Tăng cường thông lượng của Cardano với tham chiếu kịch bản

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn một số cải tiến với Cardano vào tháng 6.
image

(Ngôn ngữ kịch bản-Script : là ngôn ngữ lập trình cho môi trường thời gian chạy đặc biệt tự động hóa thực thi các tác vụ; các tác vụ thay thế có thể được thực thi từng cái một bởi người điều hành.Ngôn ngữ kịch bản thường được diễn giải (thay vì biên dịch). Chi tiết về Ngôn ngữ kịch bản xem thêm tại ĐÂY ).

Trong giai đoạn Basho, sổ cái (Ledger) sẽ tiếp tục tối ưu hóa và mở rộng cho nhu cầu đang tăng dần. Cùng với các điều chỉnh thông số và nâng cấp node, khả năng của Plutus sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định.

Plutus là một ngôn ngữ hợp đồng thông minh đang tồn tại và phát triển. Các đề xuất cải tiến Cardano - còn được gọi là CIPs - đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển này. Thông qua cơ chế CIP, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất cải tiến cho Cardano. CIP khuyến khích cộng đồng tham gia và đánh giá đề xuất. CIPs được duy trì liên tục trên kho lưu trữ GitHub của Cardano Foundation.

Chúng ta hãy cùng đi sâu vào hai trong số các CIPs này. Các CIPs cho đầu vào tham chiếu (CIP-31) và kịch bản tham chiếu (CIP-33) đã được nộp lên để triển khai trên Cardano và (các CIPs này) cũng nằm trong số sẽ được triển khai như một phần của đợt hard fork Vasil trong tháng Sáu. Cùng với các cải tiến khả năng mở rộng khác, những cải tiến này đối với Plutus sẽ tăng cường thông lượng cho các ứng dụng phi tập trung (DApps), tài chính phi tập trung (DeFi), RealFi, các sản phẩm, hợp đồng thông minh và các sàn giao dịch đang xây dựng hoặc hoạt động trên Cardano.

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn xem các CIP này là gì và chúng mang lại lợi ích như thế nào và tối ưu hóa khả năng mở rộng của Cardano ra sao.

Đầu vào tham chiếu
Đầu ra giao dịch mang dữ kiện, cho phép lưu trữ và truy cập thông tin trên blockchain. Tuy nhiên, các dữ kiện này bị ràng buộc theo một số cách. Ví dụ: để truy cập thông tin của dữ kiện, bạn phải tiêu (xài) đầu ra mà dữ liệu được đính kèm. Điều này đòi hỏi việc tạo lại một đầu ra đã chi tiêu. Bất kỳ người dùng nào muốn xem dữ liệu sẽ không thể tiêu (xài) đầu ra cũ (đã biến mất), mà phải tiêu (xài) đầu ra mới (cái mà họ sẽ không biết cho đến Block tiếp theo). Điều này sẽ giới hạn một số ứng dụng tiến tới việc thực thi trên mỗi Block, do đó làm giảm hiệu suất mong muốn.

CIP-31 giới thiệu một cơ chế mới để truy cập thông tin trong các dữ kiện - một đầu vào tham chiếu. Đầu vào tham chiếu cho phép xem đầu ra mà không cần tiêu xài. Điều này sẽ giúp dễ dàng truy cập thông tin được lưu trên blockchain mà không cần tiêu (xài) và tạo lại các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO).

Các đầu vào tham chiếu cũng cho phép cải tiến quan trọng khác - các kịch bản tham chiếu.

Kịch bản(tập lệnh) tham chiếu
Khi bạn chi tiêu một đầu ra bị khóa bằng tập lệnh Plutus, bạn phải đưa tập lệnh vào giao dịch chi tiêu. Do đó, kích thước của các tập lệnh đóng góp vào kích thước giao dịch, cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến thông lượng của Cardano.

Kích thước tập lệnh lớn gây ra vấn đề cho người dùng bởi :

  1. Các giao dịch lớn hơn dẫn đến các khoản phí cao hơn.
  2. Các giao dịch có các giới hạn kích thước. Các tập lệnh lớn có thể chạm tới giới hạn. Ngay cả khi một tập lệnh phù hợp, nhiều tập lệnh trong một giao dịch có thể không phù hợp. Điều này gây khó khăn cho việc thực hiện các giao dịch phức tạp dựa trên một số tập lệnh.

CIP-33 đề xuất tham chiếu tập lệnh như một giải pháp khả thi. Đây là khả năng để tham chiếu một tập lệnh mà không đưa nó vào trong mỗi giao dịch, làm giảm mạnh sự đóng góp của các tập lệnh vào kích thước giao dịch.Các tập lệnh tham chiếu trong nhiều giao dịch có thể giảm đáng kể kích thước giao dịch, cải thiện thông lượng và giảm chi phí thực thi tập lệnh.

Tham chiếu kịch bản hoạt động như thế nào?
Ý tưởng ở đây là sử dụng các đầu vào và đầu ra tham chiếu mang các tập lệnh thực tế (tập lệnh tham chiếu). Đề xuất tham chiếu tập lệnh sẽ loại bỏ việc gửi các tập lệnh được sử dụng thường xuyên vào chuỗi mỗi lần chúng được sử dụng.Thay vào đó, các tập lệnh sẽ liên tục có sẵn trên chuỗi.Điều này nghĩa là giao dịch sử dụng tập lệnh sẽ không cần phải bao gồm chính tập lệnh, chừng nào nó còn tham chiếu đến đầu ra chứa nó.

Cách tiếp cận này dựa theo đề xuất đầu vào tham chiếu (CIP-31). CIP-31 xem xét cách cho phép chia sẻ dữ liệu trên chuỗi và kết luận rằng việc tham chiếu các UTXO là giải pháp thích hợp nhất. UTXO lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và tận dụng lợi thế của các cơ chế đang có trong việc kiểm soát kích thước.

Đối với các tập lệnh tham chiếu, đầu ra giao dịch phải được mở rộng để mang một trường tùy chọn để bao gồm một tập lệnh. Giá trị UTXO nhỏ nhất cho các đầu ra như vậy sẽ phụ thuộc vào kích thước của tập lệnh, dựa theo tham số giao thức coinsPerUTxOWord.

Sự tham gia của cộng đồng chính là chìa khóa
Với các đề xuất đã được nộp và thực hiện, tham chiếu kịch bản Plutus và đầu vào tham chiếu được dự kiến đưa vào đợt hard fork Vasil trong tháng 6. Quy trình CIP cho phép cộng đồng đóng góp vào sự phát triển của Cardano bằng cách đề xuất, thảo luận, đánh giá và đóng góp vào các đề xuất cải tiến. Chúng tôi khuyến khích cộng đồng nhà phát triển tham gia các cuộc thảo luận CIP và truy cập kho lưu trữ CIP của Cardano Foundation để biết thêm chi tiết.

Nguồn: Boosting Cardano’s throughput with script referencing - IOHK Blog

1 Like