🇸🇰 Rozmanitosť je naša sila

Drahá komunita Cardano,

Naša komunita sa exponenciálne rozrastá a víta ľudí z celého sveta. Cardano cestuje od úspechu k úspechu vďaka našej rozmanitosti, rozdielnym uhlom pohľadu a úplnému nadšeniu, aby bol sme spravili svet lepším miestom s Cardanom.

Ako náš ekosystém rastie a k nášmu projektu sa pripájajú noví účastníci z rôznych oblastí života, chceme sa ubezpečiť, že členovia našej komunity pôsobia na každého prívetivo a priateľsky. Sme silnejší kvôli našim rozdielom a naša spoločná vášeň pre protokol Cardano nás spája bez ohľadu na naše pozadie.

Projekt Cardano prosperuje vďaka tvrdej práci a obetavosti ľudí z celého sveta s rôznorodým kultúrnym a sociálnym zázemím. Náš Kódex správania komunity Cardano ako taký stelesňuje náš záväzok zabezpečiť, aby všetci členovia našej komunity boli rešpektovaní, vítaní a schopní prispievať k ekosystém Cardano; ako aj rovnaké príležitosti bez ohľadu na ich etnické a rasové pozadie, krajinu pôvodu, rodovú identitu, vek, jazyk, náboženstvo, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie.

Obzvlášť dúfame, že naši veľvyslanci a prevádzkovatelia stake poolov, ktorí majú vyššie postavenie ako aktívni účastníci ekosystému Cardano, prevezmú vedenie pri napomáhaní vývoja našej komunity v bezpečný priestor pre všetkých.

Nadácia Cardano podporuje úctu ku všetkým v komunite a prijímame všetky opatrenia aby sme zabezpečili, že vďaka našej rozmanitosti budeme rásť aj v sile. Buďme jednotní a budujme najlepšiu možnú komunitu naprieč našimi verejnými a súkromnými interakciami.

Všetci by sme mali byť veľmi vďační za to, že máme jednu z najprívetivejších a najprosperujúcejších komunít v celom blockchain priestore. Všetci musíme pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že naša komunita bude ústretová ako len dokáže.

Naša sila je v našej rozmanitosti!

Manažmentový tím Nadácie Cardano


(napísal Cardano Foundation Team) - preklad @Martin.M

Pôvodný článok: Diversity is our strength