🇨🇿 Decentralizace je srdcem Cardanae

Pro tým IOG je vysoká decentralizace protokolu Cardano nejvyšší prioritou a zároveň technologickou výzvou, kterou s nadšením zkoumají. Decentralizace je klíčovým prvkem, který přináší disrupci současných finančních a sociálních služeb. Bez trvání na základních principech a inovacích nemá decentralizovaná revoluce smysl. V článku si povíme proč.

Jaké blockchainy nepotřebujeme

Parametry různých blockchainových projektů se liší. Představte si blockchain s názvem X, který spravuje 20 superrychlých uzlů vlastněných jedním subjektem. Těchto 20 uzlů je zodpovědných za produkci bloků v síti a nikdo jiný nemá povolení se k nim připojit. Síť X má vysokou škálovatelnost a nepotřebuje druhé vrstvy. Všechny operace, včetně služeb DeFi, jsou uživatelsky velmi přívětivé.

Jak bezpečný je blockchain X? Řekněme, že to může být podobné jako u běžných centralizovaných služeb. Chráněná aktiva budou v bezpečí, dokud se někomu nepodaří prolomit ochranu uzlů nebo dokud vlastník nezneužije svého postavení. Věříme, že byste podobné blockchainové projekty mohli najít sami.

Myslíte si, že by vláda mohla adoptovat blockchain X a postavit na něm svou finanční infrastrukturu? Mohla by být na blockchainu X postavena nová globální banka? Mohla by tento blockchain využívat nějaká společnost pro své služby?

Decentralizované sítě přinášejí rozvrat především kvůli změnám na úrovni důvěry. Mezi vlastnostmi technologie a potenciálem pro posílení důvěry na společenské úrovni existuje úzký vztah. Svět se potýká s problémy, které přímo souvisejí se ztrátou důvěry. Lidé ztrácejí důvěru v banky, společnosti, instituce, úřady, a dokonce i vlády. Decentralizace může pomoci tyto problémy řešit. Pokud však blockchain není dostatečně decentralizovaný, ztrácí potenciál tyto problémy řešit.

Jak můžete věřit vládě, že nemůže manipulovat s daty v blockchainu, když se vláda může dohodnout s vlastníkem blockchainu? Právě nemožnost uzavřít takovou dohodu mění pravidla hry na úrovni důvěry.

Nepotřebujeme blockchain X, pokud potřebujeme důvěřovat jedinému subjektu, který má přímou kontrolu nad klíčovými uzly sítě. Vlastník sítě X je jediným bodem selhání. Riziko selhání je velmi vysoké. Stejné důvody, které vedly ke ztrátě důvěry v současné centralizované služby nebo autority, nám brání důvěřovat blockchainu X.

Nemusíme se nutně zbavit všech autorit a centralizovaných služeb. Zároveň nepotřebujeme další třetí stranu. Co skutečně potřebujeme, je zvýšit vzájemnou důvěru mezi námi a našimi protějšky, ať už je to kdokoliv. Na této úrovni může technologie pomoci zlepšit vztahy. Potřebujeme zvýšit důvěryhodnost současných úřadů a služeb. Případně můžeme vytvořit alternativní decentralizované služby.

Blockchainová síť bez vysoké míry decentralizace nepřináší žádnou kvalitativní změnu. Mezi blockchainem X a firemním serverem není žádný podstatný rozdíl. Decentralizace se týká rozdělení rozhodovacích pravomocí. Decentralizace je o vyřazení prostředníků a vložení větší důvěry přímo do technologie. Decentralizaci je třeba bránit a usilovat o její růst. Jednotlivci nemohou mít v síti silné postavení. Pokud ji získají, ztratí se všechny důležité vlastnosti.

Představte si, že by se globální společnost rozhodla použít blockchain X a vydat na něm své vlastní akcie. Společnost a všichni akcionáři by museli důvěřovat vlastníkovi blockchainu X. Co kdyby se vláda rozhodla vydat na tomto blockchainu národní měnu? Měla by vláda a všichni občané důvěřovat jedné osobě nebo společnosti? Rozhodně ne. Odpovědnost by byla příliš vysoká pro jeden subjekt, který by se mohl stát snadným cílem. Decentralizovaná síť nezanechá útočníkovi snadný cíl. Riziko je tak ideálně rozloženo mezi všechny vlastníky sítě. Pokud neexistuje snadný cíl, je riziko zneužití moci výrazně nižší.

Blockchainy bez vysoké míry decentralizace jsou jen hračkami, které využívají problémů se škálovatelností současných projektů. Sázejí na uživatelský komfort a marketing. Je možné rychle poskytovat atraktivní služby a funguje to. Jedná se však pouze o zneužití hypu a snahu převzít byznys od současných zavedených společností nebo úřadů. Služba DeFi bez decentralizace je jen další finanční službou konkurující stávajícím bankám. Z dlouhodobého hlediska však tyto projekty ztratí smysl existence. Technologický pokrok a inovace umožní Cardanu a několika dalším sítím zlepšit škálovatelnost a zachovat vysokou míru decentralizace. Je více než pravděpodobné, že adopce bude odrážet kvalitu decentralizace.

Současné problémy souvisejí se zneužitím moci a snadným napadením centralizovaného subjektu. Pokud se nám podaří decentralizovat kontrolu nad infrastrukturou, vyřešíme mnoho problémů možná navždy.

Proč potřebujeme veřejné blockchainové sítě?

Představte si banku, která provozuje blockchain X. V takovém případě jde v podstatě o soukromý blockchain. Banka může zvyšovat poplatky, cenzurovat transakce, omezovat přístup ke službám, bránit utrácení aktiv, měnit smluvní podmínky, nebo dokonce zastavit službu. Kromě toho banka získává veškeré poplatky za poskytované služby. Pokud může jedna strana svévolně měnit pravidla bez souhlasu druhé strany, dříve či později tak učiní. Na vině je nerovné postavení účastníků. Nezáleží na tom, že banka může mít miliony klientů. Vedení banky, které má menšinové postavení, může přijímat rozhodnutí, která poškozují většinu.

Problém nerovného postavení účastníků může vyřešit pouze decentralizace. Projděme si všechny body jednotlivě.

V decentralizované síti nemůže banka rozhodnout o zvýšení poplatků za služby. Poplatky se stanovují na úrovni protokolu Cardano. Změnu na úrovni protokolu může provést pouze tým a učiní tak pouze v případě, že s tím souhlasí většina účastníků sítě. Cardano rozděluje rozhodovací pravomoc mezi všechny držitele mincí ADA. O změně by tedy mohli hlasovat všichni zúčastnění. Těžko si lze představit, že by menšina dokázala prosadit změnu, která by byla pro většinu nevýhodná.

Je možné, že by nějaká banka vlastnila tak velký počet mincí ADA, že by změnu prosadila? Teoreticky je to možné, ale v praxi je to nepravděpodobné. Navíc poplatky vybírá síť, nikoli banka. Síť by platila vyšší odměny všem ADA vlastníkům. Pokud by se pro uživatele stalo používání sítě drahé, mohli by přejít ke konkurenci. Konkurenční tlak mezi blockchainovými sítěmi nedovolí uživatelům činit iracionální rozhodnutí. Je proto v zájmu všech uživatelů včetně banky, aby poplatky byly nízké.

Provozovatelé poolu provozují Cardano uzel a mohou ovlivnit výběr transakcí v rámci bloku, který mohou vytvořit. Technicky je možné cenzurovat transakce například na základě blokových adres. Jeden provozovatel poolu však nemůže ovlivnit chování jiného provozovatele poolu. Veřejná síť zabraňuje cenzuře transakcí tím, že umožňuje každému zájemci provozovat vlastní pool. Pooly vybírají transakce do bloku a řídí se pravidly protokolu. Pool porušující pravidla by byl komunitou považován za nečestný. Stakeři by takový pool přestali podporovat a mince ADA by delegovali na jiný poctivý pool.

