🇨🇿 Orákuly v Cardano ekosystému

Technologie chytrých kontraktů zvýšila schopnosti blockchainových sítí a přidala funkce programovatelnosti. Důvěryhodné spojení mezi digitálním světem a fyzickým by mohlo být dalším významným vylepšením. Orákuly to pro nás mohou udělat. Anglický termín je orákulů a lepší překlad se mi nepodařilo najít. V textu si vysvětlíme, co to orákulum přesně. Občas použiju anglický termín a to hlavně ve spojení s poolem (orákulum pool).

Proč potřebujeme Orákuly?

První generace blockchainových sítí dokáže přenést hodnotu od Alice k Bobovi. Tato první generace dala světu decentralizované transakční sítě. Druhá generace přišla s chytrými smlouvami. Umožňuje nám pracovat s podmínkami. To je velmi užitečné v prostředí, kde si lidé navzájem nedůvěřují a je třeba se ujistit, že je něco pravda před tím, než budou mince nebo tokeny přeneseny z jedné osoby na druhou. Decentralizované finance (DeFi) mohou posunout celý koncept ještě dále a propojit čistě digitální svět blockchainu s fyzickým světem. Mluvíme o fyzickém světě, ale svět tradičních financí je do určité míry také digitalizován. Cílem celé blockchain revoluce je transformovat tradiční finanční produkty na decentralizované, důvěryhodné a transparentní protokoly. To bude možné, pokud dokážeme data z vnějšího světa přenést do decentralizovaných aplikací. Musí být zajištěno, že data ze skutečného světa jsou spolehlivá. O kterých datech mluvíme? Může to být cokoliv, co vás napadne. Například ceny jiných digitálních aktiv, směnné kurzy měn nebo komodit, výsledky událostí jako je hlasování nebo volby, zpoždění letadel, vlastnictví nemovitostí, teplota, fakta, výsledky převodu aktiv v tradičních finančních systémech, atd.

Lidé žijí a komunikují mezi sebou ve fyzickém světě. Můžeme vytvořit skvělou digitální kryptoměnu, ale pokud chceme tuto měnu používat decentralizovaným způsobem, pak musí ve fyzickém světě spolehlivě fungovat pro mnoho druhů interakce mezi lidmi. Chceme používat kryptoměny k nákupu zboží na internetu a to musí fungovat i v případě, že kupující nedůvěřuje prodejci a naopak. Lidé možná budou chtít nakupovat digitální aktiva pro fiat měny na decentralizované burze, takže aktuální směnný kurz musí být známý. Musí existovat spolehlivý zdroj pravdy pro služby, jako je pojištění proti zpožděnému letu, nákup fyzického majetku nebo sázení na výsledek voleb. V některých případech musí být známa skutečná totožnost osob. Je v pořádku zůstat v anonymitě, pokud si to přejete. V případě že bychom chtěli vybudovat služby na poskytnutí půjčky, které by fungovaly bez digitálního zajištění, pak by se hodila skutečná a ověřená digitální identita dlužníků.

Existuje spousta interakcí mezi lidmi a v mnoha případech čistá transakční blockchainová síť není schopna zajistit požadovanou úroveň důvěry a spolehlivosti. V příštích několika desetiletích pravděpodobně nebudeme používat papír na smlouvy, akcie, doklady o vlastnictví věcí, jako jsou automobily nebo domy, vysokoškolské diplomy atd. Vše bude digitalizováno a otázkou je, kdo bude oprávněn s těmito druhy dokumentů pracovat. Jsme zvyklí na to, že orgány a instituce jsou jedinými subjekty, které jsou touto činností pověřeny. Mohlo by se zdát, že to tak bude navždy a nikdy to nebude možné udělat decentralizovaným způsobem. Položme si jednoduchou otázku. Proč by to nemělo jít, když to dokážeme z technologického hlediska? Pokud opravdu věříme, že decentralizace změní svět, musíme se snažit být technologicky připraveni na tento druh změny. Finální podobu nedokážeme odhadnout, neboť nevíme do jaké míry se nám podaří zakousnout se do byrokracie států. Nicméně má smysl o to usilovat.

