🇨🇿 V čem bude spočívat hodnota Cardana?

Internet uspěl, protože nám umožňuje komunikovat jiným způsobem a vytvářet nové hodnoty. Technologie blockchain se může použít k vytvoření určité vrstvy důvěry nad internetem. Pomůže nám zbavit se zbytečných prostředníků. Může to být velmi cenná služba pro celou společnost, protože může transformovat způsob práce s důvěrou.

Proč internet uspěl?

Žijeme v informačním věku, který začal v polovině 20. století. Lze jej charakterizovat rychlým posunem od tradičního průmyslu, zahájeného průmyslovou revolucí, k ekonomice primárně založené na informačních technologiích. Nástup může být spojen s rozvojem technologie tranzistorů. Počítače spolu s novými možnostmi komunikace zahájili zcela nový sociální vývoj. Dá se říci, že internet je rozhodně jednou z nejúspěšnějších technologií, která ovlivňuje náš každodenní život. Mnoho průmyslových odvětví je zcela závislých na internetu. Včetně bankovního a platebního sektoru. V dnešní době můžeme platit, aniž bychom se dotkli fyzických peněz. Plat můžete obdržet v digitální podobě a utratit jej také výhradně digitálně. Mnozí z nás používají internet každý den v práci, nebo ho využíváte jako zdroj zábavy ve svém volném čase. Komunikace s přáteli a rodinou často probíhá také přes internet.

Internet nám umožňuje rychlou výměnu informací na velké vzdálenosti. Informace lze sdílet, ukládat, analyzovat a používat pro různé účely. Internet přetvořil a usnadnil interakci mezi námi. Protože sociální interakce je velmi klíčovou potřebou lidí, stal se pro nás internet rychle nenahraditelným nástrojem.

Lidé důvěřují internetu. To je klíčový předpoklad. Důvěra je nezbytná pro přijetí nových technologií a nesmí být nikdy narušena. Lidé mohou důvěřovat technologii, když znají její výhody i nevýhody. Lidé musí znát hranici důvěry a všechna související rizika. Používání technologie by mělo být jednoduché a bezpečné. Ve většině případů je to tak a internet je pro většinu lidí relativně snadno použitelný.

Vnímání blockchainu v kontextu internetu

Technologie blockchain je plně závislá na internetu. Blockchain lze vnímat jako další vrstvu internetu. Internet je vrstva, která poskytuje blockchainovým sítím rychlou a spolehlivou výměnu dat. Transakce a bloky se šíří prostřednictvím internetu. Přijetí blockchainových technologií bude poměrně jednoduché, protože zachovává základní principy internetu. Blockchain usnadňuje digitální interakci mezi účastníky. Jednoduše řečeno, blockchain je sdílená databáze, kterou si účastníci udržují přes internet. Jedná se o distribuovanou síť, která je plně závislá na komunikaci mezi účastníky. Vzájemná dohoda účastníků o aktuálním stavu databáze je klíčovým atributem technologie blockchain.

Otázka mnoha z vás by mohla být, co nového nám vlastně blockchain přináší. Blockchain je schopen vytvořit zcela novou vrstvu důvěryhodnosti na vrstvě internetu. Dříve než jsme vymysleli blockchain, mohli jsme přenášet hodnotu přes internet také. Peníze a mnoho dalších aktiv se denně přenáší právě přes internet a jejich objemy jsou obrovské. Blockchain zavádí tyto hlavní inovace:

  • Jsme schopni vytvářet nové hodnoty.
  • Jsme schopni udržovat hodnoty bez ústředního orgánu.
  • Jsme schopni přenášet hodnoty bez centrálního orgánu.

Vytváření hodnot vždy vyžaduje úsilí a prostředky. Tento proces nelze plně decentralizovat. Protokoly blockchainu musely být vyvinuty skupinou lidí, včetně všech pravidel a parametrů. Například maximální počet mincí ADA byl stanoven týmem IOG. Hodnota mincí ADA odráží vlastnosti technologie Cardano. Jedná se o schopnost udržovat a přenášet hodnoty bez centrálního orgánu, který dává hodnotu mincím ADA.

