🇨🇿 Jak aktivně lidé používají Cardano?

Veřejné blockchainové sítě mají jednu velkou výhodu, pokud jde o měření aktivity. Díky on-chain analýze můžeme přesně vědět, kolik lidí si mezi sebou za určité období vyměnilo digitální aktiva. Aktivita v síti je jedním z hlavních ukazatelů zdraví ekosystému. Pokud aktivita roste, je to potenciálně dobré znamení a záruka toho, že se síť stává populárnější nebo užitečnější. Podívejme se, jak jsou lidé v síti Cardano aktivní, a porovnejme tato čísla s jinými sítěmi. Uvidíte, že Cardano rozhodně není řetězec duchů.

TLDR

  • Adresa je považována za aktivní, jakmile se stane přímým účastníkem potvrzené transakce v daném časovém období.
  • Počet aktivních adres je pravděpodobně jednou z nejlepších statistik, pokud jde o zdraví sítě.
  • Každý den používá Cardano zhruba 60 tisíc lidí. To je desetkrát méně než u Etherea.
  • Největší vlna přijetí Cardana teprve přijde, protože v letech 2023 a 2024 můžeme očekávat nasazení mnoha nových služeb.

Co je to aktivní adresa?

U všech blockchainů si uživatel musí vygenerovat adresu, aby mohl přijímat digitální aktiva a později je mohl odeslat na jinou adresu. S vytvořením adresy pomáhají uživatelům blockchainové peněženky.

Adresy tedy mohou mít jeden z následujících stavů. Nové adresy, které jsou po vygenerování prázdné. Aktivní adresy jsou ty, které byly během sledovaného období použity k převodu digitálních aktiv. Neaktivní adresy jsou ty, které obsahují digitální aktiva, ale nebyly použity k interakci s jinou adresou po delší dobu.

Nezapomeňte, že počet adres, bez ohledu na jejich stav, nemůže udávat počet jedinečných uživatelů, protože neexistují žádná pevná omezení počtu kryptopeněženek nebo adres, které může jednotlivec vytvořit a provozovat. Jeden uživatel může vytvořit tisíce adres nebo posílat digitální aktivum stále dokola mezi dvěma adresami. Proto je počet aktivních adres pravděpodobně jednou z nejlepších statistik, pokud jde o zdraví sítě.

Adresa je považována za aktivní, jakmile se stane přímým účastníkem úspěšné transakce. Adresu může používat jak odesílatel, tak příjemce. Ačkoli uživatel může posílat tokeny z jedné adresy na jinou adresu a být vlastníkem obou, takových transakcí bude minimum. Většina transakcí obvykle probíhá mezi dvěma účastníky.

Počet aktivních adres představuje celkový počet aktivních uživatelů v síti v daném období. Aktivitu je možné sledovat denně, týdně nebo měsíčně. Konkrétní adresa je však v jakémkoli časovém období započítána pouze jednou, i když byla aktivním účastníkem dvou nebo více transakcí. Statistika měří počet unikátních uživatelů a nezohledňuje aktivitu jednotlivců. Jinými slovy, počet transakcí není důležitý.

Aktivní adresy jsou shromažďovány na základě analýzy potvrzených transakcí v řetězci. U transakcí se vyhledávají jedinečné adresy příjemců a příjemců v daném časovém období. Údaje o aktivních adresách obvykle obsahují 3 položky. Celkový počet aktivních adres, počet adres použitých pro odesílání a počet adres použitých pro příjem.

Pokud se podíváte na počet aktivních adres, zjistíte, že celkový počet aktivních adres je například 65 tisíc, počet adres používaných pro odesílání je 52 tisíc a počet adres pro příjem je 55 tisíc.

Z těchto informací nelze přesně určit, kolik lidí síť používalo, protože jeden odesílatel mohl používat více adres s aktivy. V následujícím textu budeme pro zjednodušení považovat celkový počet denních adres za počet uživatelů, kteří síť používali. Je to nepřesné, ale pro účely tohoto článku je to dostačující.

Je důležité si uvědomit, že počet aktivních adres je údaj spojený s využíváním sítě a nevypovídá nic o počtu držitelů mincí. Lidé si mohou mince jednou koupit a pak síť několik let nepoužívat. Počet držitelů mincí tak bude několikanásobně vyšší než počet denních uživatelů. Například v případě sítě Cardano víme, že přibližně 1,2 milionu lidí stakuje mince ADA. Rozdíl mezi denními uživateli sítě a stakery je přibližně dvacetinásobný.

Kolik lidí používá Cardano a další blockchainy?

Lidé byli v síti Cardano nejaktivnější od poloviny roku 2021 do poloviny roku 2022. V tomto období používalo síť zhruba 100 až 150 tisíc lidí denně (aktivních adres). Vrchol byl 350K za den. V době psaní tohoto článku probíhá medvědí trh. Cardano používá zhruba 60K až 70K lidí denně.

Níže se podíváme na denní aktivitu v sítích Bitcoin a Ethereum. Cardano je nejmladším projektem z trojice, kterou budeme sledovat.

Růst aktivity v síti Cardano koreluje s dobou, kdy byly zavedeny klíčové upgrady sítě, jako je podpora nativních aktiv a změna konsensu sítě na PoS. Zájem o používání sítě v době medvědího trhu klesá. V průběhu roku můžeme pozorovat pokles používání přibližně o polovinu.

