🇨🇿 Navždy bude existovat pouze jedno Cardano

Hard-fork kombinátor dokáže upgradovat protokol Cardano takovým způsobem, že po této události bude existovat pouze jediný blockchain. Tím se výrazně liší od tradičního hard forku, při kterém obvykle dochází k rozvětvení blockchainu. Kombinátor dokáže provést upgrade bez zastavení sítě. Cardano tak má otevřenou cestu k dalším vylepšením, která nenaruší fungování globálního finančního operačního systému. A co je nejdůležitější, vždy bude existovat pouze jedna síť Cardano a 45 000 000 000 mincí ADA.

Proč potřebujeme hard-fork?

Cílem hard-forku je změnit pravidla protokolu. Tým musí vytvořit novou verzi klienta, která změny zapracuje. Všichni provozovatelé plných uzlů, kteří se změnou souhlasí, si musí novou verzi nainstalovat.

Změna je tak zásadní, že není zpětně kompatibilní. To znamená, že starší verze klienta není schopna pracovat s blokem, který je vytvořen novým klientem. Hard-fork obvykle probíhá definováním konkrétního bloku, po kterém se blockchain rozvětví na dva řetězce. Noví klienti udržují první řetězec a staří klienti udržují druhý řetězec. Z uživatelského hlediska je důležité zjistit, kolik plných uzlů podporuje novou verzi a kolik starou verzi klienta. Může být složité říct jaký řetězec je “ten pravý”. Každý uživatel si musí jeden zvolit (nebo může podporovat oba dva).

Obvykle může hard fork vyžadovat posloupnost následujících kroků. Protokol blockchainu přestane dočasně fungovat. Jsou aktivovány nové změny a pravidla protokolu. Blockchain se znovu spustí s novými změnami a pravidly. Po aktualizaci mohou existovat dva různé blockchainy. Jeden se starými pravidly a druhý s novými pravidly.

Pokud je změna zpětně kompatibilní, k forkování blockchainu nedochází. Změna může být tak malá, že starší i noví klienti jsou stále schopni pracovat se všemi bloky. Starý klient může pracovat s bloky vytvořenými novými klienty a naopak. Tomu říkáme soft-fork.

Tradiční hard-fork je synonymem nejistoty

Nejznámějšími hard-forky ve světě kryptoměn byly forky blockchainu, které vedly ke vzniku Bitcoinu a Bitcoinu Cash nebo Etherea a Etherea Classic. V nedávné době jsme byli svědky podobného forku, který vyústil ve vznik Etherea PoS a Etherea PoW.

Všechny tyto události měly jedno společné. Komunita se rozdělila na dva tábory. Část uživatelů chtěla zachovat stará pravidla a druhá část chtěla změnu. Obvykle je předem jasné, který řetězec zůstane významnější. Přesto je forkování blockchainu nepříjemné, protože duplikuje projektové mince a v případě platforem pro chytré smlouvy dokonce všechny tokeny a aplikace. Uživatelé se musí ujistit, že se s jejich aktivy nestane nic špatného. V některých případech se musí rozhodnout, ke kterému táboru se přidají. Během forků dochází k vyššímu výskytu podvodů, protože lidé často nerozumí technickým detailům a mohou naletět podvodníkům. Může se dokonce stát, že se vývojový tým rozdělí, což projekt oslabí.

Z mého pohledu nemá pro držitele BTC smysl, aby po forku získali BCH. I když počet mincí BTC zůstane stejný, vytvoření mincí BCH lze považovat za vytvoření hodnoty z ničeho. Pokud má mít Bitcoin vlastnosti podobné zlatu, nemělo by být snadné dělat klony mincí.

Fork může dočasně oslabit bezpečnost sítě. Představte si, že se rozdělí dva tábory těžařů, které jsou zhruba stejně velké. Před forkem všichni těžaři těží jeden řetězec. Po forku se hash rate rozdělí na dvě skupiny, čímž se sníží bezpečnost obou řetězců. Navíc se zvyšuje riziko některých útoků na síť.

Ačkoli nyní panuje shoda na tom, který Bitcoin je pravý, v budoucnu může dojít ke sporům o otázky, jako je například bezpečnostní rozpočet. Dovedu si představit, že se těžaři rozdělí zhruba na dva stejně velké tábory, přičemž jeden bude chtít zachovat současný stav (stará pravidla), zatímco druhý bude podporovat zavedení inflačního modelu (nová pravidla). Pokud bude ekonomicky výhodnější těžit verzi Bitcoinu, která zavádí inflaci, je pravděpodobné, že se značná část hash rate přidá k tomuto táboru. Zdá se vám to příliš šílené? Mineři sledují pouze své sobecké ekonomické cíle. Z pohledu uživatelů je chytřejší používat ten chain který zůstane více bezpečný.

Držitelé BTC by mohli tento boj pouze sledovat, protože na těžaře nemají přímý vliv. Tradiční hardforky jsou nepředvídatelné a nepříjemné. Často pramení z neschopnosti komunity dohodnout se na jednom řešení a z možnosti použít jako způsob řešení sporu forkování blockchainu.

Pro platformy chytrých smluv je hard-fork obzvlášť nepříjemný. Vezměme si jeden příklad za všechny. Pokud existují tokeny představující stablecoiny a ty jsou kryté reálnými dolary, nepředpokládá se, že by stejné tokeny existovaly na dvou řetězcích. Je zřejmé, že někdo musí rozhodnout, na kterých řetězcích budou “pravé” tokeny, které si zachovávají podporu.

