🇨🇿 Nestakujte ADA na burzách

Používání kryptoměn klade nároky na uživatele, kteří musí vzít odpovědnost do vlastních rukou a vyhnout se centralizovaným službám. Každý zná frázi “pokud nejsou klíče vaše, nejsou vaše ani mince”. To platí i pro staking mincí ADA. Přečtěte si, proč je lepší stakovat mince ADA z vlastní peněženky.

Centralizace je nebezpečná

Lidé mají špatné návyky, protože používají tradiční bankovnictví. Proto nepotřebují vlastnit své peníze a svěřují je bankám. Lidé se domnívají, že když potřebují peníze, mohou je použít prostřednictvím kreditních karet nebo internetového bankovnictví. Ve většině případů to funguje dobře. Problém je, že stejný vzorec chování lidé uplatňují i na kryptoměny. Důvěřují centralizovaným burzám, že vlastní mince, pokud je mají na svém účtu. Lidé předpokládají, že právní systém bude jejich bohatství v kryptoměnách chránit podobně, jako by je chránil v případě fiat peněz. S tímto uvažováním je spojeno několik problémů.

Centralizace nabízí lidem pohodlné a snadno použitelné služby. To je však pravděpodobně jediná výhoda. Vše ostatní bývá pro uživatele nevýhodné. Centralizované služby představují kritický bod selhání. Vzpomínáte si, jak na několik hodin přestal fungovat Facebook? Lidé v podstatě nemohli komunikovat se svým okolím. Přesně totéž se může stát s vašimi penězi. Nemusíte je mít k dispozici, když je potřebujete. Mnohé burzy nemusí být tak dobře chráněné jako banky. Hackeři je mohou napadnout a kryptoměny ukrást. Pokud se tak stane, burza pravděpodobně zkrachuje, ale vy své kryptoměny možná nikdy neuvidíte. V minulosti jsme se setkali s případy, kdy sám majitel burzy ukradl kryptoměny a zmizel. Nezapomínejme, že regulace stále nejsou ke kryptoměnám ve všech zemích zcela přátelské. Může nastat černý scénář, kdy kryptoměny zabaví vláda. Běžně se stává, že burza nečekaně ohlásí údržbu a neumožní vám mince z burzy posílat. Nebo si účtují poplatky, které jsou dražší než ty současné na blockchainu. Ztráta uživatelských dat, jejich zneužití nebo dokonce účelový prodej také není nic neobvyklého, což jsme viděli u výše zmíněného Facebooku.

Kromě těchto technických problémů existuje také problém ideologický. Kryptoměny jsou tu od toho, aby nás těchto centralizovaných center moci zbavily. Pokud to s přijetím kryptoměn a změnou paradigmatu myslíme vážně, musíme především změnit naše zavedené vzorce chování. Lidé se musí vzdělávat, instalovat si vlastní peněženky s kryptoměnami a skutečně vlastnit kryptoměny tak, že budou držet soukromé klíče. Jednoduše řečeno, kdo nemá mince ve své hardwarové peněžence, není uživatelem kryptoměn, ale spekulantem.

Lidé se musí naučit vlastnit a používat své bohatství, aniž by se spoléhali na prostředníky. Decentralizované sítě umožňují posílat mince a tokeny kamkoli na světě. Cardano vám brzy umožní vlastnit nejen mince a tokeny, ale také svou identitu se všemi souvisejícími údaji. Umožní vám dokonce obchodovat, brát si půjčky, pojištění a využívat další finanční služby. To vše zcela decentralizovaným způsobem. Nic z toho nebudete moci využít, pokud se nenaučíte mince vlastnit.

Decentralizace sítě Cardano je založena na distribuci mincí ADA mezi uživatele. Kdo vlastní minci ADA, vlastní také poměrnou část sítě Cardano. Vlastnictví mincí je tedy zcela zásadní. Část mincí bude vždy na centralizovaných burzách, protože lidé s nimi chtějí spekulovat. S tím se počítá. Lidé, kteří chtějí mince držet dlouhodobě, by si měli mince z burz stáhnout do vlastních peněženek. Důležité je říci, že mince ADA můžete stakovat z vlastní peněženky a burzy k tomu vůbec nepotřebujete.

