🇨🇿 Stav Cardano v Q4 2023

Analytická společnost Messari zveřejnila zprávu o stavu Cardano Q4 2023. V reportu naleznete relevantní statistiky o projektu, jako je počet denních transakcí, počet aktivních adres, TVL atd. Je možné porovnat data z 1. čtvrtletí s daty ze 4. čtvrtletí. Messari publikuje podobné reporty o mnoha projektech. Vzali jsme reporty z několika dalších projektů a porovnali některá data s Cardano. Tento kontext je důležitý, protože nahlížet na data izolovaně nedává smysl, když můžeme mít větší obrázek.

O Messari Reportech

Pro kryptoprůmysl je výhodné, že třetí strana analyzuje on-chain data různých projektů a vydává veřejně dostupné reporty. Každý se může podívat, jak se projektu v posledním roce daří. Líbí se nám, že přehledy jsou stručné a přitom obsahují mnoho užitečných údajů.

Podívali jsme se na reporty za Q4 2023 o následujících projektech: Cardano, Ethereum, Cosmos, Polkadot, Avalanche, Algorand, Solana, Ripple a Bitcoin.

Projekty se od sebe v mnoha oblastech liší, takže ne vždy jsou dostupná data které jsme chtěli srovnávat. Bitcoin používá konsensus PoW, takže nemá žádný staking. Ne všechny projekty mají pokladnu.

Je poněkud překvapivé, že Messari není konzistentní, pokud jde o sledovaná data napříč projekty. Data, která nejsou obsažena v reportech, jsou dostupná na platformě Messari. Možná je to tím, že zprávy pocházejí od různých autorů. Zdá se, že různí analytici u projektů sledují něco jiného.

U některých projektů se nám z reportů nepodařilo zjistit počet denně aktivních adres, TVL, Nakamotův koeficient, denní objem transakcí atd. Srovnání bohužel nebude úplné.

Je možné, že se nám v některých případech nepodařilo údaje ve zprávě najít. Je také možné, že některé údaje jsou v tabulce zadány špatně. To rozhodně není naším záměrem.

Škoda, že autoři při analýze projektů nespolupracují a data nejsou konzistentnější. Například u Bitcoinu najdete informace o vypořádané hodnotě, ale ne u jiných projektů. Z našeho pohledu jde o základní údaje, které by měly být ve všech reportech o všech projektech.

Dále nám chybí například objem DEX pro DeFi ekosystému, což jsou téměř všechny ekosystémy kromě Bitcoinu. Autoři reportu někdy používají odlišnou terminologii, což komplikuje srovnání projektů.

Podívejte se na tabulku, která porovnává některé statistiky pro vybrané projekty. Všechna data jsou převzata ze zpráv Messari.

Cardano

Pojďme se nejprve v rychlosti podívat na Cardano.

V 1. čtvrtletí 2023 se uskutečnilo 67 tisíc transakcí denně, což je stejně jako ve 4. čtvrtletí. Ve 3. čtvrtletí počet transakcí klesl na 60 tisíc za den, takže ve 4. čtvrtletí vidíme čtvrtletní růst.

Cardano je jediný případ, kdy reporty rozlišují mezi běžnými transakcemi a transakcemi dApp (což je dáno architekturou projektu a dostupností těchto informací). Počet transakcí dApp roste. V 1. čtvrtletí Cardano zpracovalo 38 tis. Ve 4. čtvrtletí to bylo 49 tisíc transakcí. To je nárůst o 11 tisíc transakcí dApp za den.

Celkově Cardano spracovalo 116K transakcí.

Počet denně aktivních adres byl v prvním čtvrtletí 60 tisíc, což bylo zhruba o 20 tisíc více než ve čtvrtém čtvrtletí. Došlo tedy k poklesu.

TVL výrazně rostla. V 1. čtvrtletí 2023 to bylo 138 milionů. Ve 4. čtvrtletí to bylo 400 milionů. Důležité je, že TVL se zvyšuje ne kvůli rostoucí tržní hodnotě ADA, ale kvůli novým ADA coinům, které jsou uzamčeny v DeFi. V Q1 to bylo 366 ADA. Ve 4. čtvrtletí to bylo 669 ADA. V tomto případě sledujeme pozvolný neustálý růst.

Roste také treasury bilance. To je logické. Každá epochu protokol vkládá ADA do pokladny. V současné době bere ADA z pokladny pouze projekt Catalyst. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo v pokladně 1,43 miliardy ADA (860 milionů dolarů).

V 1. čtvrtletí 1 128 poolů vytěžilo alespoň jeden blok. Ve 4. čtvrtletí to bylo pouze 1,087. Jedná se o mírný, ale trvalý pokles.

Angažovaný stake klesl z 69 % v 1. čtvrtletí na 65 % ve 4. čtvrtletí.