Hodnota mincí ADA závisí na existenci sítě Cardano. Síť bude existovat, pouze pokud budou lidé ochotni ji udržovat. Údržba sítě má smysl, pouze pokud ji lidé používají k přenosu a vytváření nových hodnot.

Tým IOG se rozhodl mít pouze 45 000 000 000 mincí ADA, ale lidé jsou zodpovědní za to, aby bylo pravidlo neměnné a případně mohli použít hodnotu mincí ADA pro jiné věci. Převod mincí ADA je v zásadě použití, ale rozhodně to není jediný účel mincí ADA. Mezi sítí Cardano a mincemi ADA je pevná vazba. Cardano lze použít k vytváření nových hodnot, které budou vyžadovat klíčový atribut technologie blockchain - decentralizaci. Čím užitečnější využití pro důvěryhodnou vrstvu internetu najdeme, tím cennější bude síť Cardano. Hodnota se automaticky projeví v mincích ADA, protože slouží jako strážci bezpečnosti a decentralizace.

Jaký druh disrupce může blockchain představovat?

Tradiční internetové služby jsou založeny na architektuře klient-server. To znamená, že existuje jeden centralizovaný server, který slouží všem účastníkům. Tato architektura vyhovuje mnoha centralizovaným službám, jako jsou banky, velké IT společnosti, vlády a další úřady. Mezi centralizovanými entitami a uživateli internetu probíhá každý den enormní množství interakcí na úrovni sítě. Jde o to, že centralizované orgány mají moc a mohou činit rozhodnutí, která pro ně budou prospěšná, ale pro uživatele nevýhodná. Centralizované subjekty často zneužívají svou pozici a může k tomu dojít, aniž by o tom uživatele informovali. Chcete-li to změnit, je nutné se zbavit architektury klient-server. Server lze vnímat jako zdroj rozhodovací síly, protože je pod kontrolou centralizovaných entit. Server lze také vnímat jako síťovou entitu, kterou lze zneužít. Decentralizovaná síť je skvělý koncept, který uživatelům může vrátit rozhodovací sílu a svobodu.

Je třeba si uvědomit, kdo jsou současné centralizované entity a jaké technologie používají. Architektura klient-server je centralizovaná, ale dobře škálovatelná a relativně bezpečná technologie. Aby bylo možné narušit dominanci architektury klient-server, musí být decentralizovaná technologie také bezpečná a škálovatelná. Je to technologická výzva, ale je naivní si myslet, že masové adopce můžeme dosáhnout pomocí blockchainové technologie, která je pomalá a má drahé transakce. Lidé používající internet jsou zvyklí na rychlou dobu odezvy a myslí si, že služby jsou zdarma. Škálovatelnost není problém. Služby založené na decentralizovaných službách musí mít stejné kvality. Tým IOG je schopen vyřešit technologické překážky prostřednictvím vědeckého výzkumu a vývoje. Cardano je spolu s dalšími blockchainovými projekty technologií, která bude schopna konkurovat architektuře klient-server.

Pojďme si to ujasnit. Současná špatná škálovatelnost první a druhé generace blockchainových projektů je vážnou překážkou širší adopce. Zlepšení škálovatelnosti je proto skutečně nezbytným předpokladem pro dosažení větší adopce. Lidé komunikují s internetovými službami doslova každý den a generují enormní počet transakcí. Decentralizace nesmí být nákladná, protože pro obyčejné lidi by byla v zásadě nedostupná. Lidé nemohou zaplatit několik dolarů za transakci, protože často jich potřebují poslat hned několik denně. Cardano bude mít levné a rychlé transakce, takže nám umožní vybudovat inkluzivní služby. Lidé musí být ochotni vyzkoušet nové služby, aby jim začali důvěřovat a vyžadovat je. Decentralizované služby musí být preferovanou a požadovanou možností, aby mohly konkurovat službám klient-server.