Staking z vlastní peněženky je vždy nejvýhodnější.

Cardano má pravděpodobně nejlepší možnosti stakingu mezi konkurencí. Cardano staking nezamyká mince na žádné časové období. To vám dává naprostou svobodu v rozhodování o jejich použití a utrácení. Chcete mince uzamknout ve službě DeFi, nebo si za ně něco koupit? To můžete udělat kdykoli. Centralizované burzy vám tuto možnost často nenabízejí a vyžadují, abyste mince uzamkli. Protokol Cardano toto nevyžaduje. Burzy ano. Jak jsme již zmínili, burzy mohou být hacknuty. Věříme, že své mince ADA můžete chránit lépe než burzy. Cardano rozděluje odměny všem zúčastněným stranám každých 5 dní. Burzy to mohou dělat v delším časovém období. Cardano si navíc neúčtuje žádné poplatky. Obchodní model burz musí nějak fungovat. Burzy jsou vždy orientovány na zisk a budou chtít za poskytované služby nějak dostat zaplaceno. Pokud vám nabízejí vyšší úrok než protokol Cardano, zajímejte se o to, jak to funguje v pozadí a zda je tento model dlouhodobě udržitelný. Cardano má unikátní model, který nepoužívá slashing. To znamená, že delegáti nikdy nepřijdou o mince kvůli pochybení provozovatele poolu. Protokol Cardano maximálně chrání stakeholdery, takže nemá smysl vystavovat se nebezpečí prostřednictvím centralizovaných burz.

V ekosystému Cardano dokonce neexistuje ani omezení počtu mincí, které musíte na pool vložit. Lidé často používají burzy pro staking jen proto, že je nějaký protokol nutí vlastnit určitý počet nativních mincí. Lidé, kteří drží malé množství mincí, se tedy potřebují někde sdružovat a burzy této potřeby rády využívají. V síti Cardano tomu tak není. Stačí mít malé množství mincí ADA a můžete se účastnit stakingu. Není třeba hledat další lidi s malým množstvím mincí a sdružovat mince dohromady, abyste získali potřebné množství pro staking. Malé množství mincí ADA lze delegovat přímo z vaší peněženky do vybraného poolu. Nemusíte důvěřovat prostředníkům ani nikomu jinému ve svém okolí.

Co je nejlepší pro vás, je také nejlepší pro decentralizaci sítě Cardano. V úvodu jsme zmínili základní poučku o kryptoměnách. Nevlastníte-li klíče, nejsou vaše ani mince. Klíče máte pouze tehdy, pokud máte mince ve své vlastní peněžence. Pokud máte mince na burze, drží klíče burza. Vy držíte pouze hesla pro přihlášení na burzu, v lepším případě používáte 2FA autentizaci. Mnoho lidí přišlo o své kryptoměny jen proto, že si dobře nezabezpečili přístup na burzu. To je další vektor útoku, který je ve světě decentralizace zcela zbytečný. Síť Cardano bude tím decentralizovanější, čím více uživatelů si to uvědomí a bude ji aktivně podporovat. Týmu se podařilo krásně sladit potřeby sítě s posláním celého kryptografického průmyslu.

Co to vlastně znamená držet ADA mince?

Vlastnit mince ADA je něco jiného než vlastnit mince BTC. Ponechání mincí BTC na burze přímo nesnižuje decentralizaci sítě. V případě Cardana jsou centralizované burzy v podstatě zprostředkovanými vlastníky sítě. Z pohledu právního systému jsou vlastníky mincí ADA lidé, kteří je zakoupili. Z hlediska možnosti používat mince ke stakingu, například k výběru poolu, do kterého budou mince delegovány, nebo k hlasování v Catalystu, mají tato práva centralizované burzy.