Pokud byste se zeptali, jaké je v současné době nejužitečnější využití orákulů, pak by to byly stabilní mince. Stabilní mince jsou tokeny vydané na nějaké chytré platformě a jejich hodnota je stejná jako například USD. DeFi může oproti tradičním financím nabídnout mnoho výhod. DeFi je hlavně o decentralizaci a posouvá tento koncept dál. Klíčovými rysy jsou tedy odolnost vůči cenzuře, otevřenost a globální přístupnost. Finanční služby však vyžadují cenovou stabilitu. Díky stabilním mincím jsme schopni vybudovat služby, které budou decentralizované a volatilita nebude překážkou používání. Globální decentralizovaná služba umožňující půjčení si prostředků bez nutnosti vypořádat se s volatilitou kryptoměn by byla úžasná. V kombinaci s digitální identitou a dalšími službami by se tyto služby mohly stát skutečnými konkurenty tradičních bankovních služeb. Lidé si často myslí, že to můžeme postavit na volatilních aktivech, jako jsou ADA, BTC nebo ETH. Podle našeho názoru lidé tyto volatilní aktiva v dohledné budoucnosti nepoužijí pro běžné platby. Proč by je měli používat k půjčování si, pokud to v sobě nese tak velké riziko? Mezi decentralizací a volatilními aktivy neexistuje pevné spojení. Musíme vybudovat služby, které nebudou vyžadovat nákup nativních mincí platforem, na nichž tyto služby běží. Lidé mohou chtít využívat finanční služby prostřednictvím stabilních mincí a to musí být vše, o co se musí zajímat. Koupit si nějaký token jen kvůli tomu, aby jim mohli platit za transakce je překážka v používání. Decentralizace a cenová stabilita budou pro moderní finanční služby nezbytností.

Služby orákulů jsou cestou, jak můžeme posunout technologii blockchain o úroveň výš.

Co přesně je Orákulum?

Zjednodušeně řečeno, orákulum je služba, která poskytuje chytrým smlouvám data ze skutečného světa. Orákuly jsou provozovány třetími stranami, které jsou ekonomicky motivovány k zajištění spolehlivých služeb.

Pokud mezi účastníky dojde k dohodě, která je realizována prostřednictvím chytrá smlouvy, pak se plnění smlouvy může spolehnout na události, které se stanou ve skutečném světě. Orákulum je mostem mezi skutečným světem a realizací chytré smlouvy. Chytrá smlouva může být napsána tak, že bude činit rozhodnutí na základě očekávaných událostí v reálném světě. Existují on-chain data, která jsou spravována samotným blockchainem. Mohou to být mince a tokeny na dané adrese. Chytrý kontrakt, který je prováděn on-chain, je schopen přesouvat mince z jedné adresy na druhou. Lze definovat podmínku, která diktuje převod mincí z adresy Alice na adresu Boba v případě, že se splní nějaká konkrétní událost ve skutečném světě. Události v reálném světě jsou off-chain data. Blockchain ani chytré smlouvy nejsou schopné číst nebo ověřovat události ve skutečném světě. Jinými slovy, nemají přístup k datům mimo řetězec. Orákuly jsou schopné číst off-chain data a transformovat je do on-chain dat, která mohou být předloženy chytrým kontraktům.

Orákuly jsou oči a uši blockchainu. Pozorují skutečný svět (off-chain data) a transformují je do digitální podoby, ve které je mohou využívat chytré smlouvy. Off-chain data jsou konzumována ve formě on-chain dat.

