🇨🇿 Cardano přežije prasknutí blockchain bubliny

Vznik bublin a jejich splasknutí je běžným ekonomickým jevem. Přebytečný kapitál spekulativní povahy může proudit do jakéhokoli odvětví. V určité fázi bublina praskne, což má očistný účinek. Internetová horečka, známá také jako dot-com bublina, označuje období od roku 1996 do roku 2001, kdy masivně vzrostlo využívání internetu. Během tohoto období internetové společnosti zažívaly boom a poté se zhroutily. Odvětví blockchainu se v mnoha ohledech podobá přijetí internetu v jeho raných fázích. Denně vznikají nové projekty. To je dlouhodobě neudržitelné a lze očekávat, že blockchainová bublina splaskne. Pokaždé, když tržní kapitalizace blockchainových projektů začne delší dobu klesat, lidé si začnou myslet, že jde o konec odvětví. Bublina však zatím nepraskla. Proč je dobré si myslet, že Cardano splasknutí blockchainové bubliny přežije?

TLDR:

  • Běžní lidé a rizikové fondy investují do blockchainových projektů bez potřebných znalostí.
  • Křivka tržní kapitalizace a míra přijetí vždy následuje technologickou křivku. Žádná jiná kombinace dlouhodobě nefunguje.
  • Každý blockchainový projekt lze popsat prostřednictvím souboru určitých vlastností. Tyto vlastnosti lze porovnat s jinými projekty.

Jak se odvětví blockchainu podobá bublině dot-com?

V roce 1993 umožnilo vydání webového prohlížeče Mosaic přístup k celosvětové síti. Používání internetu se zvýšilo díky pokroku v oblasti snadného připojení a počítačového vzdělání. Mezi lety 1990 a 1997 se procento domácností v USA vlastnících počítač zvýšilo z 15 % na 35 %, protože vlastnictví počítače přestalo být luxusem, ale nutností. To znamenalo posun k digitálnímu věku, ekonomice založené na informačních technologiích. Vedlo to také ke vzniku mnoha nových společností. Začala horečná snaha investovat do internetových společností.

Mnoho investorů neváhalo bez dalšího zvažování investovat do jakékoli “dot-com” společnosti. Rizikový kapitál bylo velmi snadné získat. Investiční banky dále podporovaly spekulace i investice do technologií. Kombinace rychle rostoucích cen akcií a důvěry v budoucí zisky “dot-com” společností vytvořila prostředí, ve kterém investoři často nebrali v úvahu tradiční parametry investování a důvěřovali především budoucímu technologickému vývoji, což vedlo ke vzniku burzovní bubliny.

V době “internetového boomu” došlo k nebývalému množství osobních investic. Časté byly příběhy lidí, kteří opouštěli svá zaměstnání, aby se plně zapojili do každodenního obchodování s akciemi.

Typický dot-com se nesnažil generovat zisk, ale zaujmout trh a zákazníky pro dobu, kdy bude internet široce používán jako masové médium. Peníze od investorů byly použity na rozvoj společnosti s cílem prodat společnost na burze dříve, než se investice vyčerpá. Odhaduje se, že v letech 1998 až 2000 byly do internetových projektů investovány 2 miliardy dolarů ročně. Tržní hodnota akcií společnosti Yahoo! byla v únoru 2000 vyšší než tržní hodnota šesti největších vydavatelství dohromady. Analytici v té době začali varovat, že akcie jsou značně nadhodnocené. Investoři se shodli na tom, že akcie budou mít určitý pokles, ale investovali dál.

Během února a března 2001 ceny akcií prakticky všech technologických webových společností dramaticky klesly. Pouze zlomku společností se podařilo přežít do dnešních dnů. Příkladem firmy, která funguje dodnes, je Yahoo.com, jejíž akcie klesly z 200 dolarů (prosinec 1999) na 12 dolarů (březen 2001). Obecně lze říci, že přežily pouze ty firmy, které dokázaly během investiční horečky vytvořit alespoň nějaký zisk a dramaticky omezily spotřebu. Mezi další velké společnosti, které přežily splasknutí dot-com bubliny a existují dodnes, patří Amazon, Google, eBay a několik dalších.

Kdybyste ve výše uvedeném textu nahradili slovo “dot-com” slovem “blockchain”, měli byste velmi dobrou představu o tom, jak odvětví blockchainu funguje dnes a co můžete očekávat v budoucnosti. Mnoho blockchainových projektů zanikne a jen několik jich přežije.

Investoři přesně nevědí, na jaké parametry blockchainových sítí se mají zaměřit, a nedokážou dobře odhadnout jejich potenciál. Některé projekty se dostaly do top 10 na několik měsíců a dnes o nich nikdo neví. Fondy rizikového kapitálu se chovají velmi podobně jako při internetové horečce.

