🇨🇿 Jak vnímat úspěch ChatGPT v kontextu Cardano?

Služba ChatGPT vzala svět útokem. Během pěti dnů si aplikaci vyzkoušelo 1 milion uživatelů. Za dva měsíce měla více než 100 milionů uživatelů. To je nový světový rekord v tom, jak rychle si lidé službu osvojili. Denně aplikaci používá 13 milionů lidí. Přepočteno na TPS by to bylo 150. AI používá denně asi 50krát více lidí než Bitcoin. Doslova každý den vznikají nové startupy, které chtějí využívat AI pro své podnikání. Je téměř jisté, že AI změní svět během příštího desetiletí. Počkat, neříkalo se totéž o blockchainu? Proč je přijetí blockchainu ve srovnání s ChatGPT tak pomalé? Když se podíváte do historie, zjistíte, že AI a blockchain mají kořeny v dávné minulosti. Cardano lze považovat za veřejně dostupné řešení, přičemž za každou technologií které je využité stojí desítky let vývoje. Je dobré vědět, že pokud se objeví killer aplikace, svět ji může přijmout velmi rychle. Stejně jako umělá inteligence slaví masový úspěch s ChatGPT, i odvětví blockchainu má jistotu úspěchu. Jen je třeba pokračovat ve vývoji technologií a hledání aplikací. Přijďte se podívat, co mají AI a blockchain společného, pokud jde o vývoj technologií, a co by to mohlo znamenat pro Cardano.

TLDR

  • Lidé se domnívají, že historie blockchainových projektů se datuje od doby jejich spuštění. Tyto projekty využívají technologie, které jsou mnohem starší.
  • Odvětví umělé inteligence si muselo projít “AI zimou” trvající více než deset let. Odvětví blockchainu může před svým úspěchem zažít “krypto zimu”.
  • Vývoj odvětví blockchainu se rozhodně nezastavil spuštěním Bitcoinu. Chytré smlouvy, tokenizace, PoS a decentralizovaná správa jsou věci, které přišly až po Bitcoinu.
  • Čekáme ná ChatGPT blockchainového průmyslu.
  • Bitcoin není prvním pokusem o vytvoření kryptoměny. Těžko si lze představit, že by to byl poslední možný pokus.
  • Myšlenka decentralizovaného globálního počítače je solidní, a pokud Cardano selže, lidé se pokusí o další. Cardano je ale stále na začátku, takže je to zatím úspěšný projekt.

Historie umělé inteligence nám pomůže pochopit odvětví blockchainu

Možná vás překvapí, že technologie umělé inteligence má své kořeny v 50. letech 20. století a v průmyslu se používá již desítky let. ChatGPT je teprve první veřejně dostupnou aplikací, která masově uspěla. Podívejte se, jak se AI vyvíjela a čím vším si musel průmysl projít až do dnešní doby, kdy ji můžeme zdarma využívat pro vlastní účely.

Moderní koncept umělé inteligence vznikl v 50. letech 20. století s rozvojem počítačů a teorie výpočtů. Matematik a počítačový vědec Alan Turing navrhl v roce 1950 “Turingův test”, který se stal základním konceptem výzkumu AI.

První systémy umělé inteligence byly vyvinuty v akademických a vládních výzkumných laboratořích v 50. a 60. letech 20. století. Používaly se především pro vědecké a vojenské aplikace, například pro předpověď počasí a navádění raket.

V 70. a 80. letech 20. století se výzkum umělé inteligence zaměřil na vytváření expertních systémů, které měly napodobovat rozhodovací procesy lidských expertů v určité oblasti. Tyto systémy byly často založeny na souborech pravidel nebo na příkazech typu “když - tak” a používaly se v různých aplikacích, včetně medicíny, financí a inženýrství. To vedlo k přijetí umělé inteligence v odvětvích, jako je finančnictví, zdravotnictví a výroba. Expertní systémy se používaly pro úlohy, jako je hodnocení úvěrů, lékařská diagnostika a kontrola kvality.

V osmdesátých a devadesátých letech 20. století se výzkum AI posunul směrem k neuronovým sítím a strojovému učení. Neuronové sítě jsou typem algoritmu, který je modelován podle struktury lidského mozku a lze jej vycvičit k rozpoznávání vzorů a vytváření předpovědí. Strojové učení je širší obor, který zahrnuje řadu algoritmů a technik pro vytváření inteligentních systémů, které se mohou učit z dat. Neuronové sítě a strojové učení se začaly více používat zejména v oborech, jako jsou finance a marketing. Tyto techniky se používaly pro úlohy, jako je odhalování podvodů a segmentace zákazníků.

V roce 2010 dosáhl výzkum umělé inteligence významného pokroku v oblasti hlubokého učení, které využívá neuronové sítě s mnoha vrstvami ke zpracování složitých dat, jako jsou obrázky a řeč. To bylo částečně umožněno dostupností velkého množství dat, což výzkumníkům umožnilo trénovat složitější modely. To vedlo k prudkému rozšíření umělé inteligence v odvětvích, jako je elektronický obchod, finance a zdravotnictví. Umělá inteligence byla využívána pro úlohy, jako je personalizovaný marketing, hodnocení úvěrů a lékařská diagnostika.

Dnes se AI používá v široké škále aplikací, od samořídících automobilů přes lékařskou diagnostiku až po zpracování přirozeného jazyka. Systémy AI jsou stále sofistikovanější a schopnější a výzkumníci pracují na vývoji obecnější AI, která se dokáže učit a uvažovat ve více oblastech.

Mohlo by se zdát, že vývoj umělé inteligence je přímočarý, ale není tomu tak a odvětví prošlo fází zvanou AI winter. Označuje období v historii výzkumu umělé inteligence, kdy se výrazně snížilo financování projektů AI a zájem veřejnosti o tuto oblast poklesl.

Poprvé byl tento termín použit v 80. letech 20. století po období optimismu v 60. a 70. letech, kdy výzkumníci věřili, že umělá inteligence bude brzy schopna vyřešit mnoho světových problémů. Během “AI zimy” se pokrok v oboru zpomalil a mnoho výzkumníků se přesunulo do jiných oblastí informatiky.

Zima umělé inteligence trvala až do 90. let 20. století, kdy pokrok v oblasti strojového učení a neuronových sítí vedl k obnovení zájmu o tento obor. Od té doby zaznamenala umělá inteligence rychlý růst a rozvoj a nachází uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví a oborů.

Slyšeli jste někdy o “kryptografické zimě”? Někteří se domnívají, že odvětví blockchainu prošlo touto fází v letech 2017 až 2021. Je však možné, že toto období stále trvá a skončí teprve tehdy, až se dramaticky zvýší jeho přijetí. Odvětví blockchainu čeká na svou zabijáckou aplikaci (killer app). Dalo by se říci, že čekáme na ChatGPT blockchainového průmyslu.

Pokud jste si někdy mysleli, že blockchain stále nemá využití, že se lidé bojí sebekontroly, že technologický vývoj je pomalý nebo že se regulační orgány záměrně snaží toto odvětví potlačit, nezoufejte. Kryptozima může trvat několik let nebo desetiletí, ale jednoho dne velmi pravděpodobně uspěje stejně jako před několika desetiletími internet a nyní (konečně) umělá inteligence.

Je možné, že bude třeba vynalézt další klíčovou technologii, která blockchainový průmysl posune správným směrem. Nebo možná stačí propojit více technologií dohromady a vytvořit aplikaci, kterou bude chtít používat každý. Jsme přesvědčeni, že odvětví blockchainu uspěje. Využití AI se s jejím rozvojem rozšiřovalo a to samé se bude týkat blockchain průmyslu.

Cardano je jedním z technologických lídrů v oboru. Výzkum probíhá i v dalších projektech a na univerzitách. Za dalších deset let nám blockchain umožní dělat věci, o kterých dnes mluvíme. Jak může celé odvětví posunout kupříkladu vývoj a přijetí kryptografie s nulovou znalostí? Troufám si tvrdit, že výrazně.

Odvětví blockchainu využívá deset let staré technologie

Podívejme se krátce na různé technologie, které se používají pro Bitcoin, a tedy i pro mnoho dalších blockchainových projektů. Sami uvidíte, že jednotlivé projekty jako Cardano nebo Bitcoin jsou v podstatě jen výsledkem dlouhého vědeckého úsilí a využívají blockchain jako základní technologii. Lze na ně nahlížet jako na veřejně dostupné aplikace, které může používat někdo jiný, například ChatGBT. ChatGBT i Cardano jsou v podstatě jen nástroje.

Odvětví blockchainu vzniklo se spuštěním Bitcoinu, ale jednotlivé komponenty jsou mnohem starší. Trochu to připomíná vývoj umělé inteligence.

Koncept technologie blockchain má své kořeny v práci Stuarta Habera a W. Scotta Stornetta, kteří na počátku 90. let 20. století publikovali sérii článků na téma “Bezpečná jména pro bitové řetězce”. V těchto článcích byl navržen systém pro použití kryptografických hashů k vytvoření řetězce bloků odolného proti manipulaci, který by mohl být použit k vytvoření bezpečného záznamu digitálních dokumentů s časovým razítkem.

Zatímco práce Habera a Stornetta položily teoretické základy technologie blockchain, teprve po zveřejnění white paperu Bitcoin v roce 2008 byla tato technologie poprvé implementována v praktickém decentralizovaném systému.

Asymetrická kryptografie, známá také jako kryptografie s veřejným klíčem, byla vynalezena v polovině 70. let 20. století skupinou výzkumníků vedenou Whitfieldem Diffiem a Martinem Hellmanem. Jejich zásadní článek “New Directions in Cryptography” (Nové směry v kryptografii) byl publikován v roce 1976 a představil koncept kryptografie s veřejným klíčem, která umožňuje bezpečnou komunikaci přes nezabezpečený kanál, aniž by vyžadovala sdílený tajný klíč. Tato technologie nám v podstatě umožňuje vlastnit digitální aktiva.

Prvním známým konsensuálním algoritmem byl algoritmus PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance), který v roce 1999 navrhli Barbara Lisková a Miguel Castro. Koncept Proof of Work byl poprvé představen v článku Cynthie Dwork a Moni Naora z roku 1993, kteří navrhli využití výpočetně náročné úlohy jako způsobu prevence spamů a útoků typu denial-of-service v počítačových sítích. V roce 1997 představil Adam Back koncept “hashcash”, který využíval proof of work k tomu, aby odesílatelé e-mailů mohli prokázat, že k odeslání e-mailu vynaložili určité výpočetní úsilí.

Distribuované sítě mají své kořeny v počátcích počítačových sítí v 60. a 70. letech 20. století. Jedním z prvních příkladů distribuované sítě byla síť ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), která vznikla na konci 60. let. V průběhu let se ARPANET vyvinul v internet, který je největší a nejrozšířenější distribuovanou sítí na světě. Mezi distribuované sítě patří sítě P2P (peer-to-peer), které umožňují uživatelům sdílet zdroje a informace přímo mezi sebou bez závislosti na centralizovaném serveru nebo autoritě. Sítě P2P se používají pro širokou škálu aplikací, včetně sdílení souborů, online her, sociálních sítí a samozřejmě kryptoměn.

Rozhodně jsme nezmínili všechny technologie a znalosti, které Bitcoin využívá. Mohli bychom hovořit o mnoha dalších technologiích, teoriích nebo znalostech z jiných oblastí lidské činnosti.

Dodejme, že Cardano má kořeny už v roce 2014. Síť byla spuštěna v roce 2017. Tým však nezačal od nuly a využil již existující, výše zmíněné technologie. Inspirací pro vznik Cardano byly jeho předchůdci Bitcoin, Ethereum a další projekty.

Příběh pokračuje

Vývoj odvětví blockchainu se rozhodně nezastavil spuštěním Bitcoinu. Bitcoin bude jen jedním z mnoha vývojových stupňů tohoto odvětví. Po Bitcoinu se objevilo Ethereum a zrodil se koncept globálního decentralizovaného operačního systému. Chytré smlouvy umožňují komukoli vytvořit globálně dostupnou a nezastavitelnou aplikaci, jejíž pravidla nelze změnit. Platformy chytrých smluv umožnily tokenizaci a svět zažil NFT mánii. Proof-of-Stake (PoS) je energeticky účinnější než 99 %. PoS umožňuje doslova každému uživateli podílet se na decentralizaci bez vysokých počátečních nákladů. Cardano bude mít decentralizovanou správu. Decentralizace se nebude týkat pouze protokolu (konsensu sítě), ale také uživatelů, kteří se na ní mohou aktivně podílet.

