🇨🇿 Edinburský index decentralizace

Společnost Input Output Global spolupracuje s Edinburskou univerzitou na vývoji prvního indexu decentralizace v blockchainovém průmyslu. Jeho název bude Edinburgh Decentralisation Index (EDI). Měření kvality decentralizace je obtížnější, než by se mohlo zdát. Pro celé odvětví je důležité zavést spravedlivou metodiku měření a výsledky průběžně přepočítávat. Veřejnost, stejně jako úřady a regulační orgány, tak budou mít přehled o kvalitě decentralizace hlavních blockchainových sítí.

TLDR

  • Univerzita definuje metriky a ty budou průběžně měřeny. Z výsledků bude sestavené skóre jednotlivých blockchainů.
  • Index EDI umožní sledovat dlouhodobé trendy a změny v decentralizaci.
  • Index EDI umožní zachovat nejdůležitější vlastnosti technologie blockchain.

Edinburský index decentralizace (EDI)

Univerzita se chystá vytvořit rámec pro měření decentralizace založený na vědeckém výzkumu. Metodika měření bude transparentní. Výsledky budou shromažďovány průběžně a budou veřejně dostupné. Měření bude provádět tým univerzity.

Jedním z cílů projektu je poskytnout informace o kvalitě decentralizace a rizikových faktorech s ní spojených. Jedním z prvních kroků bude definovat metriky, které budou sledovány, a způsob, jakým budou shromážděné výsledky sestaveny do indexu.

Již existuje Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, který se stal nejspolehlivějším a nejdůvěryhodnějším ukazatelem spotřeby energie při těžbě bitcoinů. Univerzity jsou nezávislé a nemají potřebu zkreslovat výsledky. Navíc jsou schopny provádět měření ve velmi vysoké kvalitě. Totéž lze očekávat i od indexu EDI.

Proč je měření decentralizace důležité

V současné době neexistuje žádný spolehlivý zdroj informací o kvalitě decentralizace jednotlivých blockchainů. Vznikají akademické studie o kvalitě bezpečnosti a decentralizace největších projektů, jako jsou Bitcoin a Ethereum. Vznikají nepravidelně a veřejnost o nich často ani neví.

EDI umožní sledovat dlouhodobé trendy a změny v decentralizaci na základě dalších faktorů, jako je nálada na trhu, změny v protokolech, technologický pokrok a dalších vnějších faktorů.

Sledování decentralizace umožní týmům porovnat různé přístupy, které byly použity v jiných projektech, a získat důležitou inspiraci podloženou daty. Pokud decentralizace blockchainu v průběhu času klesá, mohou týmy přemýšlet o tom, jak situaci zlepšit. To je nesmírně důležité, protože to umožní zachovat nejdůležitější vlastnosti technologie blockchain, jako je distribuce moci, odolnost vůči cenzuře, transparentnost a v neposlední řadě odolnost vůči různým útokům, ať už vnějším, nebo vnitřním.

Index EDI může naznačovat tendence k centralizaci moci nebo ke vzniku kritických bodů selhání. To lze pozorovat na úrovni geolokace, koncentrace zdrojů používaných k distribuci moci, výroby hardwaru atd.

Uživatelé budou mít k dispozici spolehlivé informace o kvalitě decentralizace jednotlivých sítí. To je nesmírně důležité, protože nic jiného než decentralizace neodlišuje blockchain od řešení typu server-klient. Tyto informace budou přínosné i pro vývojáře třetích stran, kteří budou kromě decentralizace zvažovat i další parametry blockchainových sítí, jako je škálovatelnost. Dnes platí pravidlo, že pokud je blockchain více škálovatelný, je méně decentralizovaný. Ale co když bude tým hledat pro své řešení nejlepší blockchain, který dobře škáluje a zároveň je co nejvíce decentralizovaný? Týmy nemají kapacitu na to, aby zkoumaly kvalitu decentralizace jednotlivých blockchainů, protože je to časově velmi náročná činnost.