Někdo by mohl říci, že v blockchainovém odvětví dochází k pravidelnému praskání malých bublin a že zatím nedošlo k žádnému velkému prasknutí. To by byl jistě správný názor a je možné, že přijetí blockchainových sítí bude mít pozvolnější průběh. Na druhou stranu je těžké hovořit o klidnějším průběhu, pokud kapitalizace projektů pravidelně klesá o 80 %, aby následně udělaly nové ATH.

Proč Cardano přežíje?

Splasknutí dot-com bubliny přežily jen ty společnosti, které byly technologicky nejvyspělejší, měly fungující služby a dokázaly generovat zisky. Společnosti spoléhající se pouze na marketing neměly šanci. V odvětví blockchainu se můžeme podívat na statistiky využívání blockchainové sítě a velikost komunity. Podle statistik on-chain patří Cardano dlouhodobě mezi pět nejpoužívanějších blockchainových sítí.

Cardano má jeden z největších týmů, pokud ne největší. Podle GitHubu je projekt vyvíjen nejvíce intenzivně. Vývoj Cardana je založen na matematice a vědě. V odvětví blockchainu existuje doslova jen několik podobných projektů. Když porovnáte staking na Cardanu s Ethereem nebo jinými projekty, uvidíte výrazné rozdíly. Cardano je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí. Síť Cardano nikdy nepotřebovala restart. Na Cardanu nedošlo k žádnému hacknutí chytrého kontraktu, pokud nepočítáme hacknutí mostu Nomad, což nebyl problém na straně Cardana.

Podle našeho názoru přežije splasknutí blockchainové bubliny více projektů, stejně jako přežilo více společností bublinu dot-com. Pokud stakujete ADA na Cardano, nemáte důvod během poklesu ceny skončit. Protokol funguje bez ohledu na tržní hodnotu mincí ADA a bude vyplácet pravidelné odměny. S růstem odvětví DeFi a GameFi se bude síť Cardano používat stále více. Ekosystém může růst i během probíhajícího medvědího trhu, dokonce i během procesu splasknutí bubliny nebo po něm.

Je důležité si uvědomit, že křivka tržní kapitalizace a míra přijetí vždy následuje technologickou křivku. Žádná jiná kombinace dlouhodobě nefunguje. Například zvýšení tržní kapitalizace pravděpodobně neovlivní kvalitu technologie, ale může mít vliv na přijetí v krátkodobém horizontu. Projekt blockchainu se částečně podobá IT společnosti v tom smyslu, že někdo musí vyvíjet technologii, budovat nové služby a aktivně usilovat o vyšší míru přijetí. Blockchain je ze své podstaty decentralizovaný ekosystém, ale to neznamená, že si tým může dovolit ignorovat vývoj technologie. Adopce může být spontánní, ale vždy pro ni musí existovat racionální důvod.

Na grafu níže můžete vidět, že pokud stoupá kvalita technologie, je velmi pravděpodobné, že poroste i její přijetí. S růstem síťového efektu poroste i tržní kapitalizace Cardana.

Pokud se technologie nebude dlouhodobě rozvíjet, může se stát, že její přijetí začne klesat. To by pak vedlo k poklesu tržní kapitalizace, která mohla být na samém počátku vysoká. Vysoká tržní kapitalizace může být důsledkem nafouknuté bubliny. Její prasknutí znamená, že trh spravedlivě ocenil projekt, který si vysokou tržní kapitalizaci nezasloužil.

Na následujícím grafu můžete vidět, jak může dopadnout projekt, jehož tržní kapitalizace byla pouze spekulativní. Investoři napumpovali cenu, ale projekt nikdo technologicky nerozvíjel. Adopce nebyla nikdy vysoká. Investoři pouze drželi mince a čekali, co bude dál. Nikdo síť ve skutečnosti k ničemu nepoužíval. Nedalo se očekávat nic jiného než splasknutí bubliny.

Přesně tohle se stalo mnoha dot-com společnostem.

Odvětví blockchainu je vysoce konkurenční jako každé jiné odvětví. Každý blockchainový projekt lze popsat prostřednictvím souboru určitých vlastností. Tyto vlastnosti lze porovnávat s jinými projekty. Žádný blockchainový projekt pravděpodobně nebude nejlepší ve všem. Proto různé projekty najdou různé využití. Konkurence bude tlačit na zdokonalování technologie, protože každé zlepšení může znamenat zvýšení jejího přijetí. Odvětví blockchainu dozrává díky souboji technologií.

Je těžké odhadnout, jaké funkce budou pro uživatele nejdůležitější. V této fázi přijetí komunita blockchainu očekává především dobrou decentralizaci a bezpečnost. Tyto vlastnosti jsou poněkud abstraktní a obtížně měřitelné. Cardano si v obou vede velmi dobře, ale i když je na papíře nejlepší v oboru, nemusí to nutně znamenat, že to stačí k úspěchu.

Je pravděpodobné, že uživatelé ocení vlastnosti, které jsou více přímo spojené s využíváním konkrétních služeb. Pro transakční sítě budou důležité poplatky a doba vypořádání transakcí. U decentralizované úvěrové platformy budou uživatelé očekávat dobré zabezpečení, spolehlivost a lepší finanční podmínky než u tradičních služeb.

Lidé budou od Bitcoinu očekávat především růst tržní kapitalizace, který bude tažen institucionálními investory. Ostatní vlastnosti mohou být v krátkodobém horizontu přehlíženy a technologie nemusí být nejdůležitějším faktorem určujícím úspěch. Všechny ostatní projekty mohou uspět pouze díky dobře uznané technologické dominanci v určité oblasti. Například v oblasti škálovatelnosti.

Lidé by neměli automaticky očekávat, že Bitcoin může uspět jen díky narativu. Technologii nelze ošidit. Bitcoin bude mít v dlouhodobém horizontu existenční problémy související s klesajícím rozpočtem na zabezpečení a nízkým využitím sítě. Pokud se tyto problémy nepodaří vyřešit, vznikne nový uchovatel hodnoty. Svým způsobem je každý blockchainový projekt uchovatelem hodnoty, pokud si dlouhodobě udržuje rostoucí tržní kapitalizaci. Ethereum je také považováno za úložiště hodnoty a mnoho členů komunity Cardano nedrží mince ADA, protože chtějí ztratit hodnotu.

Ve světě technologií neexistuje vlastnost, která by nešla okopírovat nebo překonat. Adopce může být v tomto ohledu do určité míry důležitější než technologie. Ideologie či náboženství se dá vybudovat kolem čehokoliv bez ohledu na kvalitu či konkurenci. Jestli je to však udržitelný model není vůbec jisté a osobně bychom si na to nevsadili.

Uchovat hodnotu je vlastnost, která je založena na dalších dílčích vlastnostech. Například na decentralizaci, bezpečnosti, schopnost mincí generovat pasivní příjem, udržitelném ekonomickém modelu, míře přijetí institucemi a dalších vlastnostech.

Staking nabízí vlastnost, kterou sítě PoW nemají, a to poskytování pasivního příjmu. Bitcoinu se někdy vyčítá, že nemá peněžní tok. Cardano má cash flow a pro uživatele je to velmi atraktivní vlastnost. Pokud to vnímáte jako technologickou inovaci, pochopíte podstatu tohoto článku. PoS je energeticky účinnější než PoW. Proto může Cardano pravidelně vyplácet odměny všem držitelům mincí ADA. Aby to fungovalo dlouhodobě, musí síť generovat dostatečný zisk z transakčních poplatků během několika desetiletí. To se dá očekávat, protože tým má v plánu udělat z Cardana finanční operační systém pro celou planetu.

Závěr

Samotný fakt, že Cardano má v současnosti nejlepší staking, může projektu stačit k tomu, aby přežil prasknutí blockchainové bubliny. Falešná vyprávění mohou krátkodobě zastírat realitu, ale uživatelé dříve či později rozpoznají výhody. To se bude týkat i dalších funkcí. Odvětví blockchainu trpí nedostatkem objektivních informací. Fondy rizikového kapitálu mají dostatek finančních prostředků, aby se snažily prosadit své koně. Cardano je často záměrně přehlíženo, není zahrnuto do on-chain statistik nebo se o něm bez zjevného důvodu píše negativně. Jedná se o šum. Cardano tohle všechno přežívá, protože komunita si je dobře vědoma kvality protokolu. Pokud má projekt velkou a angažovanou komunitu, přežije vše a uspěje.

Klíčovým poselstvím tohoto článku je, že technologie je král. Technologie musí být připravená pro adopci a kromě nezbytné spolehlivosti a bezpečnosti musí nabídnout zjevné výhody. Jen tak může růst síťový efekt, který bude zvyšovat sociální a finanční fýznam sítě. Růst tržní kapitalizace je jen logickým vyústěním úspěchu. Vývoj technologií se však nedá uspěchat. Cardano is being vyvíjeno týmem nejrychleji jak může, pokud vezmete do úvahy že “move fast, break things” (rychle bez ohledu na chyby) není úspěšná strategie. Technologický lídr má nepochybně velkou šanci uspět.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Cardano survives blockchain-bubble burst | Cardano Explorer