Nakamotův koeficient klesá. Ve 2. čtvrtletí to bylo 38. Ve 4. čtvrtletí to bylo 31.

Více informací najdete v reportu. Doporučujeme vám podívate se na to.

Cardano roste v důležitých metrikách. Z našeho pohledu jde především o počet transakcí (běžné a dapp transakce) a TVL. Komunita by se měla zamyslet nad tím, proč počet denně aktivních adres neroste. Dále bychom se měli zabývat tím, proč Nakamotův koeficient klesá.

Dalšími daty se budeme více zabývat v rámci srovnání s dalšími projekty.

Srovnání s jinými projekty

V počtu denních transakcí vede Solana se 40 miliony transakcí (nevíme, zda jsou zahrnuty neúspěšné transakce).

Na druhém místě je Avalanche s 1,5 milionu transakcí (nebo 2,5 milionu transakcí, pokud jsou zahrnuty podsítě).

Třetí místo obsadil Ripple s 1,3 miliony transakcí. Čtvrté místo patří Ethereu s 1M transakcemi. Jedná se o velmi podobný počet transakcí zpracovaných Algorandem.

Bitcoin zpracuje zhruba 480 tisíc transakcí denně.

Stojí za zmínku, že pokud jde o transakce, Bitcoin není dominantní sítí. Lidé preferují sítě s nižšími poplatky a rychlými transakcemi (a konečností).

Dá se říci, že čím jsou SC platformy starší, tím více jsou využívány. To je výhoda hlavně pro Ethereum jako prvního hráče, ale také pro Algorand, Cosmos a Avalanche. Mladší ekosystémy jako Cardano, Polkadot a také Ripple (XRP Ledger) mírně zaostávají v počtu uživatelů a transakcí.

Cardano zpracovává zhruba 100 tisíc transakcí denně, což je stejné jako v ekosystému Cosmos. Za zmínku stojí, že Polkadot spracuje 4x více transakcí než Cardano.

Výsledek ovlivňuje design Cardano, který může provádět více uživatelských požadavků v jedné transakci. Bez hlubší analýzy je obtížné určit, jakým koeficientem násobit „TPS“. Může to být číslo mezi 2-10.

Hádáme, že Cardano denně spracovává podobný počet transakcí jako Polkadot, Cosmos a Bitcoin, ale pravděpodobně ne více než Algorand a Avalanche.

V případě Cosmosu je důležité podívat se na počet IBC převodů (převody dovnitř: 381K, převody ven: 864K).

Zajímavé je, že počet denně aktivních adres nekoreluje s počtem transakcí. Ethereum je vítězem s 0,4 milionu aktivních adres. Na druhém místě je Bitcoin s 937 000 adresami a na třetím Solana se 190 000 adresami.

Na Solana se zdá, že každý aktivní uživatel provede průměrně 210 transakcí za den. Je to reálné? Spíše není. Znamená to, že Messari zahrnuje také transakce, které se nezdařily. Pokud by každý uživatel provedl pouze jednu transakci, počet transakcí na Solaně by nebyl 40 milionů, ale jen asi 200 tisíc, tedy zhruba stejně jako na jiných nových platformách. To je však pouze náš odhad.

Ripple používá relativně málo uživatelů, pouze 30 000 za den. To je v kontextu vysokého počtu transakcí překvapivý výsledek. Pro tento projekt však mohou být uživateli instituce, které denně odesílají mnoho transakcí. To je v průměru 43 transakcí denně. To je reálné.

Podobný nepoměr mezi počtem transakcí a počtem denních aktivních adres můžeme pozorovat také u Avalanche.

U Polkadot a Cosmos bychom očekávali více denních uživatelů. Je možné, že tým Messari nebude schopen správně spočítat počet aktivních adres napříč aplikačními řetězci. Na druhou stranu to není výrazně méně než Cardano, které ve 4. čtvrtletí denně využívalo zhruba 42 tisíc lidí.

Co se týče aktivních denních adres, Cardano zaostává za Ethereem, Bitcoinem, Avalanche (pokud počítáme podsítě) a Solanou.

Bohužel tým Messari nebyl schopen změřit TVL na Cosmos, Polkadot a Ripple. To může být způsobeno složitostí tohoto úkolu.

Vítězem je Ethereum s TVL kolem 31 miliard USD. Solana je druhý s TVL kolem 1,4 miliardy USD. Třetí místo patří Avalanche s 1 miliardou USD.

Cardano je na tom o něco lépe než Algorand se 400M.

TVL je velmi zrádná metrika, protože je silně ovlivněna tržní kapitalizací mince. Zatímco Cardano’s TVL je v hodnotě USD menší než Solana a Ethereum, za poslední rok TVL rostla v nativních coinech. U Etherea a Solana TVL klesá v nativních mincích. V 1. čtvrtletí 2024 však TVL roste u všech projektů v USD a hodnotě mincí kvůli býčímu trhu.

V angažovanosti stakingu, což je procento vsazených mincí v oběhu, vede Solana. 70 % mincí SOL je stakováno. Cosmos je na druhém místě s 67 % a Cardano je na třetím místě s 65 %. Algorand a Ethereum mají velmi nízký podíl, méně než 25 %.

Pokud jde o transakční poplatky, není překvapením, že lidé v průměru platí nejvíce na Ethereum (12 USD) a Bitcoinu (10 USD). Nejnižší poplatky jsou na Solana (0,0002 USD) a Ripple (0,002 USD). U Cardana to bylo 0,15 USD.

Ve zprávách Messari chybí informace o denním objemu transakcí a objemu DEX. U Bitcoinu je to 10,5 miliardy v USD. Srovnání by bylo zajímavé, ale bohužel nemáme dostatek dat.

Z jiných zdrojů je možné zjistit aktuální informace o údajích, které v tabulce chybí. To by ale bylo poněkud zavádějící, protože kryptotrh dramaticky ožívá. Nemá smysl porovnávat aktuální data s daty za 4. čtvrtletí 2023.

V tomto článku jsme se chtěli podívat pouze na data, která jsou dostupná ze zpráv Messari.

Další poznámky

V článku jsme se podívali pouze na Ethereum, nikoli na L2s v tomto ekosystému. Mnoho L2s si vede velmi dobře, ale Messari o nich nezveřejňuje samostatné zprávy.

Bohatý ekosystém L2 v některých statistikách Ethereu škodí. Například TVL L2 vzrostla z 1,7 mld. USD v 1. čtvrtletí na 3,2 mld. USD ve 4. čtvrtletí. V případě Etherea vidíme pokles TVL z 23B USD na 22B USD. Ekosystém L2 odčerpává likviditu a uživatele ze sítě Ethereum. Podobný pokles lze pozorovat u počtu denních transakcí (z 1,06 mil. na 1,02 mil.) nebo u aktivních denních adres (z 0,44 mil. na 0,40 mil.).

S Ethereem můžeme pozorovat pomalejší růst unikátních adres, což naznačuje, že se připojuje méně nových uživatelů. To může být způsobeno dvěma faktory. Rostoucí ekosystém L2, ale také rostoucí počet uživatelů alternativních L1.

Některé z ekosystémů rostou relativně rychle ve srovnání s Cardano, soudě podle některých statistik. Například u Cosmosu můžeme pozorovat výrazný nárůst počtu aktivních adres z 19K v Q1 na 25K ve Q2. Polkadot zaznamenal podobný růst z 6,5 tisíc v prvním čtvrtletí na 10 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí.

Přestože je na tom Avalanche velmi dobře, počet denních transakcí klesl z 2,9 milionu ve 4. čtvrtletí 2022 na 2,5 milionu ve 4. čtvrtletí 2023. Počet aktivních adres se však za stejné období zvýšil z 50 000 na 71 000 (včetně podsítí).

Pro Algoranda je zajímavé, že počet vsazených ALGO klesá, z 3,7 miliardy ve 4. čtvrtletí 2022 na 1,9 miliardy ve 4. čtvrtletí 2023. Dramaticky klesá i počet stablecoinů. USDT a USDC dohromady dosáhly v říjnu 2022 350 mil. USD. Nyní je to 75 mil. USD.

Solana se pravděpodobně používá především k přenosu hodnoty, protože ekosystém DeFi selhává. TVL klesla z 245 mil. USD v 1. čtvrtletí na 148 mil. USD ve 4. čtvrtletí. Jde o opačný trend než u Cardana.

Bitcoin je relativně stabilní ekosystém. Denně zúčtovaná hodnota, počet aktivních adres a transakcí byl v 1. a 4. čtvrtletí zhruba stejný. Bitcoin v tomto ohledu stagnuje. Transakce Inscriptions však vzrostly ze 7 tisíc v prvním čtvrtletí na 193 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí. To je dramatický růst.

Závěr

Projekty, které jsou v klíčových statistikách před Cardano, dodaly ekosystém DeFi dříve. Náskok je srozumitelný.

Tým IOG se vydal směrem k Partner Chains, což je pravděpodobně reakce na úspěch projektů Avalanche a Polkadot.

Je důležité si uvědomit, že on-chain analytici nemusí detekovat nebo si všimnout falešných dat. Mohou to být například transakce zasílané boty z adres na adresy. TVL napumpované fondy rizikového kapitálu má jinou hodnotu než TVL, která roste organicky.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/state-of-cardano-q4-2023