Jako příklad si představme, že Alice je fanouškem Liverpoolu FC a Bob je fanouškem Manchesteru United. Kluby hrají příští víkend proti sobě. Alice a Bob každý vsadily 1 000 ADA mincí na výhru svého oblíbeného klubu. Rozhodli se pro sázku použít chytrou smlouvu. Zamknou 1000 ADA a čekají na výsledek zápasu. Chytrá smlouva může fungovat pouze s on-chain daty. Je schopna zamknout mince ADA a vyplatit vítěze, pokud je znám výsledek. Všechny podmínky jsou definovány on-chain v chytré smlouvě. Chytrá smlouva však není schopna zjistit výsledek zápasu. Jedná se o off-chain data. Nyní přichází na řadu orákulum. Orákulum zná výsledek zápasu. Přeloží jej tedy do on-chain formy a poskytne ho chytré smlouvě.

V chytré smlouvě existují podmínky, které lze formulovat jako „vyhrál Liverpool?“ a „vyhrál Manchester United?“. Předpokládejme, že Liverpool vyhrál 3: 2. Orákuly převádí výsledek zápasu do dvou logických hodnot, které jsou poskytovány chytrým kontraktům. Hodnoty jsou „true“ a „false“. Chytrý kontrakt je schopen pracovat s booleovskými hodnotami a vědět, že Alice je vítěz a Bob poražený. Je tedy schopna poslat Alici zpět jejích 1000 uzamčený ADA mincí a také Bobových 1000 ADA mincí jako výhru. V případě, že by zápas skončil remízou, orákulum by výsledek přeložil do dvou stejných booleovských hodnot. Například by poslal chytré smlouvě dvě hodnoty „false“ a „false“. V tomto případě by nikdo nevyhrál a chytrá smlouva by poslala zpět zamčené mince. Tedy 1000 mincí Alici a 1000 mincí Bobovi.

Samotné Orákuly nejsou zdrojem dat. Orákuly jsou entity, které jsou připojeny k externím zdrojům dat, zpracovávají je a poté je odesílají chytrým smlouvám. Orákuly jsou mosty mezi blockchainovými platformami a skutečným světem. Sedí uprostřed, sledují data, která jsou vyžadována chytrými smlouvami, a jsou schopni je poskytnout. Lidé provozující orákuly musí najít relevantní zdroje dat, najít způsob, jak je autentizovat, ověřovat, případně agregovat a poté je posílat chytrým smlouvám a to včas a v očekávaném formátu.

Způsob přenosu dat nemusí být nutně pouze ze skutečného světa do chytrých smluv. Může to fungovat také obráceně a výsledek chytré smlouvy lze přenést do reálného světa. Tradiční banka může chtít mít spolehlivý zdroj informací o blockchainových adresách a transakcích, aniž by bylo nutné provozovat plné uzly blockchain sítí.

Decentralizace a pobídky

Kdybych se zeptal 100 náhodně vybraných lidí na výsledek zápasu mezi Liverpoolem a Manchesterem United, pravděpodobně bych dostal správnou odpověď. Lidé by byli schopni najít odpověď, pokud by k tomu byli ekonomicky motivováni. Pravděpodobně by nelhali, kdyby mohli být potrestáni za nesprávné odpovědi. 95 lidí by správně odpovědělo, že vyhrál Liverpool. 3 osoby by odpověděly, že vyhrál Manchester United, a 2 osoby by nebyly schopny najít správnou odpověď. Na základě všech odpovědí lze snadno dospět k závěru, že Liverpool zápas vyhrál.

Právě jsem dostal odpověď decentralizovaným způsobem. Předpokládejme, že jsem provozovatelem služby orákulum. Znám správnou odpověď, takže mohu poskytnout informaci chytré smlouvě, kterou nasadily Alice a Bob. Všimli jste si, že tam není něco v pořádku ohledně decentralizace? Odpovědi byly shromažďovány decentralizovaným způsobem, avšak poskytování informací do chytrá smlouvy bylo centralizováno.

Pokud je orákulum řízené jedinou entitou a je jediným poskytovatelem informací, jedná se o centralizovanou službu. Nemusel jsem se obtěžovat žádat 100 lidí o odpověď a mohl jsem to udělat sám přečtením novin. Pokud byl Bob mým přítelem, mohl bych poskytnout nepravdivé informace a tvrdit, že vyhrál Manchester United. Kdybych onemocněl, mohl bych zapomenout odpovědět a chytrá smlouva by vrátila Alici a Bobovi 1000 ADA, protože nemohla rozhodnout o vítězi. Alice by přišla o výhru. Bob by se radoval.

Centralizovaná služba není spolehlivým zdrojem informací. Z hlediska chytré smlouvy je riskantní spoléhat se pouze na jediného poskytovatele. Jakékoli škodlivé chování vlastníka Orákulu by přímo ovlivnilo výsledek chytrých smluv. Navíc jde o jediný bod selhání a hackeři by jej mohli snadno napadnout.

Aby bylo provádění chytrých smluv odolnější, je nutné použít určitý počet nezávislých služeb orákulum. Kolik? Záleží na situaci. Jednoduchou odpovědí by mohlo být, že čím více hodnoty se v dané chvíli v ramci chytré smlouvy spravuje, tím vyšší spolehlivost je vyžadována.

Jak zajistit spolehlivost orákulů? Všimněte si, že poskytování informací ze skutečného světa je podobné konsensu sítě. Provozovatelé poolů jsou motivováni k poskytování dobrých služeb, protože jsou za to placeni. I když jsou v síti špatní aktéři, dobří aktéři vždy zvítězí pod podmínkou, že většina aktérů je dobrá a chová se čestně. V rámci konsensu sítě to funguje dobře. Podobným způsobem to může fungovat i pro Orákuly. Chytré smlouvy mohou být schopny využívat data z více zdrojů a agregovat výsledky. Lze to vnímat jako určitý druh konsensu o datech.

Provozovatelé orákulů budou za dobré služby odměněni a mohou být dokonce potrestáni za to, že poskytly nepřesná data, nebo je poskytly pozdě, nebo vůbec. Lze vybudovat reputační systém, který pomůže vývojářům chytrých smluv lépe si vybrat dobré poskytovatele dat. Uživatelé chytrých smluv budou muset platit nejen za zpracování on-chain operací, ale také za zjištění údajů mimo on-chain svět. To znamená, že poplatek bude rozdělen do více košů a část poplatku bude věnována operátorům orákulů. Lze definovat podmínku, že operátoři orákulů potřebují zamknout určité množství mincí. Část mincí může být odebrána, pokud orákulum neposkytuje dobrou službu. Decentralizace služeb orákulů se pravděpodobně zvýší budováním nových služeb, které budou využívat chytré smlouvy. Být operátorem orákulum může být ziskové podnikání a přijdou další lidé, kteří budou mít zájem se zapojit. Důvěra a spolehlivost se zvýší s počtem služeb a konkurencí mezi nimi.

Orákuly v ekosystému Cardano

Emurgo je jedním ze tří oficiálních subjektů za Cardanem. Společnost Emurgo ve spolupráci s projektem Ergo přišla s konceptem poolů s orákuly.

Orákulum pool je skupina orákulů, která poskytuje stejná data. Orákuly poskytují vstupy a pool agreguje vstupy a vytváří jeden výstup. Výstup lze odeslat do chytré smlouvy nebo do jiného poolu orákulů, který je v hierarchii výše. Každý pool orákulů může poskytovat data v pravidelných časových intervalech. Čas respektuje daný blockchain. Čas se tedy měří v blocích nebo slotech.

