[For Vietnamese] Hướng dẫn báo cáo lừa đảo từ các video phát trực tiếp trên Youtube

Nhiều người đã mất rất nhiều ADA vì đã nhầm tin và làm theo hướng dẫn trên các website lừa đảo. Họ đã gửi ADA và các loại coin khác và không bao giờ nhận lại được như lời quảng cáo.


Đây là hình ảnh từ 1 video đang phát trực tiếp trên youtube.

Mánh khóe của chúng là tạo ra các website với lời mời chào hấp dẫn như: Bạn sẽ nhận lại gấp đôi số ADA ngay sau khi gửi ADA vào địa chỉ ví của chúng tôi.
Một số đặc điểm nhận dạng:

  1. Video lồng ghép các lời quảng cáo hấp dẫn kèm theo địa chỉ website lừa đảo.
  2. Chúng phát lại trực tiếp các video của những người có sức ảnh hưởng trong giới crypto.
  3. Chặn bình luận
  4. Thời lượng phát trực tiếp kéo dài 1 cách bất thường
  5. Kênh youtube chỉ có một vài video.

Vậy, đề nghị mọi người hãy báo cáo ngay để Youtube chặn ngay các video lừa đảo.
Đây là hướng dẫn các bước báo cáo video trên Youtube.
2
4

Lưu ý: Cardano không bao giờ có chương trình cho tặng ADA