Pouze pokud dokážeme konkurovat centralizovaným službám na síťové vrstvě, můžeme narušit současnou centralizovanou povahu světa. Banka je příkladem centralizované entity s hierarchickou strukturou. Můžete si otevřít bankovní účet nebo se rozhodnout nainstalovat blockchainovou peněženku. V obou případech budete moci převést hodnotu. Budete například moci platit za zboží. Pomocí bankovního účtu můžete platit kreditní kartou nebo můžete využít internetové bankovnictví. Poplatek za transakci je zanedbatelný a nakoupené zboží si můžete vzít domů okamžitě, jakmile přejedete kartou přes platební terminál. V současné době je nemožné dosáhnout stejné kvality služeb pomocí decentralizovaného řešení.

Je možné použít hybridní řešení. Můžete použít poskytovatele karet, který bude spravovat vaše kryptoměny. Kartu použijete k fiat platbě a centralizovaný prostředník vaši kryptoměnu později odečte. Poskytovatel karet bude v zásadě novou formou krypto banky. Téměř nic se nezmění. Jediným řešením, jak se zbavit prostředníků ve finančním světě, je pokračovat ve vývoji a zdokonalování blockchainových technologií společně s řešeními druhých vrstev. Naštěstí se tým IOG rozhodl jít právě tímto směrem a Cardano nám to přinese.

Mluvili jsme o platbách, protože jde o příklad architektury klient-server, kterou používá banka a zpracovatelé plateb. Musíme důvěřovat bankám, abychom byli schopni využívat jejich služby, ale je to stejné i v mnoha dalších aspektech našeho života. Musíme důvěřovat zaměstnavatelům, velkým IT společnostem, vládám, obchodníkům a mnoha dalším orgánům. Vidíme spoustu míst, která lze vylepšit posílením důvěry. Důvěra je náš přirozený instinkt. Máme tendenci příliš komplikovat důvěru v našem každodenním životě a vytváříme zákony nebo komplikovaná pravidla. Často potřebujeme určité výjimky z pravidel. Musíme obnovit naši kulturu důvěry. Na některých místech potřebujeme vyšší úroveň transparentnosti, na jiných místech však právo na vyšší soukromí. Potřebujeme vyšší úroveň spolehlivosti, pokud jde o důvěru. Musíme věřit, že daná pravidla fungují pro všechny bez výjimky stejně. V dnešní době je důvěra něco, co je často diktováno nebo nařízeno. Nemáme důvěru plně ve svých rukou a je to něco, co lze změnit. Lidé musí být zodpovědní za definování pravidel, včetně definování mechanismů, které budou pravidla střežit.

Protokoly blockchain se mohou stát důvěryhodnou vrstvou internetu, která může nahradit prostředníky. Mnoho služeb může fungovat lépe, pokud budou decentralizované. Je na nás, abychom přemýšleli o současném světě a pokusili se využít decentralizaci na vhodných místech. Jsme schopni vytvořit “stroje na důvěru”, které nám mohou sloužit lépe než centralizované skupiny lidí. Důvěra je všude kolem nás. Všechno plyne z důvěry: učení, důvěryhodnost, odpovědnost, smysl pro účel a poslání. Pokud jde o důvěru, celek je větší než součet jeho částí. Důvěra je velkým osvoboditelem času a zdrojů. Je to také základní podmínka růstu. Když důvěra vzroste, vzroste také rychlost a klesají náklady. Když důvěra klesá, klesá rychlost a rostou náklady. Rychlost, s jakou může podnik nebo organizace růst, je přímo úměrná času, který je třeba investovat do vytváření důvěryhodných vztahů. Jsme zvyklí vzájemně si důvěřovat, ale také jsme zvyklí důvěřovat technologiím. Blockchain může posunout důvěru o jednu úroveň výš.

Jak může blockchain posílit důvěru?