Pool orákulů poskytuje data pravidelně v epochách. V každé epoše jsou data přijatá od všech orákulů, zprůměrována a je vytvořen jeden výstup. Nové výstupy se produkují každou epochu. Každý pool orákulů má svoji cenu za poskytnutí dat. Je to cena za vytvoření nového výstupu. Pool orákulů produkuje výstupy pouze v případě, že je dobře financován. Vždy, když je nový výstup zveřejněn poolem orákulů, je cena za zveřejnění odečtena z fondu (či rozpočtu) poolu a je distribuována všem orákulů, kteří poskytli přesná data v dané epoše. Pokud orákulum neposkytne data včas nebo jsou data nepřesná, není orákulum odměněn. Takový orákulum může být dokonce penalizován. Při pokusu o připojení se do poolu může být po operátorovi orákulum vyžadován vklad. Tím se může zajistit, aby se operátoři orákulum připojili k poolu orákulum pouze v případě, že mají jistotu, že mohou spolehlivě poskytovat data. Nebo si to alespoň operátoři myslí a mají velkou míru jistotu, že to zvládnou.

Aby bylo možné vytvářet výstupy, musí být pooly orákulum dobře financovány. Pokud je pool pod cenou za zveřejnění výstupu, orákuly poolu neposkytují data. Nedostali by zaplaceno. Samotný pool orákulů není schopen poskytovat výstupy, protože nemá dostatečný počet vstupů od orákulů.

Orákulum, který bude schopen zpracovat požadovaný počet vstupů jako první v dané epoše a zveřejní výstup, bude vyplacen dvojnásobně. Všichni orákuly jsou tedy motivováni k tomu, aby závodili mezi sebou a zveřejňovali údaje jako první, neboť za to získají dvojnásobnou odměnu. Tento mechanismus zajišťuje, že výstup bude zveřejněn včas v každé epoše, protože existuje více orákulů, kteří chtějí vyhrát odměnu.

Pokud bychom chtěli zajistit více důvěry a spolehlivosti, lze vytvořit složitou hierarchii poolů. Například může existovat více poolů orákulů (úroveň 1), které budou poskytovat výstupy do dalších poolů (úroveň 2). Vývojář chytrých kontraktů se může rozhodnout, že bude využívat data pouze od úrovně 2. Principy jsou stejné. Pooly z 2. úrovně závodí o poskytnutí dat jako první, neboť jsou více odměněni. Úroveň 2 si můžete představit jako pooly poolů orákulů.

Výhodou konceptu poolu orákulů je skutečnost, že každá decentralizovaná aplikace nebo chytrá smlouva v ekosystému Cardano může spotřebovávat data z poolů. Lze vytvářet velké pooly orákulů a data budou přesná, protože mnoho orákulů se bude snažit zapojit do poskytování dat. Data z poolů budou veřejně dostupná všem v ekosystému. Malá decentralizovaná aplikace pro několik uživatelů může těžit z existence poolů. Když je daný typ dat spotřebován mnoha malými aplikacemi, pooly orákulů budou dobře financovány. Vývojáři mohou vytvořit aplikaci, která může využívat data orákulů a uživatelé za její použití zaplatí zanedbatelný poplatek. Pooly orákulů budou součástí infrastruktury Cardano a budou samozřejmě k dispozici všem i mimo tento ekosystém.

Závěr

Orákuly mohou umožňit propojení blockchainu s daty, která jsou pod kontrolou úřadů. Samotné technologické schopnosti však nezaručují, že se to stane. V některých státech k tomu pravděpodobně nikdy nedojde. V některých dalších si to dokážeme představit. Rozvojové země by mohly být ochotnější používat blockchainové technologie jen z toho důvodu, že nemají podobnou infrastrukturu, nebo ji chtějí vylepšit. Až bude technologie připravena, budou největší překážkou regulace a byrokracie. Je to něco, o čem lze diskutovat a úřady budou ochotny prozkoumat možnosti blockchainových technologií, když uvidí mnoho úspěšných implementací podobných služeb. Pokud se nám podaří vytvořit decentralizované půjčky, budou otevřeny brány pro další služby, které si teď ani neumíme představit. Technologie chytrých kontraktů již vylepšila schopnosti blockchainu. Orákuly budou dalším krokem k decentralizované budoucnosti.

Přečtěte si původní článek: