🇨🇿 Cardano vám přináší svobodu. Nestakujte ADA přes burzy

Cardano je budováno s důrazem na vysokou decentralizaci a může uživatelům poskytnout finanční svobodu a nezávislost. Decentralizace však není jen o technologii, ale také o uvažování lidí. Proto nestakujte mince ADA přes burzy. Vysvětlíme si proč.

Blockchain přetvoří společnost pouze v případě, že je využíváný decentralizovaným způsobem

Kryptoměny přišli na svět z toho důvodu, aby se svět stal lepším místem pro život. Jádro zlepšení spočívá ve schopnosti vyhnout se prostředníkům a jejich službám, které často musíme využívat z různých důvodů. Technologie blockchain nabízí alternativu, která dokáže spojit lidi bez prostředníků, kteří mohou a často zneužijí jejich pozici. Mezi hlavní nevýhody používání prostředníků patří vysoké poplatky, cenzura, shromažďování údajů, odmítání poskytovat služby, poskytování informací třetím stranám, špatná kvalita služeb, slabší pozice při vyjednávání o podmínkách služby, atd. Cílem projektu Cardano je odstranit pojmenované nevýhody a vytvořit svět, který bude transparentnější, lidé budou mít vyšší soukromí, nikdo nebude moci cenzurovat transakce, shromažďovat údaje o vás a komercializovat je, nebo vydělat velký zisk za služby s nízkou kvalitou či nízkou přidanou hodnotou. Je to skvělý nápad, ale má to však háček. Samotná technologie to není sama o sobě schopna realizovat. Uživatelé musí rozumět konceptu decentralizace a změnit své myšlení.

Může to znít trochu divně, ale decentralizované služby lze využívat centralizovaným způsobem. Centralizované služby vám mohou pomoci, chránit vás a usnadnit manipulaci s decentralizovanými službami. Lidé za centralizovanými službami používají decentralizované služby a stojí mezi nimi a vámi. Věřit prostředníkům je staromódní koncept, který chce narušit právě koncept decentralizace. Rozumíme tomu proč tomu tak je. Jsme zvyklí důvěřovat bankám a institucím. Víme, že je relativně bezpečné mít peníze v bance. Život nám přijde jednodušší, pokud nepotřebujeme chránit své peníze a karta s PINem zvládne téměř všechno. Je čas tohle uvažování změnit. Víte, kolik platíte za bankovní účet, kartu a výběry z bankomatu? Víte, jaké informace o vás sbírá banka? Mnoho z vás může být spokojeno s bankovními službami a nikdy nemělo žádné potíže. Tomu také rozumíme. Decentralizace každopádně přináší nové paradigma a je čas naučit se novým dovednostem. Pokud se chystáte používat decentralizované služby, měli byste je co nejvíce využívat decentralizovaným způsobem.

Pokud používáte decentralizované služby a vaši přátelé budou dělat totéž, pak se centralizované služby budou muset přizpůsobit. Buď zásadně změní své podnikání a začnou využívat decentralizované služby také, nebo zmizí. Bude to prospěšné pro všechny. Nakonec může mnoho centralizovaných služeb jednoduše zmizet, protože pro ně již nebude existovat žádný smysluplný byznys. Ale to je pravděpodobně vzdálená budoucnost. První krok musí provést uživatelé. Decentralizovaná technologie bez uživatelů nebude mít žádný dopad na svět. Bude to velmi podobné, pokud mnoho uživatelů adoptuje decentralizované technologie, ale budou je používat centralizovaným způsobem. Pouze kombinace technologie a způsobu jejich použití může mít významný dopad a iniciovat změny. Pokud si myslíte, že banky mohou zmizet nebo fungovat zásadně jinak, pak je to možné pouze tehdy, když uživatelé nebudou aktuální finanční služby potřebovat a muset je využívat.

Nepodkopávejte decentralizaci podporou centralizovaných služeb

Je třeba si uvědomit, že protokol Cardano potřebuje odpovědné uživatele. PoS konsensus je o distribuci konsensuální síly prostřednictvím mincí ADA. Každý držitel mincí ADA je tedy přímo zodpovědný za decentralizaci a bezpečnost protokolu Cardano. Platí to pouze v případě, že tito uživatelé uchovávají mince ADA ve svých peněženkách a jsou vlastníky soukromých klíčů. Když někdo drží mince na centralizované burze, stane se burza skutečným vlastníkem mincí. To je nebezpečné, protože mnoho lidí drží mince na burzách a tyto mince dohromady tvoří velkou sílu. Jedna centralizovaná entita má tedy velké slovo v konsensu sítě.

Centralizované burzy mohou držet vaše mince nebo vám dokonce nabídnout staking službu. Obojí je špatně, pokud toho využíváte. Burzy jsou společnosti orientované na zisk a vždy budou přemýšlet o tom, jak provozovat podnikání tak, aby byly ziskové. Nebudou podnikat zdarma nebo pro všeobecné blaho. Pokud držíte své ADA coiny na burze a nestakujete, můžete si být jisti, že burza zvažuje staking místo vás a je velmi pravděpodobné, že to udělá. Mohli byste mít roční zisk ~ 5% a vy tento zisk dáte zdarma burze. Pokud je to váš případ, zvažte nákup hardwarové peněženky Trezor nebo Ledger a své mince si uschovejte sami. Staking skrze burzu je téměř stejný špatný případ. Můžete si myslet, že je jednodušší stakovat na burze, protože se nemusíte starat o složitost stakingu a zisk je burzou zaručen. To je velmi špatný způsob myšlení. Burza dělá to samé, co můžete udělat také. Vytvoří si pouze vlastní pool a k saturaci využívá mince všech uživatelů. Burza dostane poplatek za provozování poolů a může si také vzít malou část z vaší odměny. Je velmi pravděpodobné, že byste získali stejný nebo vyšší zisk, pokud své mince delegujete do poolu se spravedlivou strukturou poplatků a se saturací alespoň na střední úrovni. Na burzách může být velké množství mincí ADA, takže burzy mohou provozovat velké množství poolů. Pravděpodobně se nikdy nestane, že by jedna burza měla částku, která by jí umožnila spáchat útok. Je však rozumné tomu preventivně zabránit. Kromě toho mohou běžní provozovatelé poolů dělat mhoho dobré práce pro Cardano komunitu a je moudré je v tomto podporovat, aby celý ekosystém vzkvétal. Burzy se pravděpodobně nebudou starat o ekosystém a nikdo je k tomu nemůže přinutit.

Pokud držíte své mince ADA, můžete být součástí ekosystému a podporovat malé pooly podle vašeho výběru. Provozovatelé poolů by rádi dosáhli bodu nasycení, aby bylo podnikání ziskové. Decentralizaci můžete přímo podpořit delegováním svých mincí do malého poolu. Pokud bude někdo jiný rozhodovat o tom, jaký bude osud vašich mincí, pak to vy přirozeně nemůžete udělat.

Držením mincí ve vlastní peněžence získáte další výhodu. Mince můžete kdykoli utratit, i když je stakujete. V případě, že stakujete mince ze své peněženky, dostanete odměnu každých 5 dní. Nikdo, dokonce ani protokol Cardano, vám nemůže zabránit v utrácení mincí. To nemusí být ten případ, když vložíte své mince na burzu. Burza může vyžadovat, abyste své mince zamkli na delší dobu, pokud jí dovolíte stakovat mince místo vás. Navíc můžete odměnu dostávat méně často. Staking s burzou nemá žádnou výhodu.

Mince ADA by měly být distribuovány co nejvíce. Čím vyšší je distribuce mincí, tím bezpečnější a decentralizovanější je Cardano. Decentralizace je klíčovým prvkem veřejných sítí a ostatní lidé ji zohlední, když chtějí používat Cardano nebo do něj investovat. Pokud chcete vyšší cenu ADA, buďte chytří a zkuste síť sami co nejvíce decentralizovat. Pokud se všichni držitelé ADA budou chovat zodpovědně, pak bude Cardano snadno nejvíce decentralizovanou sítí. Nezapomeňte, že vaše rozhodnutí ovlivňuje bohatství ostatních držitelů mincí ADA. Na internetu najdete mnoho článků o Cardano stakingu. Existuje několik komunitních nástrojů, které vám pomohou učinit chytré rozhodnutí ohledně stakingu. Například ADApools a PoolTool.

Centralizované burzy jsou lákadly pro hackery a často se jim daří prolomit zabezpečení a ukrást mince. Zaznamenali jsme případy, kdy majitelé burzy zmizeli spolu s mincemi, které byly na burze drženy. Držemé mincí na burzách je obecně nebezpečné a může se stát, že o své bohatství přijdete. V decentralizovaném světě můžete důvěřovat sami sobě a nespoléhat se na prostředníky. Burzy jsou prostředníci. Jsou rozhodně potřebné pro nákup kryptoměn a výrazně to usnadňují. Jakmile si krypto koupíte, měli byste si ho hned poslat do své peněženky. Je to nejchytřejší rozhodnutí, jaké můžete udělat.

Závěr

Blockchain je rodící se technologie a na chvíli bude potřebovat centralizované služby. Ale jen dočasně. Jak jsme řekli, pro nákup kryptoměn jsou burzy nutné, a to platí i pro mince ADA. Najděte si dobrou burzu, které důvěřujete, a nakupujte kryptoměny které potřebujete. Jakmile to uděláte, pošlete mince do peněženky a hlídejte své soukromé klíče. Můžete sami nést odpovědnost za držení, odesílání a staking svých mincí ADA. Rozhodně k tomu nepotřebujete centralizované služby. Je to bezpečnější pro vaše bohatství a také to dělá síť Cardano decentralizovanější a bezpečnější. Je to také výhodné, protože to přiláká další uživatele a také investory. Nedejte lidem šanci říci, že Cardano není centralizované, protože mnoho mincí je drženo burzami. Buďte zodpovědní a chytří. Pokud to nepotřebujete, nedůvěřujte centralizovaným službám. Můžete být součástí decentralizované budoucnosti a pomáhat přetvářet svět tím, že držíte mince ADA ve své vlastní peněžence.

Přečtěte si původní článek: