🇨🇿 Pochopení Benefitů Decentralizace - Část I

Přijetí blockchainových technologií je pomalejší, než mnozí očekávali. Ve snaze přilákat uživatele se často zapomíná na to nejpodstatnější, tedy na decentralizaci. Mnoho projektů dokonce obětovalo decentralizaci pro vyšší TPS. Je důležité mít na paměti důležitost decentralizace a výhody, které přináší uživatelům. Tento článek vysvětlí vlastnosti decentralizace nováčkům. My se zaměříme na ty nejdůležitější.

Článek bude rozdělen do dvou částí. V druhé části se zamyslíme nad tím, zda mají lidé o popsané benefity zájem a proč je adopce náročná.

Samosráva aktiv a P2P interakce

Mezi největší výhody decentralizace rozhodně patří samospáva aktiv (self-custody) a schopnost účastníků vzájemně komunikovat způsobem peer-to-peer (P2P).

Uživatelé blockchainu mohou výlučně vlastnit hodnotu bez třetí strany a volně s ní disponovat, aniž by byli nikým omezováni.

P2P interakce umožňuje účastníkům směňovat hodnotu bez prostředníka, tedy v podstatě přímo. Dobrou analogií je předávání fyzického předmětu (jako je jablko) z ruky do ruky.

Je důležité zdůraznit, že mezi účastníky existuje prostředník, a to decentralizovaná síť nebo nasazená aplikace (smart contract) pocházející od třetí strany. Nejedná se však o jednotlivce (který může selhat nebo mít dominantní kontrolu), ale o skupinu nezávislých účastníků, kteří se kolektivně podílejí na provozu decentralizované sítě.

Blockchain je nutné vnímat jako službu, která nemá jediného vlastníka, který má plnou kontrolu nad procesy probíhajícími v síti. Uživatelé spoléhají na to, že většina provozovatelů sítí bude poctivá a bude se chovat podle pravidel protokolu nebo jakési společenské smlouvy založené na principech decentralizace.

Odolnost vůči cenzuře transakcí je založena na předpokladu, že pokud se jeden účastník síťového konsensu (výrobce bloků) ze skupiny rozhodne cenzurovat konkrétní blockchain adresu, ostatní účastníci tuto adresu cenzurovat nebudou.

Jeden nepoctivý účastník může principy decentralizace omezit jen částečně.

Síť dostupná komukoliv a není nutné ptát se někoho na svolení. Neexistuje žádná smlouva mezi uživateli a těmi kteří síť provozují (pool operátoři, miners, stakers, apod.).

Jakou hodnotu můžete vlastně vlastnit a přenášet?

V případě blockchainu první generace, jako je Bitcoin, je tato hodnota nativní coin. Například BTC coiny. Uživatelé se připojí ke skupině dalších účastníků, kteří sdílejí význam a význam bitcoinové sítě a mince jsou pro ně cenné.

V případě Cardano by to byli ADA mince.

Další generace blockchainových sítí dokáže totéž. Kromě toho obvykle umí razit vlastní tokeny a nasazovat aplikace (inteligentní smlouvy).

Hodnota není omezena pouze na nativní mince. Tokeny mohou představovat v podstatě cokoliv, například tokenizované fiat měny. Aplikace zvyšují možnosti interakce mezi uživateli.

Bitcoin je transakční síť, která může bezpodmínečně odesílat BTC. P2P interakce je omezena na zasílání coinů z adresy A na adresu B.

Cardano je platforma pro chytré smlouvy. Převod hodnoty mezi účastníky může být podmíněný.

Platformy Smart contract (SC) umožní interakci mezi účastníky, kteří se navzájem neznají a důvěřují si.

Nejčastější interakcí mezi účastníky je výměna něčeho za něco. Pokud jsou obě hodnoty digitální (dva typy tokenů), nebo mohou být hodnoty tokenizovány (tokenizovaná aktiva, jako jsou fiat peníze nebo akcie), platforma SC může zajistit interakci, ve které žádná ze stran nemůže podvádět druhou.

Kontrola je dána zpět do rukou lidí

Vlastní správa a P2P interakce dávají lidem zpět kontrolu nad jejich majetkem, daty a identitou. To jim v podstatě umožní svobodně se rozhodovat a být méně závislí na svém okolí, tedy bankách, státu a dalších subjektech.

Je možné využívat privátní služby (Monero, Midnight) a skrýt tak své aktivity před okolním světem. Okolní svět nemá téměř šanci dozvědět se, co se svým majetkem děláte.

Většina blockchainových sítí je však transparentních. Všechny aktivity jsou veřejně dohledatelné a lze je podrobně analyzovat. Tato funkce spolu s decentralizací zajišťuje férovost systému. Všichni uživatelé jsou si (z velké části) rovni a jednotlivec nemůže snadno získat významnou výhodu nad ostatními uživateli.

Je například možné upřednostnit vlastní transakci za vyšší poplatek (u blockchainů s trhem poplatků), ale tuto šanci mají všichni účastníci sítě. Není možné získat blokový prostor nějakým tajným způsobem, aniž by si toho ostatní nevšimli.

Každý má stejnou šanci využít všech výhod blockchainové sítě. Všichni uživatelé jsou připojeni podobně k internetu a mohou mezi sebou komunikovat. Důležitá je schopnost směnit hodnotu bez prostředníka (bez bank). To umožňuje lidem stát se digitálními nomády.

Kdokoli může vytvořit a nasadit novou službu (aplikaci) a stát se podnikatelem. Každý má podobnou šanci uspět. Není nutné někoho žádat o povolení k podnikání.

I když se to s regulacemi může změnit, zatím stále platí, že DeFi není nijak omezeno (výjimka existuje, vývojář Tornado Cash je ve vězení).

Decentralizované aplikace

Jak již bylo vysvětleno výše, decentralizované aplikace (nasazené smart kontrakty) rozšiřují možnosti vzájemné P2P interakce mezi účastníky.

Tato skupina může zahrnovat i druhé vrstvy, které mohou být méně decentralizované, ale více škálovatelné. To umožní účastníkům komunikovat častěji, rychleji a levněji.

Centralizace může spočívat například v akumulaci kapitálu na konkrétních uzlech nebo v chytré smlouvě. Decentralizovaný systém by neměl mít jediný bod selhání. Ve snaze o vyšší efektivitu je však nutné dělat určité kompromisy.

Na decentralizovaných burzách (DEX) je velký kapitál držen v poolech likvidity. To může být potenciálně slabé místo decentralizace (tj. jediný bod selhání). Pokud se někomu podaří hacknout smart kontrakt (nebo dojde k nějakému jinému selhání), bude poškozeno více uživatelů.

Mnoho druhých vrstev má podobné problémy s nižší úrovní decentralizace.

V ekosystému Cardano se objevují nové koncepty, které umožňují vytvoření DEX bez hromadění kapitálu na jednom místě. To výrazně zvýší bezpečnost systému, protože hackeři najednou nemají jediné slabé místo, které by mohli napadnout. Více si o tom povíme ve druhém díle.

Transakční síť v podstatě umožňuje pouze posouvání hodnoty z adresy na adresu.

Aplikace umožní jednoduše vytvářet decentralizované custody služby s předprogramovaným chováním. To umožňuje vytvořit důvěryhodného autonomního správce hodnoty. Tento správce může vyhodnotit předem naprogramované podmínky a provést definované akce.

Hodnotu lze podržet a podmínečně odeslat na adresu. Tyto dvě zdánlivě malé funkce navíc značně rozšiřují možnosti decentralizace. Je tak možné replikovat mnoho finančních služeb.

Důležitým aspektem je neměnnost pravidel, která jsou jednou definována. To se týká zejména funkcí blockchainových sítí, tedy vlastní správy, měnové politiky projektu a přenosu hodnoty prostřednictvím nativního kódu implementovaného v plných uzlech.

Z velké části to platí i pro aplikace, ale je potřeba si dát pozor na detaily. V ideálním případě by nemělo být možné změnit fungování smart kontraktu.

