馃嚨馃嚤 Rozw贸j Cardano dzi臋ki badaniom IOHK - staking poole i pledge


Artyku艂 jest t艂umaczeniem wpisu autorstwa Larsa Br眉njesa z IOHK.

Ustalenie sta艂ych warto艣ci parametr贸w - przy jednoczesnym zachowaniu elastyczno艣ci na przysz艂o艣膰 - b臋dzie kluczem do rozwoju i wzrostu decentralizacji Cardano. Po konsultacjach ze spo艂eczno艣ci膮 i 艣cis艂ej wsp贸艂pracy Lars Br眉njes wraz z Kevinem Hammondem i Alexem Appledoornem, uwa偶a, 偶e znale藕li dobre miejsce do rozpocz臋cia tego procesu.

Zachowanie Cardano Shelley jest kontrolowane przez oko艂o 20 parametr贸w, a ich warto艣ci nale偶y ustawi膰 przed uruchomieniem sieci g艂贸wnej. Wi臋kszo艣膰 tych parametr贸w ma charakter techniczny, wi臋c prawid艂owe ich ustawienie jest wa偶ne, aby zagwarantowa膰 bezpiecze艅stwo i zoptymalizowa膰 dzia艂anie systemu, ale ich poszczeg贸lne warto艣ci nie maj膮 znacz膮cego wp艂ywu na odczucia u偶ytkownik贸w.

Niekt贸re parametry s膮 jednak inne. Okre艣laj膮 poziom centralizacji i trwa艂o艣ci ekosystemu Cardano. Steruj膮 r贸wnie偶 ekonomi膮 delegacji i prowadzenia tzw. 鈥瀙uli udzia艂贸w鈥 (ang. stake pool, w dalszej cz臋艣ci artyku艂u pojawia膰 si臋 b臋dzie poj臋cie angielskie). Wyb贸r dla nich dobrych warto艣ci jest niezwykle skomplikowany, poniewa偶 musimy starannie wywa偶y膰 kilka kwestii; bezpiecze艅stwo, wydajno艣膰, stabilno艣膰, zr贸wnowa偶ony rozw贸j, decentralizacja, uczciwo艣膰 i rentowno艣膰 ekonomiczna.

Uwzgl臋dniaj膮c wszystkie parametry w 艂a艅cuchu blok贸w Cardano, mamy trzy odr臋bne cele, o kt贸rych nale偶y pami臋ta膰:

  • Chcemy by膰 naprawd臋 zdecentralizowani, aby 偶adna ze stron nie mog艂a zagrozi膰 integralno艣ci 艂a艅cucha
  • Chcemy, aby zach臋cano operator贸w stake pooli do dalszego wspierania naszego 艂a艅cucha
  • Nie chcemy, aby nagrody ulega艂y znacznej zmianie w okre艣lonym momencie w spos贸b, kt贸ry m贸g艂by negatywnie wp艂yn膮膰 na stabilno艣膰 dochod贸w operator贸w

Chcemy da膰 r贸wne szanse wszystkim, kt贸rzy chc膮 wzi膮膰 udzia艂 w Cardano i zarz膮dza膰 stake poolem. Jednak warto艣ci parametr贸w, kt贸re mog膮 wydawa膰 si臋 uczciwe i rozs膮dne dla mniejszych pul, mog膮 stanowi膰 wyzwanie dla wi臋kszych i odwrotnie. Na przyk艂ad du偶e stake poolem mog膮 z 艂atwo艣ci膮 z艂o偶y膰 wy偶sz膮 r臋kojmi臋 (ang. pledge), ni偶 mog膮 sobie pozwoli膰 ma艂e poole. Z drugiej strony ma艂e poole mog膮 by膰 w stanie dzia艂a膰 przy znacznie ni偶szych kosztach ni偶 wi臋ksze.

Uwa偶amy r贸wnie偶 za nierozs膮dne zmienianie parametr贸w zbyt cz臋sto, poniewa偶 mo偶e to negatywnie wp艂yn膮膰 na stabilno艣膰 i przewidywalno艣膰 dochod贸w operator贸w. Bior膮c to wszystko pod uwag臋, opracowali艣my zalecenia dotycz膮ce wst臋pnego wyboru warto艣ci parametr贸w, kt贸re tutaj przedstawimy.