Decentralizovaná banka může ovlivňovat své vlastní chytré smlouvy, ale nemůže ovlivňovat chování ostatních služeb běžících na decentralizované infrastruktuře. Lidé, kteří chápou smysl decentralizace, pravděpodobně nebudou důvěřovat bance, která cenzuruje transakce. Banka je tedy motivována k tomu, aby ctila pravidla infrastruktury Cardano. Ve světě otevřeného kódu je navíc relativně snadné vytvořit konkurenční službu, která bude vyhovovat většině.

Z pohledu banky je snaha zabránit přístupu ke službě velmi podobná cenzuře transakcí. Každý se může svobodně rozhodnout, zda bude síť Cardano používat, a nepotřebuje k tomu povolení třetí strany ani poskytovat informace KYC. Každý, kdo si nainstaluje peněženku Cardano, může začít síť používat. Uživatelé očekávají, že všechny služby budou ctít principy decentralizace, a každý, kdo bude postupovat proti pravidlům, bude považován za nedůvěryhodný subjekt.

Mohou nastat relevantní případy, kdy má smysl službu omezit. Například na základě věku nebo národnosti. S rostoucí integrací blockchainových služeb s fyzickým světem lze předpokládat, že DeFi bude využívat skutečné identity uživatelů. To umožní využít právní systém. Aby služba DeFi mohla poskytovat půjčky, které akceptují jako zástavu nemovitosti v USA, dává smysl, aby působila pouze tam, kam dosáhne právní systém USA. Toto omezení přístupu však souvisí s povahou služby a je pochopitelné.

Decentralizovaná infrastruktura může zajistit, že uživatelé budou moci své mince a tokeny vždy utratit. Navíc podmínky smlouvy, jako je například půjčka, nemůže žádná ze stran změnit. Každý, kdo má mince nebo tokeny ve vlastní peněžence, je může kdykoli utratit a žádná třetí strana tomu nemůže zabránit. Pokud jsou mince uzamčeny v inteligentní smlouvě, budou podmínky držení a uvolnění jasně definovány. Je obtížné, ne-li nemožné zastavit globální síť, kterou udržují tisíce lidí po celém světě. Všechny transakce budou vypořádány a nasazené chytré kontrakty budou provedeny podle očekávání. Ani subjekty s velmi silným postavením s tím nemohou nic dělat.

Můžeme si představit hybridní banku, jejíž úředník lokálně posuzuje rizika spojená s úvěrem na nemovitost, kde nemovitost slouží jako zástava úvěru. Je možné vytvořit digitální kontrakt a nemovitost tokenizovat. Při každé jednotlivé splátce může nový vlastník nemovitosti získat část tokenu. Jakmile splatí poslední splátku, získá celý token. Místní orgány mohou proces splácení sledovat zcela transparentně. Banka nemůže měnit podmínky smlouvy. Každá splátka by byla zcela transparentní a žádná ze stran by nemohla podvádět.

Decentralizovaná infrastruktura může zajistit transparentnost a zabránit pokusům o podvod. Dlužník nemůže tvrdit, že poslal splátku, aniž by transakce byla dohledatelná v blockchainu. Stejně tak věřitel nemůže tvrdit, že splátka nedorazila, pokud ji věřitel odeslal. Všimněte si, že Cardano může zajistit důvěru mezi dvěma stranami, které si navzájem nedůvěřují. Navíc blockchain zajišťuje, že obě strany jsou v rovném postavení a banka na tom není lépe. Na blockchainu lze velmi snadno kontrolovat transakce a smlouvy. Pro právní systém bude snadné posoudit, na čí straně je pravda.

Zásadní rozdíl mezi blockchainem X a Cardanem je v míře decentralizace. Blockchain X ponechává obrovský prostor pro menšiny, které mohou ovládat většinu. Cardano přináší pravý opak. Cardano bude nezávislým prostředníkem, který bude vždy preferovat hlas většiny. Výzvou pro příští desetiletí bude přenést tento abstraktní koncept do konkrétních případů.

Nacházíme se ve fázi, kdy se centralizované instituce musí vypořádat s možnostmi decentralizovaných technologií. Počáteční odpor a nedůvěra jsou překonány. Nyní se definují nové zákony a předpisy, které umožní užší integraci decentralizovaných technologií s finančními a sociálními systémy.

O vzniku decentralizovaných bank dnes není třeba pochybovat. Otázkou je, kdy se jich dočkáme v praxi. Bude zde velká konkurence mezi bankami, ale také mezi těmi, které budou chtít konkurovat tradičním institucím. Motivace uspět bude silná.

Původní poslání technologie blockchain, tj. poskytnout bankovní služby těm kteří je nemají (bank the unbanked), ale také nabídnout alternativu těm kteří je mají (unbank the banked), bude naplněno. Obě skupiny, tedy dnešní “banked”, kteří nejsou spokojeni s tradičními službami, ale i “unbanked”, tedy lidé z rozvojových zemí, kteří nemají přístup k bankovním službám, přejdou na decentralizované služby. Obě skupiny to rády udělají, protože to pro ně bude v mnoha ohledech výhodné.

Bude přijetí blockchainu podmíněno kvalitou decentralizace?

Bude o přijetí skutečně rozhodovat kvalita decentralizace jednotlivých sítí? To je složitá otázka. V současné době můžeme pozorovat, že blockchain X může velmi snadno konkurovat decentralizovanějším blockchainovým sítím, protože je uživatelsky přívětivější. Lidé mohou upřednostnit uživatelský komfort před kvalitou decentralizace. To je naprosto pochopitelné chování a zcela v souladu s tím, jak dnes používáme technologie. Rychlost, cena a kvalita služeb jsou ceněny více než obtížně pochopitelná vlastnost, jako je decentralizace.

Ukažme si to na praktickém příkladu. V digitální peněžence máte 1000 dolarů a chcete je poslat do zahraničí. Použili byste raději centralizovanou službu, která transakci provede za 1 sekundu a vy zaplatíte 0,01 USD, nebo decentralizovanou službu, která transakci provede za 10 minut a zaplatíte 3 USD?

Za předpokladu, že by použití bylo podobně jednoduché, většina lidí na planetě by zvolila rychlejší a levnější variantu. Decentralizace není zadarmo a vždy se za ni bude platit. Zdá se, že centralizovaná služba bude vždy preferována.

Technologický pokrok může zvýšit kvalitu a zároveň snížit cenu decentralizovaných služeb. Provoz centralizované služby také nikdy nebude zdarma, takže náklady mohou být v průběhu času podobné. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že v případě centralizované služby získává veškeré poplatky vlastník služby. Vlastník si může většinu zisku ponechat pro sebe a pouze část vložit do inovací. Vlastník může poplatky kdykoli zvýšit, pokud je příliš chamtivý a jistý si svým silným postavením na trhu. Kromě toho může začít zneužívat svého postavení a využívat údaje uživatelů k vlastnímu profitu. Může cenzurovat transakce na žádost úřadů nebo poskytovat lepší služby pouze vybraným zákazníkům. Centralizovaná služba bude vždy náchylná ke zneužití moci.

V případě decentralizované sítě, jako je Cardano, může z poplatků těžit celý ekosystém včetně samotných uživatelů. Lidé by měli vnímat využívání decentralizované služby jako přímou investici do infrastruktury, kterou vlastní sami uživatelé. Navíc do infrastruktury, která se bude nadále vyvíjet podle přání většiny. Je to investice do ochrany základních principů decentralizace, a tedy práv a svobody uživatelů.

Změna vnímání rozdílů mezi centralizovanou a decentralizovanou infrastrukturou je velmi důležitá. Je to však možné pouze tehdy, pokud je kvalita služeb podobná. Uživatelé nesmí mít pocit, že za decentralizaci musí platit příliš mnoho.

Centralizované služby mohou dobře fungovat, dokud jsou nové, konkurence je vysoká a svět je stabilní. Jakmile nějaká služba získá převahu, je to pro ekosystém jako celek nezdravé a služba může degradovat. Pokud dojde k nestabilitě na vládní úrovni, mohou úřady požadovat omezení na úrovni finančních nebo sociálních služeb. Bankovní systém neinovuje, protože inovace jsou drahé a protože malá skupina lidí si myslí, že status quo je udržitelný navždy. Časem se vždy objeví převratná technologie, která stávající řád změní. Decentralizovaný ekosystém, který je ekonomicky a sociálně motivován k inovacím, může být mnohem snadněji dlouhodobě udržitelný a odolný vůči vnějším tlakům. Práva, bohatství a svoboda uživatelů budou lépe chráněny.

Lidé budou využívat, a tedy v podstatě dotovat existenci decentralizované infrastruktury pouze tehdy, pokud pochopí její význam a budou mít přístup k užitečným službám. Navíc musí mít jistotu, že mohou infrastrukturu kolektivně měnit podle přání většiny. Jinými slovy, že mohou dlouhodobě udržet vysokou úroveň decentralizace. S decentralizací je to jako s demokracií, pokud se o ni lidé nebudou zajímat a přestanou ji vyžadovat, mohou o ni přijít. Lidé musí pochopit, že péče o kvalitu technologií je podobná péči o demokracii. Pokud současné instituce, banky, úřady a vlády začnou používat decentralizované technologie, a to je docela pravděpodobné, budou technologie jedním ze strážců svobody, práv, spravedlnosti, transparentnosti a demokracie.

Lidé nejsou zvyklý starat se o kvalitu služeb na úrovni technologie. Jsme zvyklý využívat službu a opustíme ji jen v případě, že nám přestane vyhovovat, nebo když se objeví výrazně lepší konkurence. S výběrem politické strany je to podobné. Komunita by měla šířit osvětu a vysvětlovat lidem význam decentralizace.

Rozhodující moc ve všech současných veřejných blockchainových sítích je distribuována na základě vlastnictví drahého zdroje. U sítí PoW je to elektřina, u sítí PoS, jako je Cardano, jsou to mince ADA. Obtížnost ovládnutí významného podílu zdroje brání jednotlivcům získat nadvládu.

V budoucnu nemusí být mince ADA jediným drahým zdrojem potřebným k získání rozhodovací moci. Systém jako takový musí zabránit tomu, aby se rozhodovací moc kupovala za peníze nebo aby se hromadila v rukou několika málo osob. To je velmi obtížný úkol, protože svět přirozeně tíhne k centralizaci. Udržení vysoké míry decentralizace tak bude nikdy nekončícím procesem. Svůj podíl na moci by měli mít možnost získat i ti, kteří mince ADA nevlastní nebo se jim ekonomicky nevyplatí pořídit si a provozovat ASIC miner. Teoreticky by měli o všem rozhodovat především uživatelé sítě, nikoliv ti, kteří si mohou drahý zdroj koupit za peníze.

Centralizovaný systém se od decentralizovaného liší jiným ekonomickým modelem a jiným rozdělením moci. Základní vrstva nového systému musí být decentralizovaná. Teprve nad touto vrstvou mohou vzniknout centralizovanější systémy. To se dnes děje a vznikají druhé vrstvy, které budou vždy méně bezpečné a decentralizované, ale levnější a rychlejší. Lidé však musí mít vždy možnost spolehnout se na decentralizaci první vrstvy.