O tom může nejlépe rozhodnout emitent tokenu. Co kdyby na platformě existovalo více typů stablecoinů a každý emitent by chtěl podporovat jiný řetězec? To je teoreticky možné a znamenalo by to, že oba řetězce by mohly mít podobný finanční význam. Pro uživatele by to znamenalo velký zmatek. A teď si představte, že by toto rozhodnutí museli učinit všichni významní vývojáři třetích stran (týmy budující aplikace).

Tradiční hard-fork byl první formou, která umožnila zásadní aktualizaci protokolu a funguje jako prostředek k řešení konfliktů v rámci komunity nebo mezi těžaři a vývojáři. Jak jsme ukázali výše, tato forma má mnoho nevýhod a v podstatě žádné výhody. Moderní projekty budou hledat jiná řešení aktualizace protokolu. Cardano již jedno řešení má.

Seznamte se s hard-fork kombinátorem

Tým IOG zaujal k hard forkům zcela inovativní přístup a neumožnil vytváření forkovaných blockchainů s novými mincemi, tokeny a aplikacemi.

Hard fork kombinátor Cardano je navržen tak, aby zefektivnil aktualizace sítě, aniž by vyžadoval její zastavení nebo restartování. Toho dosahuje kombinací bloků před forkem a po forku v krátkém přechodném období. Kombinátor umožňuje udržovat jeden kontinuální blockchain. Bloky se kombinují, místo aby se starý blockchain rozdělil s novým blockchainem. Toho lze dosáhnout, aniž by byla obětována kontinuita uživatelského prostředí nebo došlo k jakémukoli přerušení sítě. V důsledku události kombinátoru nedochází k rozdělení blockchainu. Cardano je aktualizováno a celá historie hlavní knihy zůstává a nadále existuje pouze v jedné platné verzi.

Všimněte si, že existence kombinátoru neohrožuje decentralizaci protokolu. Provozovatelé uzlů si mohou svobodně zvolit verzi klienta. Pro souhlas s navrhovanou změnou musí 75 % producentů bloků signalizovat podporu prostřednictvím instalace nového klienta.

Je možné veřejně sledovat, kolik uzlů producentů bloků (poolů) má nainstalovanou novou verzi a kolik procent bloků je vytvořeno novou verzí klienta. Kromě podpory provozovatelů poolů lze definovat i další podmínky pro spuštění události hard fork. Například podpora velkých burz.

Všimněte si, že instalace nové verze klienta je v podstatě hlasování. Tým nemůže svévolně měnit pravidla protokolu bez souhlasu provozovatelů poolů a všech zúčastněných stran. Zúčastněné strany mohou vidět verzi klienta, kterou používají pooly. Pokud účastníci nesouhlasí s verzí klienta, kterou má pool nainstalovanou, mohou delegovat do poolu, který má nainstalovanou preferovanou verzi. Jinými slovy, všechny stakeholders mohou hlasovat o změnách. Všimněte si rozdílu mezi Cardanem a Bitcoinem. V síti Bitcoin hlasují pouze těžaři. V ekosystému Cardano hlasují všichni držitelé ADA. Ponechme stranou, že je možné hlasovat prostřednictvím “full-node”, protože většina uživatelů se nechystá takový uzel provozovat. V Cardano ekosystému mohou uživatelé hlasovat ADA mincemi z mobilního telefonu. To je blíže reálnému používání kryptoměn.

Všimněte si, že tento systém je demokratický. Se změnou musí souhlasit většina. Pokud nesouhlasí, událost hard-fork nebude spuštěna a v síti budou nadále platit stará pravidla. Není možné, aby si menšina vytvořila vlastní verzi sítě Cardano a nadále ji udržovala.

Spory nejsou řešeny forkem blockchainu. To je velmi důležité pro všechny, kteří chtějí Cardano používat, protože si mohou být jisti, že bude existovat pouze jedna verze Cardana. Investoři vědí, že bude existovat pouze 45 000 000 000 mincí ADA a nikdy nebude existovat “cash” nebo “classic” verze. Společnosti si mohou být jisté, že při emisi stablecoinů nikdy nevzniknou duplicitní tokeny. Totéž platí pro NFT a všechny ostatní tokeny. V případě tradičního forku jsou ohroženy všechny služby DeFi, protože mohou spolehlivě fungovat pouze na jednom řetězci. Každá aplikace má pouze jeden tým a je nepravděpodobné, že by tento tým chtěl aplikaci podporovat na dvou řetězcích. Fork může vytvořit ghost-aplikace a ghost-tokeny. Nakonec může po forknutém řetězci zůstat pouze řetězec duchů (ghost-chain).

Závěr

Tradiční hard-fork je rozdělení při kterém z jednoho blockchainu vznikají dva nové s odlišnými pravidly. Hard-fork combinator event se dá vnímat jako opačný proces, kdy se ke starým pravidlům přidají nová pravidla tak, aby nadále existoval pouze jediný blockchain s jednou sadou pravidel.

Tým IOG přistoupil velmi zodpovědně k tomu, jak Cardano správně upgradovat. Cardano je globální projekt a je jasné, že v komunitě budou vznikat spory. U obou největších blockchainů Bitcoin a Ethereum došlo k forkům, po kterých zůstaly ghost-chainy. Kombinátor hard-forků dává jistotu, že v budoucnu bude existovat pouze jedno Cardano. Hlasovací systém funguje na základě demokracie. Hlasovací práva mají všichni držitelé ADA, což je pravděpodobně nejlepší možný způsob, jak přistupovat k upgradům. Každý uživatel by měl mít možnost hlasovat o tom, jaké Cardano bude, protože ho bude používat. Používání tradičních hard-forků jednou skončí, protože tento způsob nepřináší nic pozitivního.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: There will only ever be one Cardano | Cardano Explorer