Nie chcemy jednak na tym poprzestawa膰. Wraz z decentralizacj膮 przychodzi demokracja. Nasza spo艂eczno艣膰 musi mie膰 wp艂yw na spos贸b zarz膮dzania 艂a艅cuchem blok贸w. Z tego powodu pocz膮tkowo b臋dziemy dzia艂a膰 z tymi liczbami i b臋dziemy wydawa膰 CIP 鈥 Cardano improvement proposal, propozycj臋 poprawy Cardano, w kt贸rej spo艂eczno艣膰 mo偶e g艂osowa膰 na optymalne parametry 艂a艅cucha. Ostatecznie zarz膮dzanie Cardano b臋dzie w r臋kach spo艂eczno艣ci Cardano, kt贸ra - naszym zdaniem - jest najlepszym decydentem, co do dalszego rozwoju.

Docelowa liczba stake pooli

Po偶膮dana liczba stake pooli k jest wa偶nym parametrem. Nagrody w Cardano zosta艂y zaprojektowane, aby zach臋ci膰 do r贸wnowagi z liczb膮 k ca艂kowicie nasyconych pooli, co oznacza, 偶e 鈥嬧媙agrody b臋d膮 optymalne dla wszystkich, gdy wszystkie monety zostan膮 r贸wno delegowane do k najbardziej atrakcyjnych pooli.

Im wy偶sza warto艣膰 k , tym bardziej zdecentralizowany staje si臋 system. Ale wy偶szy k prowadzi r贸wnie偶 do mniej wydajnego systemu (wy偶sze koszty, wi臋ksze zu偶ycie energii) i ni偶szych nagr贸d zar贸wno dla delegat贸w, jak i w艂a艣cicieli stake pooli. W oparciu o to, czego nauczyli艣my si臋 zar贸wno dzi臋ki Incentivized Testnet (ITN), jak i od testnetu Haskell Shelley, wiemy, 偶e nasza spo艂eczno艣膰 jest bardzo zmotywowana do tworzenia pooli, osi膮gaj膮c setki dzia艂aj膮cych w ci膮gu kilku tygodni.

To m贸wi nam, 偶e pewien poziom decentralizacji mo偶e - i b臋dzie - osi膮gni臋ty stosunkowo szybko. Ale sama decentralizacja nie wystarczy. Cardano potrzebuje d艂ugoterminowego zaanga偶owania ze strony swoich operator贸w, i odwrotnie, operatorzy musz膮 by膰 wystarczaj膮co zach臋cani, aby nadal wspiera膰 sie膰.

Aby znale藕膰 r贸wnowag臋 mi臋dzy decentralizacj膮 a tymi zach臋tami dla operator贸w stake pooli, proponujemy ustawienie pocz膮tkowe k = 150, a nast臋pnie stopniowe zwi臋kszanie tej warto艣ci. Wierzymy, 偶e zapewni to stabilno艣膰 systemu na pocz膮tku i pozwoli stopniowo rosn膮膰, aby sta膰 si臋 bardziej zdecentralizowanym (i jeszcze bardziej bezpiecznym) p贸藕niej:

Liczba 150 pul o mniej wi臋cej r贸wnej wielko艣ci sprawia, 偶e 鈥嬧婥ardano staje si臋 bardziej zdecentralizowane ni偶 jakikolwiek inny blockchain. A to dopiero pocz膮tek. Nie ma powodu, dla kt贸rego w przysz艂o艣ci nie by艂oby tysi臋cy stake pooli.

Ekspansja monetarna

Nagrody za staking zar贸wno dla deleguj膮cych, jak i operator贸w pochodzi z dw贸ch 藕r贸de艂: op艂at transakcyjnych i ekspansji monetarnej. M贸wi膮c dok艂adniej, ka偶da epoka, wszystkie op艂aty transakcyjne z ka偶dej transakcji ze wszystkich blok贸w wyprodukowanych w tej epoce s膮 umieszczane w wirtualnej 鈥瀙uli鈥. Dodatkowo do puli dodawany jest sta艂y procent 蟻 pozosta艂ych rezerw ada. Nast臋pnie okre艣lony procent 蟿 z puli jest wysy艂any do skarbca, a reszta jest wykorzystywana jako nagrody za epok臋.

Mechanizm ten zapewnia, 偶e 鈥嬧媙a pocz膮tku, gdy liczba transakcji b臋dzie wci膮偶 stosunkowo niska, poniewa偶 u偶ytkownicy dopiero zaczynaj膮 budowa膰 swoje biznesy na Cardano, cz臋艣膰 nagr贸d pobierana z rezerw b臋dzie wysoka. Stanowi to 艣wietn膮 zach臋t臋 dla wczesnych u偶ytkownik贸w do szybkiego wdra偶ania si臋 i korzystania z wysokich pocz膮tkowych nagr贸d. Z czasem wraz ze wzrostem wolumenu transakcji dodatkowe op艂aty rekompensowa膰 b臋d膮 malej膮ce rezerwy.

