🇨🇿 Je pro vás lepší Daedalus nebo light peněženka?e

Spuštění plného uzlu je určeno pouze pro některé, protože klade nároky na diskové úložiště, připojení k internetu a výpočetní výkon. Odměnou je maximální bezpečnost a nezávislost na třetí straně. Uživatelé bývají překvapeni, že zprovoznění peněženky Daedalus může trvat dlouho. Daedalus je plnohodnotný uzel a lidé by měli vědět, co to znamená. Pro některé je lehká peněženka lepší volbou i za cenu toho, že budou muset důvěřovat třetí straně. Jaký je rozdíl mezi peněženkou Daedalus s plným uzlem a lehkou peněženkou, jako je Yoroi a mnoho dalších?

TLDR

  • Daedalus je desktopová peněženka, která zároveň instaluje plný uzel Cardano na váš počítač.
  • Daedalus dává uživatelům svobodu a nezávislost.
  • Lehké peněženky se připojují k serverům provozovaným třetími stranami. Na serveru běží Cardano full node.
  • Vždy používejte pouze peněženky s vlastní úschovou.
  • Nejbezpečnější je používat hardwarové peněženky pro generování a ukládání soukromých klíčů.

Peněženka Daedalus je plný uzel

Každý plný uzel udržuje kopii celého blockchainu. Při prvním spuštění peněženky Daedalus na počítači se připojí k peerům a začne stahovat všechny bloky od prvního (Genesis) po poslední vytvořený. Síť blockchainu neustále přidává nové bloky, takže plný uzel je stahuje bez přestání. Kromě toho ověřuje všechny transakce, které se v blocích nacházejí. To vyžaduje výpočetní výkon.

Daedalus je peněženka s otevřeným zdrojovým kódem pro stolní počítače, která také nainstaluje plný uzel Cardano na váš počítač. Peněženka je připojena k plnému uzlu a získává z něj všechny informace. Všechny uživatelské požadavky jsou přímo předávány lokálně běžícímu plnému uzlu.

Daedalus můžete nainstalovat do systémů Windows, Mac a Linux. Z pochopitelných důvodů neexistuje a nikdy nebude existovat peněženka s plným uzlem pro mobilní telefony. Pokud uvidíte peněženku Daedalus pro mobilní telefony, bude se s největší pravděpodobností jednat o podvod.

Po první instalaci Daedalus proběhne výše popsaný proces týkající se synchronizace blockchainu Cardano. To může trvat několik hodin v závislosti na šířce pásma a výkonu vašeho počítače. Je nutné mít na disku dostatečně velké volné místo. V době psaní tohoto článku se velikost blockchainu Cardano blíží hranici 90 GB.

Pokud počítač nevypnete a necháte peněženku otevřenou, bude se celý uzel synchronizovat neustále. Peněženka Daedalus tak bude připravena k okamžitému použití. Pokud peněženku spustíte po delší době, musíte počítat s tím, že se začne synchronizovat plný uzel, což bude nějakou dobu trvat.

Používání peněženky Daedalus poskytuje maximální bezpečnost a zcela trustless provoz bez centrálně hostovaných serverů třetích stran. Uživatelé získávají maximální míru svobody a nezávislosti, protože jsou součástí sítě Cardano s vlastní kopií blockchainu.

To například znamená, že pokud odešlete transakci, bude tato transakce distribuována z lokálního uzlu do celé sítě a žádná třetí strana ji nemůže cenzurovat. Dále to znamená, že to, co uživatel vidí ve své peněžence, je stoprocentně pravdivé a nikdo nemůže informace jakkoli zfalšovat.

Provozování vlastního plnohodnotného uzlu a k němu připojené peněženky je nejlepším možným řešením pro ty, kteří chtějí dodržovat zásady decentralizace. Rčení “nedůvěřuj, ověřuj” lze interpretovat tak, že nemusíte důvěřovat žádné třetí straně, protože máte vlastní verzi blockchainu, kterou váš plný uzel ověřuje. Takže víte, co je pravda a co ne.

Lehké peněženky

Lehké peněženky jsou obvykle rozšíření webového prohlížeče, aplikace pro telefony nebo jsou přístupné jako webová služba. Lehké peněženky se připojují k serverům provozovaným třetími stranami. Na serveru běží plný uzel Cardano. Server obvykle provozuje tým, který peněženku vytvořil.

Uživatelé nepřicházejí do přímého kontaktu s plným uzlem. Peněženka je nainstalována okamžitě a je vždy okamžitě k dispozici. Peněženky (klienti) se prostřednictvím serveru připojují k plnému uzlu, který je vždy synchronizován.

Veškeré zdroje potřebné k provozu plného uzlu jsou spotřebovávány na straně serveru. Náklady na provoz uzlu hradí poskytovatel peněženky. Lehké peněženky mají minimální požadavky na diskové úložiště, šířku pásma a výpočetní výkon. Proto mohou běžet i na mobilním telefonu. Jediná komunikace probíhá mezi klientem a serverem prostřednictvím proprietárního protokolu. Peněženka potřebuje jen minimum informací, obvykle jen ty, které přímo souvisejí s účtem uživatele.

Uživatelé lehkých peněženek musí důvěřovat třetím stranám. Pokud chtějí něco ověřit, musí to udělat prostřednictvím jiných služeb třetích stran.

Pokud uživatel zadá transakci, jde tento požadavek na server, který jej pak předá plnému uzlu. Pokud by se třetí strana rozhodla transakci cenzurovat, transakce by se do blockchainu nedostala. Aby si uživatel ověřil, že transakce byla skutečně zadána, musí použít průzkumníka blockchainu od jiné třetí strany, který transakci dohledá. Jistota není stoprocentní, ale je poměrně vysoká.

Třetí strana může například shromažďovat citlivé informace o uživateli. Úřad může třetí stranu donutit, aby server vypnula. V takovém případě by peněženka přestala fungovat. Pokud však vlastníte vlastní soukromé klíče (ve formě přístupové fráze), vaše aktiva nejsou ohrožena. Můžete použít jinou peněženku třetí strany (nebo Daedalus) a získat přístup ke svým aktivům.

Non-custodia vs. custodial peněženky

Vždy používejte pouze self-custody (non-custody) peněženky. Pokud držíte soukromé klíče ke svým aktivům, nemůže vám je vzít ani třetí strana. Transakci můžete podepsat pouze vy a třetí strana je pouze prostředníkem, který transakci předá plnému uzlu.

Za úschovu své přístupové fráze jste samozřejmě zodpovědní jen a pouze vy. Třetí strana, která poskytuje peněženku pro vlastní úschovu, nenese za váš majetek žádnou odpovědnost. Předpokládáme, že peněženka je open-source a že neexistuje žádný způsob nebo zadní vrátka, kterými by se tým (nebo kdokoli jiný) mohl snadno dostat k přístupové frázi.

Mějte na paměti, že jako uživatel jakékoli blockchainové peněženky musíte vždy důvěřovat týmu. Daedalus je od týmu IOG, takže je nejdůvěryhodnější. Yoroi je od týmu Emurgo, který je jedním ze zakládajících subjektů projektu Cardano. Tato třetí strana je důvěryhodná.

Někteří lidé se domnívají, že pokud používají decentralizovanou síť, nemusí nikomu věřit. V případě peněženek tomu tak není. Uživatelé jakéhokoli softwaru musí důvěřovat tomu, kdo jej vytvořil. Programátoři mohou udělat neúmyslné chyby nebo záměrně zavést do kódu zadní vrátka. Buďte si toho vědomi. Vybírejte si projekty s otevřeným zdrojovým kódem, na které se podíval někdo, komu důvěřujete, a považuje je za bezpečné.

Pokud jde o jiné peněženky, vždy si udělejte vlastní průzkum. V ekosystému Cardano existuje velké množství kvalitních peněženek. Při výběru buďte opatrní.

Pokud si vyberete správcovskou (custodial) peněženku, soukromé klíče drží třetí strana. V takovém případě může třetí strana podepisovat transakce bez vašeho souhlasu. Třetí straně musíte plně důvěřovat. Tato volba není v souladu s principy decentralizace a vrací vás ke starému systému, který je založen na víře a regulaci. Tyto peněženky si vybírají lidé, kteří se bojí self-custody řešení.

Hardwarové peněženky

Nejbezpečnější je používat ke generování a ukládání soukromých klíčů hardwarové peněženky. Nejrozšířenější jsou Ledger a Trezor. Daedalus, Yoroi a mnoho dalších lehkých peněženek podporuje hardwarové peněženky.

Soukromé klíče musí být vždy někde uloženy. I když jsou uloženy v zašifrované podobě v počítači nebo mobilním telefonu připojeném k internetu, nejsou nikdy ideálně chráněny.

Nejlepším možným řešením je kombinace peněženky Daedalus a hardwarové peněženky pro ukládání soukromých klíčů. Pokud nechcete provozovat vlastní plnohodnotný uzel, můžete si vybrat lehkou peněženku, které důvěřujete, a klíče uchovávat v hardwarové peněžence. I když musíte důvěřovat serveru třetí strany, tato kombinace vám poskytuje okamžitý přístup k vašim aktivům a maximální možné zabezpečení vašich soukromých klíčů.

Někteří lidé se mylně domnívají, že když používají hardwarovou peněženku, je vše decentralizované. Není tomu tak. I když vám HW peněženka umožňuje delegovat ADA prostřednictvím vlastního rozhraní, vše se děje na pozadí prostřednictvím spojení se serverem. Pamatujte, že pokud neprovozujete vlastní plnohodnotný uzel, provozuje ho za vás někdo jiný a vy mu musíte důvěřovat.

Závěr

Provozování plného uzlu je trustless řešení, které by měli zvolit všichni příznivci decentralizace. Na druhou stranu lidé používají mobilní telefony pro velké množství finančních transakcí. Pokud chtějí mít lidé ADA a další nativní aktiva neustále k dispozici, musí je mít ve svých chytrých telefonech. Důvěra ve třetí strany je nezbytná. Přizpůsobte řešení svým potřebám tak, aby bylo vždy maximálně bezpečné.

Tým IOG pracuje na lehkém klientovi. Ten umožní vytvořit lehkou peněženku, která nebude závislá na serveru třetí strany, ale na decentralizované infrastruktuře. Lehký klient může běžet na mobilním telefonu a bude podobně trustless a bezpečný jako plnohodnotný uzel.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: Is Daedalus or a light wallet better for you? | Cardano Explorer