Samozřejmě je třeba počítat se zneužitím mincí k 51% útoku. Centralizace je vždy nebezpečná z hlediska zneužití moci. Na druhou stranu velké burzy mají finanční zájem na udržení ziskového podnikání. Pokud by například 10 centralizovaných burz drželo řekněme 15 % mincí používaných ke stakingu, nepředstavovalo by to významnou hrozbu. Pro útok je 15 % mincí nedostatečných a lze předpokládat, že větší počet burz by z hlediska útoku nespolupracoval. Dalo by se dokonce říci, že 15 % mincí je dobře chráněno týmy, které svou práci umí dělat velmi dobře. Je nepravděpodobné, že by hackeři dokázali hacknout 10 burz najednou. Mince na burzách jsou uchovávány v cold storage peněženkách, takže jsou dobře chráněny. I když je vždy lepší mít více nezávislých subjektů, které drží dané množství mincí, než jeden velký, nemusí to být nutně tak špatné, jak si mnoho lidí myslí. S rostoucím adopcí a povědomím o kryptoměnách lze předpokládat, že lidé nakonec mince z burz převedou do svých peněženek. Pokud se někomu podaří nějakou burzu hacknout, může to lidi vyděsit a proces urychlit.

Položme si téměř filozofickou otázku. Komu vlastně patří blockchainová síť? Nikomu, protože se nacházíme v decentralizovaném světě? Kdyby ji nikdo nevlastnil, někdo by si síť přivlastnil. Pokud by síť vlastnili všichni společně, museli bychom se ptát, jaká konkrétní práva nám to dává. Ve světě softwaru se vždy najde někdo, kdo se rozhoduje o úpravě zdrojového kódu. V tomto bodě může decentralizace fungovat jen v omezené míře. Cardano vám dává hlas prostřednictvím vlastnictví mincí. Vlastníci mincí ADA mohou rozhodovat o budoucím vývoji ekosystému a časem i samotného protokolu. Lidé tak budou moci rozhodovat o tom, k jakým úpravám protokolu dojde. Tým tak bude plnit smlouvu většiny vlastníků.

Nelze však říci, že by protokol vlastnil tým prostřednictvím zdrojového kódu. Samotný kód distribuované sítě nemá žádnou hodnotu. To, co má hodnotu, jsou lidé, kteří provozují klienta a aktivně se podílejí na chodu sítě. To, co má pro uživatele hodnotu, je možnost vytvářet, udržovat, přenášet a jinak používat digitální hodnoty nebo vytvářet důvěru mezi účastníky. Pro síť je kriticky důležité, aby byla schopna vytvářet nové bloky. Dalo by se tedy říci, že síť vlastní všichni účastníci tohoto procesu. V ekosystému Cardano vlastní síť provozovatelé poolu a delegátoři. Mince ADA poskytují klíčová rozhodovací práva o tom, kdo bude pool provozovat. Pokud máte tato rozhodovací práva, můžeme říci, že jste vlastníky nebo chcete-li provozovateli sítě. Mince jsou prostředkem kontroly nad sítí.

Položíme-li podobnou otázku v případě sítí PoW, dostaneme poněkud odlišnou odpověď. Prostředkem řízení v sítích PoW je elektřina. Provozovatelé ASIC minerů se mohou rozhodnout, kterému poolu delegují svůj výpočetní výkon. Samozřejmě si vyberou takový pool, který se chová férově a provozuje takovou verzi klienta, která vyhovuje poskytovateli energie. Všimněte si, že mince stejně nejsou prostředkem kontroly, ale pouze prostředkem odměny.

Finanční odměna je velmi důležitá, protože je silnou pobídkou k poctivému chování. V sítích PoS jsou mince prostředkem kontroly, ale také prostředkem odměny. Pokud se účastníte stakingu, získáváte pravidelné odměny. Jako vlastník mincí chcete své bohatství zhodnocovat. Máte přímou motivaci dohlížet na to, aby se protokol vyvíjel, aby bloky vytvářely poctivé pooly a aby byla maximalizována decentralizace.