Ten mechanizm zapewnia tak偶e przewidywalno艣膰 i stopniow膮 zmian臋 dost臋pnych nagr贸d. Co cztery lata nie b臋dzie 偶adnych nag艂ych 鈥瀞kok贸w鈥 por贸wnywalnych z wydarzeniami typu halving bitcoina. Zamiast tego sta艂y procent pobierany z pozosta艂ych rezerw w ka偶dej epoce gwarantuje p艂ynny spadek.

Jak膮 warto艣膰 powinno mie膰 蟻? A ile powinno i艣膰 do skarbca? To znowu kompromis: wy偶sze warto艣ci 蟻 oznaczaj膮 wy偶sze nagrody dla wszystkich na pocz膮tku i szybsze zape艂nianie skarbca. Ale wy偶sze warto艣ci 蟻 oznaczaj膮 r贸wnie偶 szybsze wyczerpywanie si臋 rezerwy. Z pewno艣ci膮 wa偶ne jest, szczeg贸lnie na pocz膮tku, wyp艂acanie wysokich nagr贸d i zach臋canie wczesnych u偶ytkownik贸w. Wa偶ne jest r贸wnie偶 zapewnienie d艂ugoterminowej perspektywy wszystkim zainteresowanym stronom.

Jak wyja艣niono powy偶ej, w Cardano nigdy nie zabraknie rezerw. Sp贸jrzmy jednak na rozk艂ad wyk艂adniczy. Aby poczu膰 wp艂yw okre艣lonej warto艣ci 蟻, mo偶na obliczy膰 鈥瀘kres p贸艂trwania rezerwy鈥, czas potrzebny na zu偶ycie po艂owy rezerwy.

Po d艂ugich rozwa偶aniach doszli艣my do sugestii warto艣ci 0,22% dla 蟻. Kiedy przeanalizuje si臋 liczby, otrzymuje si臋 oko艂o czterech do pi臋ciu lat jako 鈥瀙贸艂trwania rezerwy鈥. Innymi s艂owy, co cztery do pi臋ciu lat wykorzystana zostanie po艂owa pozosta艂ej rezerwy. Jest to zbli偶one do 鈥瀘kresu p贸艂trwania bitcoin贸w鈥, co wynosi r贸wnie偶 oko艂o czterech lat, wi臋c rezerwy Cardano wyczerpi膮 si臋 mniej wi臋cej w tym samym tempie, co rezerwy bitcoina.

Warto tutaj zauwa偶y膰, 偶e Bitcoin potrzebowa艂 oko艂o o艣miu lat, aby osi膮gn膮膰 szczyt maksymalnej akceptacji i ceny. Dlatego uwa偶amy, 偶e uzasadnione jest oczekiwanie, 偶e wolumen transakcji i kurs gie艂dowy Cardano wzro艣nie wystarczaj膮co w ci膮gu najbli偶szych o艣miu lat, aby zrekompensowa膰 spadek ekspansji monetarnej w tym czasie.

Z rezerwy do skarbca

Proponujemy r贸wnie偶 warto艣膰 pocz膮tkow膮 5% dla 蟿, procentu nagr贸d automatycznie trafiaj膮cych do skarbca w ka偶dej epoce. Oznacza to, 偶e co najmniej 380 000 000 ada zostanie wys艂anych z rezerw do skarbca w ci膮gu najbli偶szych 5 lat.

Jednak rzeczywista kwota trafiaj膮ca do skarbca b臋dzie znacznie wy偶sza. Przede wszystkim - ponownie wyci膮gaj膮c wnioski z ITN, ale tak偶e przewiduj膮c wykorzystanie ada w przysz艂o艣ci - nie mo偶na zak艂ada膰, 偶e ca艂a ada zostanie delegowana. Cz臋艣膰 z nich zostanie zamkni臋ta na gie艂dach, zostanie zablokowana czy wykorzystana w r贸偶nych smart kontraktach. Ada, kt贸ra nie jest delegowana, wygeneruje nieodebrane nagrody. Te 鈥瀗ieodebrane nagrody鈥 trafi膮 tak偶e do skarbca, co podwy偶szy kwot臋 w nim do oko艂o 1 900 000 000 ada.