Centralizace je často založena na monopolním postavení na trhu, nebo je vynucována zákonem. Oba tyto druhy decentralizace jsou špatné a způsob jejich narušení se může lišit. Můžete si vybrat svou komerční banku. Vaše svobodné rozhodnutí tedy může být vyhnutí se používání bankovních služeb. Když je váš zaměstnavatel ochoten poslat váš plat v kryptoměně, nebo ve stabilních mincích, na vaši blockchain adresu a jste schopni zaplatit za vše, co potřebujete, včetně daní, pak bankovní účet v zásadě nepotřebujete. V tomto případě můžete zcela nahradit centrální entitu, která používá architekturu klient-server, decentralizovanou sítí. Místo centralizované entitě plně důvěřujete technologii blockchain. Pokud bude více lidí schopno učinit totéž, pak tento krok učiní banky méně relevantními. Když budete používat stabilní coiny, nebudete čelit riziku spojenému s volatilitou a budete mít vyšší svobodu a nezávislost. Budete vlastnit své peníze a nést plnou odpovědnost.

Když platíte daně, musíte k jejich výběru stále používat orgán, který má mandát vlády. Je vládním rozhodnutím umožnit nám platby daní v kryptoměnách. V tuto chvíli to není standard. Vždy můžete platit daně mostem kryptoměna-fiat. Stále však platíte centralizovanému orgánu. Můžeme požadovat zlepšení na vládní úrovni? Proč ne! Jsme zodpovědní za vlády, které máme. Můžeme požadovat vyšší transparentnost a prevenci proti korupci. Může centralizovaná vláda používat decentralizované technologie? V současné době se používají technologie klient-server a není důvod se bát výměny této technologie. Jistě, technologie musí být vyzrálá a 100% spolehlivá. Je otázkou času, kdy to bude realitou. V rozvojových zemích, například v Africe, nejsou často dobré centralizované služby. Tyto státy mohou přímo začít využívat decentralizované služby.

Naše společnost bude vždy mít nějaké centralizované entity. Za některé oblasti budou odpovědné vlády, agentury, instituce, společnosti a další orgány. Je nemožné dosáhnout 100% decentralizace na všech úrovních naší existence. Znamenalo by to, že existují pouze jedinci, kteří spolu interagují. V naší společnosti vždy budou existovat větší entity, které mají něco společného. Centralizace na sociální úrovni neznamená, že nemůžeme využívat decentralizované služby na technologické úrovni. Každý centralizovaný subjekt může být transparentnější, zajistit vyšší úroveň zabezpečení, být zodpovědnější a otevřenější, když na příslušných místech používá decentralizované služby. Ve výsledku si lidé pracující v rámci dané entity více důvěřovat a dané entitě budou také více důvěřovat lidé zvenčí. Transparentnost je dobrou prevencí proti korupci a podvodům.

Důvěra poskytnutá protistraně a technologii jsou dvě různé věci. Pokud důvěřujete protistraně, na technologii nezáleží. Věříte, že problémy budou vyřešeny a protistrana nebude podvádět. Pokud si protistrany navzájem nedůvěřují, pak na použité technologii záleží. Technologie může do jisté míry vytvořit důvěru mezi protistranami. V obou případech je však chytré používat technologii, která zajišťuje důvěru. Důvěra může fungovat, dokud přestane fungovat. Důvěra na sociální úrovni se dá porušit. Hlavně v interakcích mezi jednotlivci a institucemi musí být zajištěno spravedlivé zacházení pro všechny a technologie zde může významně pomoci. Decentralizace některých procesů může znamenat, že službu může využívat každý a rozhodnutí jednotlivců nebude mít žádný účinek.