V sítích PoW je kontrola spíše záležitostí byznysu než budování ekosystému s demokratickými principy. Těžaři PoW samozřejmě také chtějí, aby se protokolu dařilo a rozvíjel se. Těžaři však mohou brát ohled pouze na své sobecké zájmy a ty nemusí být v souladu se zájmy držitelů mincí, tedy uživatelů sítě. Jedinečnost sítě Cardano spočívá v tom, že všichni uživatelé sítě mohou být zároveň jejími vlastníky, pokud chtějí. Mohou dokonce profitovat z úspěchu sítě prostřednictvím pravidelných odměn. PoS umožňuje, aby byla infrastruktura decentralizovaná na velmi vysoké úrovni a aby se na ní mohli podílet provozovatelé poolů a všichni delegátoři.

Pokud vlastníte mince ADA, aktivně podporujete vytváření decentralizovaného ekosystému, který mohou využívat i další lidé na planetě. Dokonce i ti, kteří mince ADA nevlastní, budou moci posílat stabilní mince, NFT nebo jiné tokeny prostřednictvím sítě. Lidé by si měli uvědomit, že držení mincí na burzách brání plnému rozvoji ideálu decentralizace.

Důvěryhodné a nedůvěryhodné delegování moci

V každém decentralizovaném ekosystému existuje možnost delegovat rozhodovací pravomoci. Tato možnost je buď přímo podporována protokolem od původního designu, nebo vzniká nějak organicky. Co to vlastně znamená delegovat rozhodovací pravomoc? V každé síti existuje omezený počet subjektů, které produkují bloky. Nezáleží na tom, zda se nazývají pooly nebo validátory. Důležité je, že tyto entity musí splňovat určité podmínky protokolu a musí mít určitou velikost daného zdroje. Nezáleží na tom, zda jsou to mince v případě PoS nebo energie v případě PoW. Cardano používá koncept poolů od samého počátku. Bitcoin k tomu dospěl organicky v průběhu času a Satoshi se o nich ve white paperu nezmiňuje. Pooly mohou rozhodovat o tom, zda vytvořit blok, jaké transakce do něj zahrnout, v jakém bloku pokračovat v případě forku atd. Producenti bloků činí rozhodnutí, která nemohou činit ti, kdo na tyto pooly delegují moc prostřednictvím mincí nebo energie. Dalo by se říci, že delegátoři mohou kontrolovat pouze práci poolů.

Delegování rozhodovací pravomoci, nebo chcete-li delegování kontroly, je z hlediska decentralizace velmi důležitý proces. Tuto činnost můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  • Důvěryhodné delegování je takové, při kterém nemůže být rozhodnutí delegáta ovlivněno nebo změněno třetí stranou. To znamená, že delegát sám přímo rozhoduje o tom, do kterého poolu mince nebo energii deleguje. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s některým poolem, může delegát svou volbu okamžitě změnit. Tím oslabí nepoctivý pool a posílí jiný pool, který se chová férově.

  • Nedůvěryhodné delegování je delegování, při kterém vlastníci zdrojů využívají služeb třetích stran. To znamená, že vlastníci zdrojů nemají přímou kontrolu nad svou volbou. Mohou vyjádřit svá přání, ale třetí strana je tou, která plní vůli delegujícího a může, ale také nemusí vyhovět. V případě nenadálého problému nemají delegátoři plnou kontrolu nad delegováním a nemohou v případě potřeby rychle reagovat delegováním do jiného poolu. Třetí strany mohou poskytnutý prostředek zneužít k útoku, prostředky mohou být odcizeny nebo může být nějakým způsobem zabráněno jejich použití.

Je zřejmé, že ekosystém by měl co nejvíce podporovat existenci důvěryhodného delegování. Nedůvěryhodné delegování je hrozbou pro decentralizaci. Ukažme si příklady.

