🇨🇿 SEC útočí na svobodu, ale Cardano komunita buduje dál

SEC podala žalobu na společnost Binance a jejího generálního ředitele Changpenga Zhaoa. Žaloba je rozsáhlá a mimo jiné tvrdí, že ADA je cenný papír. Aktivitu SEC lze považovat za útok na svobodu občanů a snahu zabránit rozvoji moderních technologií, které mají potenciál změnit svět k lepšímu. Dobrou zprávou je, že Cardano je decentralizovaná síť. Každý z 1,3 milionu stakerů ADA se podílí na decentralizaci Cardana spolu s 3 000 SPOs po celém světě. SEC nemůže Cardano zastavit a velmi pravděpodobně se mýlí, když si myslí, že ADA je cenný papír. Cardano není jen protokol, ale hnutí bojující za ideály a svobodu. To nelze zastavit rozhodnutím soudu.

TLDR

Stovky týmů financovaných Catalystem nejsou o nic méně oficiální než IOG, Cardano Foundation a Emurgo. Každý soukromý klíč v peněženkách stakerů je klíčem ke svobodě a udržení chodu Cardana. Cardano není jen protokol, ale kolektivní úsilí celé komunity, a proto ADA nelze klasifikovat jako cenný papír.

Cardano je nezastavitelné už ze své podstaty

SEC vnímá Cardano jako technologii, kterou vytvářejí tři zakládající subjekty: IOG, Cardano Foundation a Emurgo. SEC se domnívá, že tyto subjekty tak činí s úmyslem dosáhnout zisku a že všichni držitelé ADA jsou investory. Nákup a držení ADA by údajně mělo být považováno za investici. Toto vnímání neodpovídá realitě a SEC se mýlí téměř ve všem. Cardano bylo od počátku budováno tak, aby bylo co nejvíce decentralizované.

Mince ADA nemohou být cenným papírem, protože držením nativních mincí protokolu Cardano se každý držitel může potenciálně stát aktivním účastníkem konsensu sítě. Cardano je decentralizovaná síť a kvalita této vlastnosti přímo souvisí s distribucí mincí ADA. Pokud by mince ADA držel jediný subjekt, byla by síť centralizovaná. Každý nový držitel mincí ADA zvyšuje kvalitu sítě tím, že ji činí více decentralizovanou.

Kromě výroby bloků držitelé ADA rozhodují o způsobu financování rozvoje ekosystému prostřednictvím Catalyst. Nedávno byl oznámen Fond10, v minulosti tedy proběhlo 9 úspěšných Fondů. Držitelé ADA rozhodovali o tom, které projekty budou financovány. Mezi vítěze patří například tým dcSpark. dcSpark není o nic méně oficiální než například tým IOG. Skutečnost je taková, že na vývoji protokolu a celého ekosystému se podílejí lidé, kteří nejsou přímo zaměstnáni v týmu IOG.

Tržní hodnotu mincí ADA neovlivňují 3 zakládající subjekty, ale všichni držitelé mincí ADA. Je pravda, že největší vliv na rozhodování o vývoji protokolu má IOG. Byli to však právě provozovatelé staking poolu (SPO), kteří se mohli podílet na hlasování o změně nastavení klíčových parametrů protokolu. Cardano vstupuje do éry Voltaira, kdy bude řízení předáno držitelům ADA. Toto předání bylo deklarováno od samého počátku projektu.

Tržní hodnotu ADA ovlivňují jednotliví držitelé projektu, ať už chtějí, nebo ne. Primárním účelem mincí ADA není zisk, ale decentralizace protokolu kolem vzácného zdroje. Z našeho pohledu nevadí, že někteří lidé mohou mince ADA kupovat primárně kvůli spekulaci. Ať chtějí, nebo ne, všichni držitelé mincí ADA se podílejí na decentralizaci, i když nejsou aktivními stakery.

Tržní hodnotu mincí ADA ovlivňuje mnoho faktorů. Kromě aktivity zakládajících subjektů je to také rozhodování držitelů ADA a to má přímý vliv na adopci, kvalitu ekosystému, počet aplikací atd. Vnější události, jako je nálada na světových trzích nebo úspěch jiných blockchainových projektů, nelze ovlivnit.

Cardano je z podstaty věci nezastavitelná síť. Nikde není tlačítko STOP, které by síť zastavilo. Výroba bloků, klíčová funkce pro existenci Cardana, je v rukou SPO, nikoliv zakládajících subjektů. V ekosystému Cardano je registrováno přibližně 3000 SPO z celého světa, kteří k této činnosti potřebují získat mince ADA. Mohou si mince ADA koupit nebo je získat prostřednictvím procesu delegování od stakerů.