Někteří nadšenci kryptoměn zapomínají, že důvěra v peníze není jediná důvěra, kterou potřebujeme. Věříme v příslib, že bankovky lze vyměnit za věci, které chceme, a že budou akceptovány ve své nominální hodnotě. Peníze se používají především jako směnný prostředek a zúčtovací jednotky. K ochraně hodnoty peněz v průběhu času musí být zajištěna nízká inflace. Dosažení nízké inflace je odpovědností měnové a fiskální politiky. Lidé si často myslí, že pokud zajistíme nízkou nebo dokonce žádnou inflaci kryptoměn, máme na úrovni důvěry zcela vyhráno. To je omyl. Znamenalo by to, že vůbec nepotřebujeme měnovou a fiskální politiku a mohli bychom se vlád zcela zbavit. Lidé mohou ovlivňovat fungování digitálních technologií, ale digitální technologie nemají ve fyzickém světě moc. Například vymáhání práva nebo ochrana autorských práv je něco, co bude vždy záviset na lidech. Rozhodně potřebujeme instituce. Důvěra veřejnosti v ně je něco, co lze vždy zlepšit. Peníze nejsou jen o úrovni inflace. Pro naši společnost je důležité efektivně řídit jejich tok a bylo by prospěšné pro všechny, kdybychom to mohli udělat více důvěryhodnějším způsobem. Posílení důvěry v instituce není o přechodu z fiat peněz na kryptoměny. Jde o vyšší úroveň kontroly, transparentnosti a schopnosti ovlivňovat jejich rozhodnutí. Ztráta důvěry v instituce je pravděpodobně větší problém než úroveň inflace. Oba tyto problémy spolu úzce souvisejí a lze je vyřešit společně.

Použití kryptoměn jako digitálního úložiště hodnoty může vyřešit problém s inflací a nechat vydělat pár šťastných jedinců, ale jediným výsledkem bude převod bohatství. Z širšího pohledu to nic neřeší a blockchainová technologie má rozhodně větší potenciál.

Jak budou vypadat instituce v budoucnosti?

Napsali jsme, že největší výhodou blockchainu je vytváření nových hodnot, jejich udržení a přenos bez centrálních autorit. Poté jsme uvedli, že naše společnost potřebuje ústřední subjekty. Jak se to k sobě má? Zkusme na to odpovědět.

Disruptivní technologie obvykle nutí lidi měnit návyky, produkty nebo procesy, protože je výhodné je nahradit. Nová technologie by měla mít atributy, které jsou zřetelně lepší než stávající možnosti, a je výhodné provést změnu. Disruptivní technologie nahrazuje starší technologie, které nejsou schopné konkurovat inovacím. Start-upy jsou obvykle motivovány k inovacím, protože potřebují konkurovat zavedeným společnostem, kterým chybí flexibilita a touha po disrupci. Inovace se často zaměřují na přehlížené menšiny nebo řeší problém, o který se velké společnosti nezajímají. Na začátku je potenciál často rozpoznán těmi, kdo jej dříve adoptovali. Jakmile se projeví výhody disruptivní technologie, začnou se zajímat firmy i velcí hráči. Rychle adoptují inovace a začnou je používat také ve svých procesech, nebo produktech. Pokud je to možné, začnou alternativně pracovat na svém vlastním řešení.

Myslíme si, že blockchain je více než disruptivní technologie. Jedná se o fundamentální technologii s potenciálem učinit revoluci v ekonomice a sociálních systémech. Nyní je více než zřejmé, že blockchain naruší tradiční podniky a průmyslová odvětví pomocí rychlejších, levnějších, bezpečnějších a transparentnějších řešení. Podle definice jsou fundamentálními technologiemi ty technologie, které umožňují pokrok a aplikace v různých problémových doménách. Blockchain rozhodně může transformovat nejen svět financí, ale také mnoho průmyslových odvětví, orgány a celé národy. Blockchain je větší vynález, než jsme si mohli myslet, a jeho dopad bude během několika desetiletí obrovský.

Každá technologie se časem vylepšuje, aby dospěla k masové adopci a použitelnosti v různých problémových doménách. Technologie se postupně vyvíjí od jednoduchosti ke složitosti. To je klíč k flexibilitě a všestrannosti. Přesto je těžké předpovídat, jak budou vypadat centralizované entity. Mohlo by se ukázat, že některé z nich jsou k ničemu a my je nepotřebujeme. Mnoho z nich se může úplně změnit.