Staking prostřednictvím centralizované burzy je typickým příkladem nedůvěryhodné delegace. Lidé svěřují mince burze a ta je za ně stakuje. Burzy zakládají vlastní pooly a používají k tomu mince uživatelů. Burza tak má v síti velkou moc, ale kůži ve hře mají stále majitelé mincí, nikoli burza samotná. I když centralizovaná burza má ekonomickou motivaci chovat se férově a dokážeme si představit, že by ze zneužití moci mohly vyplynout nějaké problémy s právníky, nejlepší obranou proti zneužití moci je vždy prevence.

Sítě PoW trpí stejným problémem. Lidé nejsou vždy schopni získat dobrou cenu za výkon a jsou nuceni provozovat těžbu prostřednictvím třetích stran. Velké třetí strany mají proti malým těžařům vždy výhodu, protože si jako velcí odběratelé mohou vyjednat lepší ceny za energii, dále při nákupu zařízení ASIC, a dokonce i menší poplatky od poolů. Těžba v cloudu (cloud mining) je proto poměrně rozšířená. Společnost Genesis Mining na svých internetových stránkách tvrdí, že její služby využívají až 2 miliony zákazníků. Lidé platí za hash rate prostřednictvím svého bankovního účtu, ale o tom, jak s hash rate naloží, případně zda tuto moc zneužijí, rozhodují cloudové těžební společnosti.

V případě těžby PoW lidé často nemají možnost využívat důvěryhodné delegování. To znamená, že moc je centralizována v rukou třetích stran. V případě Cardana však lidem nic nebrání v delegování z jejich vlastních peněženek. Delegování mincí nic nestojí a je stejně drahé kdekoli na světě. Lidé nemají žádný racionální důvod nechávat mince na burzách. Lidé jen musí pochopit základní pravidla stakingu a delegování, aby se bez burz a nedůvěryhodného delegování zcela obešli.

Dříve nebo později silní hráči ovládnou každý ekosystém. Protokol musí být na tuto eventualitu dobře připraven a v ideálním případě podporovat větší decentralizaci i za cenu zásadních změn na první vrstvě. Burza Binance má zhruba 10% podíl na moci na úrovni producentů bloků v ekosystému Cardano i Bitcoinu. Tomu se komunita těžko brání a bylo by naivní jí to nějak zakazovat. V případě Bitcoinu bude mít burza Binance pravděpodobně vlastní hash rate, protože který těžař by delegoval moc na pool centralizované burzy? Mnoho takových lidí by to pravděpodobně neudělalo. V případě ekosystému Cardano však lidé mohou opustit burzu a provozovat staking zcela svobodně a nezávisle na třetí straně. Burza Binance rozhodně nevlastní 10 % mincí ADA.

Dodejme, že ne každá síť PoS umožňuje delegování pravomocí na pooly. Pokud je pro staking potřeba určitý vysoký počet mincí, jsou burzy nebo jiné centralizovanější řešení jedinou možností pro menší držitele. Tyto sítě také mohou sklouznout k nedůvěryhodnému delegování. Cardano má delegování zabudované přímo v protokolu a můžete delegovat doslova pár mincí. Decentralizaci tak nestojí nic v cestě.

Vše je o důvěře

Koncept decentralizace je postaven na distribuci důvěry. Místo centralizovaných subjektů mohou lidé důvěřovat velké skupině nezávislých subjektů. Pro koncové uživatele to znamená, že důvěřují síti, nikoli někomu konkrétnímu. Jakmile se decentralizace začne více zkoumat v médiích, bude se porovnávat počet poolů nebo delegátů v daných ekosystémech. S rostoucí adopcí poroste i poptávka po větší decentralizaci. Je to logické, pokud budou mít decentralizované sítě vyšší finanční a společenský význam. Decentralizace musí v čase růst, nikoliv stagnovat nebo dokonce klesat.

Pokud v decentralizovaném ekosystému existují silní aktéři s velkou mocí, bude to problém. Protože na tyto subjekty bude vyvíjen stále větší tlak a mnoho lidí je bude chtít nějakým způsobem ovládat, zneužívat nebo třeba zničit. Smyslem decentralizace je maximalizovat rozložení moci, protože jen tak může daná síť přežít.