Po drugie, nie oczekujemy, 偶e pledge (r臋kojmia) wi臋kszo艣ci pul b臋dzie szczeg贸lnie wysoka, raczej b臋dzie na tyle wysoka, aby uniemo偶liwi膰 rozpocz臋cie ataku Sybil. R贸偶nica mi臋dzy potencjalnymi nagrodami z prowadzonego poola przy bardzo wysokiej r臋kojmi a poolami z bardziej osi膮galnym jej poziomem trafi r贸wnie偶 do skarbca i doda to dodatkowe 1 000 000 000 ada w ci膮gu pierwszych pi臋ciu lat. Suma wszystkich ada wp艂ywaj膮cych do skarbca oznacza, 偶e 鈥嬧媌臋d膮 zgromadzone wystarczaj膮ce fundusze, aby zap艂aci膰 za nowe ekscytuj膮ce funkcje i rozwi膮zania w daj膮cej si臋 przewidzie膰 przysz艂o艣ci.

Wsp贸艂czynnik wp艂ywu r臋kojmi (pledge) i ustawienia minimalnych koszt贸w operacyjnych

Ada, kt贸r膮 blokuje w艂a艣ciciel poola w ramach r臋kojmi (zobowi膮zania, pledge), zapewnia niezb臋dn膮 ochron臋 przed atakami 鈥濻ybil鈥, zapewniaj膮c, 偶e delegowane stawki nie s膮 nadmiernie przyci膮gane do pul, kt贸rych w艂a艣ciciele pr贸buj膮 zaatakowa膰 sie膰, tworz膮c du偶膮 liczb臋 pul bez du偶ej r臋kojmi. Lars Br眉njes, Kevin Hammond i Duncan Coutts opisali to szczeg贸艂owo w niedawnym programie The Cardano Effect.

Wsp贸艂czynnik wp艂ywu r臋kojmi wp艂ywa bezpo艣rednio na nagrody, kt贸re zdobywa pool: im wy偶szy wsp贸艂czynnik wp艂ywu, tym wi臋ksza r贸偶nica, jak膮 robi wy偶sza r臋kojmia odno艣nie nagr贸d. Wy偶szy wsp贸艂czynnik wp艂ywu zwi臋ksza poziom ochrony Sybil i sprawia, 偶e 鈥嬧媠ystem jest bezpieczniejszy, ale daje tak偶e wi臋ksz膮 korzy艣膰 w艂a艣cicielom stake pooli, kt贸rzy mog膮 sobie pozwoli膰 na wy偶sz膮 r臋kojmi臋.

Wy偶sza r臋kojmia mo偶e pos艂u偶y膰 w celu zrekompensowania wy偶szych koszt贸w operacyjnych, co oznacza, 偶e pool o stosunkowo wysokich kosztach mo偶e utrzyma膰 odpowiednie nagrody i pozosta膰 atrakcyjna dla delegat贸w poprzez zwi臋kszenie swojego 鈥瀙ledge鈥. Testowali艣my r贸偶ne warto艣ci czynnika i ich wp艂yw w r贸偶nych rzeczywistych warunkach (w sumie oko艂o miliona symulacji). Wsp贸艂czynnik wp艂ywu mo偶e wynosi膰 od 0 do niesko艅czono艣ci. Nasze wybrane pocz膮tkowe ustawienie 0,3 ma na celu zr贸wnowa偶enie poziomu ochrony Sybil z wymaganiami co do r臋kojmi.

Nie ma jednak minimalnego zobowi膮zania. Operatorzy pooli mog膮 zastosowa膰 zobowi膮zanie tak niskie lub tak wysokie, jak chc膮. Wyb贸r ma wp艂yw na nagrody, ale nie ma 鈥瀟wardej鈥 regu艂y, kt贸ra zmusi艂aby ich do z艂o偶enia okre艣lonej kwoty w ramach tej r臋kojmi. Oznacza to, 偶e ostatecznie 鈥瀙ledge鈥 b臋dzie zwykle tak wysokie, jak tylko w艂a艣ciciele puli s膮 w stanie zebra膰 i to do naszej spo艂eczno艣ci nale偶e膰 b臋dzie okre艣lenie tego z艂otego 艣rodka, punktu optymalnego mi臋dzy ochron膮 przed atakami, wzgl臋dami ekonomicznymi a pragnieniem zachowania uczciwo艣ci i r贸wno艣ci szans.

Ustalenie minimalnego kosztu operacji zapewnia, 偶e 鈥嬧媤sp贸艂czynnik wp艂ywu r臋kojmi b臋dzie efektywny, pozwoli unikn膮膰 鈥瀢y艣cigu w d贸艂鈥, w kt贸rym w艂a艣ciciele stake pooli b臋d膮 stara膰 si臋 maksymalnie redukowa膰 koszty operacyjne w celu uzyskania przewagi nad konkurencj膮. Chocia偶 mo偶e to przynie艣膰 korzy艣ci posiadaczom ada w perspektywie kr贸tkoterminowej, d艂ugoterminowym skutkiem by艂oby nara偶enie stabilno艣ci sieci Cardano poprzez zniech臋cenie do profesjonalnej dzia艂alno艣ci operator贸w stake pooli.


Rozk艂ad typowych koszt贸w operacyjnych rocznie na operatora, uzyskany z bada艅 do艣wiadczalnych w艣r贸d operator贸w w maju 2020 r.

Prawdziwi operatorzy o niskich kosztach mog膮 czerpa膰 korzy艣ci dzi臋ki minimalnym kosztom operacyjnym, poniewa偶 r贸偶nica mi臋dzy kosztem minimalnym a faktycznym kosztem zapewnia im dodatkowy doch贸d ponad zak艂adane 艣rednie. Nasze badania pokazuj膮, 偶e typowe koszty operacyjne powinny mie艣ci膰 si臋 w przedziale od 2000 do 15 000 USD na operatora rocznie, jak pokazano na powy偶szym schemacie. Dlatego wybrali艣my ustawienie 2000 USD na minimalny koszt operacyjny.


Szacowany zakres 艣redniego zwrotu z inwestycji (ROI) dla stake pooli, przy za艂o偶eniu stopy ekspansji monetarnej wynosz膮cej 0,22% na epok臋.

Na koniec obliczyli艣my oczekiwane zwroty z prowadzenia puli w ramach r贸偶nych scenariuszy rzeczywistych (艂膮cznie oko艂o 150 000 pul). Zastosowali艣my ustawienia wsp贸艂czynnika wp艂ywu, ekspansji monetarnej i kosztu minimalnego, kt贸re podano powy偶ej, i zmieniali艣my docelow膮 liczb臋 pul mi臋dzy 150 a 500. Nasze wyniki pokazuj膮, 偶e bior膮c pod uwag臋 rozk艂ad koszt贸w pokazany na powy偶szym schemacie, stake poole osi膮gn膮 stabilny zwrot z inwestycji w wysoko艣ci 艣rednio 6鈥6,5%, korzystaj膮c z dzisiejszego kursu gie艂dowego ada do dolara. ROI by艂yby oczywi艣cie jeszcze lepsze, gdyby wzros艂a warto艣膰 ada.

Podsumowanie

Wyb贸r dobrych warto艣ci dla wszystkich parametr贸w Cardano Shelley jest przedsi臋wzi臋ciem trudnym i skomplikowanym, poniewa偶 wiele problem贸w musi zosta膰 zbalansowanych - bezpiecze艅stwo, wydajno艣膰 i stabilno艣膰 systemu z jednej strony, a op艂acalno艣膰 ekonomiczna operator贸w pooli i deleguj膮cych oraz d艂ugoterminowy, zr贸wnowa偶ony rozw贸j ekosystemu z drugiej strony.

呕aden inny blockchain nigdy nie osi膮gn膮艂 tego, co zamierzamy zrobi膰. Z ka偶dym krokiem wykre艣lamy nowe terytorium i post臋pujemy zgodnie z najnowszymi osi膮gni臋ciami nauki i technologii, wi臋c nie mo偶emy polega膰 na istniej膮cych danych i statystykach lub do艣wiadczeniach z przesz艂o艣ci, ale musimy stosowa膰 oparte o wiedz臋 domys艂y i modele matematyczne, kt贸re nigdy nie b臋d膮 idealne.

Do艂o偶yli艣my wszelkich stara艅, aby przedstawi膰 rozs膮dn膮 propozycj臋, ale wiemy, 偶e z czasem b臋dzie trzeba j膮 ulepszy膰. Warto艣ci zaproponowane tutaj to dopiero pocz膮tek, a my b臋dziemy 艣ci艣le wsp贸艂pracowa膰 z nasz膮 spo艂eczno艣ci膮, aby je udoskonali膰 i dostosowa膰 w nadchodz膮cych miesi膮cach i latach.

Po wi臋cej artyku艂贸w o Cardano po polsku zapraszamy do polskiej sekcji na forum Cardano . Seri臋 film贸w edukacyjnych o historii Cardano opublikowa艂 niedawno Andrzej z kana艂u Dzienna Dawka Dyskomfortu. Chcesz porozmawia膰, zapyta膰 o Cardano po polsku? Odwied藕 nasz膮 :poland: spo艂eczno艣膰 na Telegramie, profil @CardanoPolska na Twitterze lub Facebooku.