Každý soukromý klíč v peněžence Cardano je v podstatě nástrojem, který decentralizuje síť. Na celém světě je 1,3 milionu stakerů. Tito lidé nejsou nikde registrováni a je téměř nemožné je všechny najít nebo jim klíče nějakým centralizovaným způsobem zabavit.

Pokud se úřadům podaří zavřít pool v USA, vznikne mnoho dalších poolů jinde. Občané USA mohou provozovat pool z jiné země a je velmi snadné poslat ADA na druhý konec světa.

Pokud jde o správu, Charles Hoskinson není generálním ředitelem Cardana a nemá nad protokolem téměř žádnou kontrolu. Cardano je v zásadě podobné Bitcoinu a v podstatě všem ostatním blockchainovým projektům, které jsou decentralizované. Každý blockchainový projekt má svůj tým, správce GitHubu a několik vedoucích osobností, které přijímají klíčová rozhodnutí. Jediný rozdíl mezi Cardanem a Bitcoinem je v tom, že tým IOG je transparentní, pokud jde o jednotlivé členy a rozdělení rolí. Vývoj Bitcoinu je o něco méně transparentní, ale je možné dohledat klíčové osoby s velkým vlivem na vývoj protokolu. Důležité v obou případech je, že uživatelé, včetně provozovatelů poolů, mohou odmítnout jakýkoli upgrade protokolu. Žádný člen týmu Cardano ani Bitcoinu nemůže změnu protokolu vynutit.

Pokud lze někoho označit za vlastníka Cardana, pak jsou to všichni držitelé ADA. V případě Bitcoinu by to byli těžaři.

I kdyby náhodou Charles Hoskinson a všichni členové týmu byli uvězněni, pro Cardano to nic neznamená a vývoj může pokračovat. Výzkum Cardana neprobíhá pouze v týmu IOG, ale na několika univerzitách po celém světě. Inovace mohou být zpomaleny, ale ne zcela zastaveny.

Díky Catalystu pracuje na Cardanu mnoho nezávislých týmů. Je velmi snadné zaměřit se více na vývoj protokolu na úkor vývoje ekosystému. Držitelé ADA rozhodují o tom, co bude financováno. Oni rozhodují o budoucsnosti a v podstatě o úspěchu. Týmy za decentralizovanými protokoly mají ve skutečnosti mnohem menší kontrolu než si SEC a mnoho lidí myslí.

ADA není cenný papír

Hlavním posláním SEC (Komise pro cenné papíry a burzy) je chránit investory, udržovat spravedlivé a efektivní trhy a usnadňovat tvorbu kapitálu. Toho agentura dosahuje dohledem nad klíčovými účastníky odvětví cenných papírů, jako jsou burzy cenných papírů, makléři, dealeři, investiční poradci a podílové fondy. SEC se snaží zajistit, aby tyto subjekty fungovaly spravedlivě, transparentně a v souladu s platnými předpisy.

Jak jsme již vysvětlili, držitelé ADA nepotřebují ochranu SEC, protože nejsou investory, ale především lidmi, kteří se podílejí na rozvoji decentralizovaného ekosystému.

Žádný ze zakládajících subjektů nikdy netvrdil, že mince ADA budou mít v budoucnu vyšší tržní hodnotu. Charles Hoskinson několikrát výslovně uvedl, že na hodnotu mincí ADA nemá žádný vliv a že je mu to jedno. Počáteční prodej mincí byl záměrně uskutečněn v Japonsku, mimo jurisdikci USA. “Investoři” z USA neměli možnost se počátečního prodeje mincí ADA zúčastnit. Neúčastnily se ani fondy rizikového kapitálu.

ADA lze obchodovat na centralizovaných burzách, jako je například Binance. Pokud burzy porušují zákon, je pravděpodobně v pořádku, že SEC dělá svou práci. To, že Binance obchoduje s ADA, neznamená, že ADA je cenný papír. Otázkou tedy je, co by měla SEC dělat, pokud burza obchoduje s digitálním aktivem, které nemusí být cenným papírem. Na tuto otázku nechť odpoví právníci. Neměly by však burzy dodržovat zákony bez ohledu na to, s čím obchodují?

Podle našeho názoru Komise pro cenné papíry a burzy ve své funkci selhává, protože po léta umožňovala mnoha centralizovaným burzám působit v USA bez jasného stanoviska. SEC není schopna vydat jasné stanovisko k tomu, jaké kryptoměny jsou či nejsou považovány za cenné papíry. Předseda SEC Gensler odmítá při sporném slyšení v Kongresu říci, zda ETH je cenným papírem. Po několika letech prodeje ETH v USA není schopen odpovědět ani na jednoduchou otázku. ETH není v žalobě Binance jmenován, takže možná Gensler (nebo SEC) změnil názor.

Hodnota v podstatě všeho na světě se mění, včetně hodnoty peněz. Potenciální změna hodnoty digitálních aktiv a skutečnost, že s nimi lze obchodovat na burze, z nich automaticky nečiní cenné papíry. Kryptoměny jsou zcela novou třídou aktiv a mělo by se s nimi tak i zacházet. V mnoha jiných zemích světa to úřady pochopily. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) je jedním z mála orgánů, a to i v rámci USA, které se snaží regulovat technologické inovace pomocí zákonů starých několik desetiletí. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.

Útok na svobodu

Činnost SEC lze považovat za útok na svobodu. Každý, kdo rozumí základním principům technologie blockchain, ví, že nám umožňuje větší nezávislost na zprostředkovatelích. Kryptoměny obecně ztěžují získání kontroly nad činností lidí. To je opak toho, čeho se mnozí u moci snaží dosáhnout.

Právo zvolit si svou komunitu, vlastnit majetek, vlastnit svou identitu, vlastnit své peníze a data, hlasovat o své budoucnosti, to vše může technologie blockchain umožnit. Protokoly spolu s mincemi jsou nástroji, jak toho dosáhnout. Protokoly a komunity kolem nich jsou neoddělitelné. Přinášejí nám větší svobodu. Vstup je dobrovolný.

Náš svět je stále složitější. Vlády již nemají kontrolu nad tím, co se kolem nás děje. Data ovládají IT giganti. Centrální banky kontrolují peníze. Vlády na celém světě se nedokážou dohodnout na řešení globálních problémů. Je jasné, že ti, kdo ovládají technologie, budou ovládat lidi. Může to být například CBDC nebo nějaká forma sociálního kreditu, kterou vidíme v Číně. Decentralizované open-source projekty nám umožní zachovat si svobodu.

Svým způsobem jsme svědky souboje technologií. Decentralizované systémy budované zdola budou soupeřit s těmi, které jsou ovládány mocnými.

V tuto chvíli je jedno, jestli za nejlepší blockchain na světě považujete Cardano, Ethereum nebo Bitcoin. Ve hře je mnohem víc a rozdělení mezi komunitami je v tomto kontextu malicherné a zbytečné. Na jedné straně jsou ti, kteří chtějí svobodu, a na druhé ti, kteří si chtějí uzurpovat moc. Všechny decentralizované sítě jsou na straně svobody. Pokud budou komunity spolupracovat na obraně svých základních práv, budou silnější.

Každý držitel ADA je v tuto chvíli bojovníkem za svobodu. Cardano jako decentralizovaná síť je nástrojem pro komunikaci mezi námi. Cardano nám umožňuje spolupracovat, rozhodovat a být finančně nezávislí. Věřím, že ostatní komunity to cítí stejně. Pokud bude tlak ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) pokračovat, bude to ideální čas na sjednocení komunit. Využijme toho.

Závěr

Je obtížné odhadovat další vývoj. Pokud SEC u soudu prokáže, že se CZ dopustil podvodu, je velmi pravděpodobné, že bude potrestán. Burza Binance může dostat vysokou pokutu a ukončit činnost v USA. To by bylo nepříjemné, ale blockchainový průmysl tuto událost přežije.

Existence Cardana není závislá na Binance. Decentralizovanou síť tento typ události nemůže zastavit. Každopádně všichni, kdo držíte mince ADA na této burze, byste si je měli okamžitě stáhnout do vlastní peněženky Cardano.

Většina stakerů zůstává Cardanu věrná. Všichni vývojáři pracují a budují. SEC neměla na DeFi summer žádný vliv a dnes ráno jsme dosáhli nového ATH, pokud jde o uzamčené mince ADA. Svět běží dál, Cardano dál produkuje bloky a nic vážného se nestalo. Prostě zachovejte klid a stakujte ADA.

Tento článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/sec-attacks-freedom-but-the-cardano-community-builds-on