Hướng dẫn - Cách chuyển ADA từ ví Yoroi lên Binance

Video hướng dẫn chuyển ADA từ ví Yoroi lên Binance dành cho Beginners :smiling_face_with_three_hearts:

Các bạn lần đầu tiên nhận thưởng CR từ Catalyst, không biết cách chuyển ADA lên Binance để đổi ra VNĐ.
Các bạn lần đầu tiên sử dụng ví Yoroi và muốn chuyển ADA lên Binance.
Và những bạn mới đến thị trường crypto, quan tâm ADA, hãy tham khảo video này để biết cách thực hiện đúng, tránh rủi ro nhé.

1 Like