Обобщен преглед на „Кардано“ с Чарлз Хоскинсън 🇧🇬

Обобщен преглед на „Кардано“ с Чарлз Хоскинсън

Въведение
„Кардано“ е протокол от трета генерация – проектиран да бъде мащабируем, оперативно съвместим и устойчив. Това е визията на екипа, който стои зад него, за начина, по който криптовалутите да достигнат от първия милион до първия милиард потребители.
Изграден на базата на “peer-review” /партньорски рецензии/, с високи стандарти за сигурност на софтуера, и от голям международен екип.

1 ) Мащабируемост:

  • Транзакции в секунда
  • Мрежа
  • Скала за данни

2 ) Оперативна съвместимост:

  • Комуникация между криптовалутите / Communication between cryptocurrencies (СС*)
  • Комуникация между СС*-пространството и банките

3 ) Устойчивост:

  • Как да финансираме по-нататъшното развитие на проекта?
  • Накъде да се развива проектът?

Мащабируемост

„Това, което се опитваме да направим е да измислим начини за решаване на тези (мащабируеми) проблеми по много елегантен начин, а именно, когато разрастваме мрежата от хора, ние естествено получаваме повече транзакции в секунда, получаваме повече мрежови ресурси, и неминуемо достигаме до по-голяма база за съхранение на данни, без да се компрометира нашият модел за сигурност.“

1 ) Транзакции в секунда

• “Ouroboros Proof of Stake Protocol” (видео) e проектиран модулярно. Той разкъсва времето на епохи и избира произволен стейкхолдър в слот лидер, който извършва същата работа, която се извършва от миньорите на „Биткойн“. Слот лидерът не трябва да поддържа само един блок и една верига, той може всъщност да поддържа същевременно други блокове и други вериги (т.нар. – паралелна обработка на транзакции). Предвижда се системата “Ouroboros” да използва и квантово-устойчива схема за вписвания.

2 ) Мрежа

• RINA: Recursive Internetwork Architecture – Рекурсивна вътрешно-мрежова архитектура
Блокчейнът е като разпределителен компютър и TCP/IP-протоколите не са особено подходящ метод за това. RINA е по-добър тип структуриране на мрежи, който дава подобни видове гаранции за поверителност/прозрачност и мащабируемост, които бихме очаквали да получим от TCP/IP. Тя все още се разработват и трябва да бъдат имплементирани в екосистемата на „Кардано“ – отчасти през 2018 година и изцяло около 2019 година.

3 ) Скала за база данни /Data Scale/

• Делене на базата данни /Partitioning/
Потребителят няма пълно копие на блокчейна, а част от веригата, за разлика от това да има много други парчета и да има някаква представа, че всички тези парчета могат да бъдат събрани заедно. Но като цяло системата запазва същото ниво на сигурност и защита.
• Странични вериги /Sidechains/
Съставяне на компресирана форма на блокчейн и създаване на оперативна съвместимост между веригите с висока степен на вероятност за съвместимост, дори и при малки доказателствени извадки (KB/MB).

Оперативна съвместимост

„Да приемем, че сте „СС“-компания и издавате „ERC20-Token“ […], акумулирате „Етър“ на стойност – милиони долари. Като компания с банкова сметка, започвате да продавате този „Етър“ и депозирате ликвидни пари във Вашата банкова сметка. Първият въпрос, който ще зададат от банката, е: откъде сте взели тези милиони долари? […] От кого ги взехте? Кои са вашите клиенти? И вашият отговор е: хора в интернет – което, за съжаление, наистина не е добър отговор.“

1 ) Комуникация между криптовалути (СС)

• Понастоящем е изключително трудно на „Етериум“ и „Биткойн“ да се разбират помежду си. “Atomic Swaps” или “Sidechains” са инструментите даващи възможност да се разбере дали дадена транзакция е легитимна, или не е. Трябва да имате способността да правите това по много сбит начин, без да имате пълно копие на целия блокчейн, защото криптовалутите стават информационно все по-обемни и по-обемни. Подходът, който научният труд на „Кардано“ има към страничните вериги и това как те да генерират, т.нар. „доказателства“/ ”proofs”, в свят на “proof-of-work”/ доказателства за извършена работа.
Целта е да се изгради интернет от блокчейни.
Разгледайте видеото: „Sidechain-Whiteboard“, тук .

2 ) Комуникация между криптовалутите и банките

„Ако сме успешни в това (да създадем оперативна съвместимост), тогава наистина можем да разглеждаме „Кардано“, като лепилото, което да спомогне за изграждането на интернет от блокчейни. „Биткойн“ може да си остане „Биткойн“, „Етериум“ може да си остане „Етериум“, „Рипъл“ може да си остане „Рипъл“, и банките няма да има нужда да се променят много, но „Кардано“ ще осигурява този необходим мост, който не е централизиран и не е крехък, а представлява една цяла децентрализирана мрежа, която наистина да ни въведе в тази велика нова ера на оперативна съвместимост.“

Метаданни
Това е историята зад транзакцията (Къде сте похарчили парите?/ За какво сте ги похарчили?/ На кого сте ги дали?), метаданните позволяват класифицирането на транзакциите в една йерархия на риска. Тази информация е изключително лична и частна, и в един блокчейн, тя ще бъде постоянно достъпна за широката общественост.
„Кардано“ цели да открие къде, кога и как можем да имплементираме метаданните в един блокчейн, за да се възползваме от способността да правим отчет, да имаме неизменяемост на данните, както и от възможността да поставяме времеви щампи по един отговорен начин.