Index EDI bude užitečný také pro zákonodárce, podniky, vlády a regulační orgány. Při tvorbě zákonů může být užitečné vědět, kde jsou hranice decentralizace a kde končí. Z určité úrovně může být blockchain považován za centralizovaný a spadat do jiné kategorie regulace. Pokud má společnost nebo vláda jasně definované požadavky na decentralizovanou síť, bude mít k dispozici skupinu nejlepších kandidátů, ze které si může vybrat to, co pro své řešení potřebuje.

Proč je obtížné změnit decentralizaci?

Kvalitu decentralizace je velmi obtížné dlouhodobě měřit a sledovat. U PoW sítí, jako je Bitcoin, máme dobré informace, pokud jde o počet producentů bloků (poolů), ale je obtížné získat úplné informace o těžařích. Snadno zjistíme, že 3 největší pooly Bitcoinu mají přibližně 20% podíl na produkci bloků. Víme, že největší těžaři mají podíl přibližně 5 % nebo i více. Víme, že zhruba před rokem kontrolovalo 50 největších těžařů 50 % hash rate. Co bohužel nevíme, je, jak se situace v případě těžařů za poslední rok změnila.

Dosud jsme hovořili o údajích, které lze získat a analyzovat. Obtížné je na základě těchto údajů objektivně posoudit kvalitu decentralizace. Někteří lidé se domnívají, že Bitcoin není dobře decentralizovaný, protože pouze 3 pooly v síti Bitcoin mají více než 50% podíl na produkci bloků. Jiní oponují, že to není problém, protože těžaři mohou kdykoli delegovat hash rate jinam, pokud se provozovatelé poolů chovají nevhodně. A jakou roli hraje v decentralizaci počet plných uzlů v síti?

Univerzitní tým musí posoudit všechny vektory útoku. Útoky mohou být vnější, jako je například známý 51% útok, ale také vnitřní, kdy na útoku spolupracují jednotliví aktéři. Je nutné jasně definovat vztah mezi pooly, těžaři a plnými uzly v kontextu různých útoků, ale také při rozhodování o zásadní změně protokolu (governance). Aby toho nebylo málo, je nutné dobře posoudit sílu týmu a přítomnost fondů rizikového kapitálu. O Bitcoinu se říká, že od doby, kdy Satoshi projekt opustil, nemá žádného vůdce. Jakou moc má Blockstream s generálním ředitelem Adamem Backem? I na to by měl EDI odpovědět.

V případě PoS sítí, jako je Cardano nebo Ethereum, je sběr dat o něco jednodušší, protože jsou k dispozici přímo v blockchainu. Víme, že Cardano má přes 3,200 registrovaných poolů (bloky produkuje zhruba třetina poolů) a 1,2M stakers. Zjistit, kdo je skutečným vlastníkem mincí na různých adresách, bude složité (spíše nemožné). Víme například, že existuje 250 účtů, které drží více než 20 milionů mincí ADA. Co je nemožné zjistit, je, zda více účtů nevlastní stejný subjekt. Staking na centralizovaných burzách je další složité téma, které bude muset tým řešit.

EDI nám musí dát jasnou odpověď na to, jaký blockchain je nejvíce decentralizovaný a jaký má náskok nad ostatními projekty. To se nedá posoudit úplně jednoduše pouhým porovnáním počtů block producers a delegators. Je důležité zkoumat vztahy mězi těmito skupinami v kontextů možných útoků. Ethereum na úrovni protokolu podporuje pouze validátors (block producers) a nemá vestavěnou podporu pro pooly. Pooly však v ekosystému vznikají.

Univerzitní tým se bude muset velmi dobře seznámit s detaily každého projektu, ale současně je bude muset mezi sebou porovnat férovým a objektivním způsobem, tedy podle jasně definovaných metrik. To nebude vůbec snadné.

Závěr

Debaty o decentralizaci napříč komunitami provází ideologie a falešná přesvědčení namísto dat a objektivních argumentů. EDI může do této debaty vnést akademický přístup a sílu nezávislého hodnotitele. Sektor blockchainu potřebuje objektivní a spolehlivé statistiky. Vítězný projekt nastaví laťku kvality a ostatní projekty mohou usilovat o první místo. Decentralizaci by tento stav prospěl.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte originální článek: Edinburgh Decentralization Index | Cardano Explorer