🇨🇿 Aby lidé používali Cardano, musí pochopit výhody decentralizace

CZ překlad:

Aby lidé používali Cardano, musí pochopit výhody decentralizace

Decentralizace je klíčovou vlastností technologie blockchain, ale není to funkce, kterou lidé chtějí používat. Důvod je poměrně jednoduchý. Neznají nevýhody systémů, které používají každý den, a nevědí, co pro ně může Cardano udělat.

PROČ JE DECENTRALIZACE DŮLEŽITÁ

Může být obtížné pochopit, proč je decentralizace v porovnání s tradičními finančními službami tak velkým průlomem. Centralizované služby a vlády tu byly po celá staletí a lidé jsou zvyklí jim důvěřovat navzdory mnoha selháním. Důvody pro změnu nemusí být tak zřejmé a přitažlivé. Lidé nebudou plně rozumět výhodám decentralizace, pokud nerozumí rizikům a nevýhodám centralizace. Je úkolem komunity vysvětlit, proč bychom měli zvážit použití nových technologií a učinit další krok ve vývoji lidstva.

Decentralizované technologie blockchainu mohou přinést vlastnosti, které tradiční centralizované služby nemohou nabídnout.

  • Decentralizovaná služba může zajistit nezměnitelnost některých pravidel, pokud se na tom většina účastníků nedohodne. Neexistuje žádné centrum moci a jednotlivci nemohou nic změnit bez vzájemného konsensu většiny. Rozhodovací pravomoc je distribuovaná. Nyní nemluvíme o síťovém konsensu (PoS), ale o pravidlech protokolu. Například maximální množství ADA mincí nemůže být bez konsensu nikdy změněno. Cardano bude mít bezpečné smart kontrakty (inteligentní smlouvy), které budou dalším mocným nástrojem pro prosazování pravidel, která nelze změnit bez konsensu. Jakmile komunita zavede inteligentní smlouvu a začne ji používat, pak pravidla může později změnit pouze většina účastníků. Všimněte si, že pravidla jsou nejen neměnná, ale jsou také automaticky vynucována protokolem a enginem, který vykonává inteligentní smlouvy.

  • Decentralizovaná služba zajistí neměnnost historie a umožní provést audit rychle a často se všemi relevantními informacemi. Tato schopnost zabraňuje podvodům a korupci. Data mohou být veřejně dostupná a každý si je může zkontrolovat. Neexistuje způsob, jak skrýt nebo odstranit něco z ledgeru. Transparentnost a dostupnost dat jsou mocnými nástroji v rukou lidí. Mnoho podvodů je způsobeno jen proto, že je snadné je zamaskovat. Úplná transparentnost však není vždy dobrá věc a je třeba zavést určitou formu soukromí. Cardano to bude schopné v budoucnosti nabídnout pomocí technologie zero-knowledge (nulových znalostí). Transparentnost a soukromí nejsou nutně vzájemně se vylučujícími prvky. Je třeba najít rovnováhu mezi nimi.

  • Globální dostupnost služeb stejné kvality pro všechny lidi na celém světě bez omezení. Centralizované služby jsou často dostupné pouze lokálně. Lidé v západních zemích si mohou vybrat komerční banku, ale lidé v rozvojových zemích nemají stejnou příležitost. Komerční banky se příliš nehrnou s poskytováním služeb v chudých zemích, protože to není finančně atraktivní. Blockchain je globální technologie, která bude dostupná téměř všude. Je tedy nativně inkluzivní a podmínky jsou všude stejné. Cardano má velmi nízké transakční poplatky a bude to tak i v budoucnosti díky dobře navrženému ekonomickému a motivačnímu modelu.

  • Záruky dostupnosti služby. Decentralizovaná síť je v zásadě nezastavitelná a nemá k jediný kritický bod selhání. Nutno však říci, že centralizované služby jsou také relativně stabilní a výpadky jsou vzácné. Nicméně, komerční banky mohou zkrachovat, nebo se může stát, že finanční služba přestane náhle fungovat, jak jsme nedávno viděli v případě karet od společnosti Wirecard. U centralizovaných služeb se mohou vyskytnout technologické nebo finanční problémy, které by mohly způsobit krátkodobé nebo dlouhodobé výpadky. Cardano je decentralizovaná síť, která je udržována distribuovanými uzly. I když jeden nebo několik z nich přestane náhle fungovat, zbytek uzlů udržuje síť stále v chodu.

  • Decentralizace nás může zbavit prostředníků. Zprostředkovatelé jsou na mnoha místech a berou peníze za služby, které by mohly být prováděny rychleji, bezpečněji a levněji decentralizovanou sítí. Obchod typu „peer-to-peer“ může být levnější než tradiční obchod se spoustou prostředníků. Proč byste například měli platit více, když posíláte peníze do zahraničí? Cardano umožňuje odesílání hodnoty globálně během několika sekund bez ohledu na hranice.

Pojďme nyní porovnat, jak jsou transakce zpracovávány tradičními službami a projektem Cardano.

JAK BANKY FUNGUJÍ Z POHLEDU ZÁKAZNÍKŮ

Současné finanční služby jsou vysoce centralizované. V každé instituci existuje hierarchie odpovědných lidí, kteří mají rozhodovací pravomoc. Každá instituce je do jisté míry nezávislou jednotkou. Důvěra mezi institucemi je založena na jejich postavení v hierarchii, právních systémech a souborech podmínek a pravidel stanovených odpovědnými orgány. Státy v zásadě zaručují, že se finanční instituce budou chovat čestně a správně. Aby se zajistilo, jsou instituce pravidelně kontrolovány nezávislými orgány, které kontrolují jejich činnost a účetní knihy.

Současné finanční instituce používají tradiční databáze k zaznamenávání transakcí, ke kterým došlo mezi zákazníky a partnery. Představte si, že Alice a Bob jsou zákazníci komerční banky X. Alice a Bob mají účet, který je řízen a kontrolován bankou. Mají přístup k účtu prostřednictvím kreditní karty umožňující výběr z bankomatu a prostřednictvím internetového bankovnictví, které umožňuje provést platbu. Když Alice pošle Bobovi $1000, banka zkontroluje zůstatek účtu Alice a převede hodnotu na účet Boba. Záznam v databázi se tak změní. Když se Bob podívá na svůj účet, uvidí, že mu Alice poslala $1000. Všimněte si, že transakce mezi Alice a Bobem si je vědoma pouze banka X a žádné jiné banky na světě o tom nevědí. V případě, že by Alice byla zákazníkem banky X a Bob by byl zákazníkem banky Y, musely by obě banky při převodu hodnoty spolupracovat. Existují dvě nezávislé databáze, ve kterých je třeba změnit záznam. Transakce by byla ještě složitější, kdyby každá banka byla z jiného státu. V tom případě může trvat i dny, než se hodnota převede a proces je náchylný k chybám.

Banky musí znát totožnost zákazníků a mohou se rozhodnout, zda jim chtějí sloužit či nikoli. Banky diktují podmínky, rozhodují o poplatcích a zná finanční podrobnosti o zákaznících. Kromě toho mají banky rozhodovací pravomoc odmítnout transakci nebo požádat zákazníky o kontext transakcí, když se jim něco nezdá. Banky mohou nahlásit podezřelé transakce orgánům a mohou dokonce zmrazit účty.

Je třeba říci, že dnes lidé obecně věří současnému finančnímu systému. Systém je však v mnoha ohledech křehký a poměrně často jsme mohli vidět mnoho podvodů nebo kritických selhání. Proč? Důvodem je centralizace rozhodovací pravomoci v rukou mnoha institucí, které mají často různé zájmy. Současný finanční systém se skládá z mnoha subjektů, jako jsou vlády, centrální banky, komerční banky, soukromé společnosti a další instituce. Téměř každý stát na světě má svou vlastní centrální banku s měnovou politikou, která odráží současnou finanční situaci. Finanční situace závisí na vládě daného státu. V každém státě najdete mnoho komerčních bank, na které dozírá centrální banka.

Během posledních desetiletí se globalizace dostala do bodu, kdy měnová politika nebo politická situace jednoho státu může ovlivnit vaše bohatství, přestože žijete na druhé straně světa. Můžete se mýlit, pokud si myslíte, že se nemusíte starat o vysokou inflaci, špatnou politickou situaci nebo tisk peněz v jiných zemích. Pokud důvěřujete současnému finančnímu systému, v podstatě důvěřujete své vládě a centrální bance, vaší komerční bance, orgánům odpovědným za audit finančních institucí a mnoha dalším subjektům. Navíc díky globalizaci závisí vaše bohatství na jiných zemích. Měli byste tedy věřit, že měnová a politická situace ve všech zemích na celém světě bude v pořádku.

Z technologického hlediska existuje po celém světě mnoho databázových systémů. Tyto centralizované a soukromé databáze jsou spravovány finančními subjekty a ne všechny z nich jednají čestně. Korupce, podvody a zneužití moci se vyskytují poměrně často. Je snadné zneužít rozhodovací pravomoc, protože je poměrně snadné manipulovat s daty v těchto databázích. Může být také velmi neefektivní aktualizovat data v databázích v případech, kdy je nutné aktualizovat více z nich, například pro zahraniční transakce. Transakce může cestovat z banky do banky, když se konečně vyrovná a musí být aktualizována každá databáze v každé bance.

Lidé se často zajímají pouze o převod peněz nebo úrokovou sazbu, když potřebují půjčku. Interagují pouze s komerčními bankami. Právní systém demokratických států zajišťuje, že všechny problémy mohou být vyřešeny ke spokojenosti zákazníka. Co se často nevidí, je skutečnost, že ne všichni lidé na světě mají přístup k bankovnímu účtu. Ne všichni lidé na světě žijí v demokratickém státě a většina lidí nemůže ovlivnit měnovou politiku. Mnoho lidí neví, jak chránit své bohatství a neuvědomuje si rizika spojená s nestabilitou současného světa. Lidé by se měli začít ptát, zda si současný systém zaslouží naši důvěru a zda je rozhodovací moc dobře rozložena. Měli bychom se také starat o křehkost systému a najít lepší řešení, které by bylo globální, rezistentní vůči cenzuře, otevřené, dostupné všude a pro všechny.

JAK FUNGUJE BLOCKCHAIN

Vysvětlíme si rozdíly mezi tradičními centralizovanými službami a Cardano. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že jste vždy zodpovědný za své bohatství, když používáte Cardano. Nemusíte se nikoho ptát, zda si můžete vytvořit účet, a nemusíte poskytovat KYC informace. Stačí si stáhnout a nainstalovat peněženku Daedalus nebo Yoroi a můžete začít používat síť a komunikovat s kýmkoliv na světě.

Existuje pouze jediný Cardano blockchain, který je udržován distribuovanými uzly. Všechny čestné uzly v síti udržují stejnou knihu se všemi transakcemi. Klíčovou inovací, která umožňuje fungování decentralizovaných sítí, je jedinečný motivační model založený na teorii her. Motivační model ekonomicky motivuje majitele uzlů, aby jednali čestně. Dokud se většina účastníků bude chovat čestně, lze data v blockchainu považovat za bezpečnou a důvěryhodnou. Výhodou je, že se každý může stát validátorem a není nutné nikomu poskytovat osobní údaje. Cardano je otevřená síť.

Když Alice pošle ADA mince Bobovi, každá transakce je ověřena všemi plnými uzly v síti. Alice musí poskytnout kryptografický důkaz, že chce utratit ADA mince a většina musí transakci schválit. Můžete si to představit jako analogii šeku podepsaného všemi bankami.

Cardano používá PoS síťový konsenzus pro udržení jediné verze pravdy v blockchainu. Představte si scénář, ve kterém Alice posílá 1000 ADA mincí Bobovi a poté Bob pošle 1000 ADA Charliemu. Alice, Bob a Charlie mohli ověřit obě transakce a potvrdit, že jsou platné. Kromě nich existují i ​​další uzly, které obě transakce ověřovaly. Říkejme jim Dan, Eva, Frank a Grace. Všichni účastníci jsou svědky historie a vědí, jaký je současný stav blockchainu.

Nyní si představte, že se Alice a Bob rozhodli vzít 1000 ADA mincí zpět od Charlieho a vytvořit alternativní řetězec, kde bude pouze první transakce mezi Alicí a Bobem. Druhá transakce mezi Bobem a Charlie tam nebude. Alice a Bob nemají šanci vynutit si svůj podvodný alternativní řetězec, protože existuje více svědků reality. Charlie, Dan, Eva, Frank a Grace vědí o druhé transakci mezi Bobem a Charlie. Už ji akceptovali a mají ve své verzi blockchainu. Alice a Bob navíc nejsou schopni poskytnout platné kryptografické důkazy pro bloky, které byly připojeny k bloku, kde je druhá transakce. Jakmile byly transakce přidány do bloku a blok má několik potvrzení, není možné přepsat historii. Alice, Bob a Charlie se znají, ale neznají Dana, Evu, Franka, Grace a mnoho dalších účastníků v síti. Existuje spousta anonymních a nezávislých lidí, kteří udržují blockchain a jsou motivováni k čestnému jednání.

Každý jednotlivý blok v blockchainu může auditovat kdokoli. Alice a Bob nebyli schopni spáchat podvod a vzít mince ADA mince zpět od Charlie. Navíc nejsou schopni odstranit nebo maskovat transakci mezi Bobem a Charlie. V případě potřeby si každý může snadno ověřit, že Charlie má 1000 ADA mincí.

Charlie může Evě poslat ADA mince a nezáleží na tom, zda je Eva ve stejném městě nebo v jiné části světa. Transakční poplatek se nemění a Eva obdrží mince během několika sekund. Bude existovat pouze jeden neměnný záznam o transakci v blockchainu. Pro zahraniční transakce není nutný žádný prostředník. Všechny transakce jsou zpracovány vždy stejnou sítí.

Decentralizace přináší další velkou výhodu a tou je odolnost vůči cenzuře, což znamená, že není možné zabránit zpracování transakcí. Síť PoS funguje tak, že v každém blok slotu je náhodně vybraný jeden uzel, který vytvoří blok. Zbytek uzlů v síti jej potvrdí. V dalším běhu se role přehodí. Jeden blok tedy vytvořil Dan, další Grace a další Alice a tak dále. Pokud se Alice z jakéhokoli důvodu rozhodne cenzurovat všechny transakce zaslané Charlie, pak na tom nezáleží, protože Dan je v příštím běhu zpracuje. Všechny transakce jsou propagovány z uzlu do uzlu a existuje vysoká pravděpodobnost, že všechny platné transakce budou zpracovány dříve nebo později. Čím vyšší počet poolů je v síti, tím vyšší je úroveň odolnosti vůči cenzuře.

Všechny uzly používají stejný software, takže lze říci, že se řídí stejnými pravidly. Pokud by například Dan chtěl dodržovat jinou sadu pravidel, pak by tato pravidla ignorovala síť. Mohlo by se stát, že by Danův blok síť nepřijala a Dan by nedostal odměnu. Uzly jsou motivovány k dodržování pravidel, která jsou přijímána většinou. Jednotlivci nemají žádnou sílu v síti a znovu, čím vyšší je úroveň decentralizace, tím lépe.

VÝZVY PRO BLOCKCHAIN

Technologie veřejného blockchainu zatím není připravena na mainstream. Popsané výhody mají několik nedostatků. S vyšší adopcí bude probíhat více transakcí, které musí být uloženy v blockchainu. Velikost blockchainu však nemůže dramaticky růst, protože udržování celého uzlu by bylo v budoucnosti velmi nákladné a neúnosné. Propagace transakcí a bloků po celém světě je také docela obtížná věc kvůli síťovým omezením. Síť tedy nemusí zvládnout zpracovat všechny transakce včas, protože v rámci jednoho bloku lze zpracovat pouze omezený počet. Při použití blockchainu není možné vypořádat transakce v řádu třeba jedné vteřiny, protože doba bloku bude vždy několik sekund a každý přidaný blok bude potřebovat určitý počet potvrzení.

Naštěstí má Cardano řešení. Je to druhá vrstva zvaná Hydra. Mnoho transakcí lze zpracovat off-chain (mimo hlavní chain) rychleji a bez nutnosti ukládat celou historii. Stále však potřebujeme více takových funkcí, abychom blockchain udrželi dlouhodobě životaschopný.

ZÁVĚR

Koncept decentralizace má rozhodně mnoho pozitivních vlastností, které jsou nadřazeny tradičním centralizovaným službám. To neznamená, že lidé přijdou a začnou ho používat. Tento proces může nějakou dobu trvat a potřebujeme další inovace, které budou atraktivní. Vzdělávání je velmi důležitou součástí adopce. Virtuální Cardano Summit, edice Shelley, přilákal přes 10 000 lidí. Doufejme, že to bude příští rok 100 000 lidí. Aby se to stalo, každý by měl o Cardanu mluvit a vysvětlovat ostatním, jak může Cardano změnit svět.

Přečtěte si originální článek:
[https://cardanians.io/en/people-must-understand-the-advantages-of-decentralization-to-use-cardano-67]