Základní měnová politika mincí ADA bude vždy řízena sítí Cardano. Stejně tak bude první vrstva ekosystému Cardano kontrolovat vydávání tokenů a nasazování chytrých smluv. Druhá vrstva bude zajišťovat potřebnou rychlost a levnější transakce. Pouze poplatky placené na první vrstvě mohou dlouhodobě udržet všechny veřejné sítě bezpečné a decentralizované. Druhá vrstva nesmí odčerpat všechny příjmy z poplatků za služby. Pokud potřeba nejvíce decentralizované a bezpečné vrstvy zmizí a lidé přestanou platit za její služby, vrátíme se k centralizaci.

Pokud se setkáte s ekosystémem, který nemá žádné nebo má velmi nízké poplatky, pravděpodobně narazíte na problém s kvalitou decentralizace. Pokud ekosystém nemá příjmy, nemůže mít ani výdaje. Nikdo nemá ekonomickou motivaci poskytovat síti kvalitní služby a chovat se férově. Subjekt, který se chová nepoctivě, není možné ze systému ekonomicky vytlačit.

Dříve nebo později se ukáže, že problémy, kterým dnes čelíme, může vyřešit pouze decentralizovaná infrastruktura. Centralizovaný blockchain X sice může být po dlouhou dobu populární, ale z dlouhodobého hlediska pravděpodobně selže. Důvodem neúspěchu bude chamtivost vlastníka, který bude preferovat vlastní zisk na úkor nákladných inovací nebo poskytování vylepšení, která uživatelé chtějí. Je snazší napadnout centralizované sítě a prolomit jejich ochranu. Může dojít k hackerským útokům, kterým bude v budoucnu obtížné zabránit, pokud nebudou vynaloženy prostředky na zvýšenou ochranu nebo zásadní zlepšení infrastruktury.

Není nic lepšího než infrastruktura, o kterou se starají všichni uživatelé, kteří mají kůži ve hře. To platí pouze pro decentralizovanou infrastrukturu. V případě centralizovaných služeb z toho těží menšina, ale většina má kůži ve hře. Pokud dojde k nějaké nešťastné události, obvykle to odnese jen většina.

Cardano vlastní doslova každý, kdo drží mince ADA. Všichni tito lidé mohou být současně uživateli sítě a záleží jim na ochraně mincí ADA, protože představují jejich vlastnictví. Cardano může tokenizovat akcie a další aktiva. Všechny společnosti, které tokenizaci využívají, budou dbát na kvalitní ochranu všech tokenizovaných aktiv. Budou chtít mít část rozhodovacích pravomocí, a proto budou muset získat mince ADA. Totéž budou chtít banky, které budou pro své nové decentralizované služby využívat chytré smlouvy. Jednoho dne budou mít státy zájem držet část rozhodovací pravomoci. Všichni budou mít zájem na udržení decentralizovaného ekosystému. Jakmile dosáhneme této fáze, můžeme prohlásit, že decentralizace uspěla. Bude to však velmi dlouhá cesta.

Závěr

Na decentralizaci skutečně záleží. Nepodceňujte její význam z dlouhodobého hlediska. Decentralizace nám umožní nově definovat velmi zásadní věci, jako je svoboda, právo na soukromí, právo na rovnost, zajištění transparentních procesů, oslabení možnosti korupce atd. Decentralizace, tj. rozdělení moci, je to, co může změnit pravidla hry a napravit problémy s důvěrou. Mnoho lidí stále nechápe význam technologií, na které se můžeme v otázce důvěry stoprocentně spolehnout. Důvěru používáme každý den v mnoha našich finančních a sociálních interakcích. Často si zneužití ani neuvědomujeme, nebo si myslíme, že když to nevadí většině, nesmí to vadit ani nám. Důvěra funguje především na sociální úrovni, ale může být výrazně posílena technologiemi. Záleží jen na nás, jak a kde infrastrukturu Cardano využijeme.