Мисията на "Кардано" - теми и категории за българоговорящите потребители, разработчици и преводачи в общността на "Кардано"

“Кардано” е един изключително обещаващ, за някои дори утопичен, проект, чиято основна цел е да създаде глобална идентификационна, финансова и осигурителна система, която да изравни везните на сегашното двуполюсово общество, разделено на развити и развиващи се държави, без намесата на централизирани правителства. Една революция на мисълта и една крачка към по - добър свят. Крачка, която не може да допуснем да не остави и българска следа.