Vývoj pokračuje a rozhodně se nezastavil. Technologický pokrok a inovace nelze zastavit spuštěním jednoho projektu. Odvětví blockchainu bude za dalších 10 let zcela jiné než dnes. Za dalších 20 nebo 30 let může být stejně rozšířený jako internet a umělá inteligence.

Vývoj Bitcoinu se v podstatě zastavil a komunita vsadila hlavně na vývoj Lightning Network. Cardano se záměrně vydává jiným směrem. O vývoji první vrstvy protokolu bude rozhodovat komunita prostřednictvím decentralizované správy. Jedná se o velmi odvážný experiment v oblasti decentralizace a rozhodně o krok vpřed. Ať už bude projekt úspěšný, nebo ne, rozhodně získáme spoustu nových poznatků o tom, jak budovat technologie s vlastním rozpočtem a bez centrální kontroly.

Někdy lidé tvrdí, že vše, co přišlo po Bitcoinu, nenajde uplatnění. Totéž bychom mohli říci o blockchainu. Trvalo 20 let, než se podařilo teoretické znalosti využít v praxi pro Bitcoin. Něco podobného by se dalo říci o Proof-of-Work a dalších technologiích. V době, kdy vznikají nové věci a zkoušejí se nové koncepty, nelze jednoznačně říci, že daná technologie nenajde uplatnění.

Před Bitcoinem bylo několik pokusů o vytvoření digitálních měn, ale žádná z nich se výrazněji neprosadila ani se široce neujala. Jednou z prvních digitálních měn byla DigiCash, kterou v roce 1989 vytvořil počítačový vědec David Chaum. Mezi další první pokusy o digitální měny patří B-Money, který v roce 1998 navrhl Wei Dai, a Bit Gold, který v roce 2005 navrhl Nick Szabo. Tyto rané projekty položily základy Bitcoinu a dalších kryptoměn, které následovaly.

Dnes všichni věříme, že Bitcoin bude úspěšný projekt stejně jako Cardano. Skutečnost je taková, že všechny současné blockchainové projekty mohou z toho či onoho důvodu selhat a zaniknout. Je to nepravděpodobné, ale možné to je. Z hlediska historie o nic nejde a jistě by se časem objevil nový pokus.

Globální decentralizované peníze jsou solidní koncept podobně jako globální decentralizovaný počítač. Neúspěch současných projektů pomůže posunout hranice našeho poznání. Pokud Cardano neuspěje, lidé se poučí z neúspěchu předchůdců a dříve či později učiní další podobný pokus. Nyní je však předčasné takto uvažovat, protože Cardano je teprve v plenkách a zatím se jedná o úspěšný projekt.

Jedním z aspektů úspěchu je správné načasování. Je nyní ten správný čas pro globální peníze nebo globální decentralizovaný operační systém? Ani na tuto otázku nedokáže nikdo odpovědět. Je možné, že současný výzkum a projekty budou odrazovým můstkem pro generaci našich dětí, které budou současné koncepty potřebovat více než my nyní.

Závěr

Cardano je funkční blockchain a komunita se rozrůstá. Projekt má zhruba deset let na to, aby se vylepšila technologiei a někdo vytvořil killer aplikaci. Může to být jediná aplikace, kterou lidé přijmou rychlým tempem milionů uživatelů denně, nebo soubor několika různých aplikací s pomalejší mírou přijetí. K úspěchu může vést několik různých cest.

Je chytré vidět odvětví blockchainu v kontextu jiného odvětví, protože nám to pomůže oddělit šum od signálu. Úspěch technologie je vždy spojen s posunutím hranic toho, co je možné nebo proveditelné, do bodu, kdy je projekt dokončen a poptávka po využití začne výrazně růst. Odvětví blockchainu do této fáze ještě nedospělo. Nechápejte nás špatně. Přijetí kryptoměn je relativně vysoké a rozhodně se jedná o úspěch. Je však poněkud zastíněno tempem přijímání ChatGBT. Je důležité vědět, že ChatGBT se neobjevil ze dne na den a za úspěchem umělé inteligence stojí několik desetiletí vědeckého výzkumu a, přiznejme si, spousta neúspěchů a ztráta důvěry napříč celým odvětvím. Odvětví blockchainu možná prochází kryptografickou zimou a s ní samozřejmě i Cardano. Berte to tak, jak to je, a soustřeďte se na to, co je důležité. To je především technologický pokrok.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/how-to-perceive-the-success-of-chatgpt-in-the-context-of-cardano