Globální všudypřítomnost a odolnost

Blockchain síť je ze své podstaty všudypřítomná podobně jako internet. To znamená, že spojuje všechny lidi na planetě, kteří mají přístup k internetu.

Banky nebo služby působící na trzích ve vyspělých zemích nemusí mít zájem působit v rozvojových zemích. Blockchain nic nemění. Služba DeFi na blockchainu je dostupná všude na světě. Kdokoli může začít používat tokenizované dolary, ukládat v BTC, vkládat ADA, půjčovat si peníze, obchodovat na DEX atd.

Blockchain je distribuovaná síť. To znamená, že je tvořen uzly běžícími doslova po celém světě (často jsou uzly provozovány z vyspělých zemí). Blockchainové sítě jsou velmi odolné vůči útokům a hackům. Většina blockchainových sítí snadno odolá například DDoS útokům.

Vysoká robustnost je dána decentralizací sítě. Blockchainové služby jsou dostupné 24/7/365. Riziko selhání existuje, ale je velmi nízké.

Mezi významné výhody této technologie patří mít globální trh dostupný odkudkoli na světě a možnost se jakýmkoli způsobem volně (bez omezení) účastnit jako uživatel nebo podnikatel.

V další části článku se zaměříme na vypořádání a potenciál ve finančních službách.

Rychlé globální vypořádání a efektivita

Obrovskou výhodou blockchainových sítí je rychlé vypořádání bez ohledu na státní hranice. Nezáleží na tom, jestli posíláte hodnotu kamarádovi, který bydlí vedle nebo na druhém konci světa. Poplatek bude stejný, stejně jako doba vyřízení.

Tato výhoda je silně omezena škálovatelností blockchainu. Tématem článku jsou výhody. Nedostatkům se budeme věnovat ve druhém díle.

Nahrazení lidské práce, zejména bankovních úředníků, automatizovanými procesy je potenciálně další velkou výhodou.

Tokeny na blockchainu a chytré smlouvy mohou nahradit staré papírování. To přináší mnoho výhod včetně odstranění třenic a zpoždění, zefektivnění služeb a snížení rizika protistrany. Automatizované procesy mohou být efektivnější a spolehlivější než lidé. Tyto výhody lze využít pro globální obchodování, clearing a vypořádání, spotřebitelské bankovnictví, úvěrování, ale i mimo finanční sektor.

Z globálně dostupného systému mohou těžit nejen běžní uživatelé, ale i velké bankovní domy.

Blockchain industry je stále velmi mladé, takže automatizace finančních procesů na decentralizovaném blockchainu využívá retail v sektoru zvaném DeFi (decentralizované finance).

Důvěra

Decentralizace výrazně souvisí s pojmem důvěra, ať už ve vzájemném vztahu lidí mezi sebou nebo ve vztahu lidí k institucím.

Blockchain je někdy označován jako stroj důvěry. Je to jakási nová vrstva internetu pro důvěru.

Důvěra lidí byla v minulosti mnohokrát zneužita a stále je. Ten, který ovládá, má také sílu a obvykle více možností. Technologie blockchain má obrovský potenciál změnit fungování společnosti právě proto, že mění pravidla hry o to, co je pro společnost naprosto zásadní, tedy důvěru.

Jedinečná je možnost vytvářet nestátní peníze a k tomu v podstatě nové decentralizované finanční služby nebo dokonce nová lepší verze státních institucí. Na jednu stranu jde o vysoce ambiciózní a možná nedosažitelný cíl, na druhou stranu je představa úspěchu lákavá.

V tuto chvíli nikdo neví, kdy a do jaké míry je technologie blockchainu schopna změnit společnost. Brání tomu určité technologické nedostatky, o kterých si povíme příště.

Závěr

Diskutoval jsem o nejdůležitějších výhodách technologie blockchain. V příštím díle půjdeme více do hloubky a podíváme se, proč se tak zdánlivě úžasná technologie neujala. Zaměříme se na omezení a nedostatky blockchainu a také na to, co někteří kritizují.

Článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/understanding-the-benefits-of-decentralization-part-i