Атрибуция
Става въпрос за идентичността на участниците извършващи транзакцията. Трябва да знаем, откъде идват парите и къде отиват. В момента не съществува добър способ за идентифициране на хората. „Кардано“ изследва как и кога можем да използваме криптографски механизми, за да идентифицираме себе си. Това може да се имплементира по много грациозен и лесен начин, като задължим хората да атрибутират транзакциите, които извършват.

Комплайънс
Съчетаване на неща като:
KYC = Know your Customer/ ОНК = Опознаване на клиента
AML = Anti Money Laundering/ МИП = Мерки срещу изпирането на пари
ATF = Anti Terror Financing/ МФТ = Мерки срещу финансирането на тероризма
Това са теми, които не се разглеждат от крипто пространството, но са в основата на всяка финансова институция.
„Кардано“ иска да намери един здравословен баланс, в който комплайънс и метаданните да бъдат обединени, за да създадат модел за всеки отделен частен случай или т.нар. “case-by-case”-модел, който също така да бъде базиран на доброволни начела/ уточнение – с цел прозрачност на транзакциите/. Когато в бъдещето, някой в крипто пространството иска да прави бизнес, той ще има способността да трансформира крипто транзакция в банков превод, като това ще е транзакция, която всяка банкова институция комфортно ще осъществява.

Устойчивост

1 ) Как плащаме за по-нататъшно развитие?

Два са най-често срещаните метода за финансиране, които познаваме:
На първо място е т.нар. „Патронажен модел“ (за повече информация моля изгледайте видеото). Той ще доведе до централизацията на властта в ръцете на няколко души, които ще искат да моделират протокола в определена посока.
На второ място е т.нар. модел “ICO” (Initial Coin Offering) – ППМ (Първоначално предлагане на монети). Той е като бърз приток на енергия и осигурява много капитал в самото начало на проекта, но е в ограничено количество и в крайна сметка свършва.

Можем ли да изградим система с хазна?
„Хазната“ е децентрализирана банкова сметка, финансирана, чрез системата. Ще има демократично участие, свързано със системата, което да позволява на заинтересованите страни да започнат да водят дискусии относно приоритетите на блокчейна, а именно – кои идеи трябва да бъдат финансирани. Тогава, ако някой иска да работи върху „Кардано“ (например: софтуерен разработчик, пазарен изследовател или научен работник), може да представи идеята си под форма на бюлетина, за която заинтересованите страни в проекта могат да гласуват. Ако идеята бъде одобрена хазната ще бъде отворена, за да се финансира предложената разработка.
Тази система е стабилна, защото има възможността да се презарежда непрекъснато, като остава в пряко пропорционална зависимост от общото влияние на размера на валутата, така, с нарастването на размера на валутата, се увеличават експоненциално и ресурсите, с които тя разполага, ресурси, които от своя страна могат да бъдат използвани за нейното разрастване.

Това е огромно начинание
Имаме нужда от:
→ Надеждна и честна система за гласуване;
→ Стимули за гласуване и взимане на участие, за да се лансира представата, че тази система е създадена за общото благо;
→ Елементарна и конструктивна система за гласуване; разумните бюлетини са с по-голям приоритет, но не изискват централизирано управление.

Система за гласуване
Това ще бъде модификация на ликвидната демокрация, съчетана със стимулен модел на хазната.
За повече информация, моля разгледайте следното видео.

2 ) Накъде да тръгнем?

Криптовалутата не е статична, тя трябва да може да се променя, и това обикновено се извършва, чрез инструментите наречени: „меки вилици“ или „твърди вилици“.
И така, как можем да направим промяна във веригата, без да прекъсваме процесите в нея?
Добра аналогия може да бъде направена с конституцията на една страна – ако искате да я промените, можете да го направите, като това става, чрез труден общо-съгласуван консенсус, но позволява измененията да бъдат извършени, без да се нарушават базисните устои на конституцията.

Приемственост в „Кардано“

Чрез система базирана на „Хазната“, „Кардано“ може да разглежда одобряване на идеите за подобрение на системата, представени под формата на бюлетини.
Някой може да направи предложение за подобрение на системата и тогава да се стартира процес, който да може да бъде следван, и който да позволява мрежата да гласува дали инициативата трябва да бъде ратифицирана, или не. Това трябва да бъде бавен, систематичен, умишлен процес, който да отнема време и усилия, както и да съдържа експоненциално увеличаващи се прагове на изискванията преди евентуалното им приемане.

Моля, не се колебайте да публикувате подобрения и допълнения в коментарите.

1 Like