Úspěch sítí bude přímo záviset na síťovém efektu a na lidech, kteří se rozhodnou blockchainovou síť používat. Kvalita decentralizace bude rozhodně důležitým parametrem v rozhodovacím procesu. I když se domníváme, že decentralizace není z pohledu uživatelů nejdůležitějším atributem, přesto je tím, co Cardano nebo Bitcoin odlišuje od centralizovaných služeb. Na to nikdy nezapomínejme. Představte si, že by síť byla v rukou 3 velkých poolů a 100 velkých delegátů moci. Jak chcete přesvědčit ostatní lidi na planetě, že se pravidla sítě nezmění? Lidé musí být ujištěni, že základní pravidla sítě se buď nikdy nezmění, nebo pouze na základě transparentního rozhodnutí většiny. Pokud lidé nebudou mít možnost hlasovat, skončí decentralizovaná síť stejně jako běžná banka nebo velká IT firma. Rozhodovat bude vrcholové vedení.

Můžeme se vrátit k naší filozofické otázce, kdo je vlastně vlastníkem sítě. Výše jsme uvedli, že jde z velké části o to, kdo síť ovládá na úrovni konsensu nebo zdrojového kódu. Pro všechny uživatele bude volba sítě naprosto zásadním rozhodnutím, protože jí svěří svůj majetek. Tito uživatelé musí mít jistotu, že síť buď částečně vlastní oni sami, nebo naopak, že ji nevlastní několik mocných hráčů. Pokud uživatelé síť opustí, ztratí síť sama o sobě smysl. Má-li být narativ “in code we trust” (věříme v kód) úspěšný, musí být uživatelé přesvědčeni, že síť je skutečně decentralizovaná a není v rukou několika mocných aktérů. Jinými slovy, pokud uživatel odešle transakci, musí mít stoprocentní jistotu, že síť transakci bez prodlení zpracuje. Jakýkoli jiný výsledek může svědčit o centralizaci.

Závěr

Decentralizace je pohyblivý cíl. Mocní aktéři se budou snažit síť ovládnout, ať už z ekonomických nebo jiných důvodů. Nemáme žádné historické zkušenosti s udržením decentralizace a jsme teprve na začátku. Protokol Cardano je navržen tak, aby umožňoval důvěryhodné delegování. To znamená, že umožňuje delegovat malé množství mincí ADA z vlastní peněženky. Tento proces je co nejjednodušší a nejlevnější. Mince ADA můžete delegovat z hardwarové peněženky Trezor a Ledger. Není důvod nechávat mince na centralizovaných burzách. Pokud se chcete na burzy spoléhat, je vždy lepší mince rozdělit na více burz, aby nebyly v držení jediného subjektu. Vždy však riskujete ztrátu mincí a existuje potenciální riziko zneužití.

Třetí strany budou vždy rády nabízet své služby, protože na nich mohou vydělat. Aby mohly profitovat, musí být jejich ekonomický model lepší než samotný model decentralizované sítě. To je teoreticky nemožné, aniž by riskovali mince nebo zneužili data uživatelů. Třetí strany budou nabízet nejen staking, ale také například levné zasílání mincí přes centralizované sítě. Ačkoli je uživatelsky přívětivé platit v obchodě kryptokartou, uvědomte si, že to má svá negativa z hlediska udržitelnosti ekonomického modelu první vrstvy. Pro samotné sítě jsou užitečné pouze ty transakce, které vydělávají na poplatcích. Poplatky slouží k odměňování stakerů nebo těžařů. Týmy tedy musí usilovat o technologický pokrok, který umožní mince používat zcela decentralizovaně a zároveň dosáhnout vysoké uživatelské přívětivosti. To je velká výzva a neobejde se bez druhé vrstvy. První a druhá vrstva by tedy měly být ekonomicky propojeny.

Kryptoměny jsou tu především proto, aby změnily stávající řád. Pokud stakujete na burzách, kupte si HW peněženku a pošlete tam své mince ADA. Podpoříte tak decentralizaci sítě Cardano a zároveň mnohem lépe ochráníte své mince.