vyrobily. Z dat je možné sledovat, kolik bloků vyrobili jednotliví výrobci bloků v daném časovém období (standardně měsíčně). Na shromážděná data lze použít několik metrik, ze kterých lze získat konečné výsledky (soubor CSV a grafy).

Nástroj lze použít pro následující blockchainy: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Tezos, ZCash.

Co lze zjistit o Bitcoinu a Cardano?

Použili jsme nástroj pro Cardano a Bitcoin, abychom zjistili, kolik nezávislých subjektů produkuje bloky za měsíc. Použijme červen jako náš referenční měsíc.

V případě Cardana se podíváme pouze na tabulku za poslední 3 roky, jelikož PoS konsenzus umožňující účast veřejnosti na výrobě bloků umožnil Shelley hard fork. Jak vidíte, bloky vyrábí více než 1000 subjektů. Operátoři více poolů jsou v tabulce s daty uvedeni na jednom řádku.

U Bitcoinu se podíváme na data za posledních 6 let. Vidíme, že výrobci bloků klesli pod 20 jen jednou v roce 2022 a překročili 30 pouze jednou v roce 2019.

Pojďme se podívat na top 25 výrobců bloků pro Cardano a Bitcoin. Výsledky jsou za červen 2023.

V síti Cardano bylo za toto období vyraženo 136 076 bloků. 4313 bloků v Bitcoinové síti.

V případě Bitcoinu vidíme všechny vytěžené bloky v tabulce, protože existuje méně než 25 poolů.

V případě Cardana razilo 24 poolů více než 1000 bloků. 279 poolů vymintovalo více než 100 bloků měsíčně. 785 poolů razí méně než 100 bloků za měsíc. 80 poolů razí 1 blok za měsíc (což je 1 blok na 6 epoch). 50 největších poolů razí více než 50 % bloků za měsíc.

U Bitcoinu těží 2 největší pooly více než 50 % bloků za měsíc (MAV je 2). Pouze 6 poolů vytěží více než 100 bloků.

V případě Bitcoinu je největší pool 3,7krát větší než pátý pool. Pro Cardano je tento poměr 3,1.

V případě Bitcoinu je největší pool 23,9krát větší než desátý pool. Pro Cardano je tento poměr 3,9.

V obou případech má největší pool poměrně silnou pozici proti ostatním poolům. Bitcoin má malý počet výrobců bloků (poolů) a prvních 5 poolů má oproti ostatním významnou mocenskou pozici. Cardano má obrovské množství výrobců bloků, ale dominuje prvních 24 poolů (co do počtu vyražených bloků).

Závěr

Výroba bloků je pouze jedním vstupem pro měření decentralizace, ale je velmi pravděpodobné, že bude jedním z důležitějších vstupů. Výroba bloků je závislá na držení drahého zdroje. Očekáváme, že v blízké budoucnosti uvidíme rozšíření, které poskytuje data o delegování zdrojů.

Stáhněte si nástroj a sami se podívejte na decentralizaci vašeho oblíbeného blockchainu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte s článek v AJ: https://cexplorer.io/article/the-edi-team-released-a-decentralization-measurement-tool