Abychom porozuměli evoluci, musíme se podívat na vývoj blockchainu. Bitcoin přišel na svět s transakčním systémem a ekonomickým modelem, který umožňuje jeho decentralizaci. Jeho použití v zásadě znamená transakce s bitcoiny. Nic víc. V kontextu internetu jsou transakce velmi pomalé a drahé. Kolísání cen navíc v zásadě znemožňuje použití pro platby v každodenním životě. Bitcoin nemá potenciál narušit centralizované instituce a transformovat je. Tato technologie toho není schopna.

Ethereum dal světu inteligentní smlouvy. Nápad přišel od Nicka Szaba dlouho před vynálezem blockchainu. Chytré smlouvy nám umožnily definovat složitější finanční operace. Decentralizované burzy jsou pěkným příkladem toho, jak se vyhnout centralizovaným entitám. V dnešní době je technologicky možné nahradit tradiční centralizovanou burzu decentralizovanou verzí. Jaká aktiva lze vyměnit? Všechno, na co si vzpomenete. Ethereum také umožňuje vydávání tokenů. Vydávání tokenů je centralizovaný proces, ale převod tokenů je plně decentralizovaný. Stabilní mince jsou řešením jak se vypořádat s volatilitou. Můžeme dokonce mít stabilní coiny kryté kryptoměnami. Díky inteligentním smlouvám lze výměnu tokenů také decentralizovat. Výměna tokenů je schopnost, kterou Bitcoin není schopen. Možnosti blockchain technologie byly výrazně vylepšeny. DeFi není o Bitcoinu. Jedná se o nový prostor, který vytvořil nové hodnoty a služby. Ne všechno je dobré a dobře víme, že v DeFi můžeme vidět podvody a softwarové chyby. Neznamená to však, že jde o selhání. Cesta je dobrá, implementace je o něco horší. To lze opravit a vylepšit.

Cardano je třetí generace blockchainu. Jeho cílem je vyřešit nejkritičtější překážku adopce, kterou je škálovatelnost. Blockchain musí mít podobně rychlé a levné transakce jako internet. Cardano to dosud nevyřešilo, ale je na dobré cestě k úspěchu. Cardano již běží na plně decentralizovaném konsensu PoS. Úroveň decentralizace se ve srovnání s Bitcoinem zvýšila. Cardano navíc představí další skvělé funkce, které budou užitečné pro disrupci institucí. Z našeho pohledu bude nejvýznamnějším projekt Atala Prysm. Ta umožní lidem pracovat s decentralizovanými identitami. Věříme, že to bude velký krok vpřed. V okamžiku, kdy by instituce chtěla pracovat s blockchainem, musela by na svých webových stránkách zveřejnit adresu blockchainu. Neměli byste šanci ověřit adresu a interakce všech účastníků by byla veřejná pro všechny. Ve většině případů to není to, co chcete. Používání reálné a ověřitelné identity dramaticky zlepší interakci mezi lidmi. Když například autor vydá NFT, budete moci ověřit, zda je NFT autentický. Podobně to může fungovat se společnostmi, které budou vydávat akcie. V peněžence můžete mít seznam svých přátel a když chcete převést aktiva, můžete vybrat jméno. Adresu nemusíte kopírovat. Možnost hlasovat je dalším způsobem, jak narušit běh institucí a učinit je více demokratické. Cardano bude mít hlasovací systém a bude možné jej použít pro všechno. Nejen pro hlasování v rámci projektu Catalyst.

Inovace závisí na finančních a duševních zdrojích. IOG je dobře zavedená a stabilní společnost s mnoha zaměstnanci. Věříme, že Cardano bude lídrem v oblasti inovací a tým postaví vše, co bude nutné pro úspěch.