V lednu byl spuštěn stablecoin DJED a aktivita se začíná mírně zvyšovat. Lze očekávat, že spuštění dalších stablecoinů a nových služeb DeFi udrží nebo dokonce zvýší aktivitu uživatelů. Předpokládáme, že denní aktivita neklesne pod 50 tisíc. V závislosti na náladě na trhu může Cardano do roka dosáhnout až 100 tisíc aktivních adres denně.

Od roku 2021 do současnosti můžeme v síti Bitcoin pozorovat zhruba 900 tisíc aktivních adres denně.

Mezi lety 2016 a 2017 počet aktivních adres vyskočil z 500 tisíc na 650 tisíc. Maximální počet uživatelů jsme mohli pozorovat na přelomu let 2018 a 2021, kdy jich bylo 1,1 milionu.

Lze říci, že za posledních 5 let, tj. od roku 2017, se počet aktivních adres zvýšil jen asi o třetinu. Používání Bitcoinu roste jen pomalu. To bude do jisté míry způsobeno tím, že lidé pro převody BTC více používají jiné (rychlejší) sítě.

V případě Etherea můžeme v současnosti pozorovat zhruba 500 tisíc aktivních adres denně. Na konci roku 2017, kdy vrcholila ICO mánie, jsme zaznamenali podobné číslo. Následně, během kryptozimy, počet uživatelů klesl zhruba o polovinu. Můžeme říci, že Ethereum má od roku 2017 do současnosti velmi podobný počet uživatelů denně. Při vyšší aktivitě sítě můžeme pozorovat až 800 tisíc aktivních adres.

Je třeba říci, že bloky jsou často plné a Ethereum nedokáže zpracovat více transakcí. Bloky Bitcoinu jsou obvykle více než z poloviny prázdné.

Podívejme se na počet adres, na kterých se nachází nějaký zůstatek. Cardano má 4,3M adres s nějakými mincemi ADA. Bitcoin má 42M adres s BTC a Ethereum 87M adres s ETH. Jak vidíte, ani zde není rozdíl nijak dramatický.

Srovnání počtu aktivních adres

Bitcoin potřeboval zhruba dva roky, aby se z 0 dostal na 10 tisíc aktivních adres. Cesta ke 100K trvala další 2 roky. Stalo se tak v roce 2013.

Ethereu trvalo zhruba rok, než se dostalo z 0 na 10K, a další rok, než se dostalo na 100K aktivních adres. Ethereum mělo štěstí, že ICO mánie proběhla v roce, kdy vrcholilo šílenství kolem půlení Bitcoinu.

Cardanu trvalo 4 měsíce, než se dostalo z 0 na 10 tisíc aktivních adres. Bylo to dáno i tím, že se jednalo o konec roku 2018. Následovala krypto-zima, v níž počet uživatelů prudce klesl. To se změnilo v roce 2020, kdy počet uživatelů vzrostl nad 10 tisíc denně a od té doby neklesl pod tuto hodnotu. Hranice 100 tisíc aktivních adres denně byla poprvé překročena v roce 2021.

Každý blockchain má z hlediska vstupu na trh jedinečné podmínky. Cardano mělo štěstí, že se na 10 tisíc aktivních uživatelů dostalo rychle, ale kvůli kryptozimě trvalo relativně dlouho, než se dostalo na 100 tisíc.

V současné době používá Bitcoin zhruba 15krát více lidí než Cardano. Ethereum používá 10krát více lidí než Cardano. V průměru každou sekundu používá Cardano 1 člověk na planetě.

Rozdíl mezi Cardanem a oběma popsanými blockchainy je pouze jeden řád. Je nereálné očekávat, že se mladší projekt rychle vyšvihne na úroveň těch dominantních. Dohnat nebo překonat síťový efekt může trvat i několik let.

Pro Cardano je to relativně dobrý výsledek vzhledem k tomu, že se jedná o platformu inteligentních kontraktů, která není pouhou kopií EVM. Vývojáři potřebovali nějaký čas, aby se naučili platformu používat k vytváření aplikací. Bylo třeba vytvořit dokumentaci a vývojové nástroje. Mnoho nástrojů se stále vyvíjí a situace by podle některých vývojářů mohla být o něco lepší.

Největší vlna přijetí Cardano teprve přijde, protože v letech 2023 a 2024 můžeme očekávat nasazení mnoha nových služeb. Stablecoiny se objevily relativně nedávno a mají potenciál zdvojnásobit počet aktivních adres během jednoho roku. Stablecoin USDT (Tether) používá denně 50K-100K lidí. USDC použije zhruba 30K lidí denně. Stablecoins tvoří významný podíl na aktivitě lidí.

Závěr

Je důležité si uvědomit, že tyto projekty mají odlišné poslání. Rozdíl je především mezi platformami Bitcoin a smart contract. Bitcoin není vhodný pro vydávání tokenů a nemá služby DeFi. Uživatelům Bitcoinu nic nebrání používat Cardano a Ethereum. Pravděpodobně se tak děje, takže s rostoucím počtem majitelů Bitcoinu poroste i počet lidí, kteří používají DeFi. Ne každý bitcoinista bude nadšeným fanouškem DeFi, ale značná část bude jistě používat jiné sítě, pokud to bude dávat ekonomický smysl.

Vzestup řešení druhých vrstev se dá očekávat. S jistou nadsázkou lze říci, že úspěšný projekt bude pouze ten, který bude mít spolehlivou druhou vrstvu. Druhé vrstvy musí být nejen dobře škálovatelné, ale musí být programovatelné (stejně jako první vrstva) a mít bezproblémovou uživatelskou přívětivost. Během několika let může být na druhých vrstvách více uživatelů než na prvních vrstvách.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/how-actively-do-people-use-cardano