Pro interakci s fyzickým světem máme spoustu Oracle projektů a další přijdou. Je otázkou času, kdy bude digitální a fyzický svět propojenější. Jak to všechno může ovlivnit instituce? Těžko předvídat. Téměř jistá je skutečnost, že se to dříve či později stane. Evoluci nelze zastavit. Je naivní si myslet, že blockchain může uspět s neefektivním a pomalým transakčním systémem. Bitcoin byl jen začátek. Cardano a mnoho dalších projektů je přirozeným pokračováním evoluce. Naše společnost bude transformována a blockchain bude mít na společnost podobný účinek, jaký měl internet, když se objevil.

Důvěru lze také vnímat jako zdroj, nebo předpoklad pro interakci. Důvěra je něco, co hledáte, když potřebujete komunikovat. Důvěra proto může být vzácným zdrojem. Blockchain jako vrstva důvěry na internetu může pomoci vytvářet nové hodnoty. Vzácnost nám umožňuje vytvářet nové hodnoty. Můžete si představit novou formu peněz, majetku, umění, ale také novou formu vlastnictví a rozhodování. Představivost nezná žádné hranice.

Závěr

Mnoho diskusí o blockchainu končí debatou o decentralizaci, škálovatelnosti a bezpečnosti. Jsou to technologické diskuse, které jsou často zavádějící a postrádají smysl. Technologie může být vždy vylepšena a bude tomu tak i v případě blockchainového průmyslu. Cardano má silný tým, který dodá technologii, kterou potřebujeme. Důvěra je téma, o kterém by se mělo diskutovat v první řadě. Technologie nám umožňuje přetvářet nejdůležitější a vzácný zdroj, který máme a často nám chybí: důvěra. Internet je nevyhnutelnou součástí našeho života a blockchain bude jeho další vrstvou. Bude to vrstva, která bude mít obrovský sociální dopad. I když nevíme, jak to bude vypadat, evoluce je přirozený proces, který nelze zastavit.

Úspěch je o síťovém efektu. Jde o počet uživatelů, kteří budou moci vzájemně komunikovat a vyměňovat si hodnoty. Spolehlivost, bezpečnost, cena a rychlost budou hlavními hnacími silami úspěchu. Ne nostalgie nebo zvyk. Sítě, které budou mít nejvíce uživatelů, z dlouhodobého hlediska vyhrají. Síť musí umožňovat vytváření nových hodnot. Samotná síť se tak stává cennou. Ve světě internetu hodnoty pramení ze schopnosti komunikovat. Počet zpracovaných transakcí je také nezbytným předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost blockchainové sítě. Ekonomické modely se budou v budoucnu spoléhat na transakční poplatky. Je to síť, která musí být cenná. Mince jsou jen odrazem hodnot, které nám síť umožňuje vytvářet.

Největším paradoxem, který v krypto prostoru vidíme, je to, že stále není jasné, co přesně jsou nebo představují nativní mince sítí. Rozhodně se to liší od sítě k síti. Současný folklor je takový, že BTC jsou používány jako úložiště hodnoty. Komunita Ethereum pomalu považuje ETH za peníze a bitcoinerům se to nelíbí. Realita je taková, že DeFi přináší nové hodnoty a nativní mince sítě se stává přirozeným prostředkem směny. Jedná se tedy také o účetní jednotku a úložiště hodnoty. Bitcoiny se nepoužívají, protože se jedná o jinou síť. Bitcoiny lze použít v inteligentních blockchainových sítích, ale tokenizovaným způsobem. Jedna síť může používat hodnoty, které byly vytvořeny v jiné síti, a umožnit vytvořit nové hodnoty, nebo interagovat s hodnotami ve vlastní síti.

Decentralizace musí být všudypřítomná podobně jako je internet. Musí být inkluzivní a levná pro všechny. To nelze říci o současných největších blockchainových sítích. Cardano je projekt, který přinese decentralizaci všem. Cardano tak bude cenným projektem.

Přečtěte si původní článek: