🇨🇿 Získejte víc držením ADA mincí ve vlastní peněžence

Každá mince ADA by měla být ve vaší vlastní peněžence. Jedině tak lze plně využít potenciál ekosystému Cardano. Staking na burzách jsou nejen nebezpečné, ale připravují vás o mnoho příležitostí, které mohou přinést užitek vám, a tím i celému ekosystému. Nenechte si vzít výhody, které plynou z držení mincí ADA. Využijte je sami.

TLDR

  • Každý držitel mincí ADA může ovlivnit růst ekosystému Cardano a je na něm, aby toho využil.

  • Pokud stakujete na burze, nemůžete mince ADA delegovat na podporu poolu, jehož provozovatel aktivně dělá něco užitečného pro komunitu.

  • Hlasování v Catalystu je další způsob, jak mohou držitelé mincí ADA přímo ovlivnit růst ekosystému a být za to odměněni.

  • Catalyst umožňuje lidem napříč všemi kontinenty dohodnout se na podpoře konkrétního projektu a financovat jej. Zcela bez účasti politiků.

  • Služby DeFi, jako je poskytování likvidity burze AMM, mohou nabídnout vyšší roční výnos, než jaký nabízí staking na úrovni protokolu Cardano.

  • Některé služby DeFi mohou za své služby nabízet odměny a současně zajistit, že vám neuniknou odměny za staking na Cardano.

  • Pokud burza používá vaše mince ADA ve službách DeFi, znamená to, že vy nesete riziko, ale burza z toho těží.

Nestakujte ADA mince na burzách

Stakování mincí ADA na burzách představuje pro jejich majitele mnohá rizika. Centralizovaná burza může být na příkaz úřadu vykradena nebo uzavřena. V obou případech můžete mít problém získat své mince ADA zpět. Burza vám nemusí vaše mince vrátit okamžitě, když si to přejete. Může dokonce vyžadovat určitou dobu uzamčení, pokud na ni stakujete. Držení mincí ve vlastní peněžence je nejbezpečnější formou vlastnictví kryptoměn. Na toto téma jsme napsali článek Nestakujte ADA na burzách.

Možnost zajistit si trvalý pasivní příjem motivuje lidi ke stakingu. Tato lidská touha ekonomicky se zabezpečit je pro síť velmi přínosná, protože decentralizace a bezpečnost sítě jsou založeny na distribuci mincí ADA. Majitelé mincí vlastní síť Cardano, infrastrukturu, kterou mohou využívat k finančnímu nebo sociálnímu kontaktu. Lidé mohou získat moc zpět do svých rukou. Více informací o širším významu stakingu pro společnost si můžete přečíst v našem článku Pochopení Cardano stakingu.

Mnoho lidí stále stakuje mince na burzách. V tomto článku se dozvíte, o co lidé přicházejí, pokud si mince neuchovávají ve vlastních peněženkách. Možná budete překvapeni, co všechno můžete s mincemi ADA dělat a jak můžete aktivně podporovat rozvoj ekosystému Cardano.

Úspěch Cardana závisí na adopci. Adopce závisí na množství příležitostí, které ekosystém lidem nabídne. Každý držitel mincí ADA může ovlivnit růst ekosystému a je na něm, aby toho využil. Mějte na paměti, že tržní kapitalizace blockchainových projektů bude odrážet úspěch celého ekosystému. Z dlouhodobého hlediska bude záviset spíše na skutečném přijetí a síťovém efektu než na spekulacích. Pro vlastníky ADA má tedy ekonomický smysl zajímat se o to, jak dosáhnout úspěchu.

Na výběru poolu a delegaci mincí záleží

Pokud máte mince ve vlastní peněžence, můžete si vybrat pool, do kterého chcete mince delegovat. Tomuto poolu svěříte svůj podíl v síti, čímž zvýšíte jeho celkový podíl. Po delegování mince stále zůstávají ve vaší peněžence a můžete je kdykoli utratit. Čím více mincí je do poolu delegováno, tím větší šanci má na produkci bloků. Delegování mincí ADA by nemělo být jen o hledání poolu s nízkými poplatky za účelem maximalizace zisku.

Delegaci mincí do poolu lze svým způsobem považovat za hlasování pro určitou politickou stranu ve volbách. Ve většině případů si vyberete stranu, která podle vás zajistí nejlepší budoucnost pro vás a vaše blízké. Volba poolu je určitým druhem demokratického procesu, který může ovlivnit budoucnost.

Je rozumné podporovat pooly, které jsou prověřené časem a od kterých lze očekávat, že budou i nadále odvádět kvalitní práci pro síť. Provozovatelé poolů, kteří jsou aktivní a dělají pro ekosystém něco navíc, si zaslouží pozornost. Tato práce navíc může být pro síť z dlouhodobého hlediska velmi přínosná.

Psaní článků nebo vytváření nástrojů pro uživatele, jak to dělá náš tým, může síti přivést nové uživatele. Vzdělávání komunity a šíření povědomí je velmi důležité, protože se znalostmi přichází i důvěra. Čím více lidí bude podrobně znát poslání, filozofii a technologii sítě Cardano, tím rychlejší a snazší bude její přijetí.

Existuje mnoho provozovatelů, kteří pořádají setkání, nahrávají videoobsah, vytvářejí návody a příručky, pracují na projektech, jsou aktivní na sociálních sítích, vzdělávají nebo se jiným způsobem aktivně podílejí na rozvoji ekosystému. To vše přinese své ovoce.

Přijetí blockchainových sítí by mělo v ideálním případě probíhat zdola nahoru. To znamená, že lidé budou o své budoucnosti rozhodovat sami a úřady budou více či méně nuceny ji akceptovat. Přijetí je složitý a dlouhý proces a čím více lidí se do něj zapojí, tím lépe. Delegáti by měli sledovat činnost provozovatelů, aby je mohli podpořit delegováním mincí do jejich poolů. Bez aktivní a angažované komunity k významným změnám na společenské úrovni pravděpodobně nedojde. Z pohledu delegátů je moudré podporovat ty, kteří usilují o úspěch Cardana.

Pokud stakujete mince ADA na burze, nemáte přímou možnost, jak podpořit ekosystém Cardano. Burzy jsou primárně zaměřeny na zisk a nemají velký zájem podílet se na růstu konkrétního ekosystému. Burzy si vytvoří vlastní pooly a ty naplní vašimi mincemi. To ničemu nepomůže a navíc to škodí decentralizaci sítě. Mince ADA jsou vaše a každý z vás má odpovědnost za úspěch Cardana. Nestakujte na burze a zodpovědně delegujte své mince.

Pokud sázíte na burze, v podstatě podporujete centralizovaný bod, který bude mít silnou pozici v konsensu sítě. Burzy jsou přirozeně motivovány chovat se čestně, aby jim klienti důvěřovali a nechávali na nich mince ADA. Burzy mají obvykle profesionální týmy, takže jejich pooly jsou s velkou pravděpodobností spolehlivé. V síti může být několik větších hráčů, pokud jsou důvěryhodní, nicméně vždy je výhodnější mít větší počet jednotlivých provozovatelů poolů. Záleží na majitelích ADA, jakou síť chtějí mít. Pokud má být Cardano decentralizované, je třeba podporovat menší pooly.

Hlasování v Catalystu

Mít mince ADA ve vlastní peněžence je důležité i z hlediska možnosti hlasovat v Catalystu.

Catalyst je jedním z největších decentralizovaných inovačních fondů řízených komunitou. S každým kolem financování komunita předkládá výzvy týkající se celé řady témat souvisejících s Cardanem. Na tyto výzvy pak odpovídá komunita, která předkládá návrhy projektů definujících řešení. Komunita pak hlasuje o předložených návrzích a vybírá projekty, které získají financování.

Hlasování v Catalystu je dalším způsobem, jak mohou držitelé mincí ADA přímo ovlivnit růst ekosystému. Každý jednotlivec může mít jiný názor na to, co je v daném okamžiku důležité. Cardano je globální finanční a sociální operační systém. Lidé tedy v podstatě rozhodují o globální infrastruktuře. Lidé tuto možnost dosud neměli. Většinou hlasujeme pouze v místních volbách nebo na sociálních sítích o nějaké nedůležité otázce. V případě Cardana můžete hlasovat o podpoře projektu, který může vyřešit konkrétní problém v Africe. Nevadí, že v Africe nežijete. Pokladnice projektu Cardano patří celému světu a protokolu je jedno, kdo odkud a pro jaký návrh hlasuje.

Můžete hlasovat pro ekologický projekt, který zajímá lidi na celém světě. Představte si, že je možné, aby se lidé napříč všemi kontinenty dohodli na podpoře určitého projektu. Zcela bez politiků. Catalyst může být projektem, který světu ukáže cestu, jak se dohodnout na řešení globálních problémů. Aby se tato vize mohla uskutečnit, musí hlasovat stále více lidí. Zatím se to daří, v každém kole hlasuje stále více lidí. Pokud bude tento trend pokračovat, můžeme se postupně dostat do této fáze. Představte si, že by hlasovaly miliony lidí z celého světa. To by mělo obrovskou politickou váhu.

Cardano je globální platforma, která lidem poskytuje nástroje k vyjádření jejich názorů. Catalyst poskytne finanční prostředky, aby se mohly realizovat konkrétní projekty. Jakmile se objeví první úspěch, bohatí lidé a organizace si toho pravděpodobně všimnou a rádi poskytnou své finanční prostředky na realizaci dalších projektů.

Dodejme, že za hlasování získáte malou odměnu, takže máte ekonomickou motivaci k účasti. Chcete o tuto odměnu přijít a v podstatě darovat možnost získat ji centralizovaným burzám? Měly by centralizované burzy rozhodovat za vás o tom, co náš svět potřebuje? Měly by mít burzy možnost hlasovat s vašimi mincemi o svých vlastních projektech? Síla decentralizace spočívá v tom, že každý jednotlivec má právo rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí o své budoucnosti.

Existují způsoby, jak burzám v hlasování zabránit. Například zmrazením prostředků těch, kteří hlasují, na určitou dobu. Burzy si nemohou dovolit zmrazit vklady uživatelů, protože by tím porušily zákon. Procesy definovanými v Catalystu projdou pouze projekty, které jsou užitečné pro ekosystém Cardano. Nejbezpečnějším řešením však je, aby lidé drželi mince ADA ve svých vlastních peněženkách.

V éře Voltaire budou držitelé mincí ADA rozhodovat nejen o projektech v Catalystu, ale také o vývoji protokolu Cardano. Tým tuto zodpovědnost přenese na komunitu a ta bude rozhodovat, na jakých konkrétních věcech se bude pracovat a kdo za to bude zodpovědný.

Služby DeFi nabízejí zajímavé odměny

Pasivní příjem je přímou ekonomickou pobídkou k držení mincí ADA. Lidé rádi stakují, což nabízí nejbezpečnější způsob, jak mince ADA rozmnožit. Stakeři mohou vydělat přibližně 5 % mincí ADA ročně. Služby DeFi mohou nabídnout mnohem zajímavější příležitosti.

Služby DeFi, jako je poskytování likvidity burze AMM, mohou nabídnout vyšší roční výnos, než jaký nabízí staking na úrovni protokolu Cardano. Využití této příležitosti s sebou nese rizika, kterých by si majitelé mincí ADA měli být vědomi.

Pokud je roční výnos služby DeFi například 10 %, mnoho držitelů ADA tuto možnost přirozeně využije. Staking na Cardanu je řešený elegantně. Proto může mnoho služeb DeFi nabízet výnos generovaný vlastní službou a zároveň zajistit, aby uživatelé nepřišli o odměny za staking na Cardanu. V našem příkladu tak může uživatel služby DeFi vydělat 15 % ročně.

Pokud stakujete mince ADA na burzách, nemůžete využít příležitostí v sektoru DeFi. Možná si myslíte, že budete raději stakovat na burzách, protože DeFi je pro vás nebezpečné a nechcete riskovat. Pokusíme se vás přesvědčit, že nechat ADA na burzách není dobrý nápad.

Služby DeFi budou stále uživatelsky přívětivější a bezpečnější. Dříve nebo později se objeví příležitosti, které bude škoda nevyužít. Je třeba být velmi opatrný, ale je dobré nebát se služby DeFi vyzkoušet. Je rozumné rozdělit si mince ADA na více hromádek. Část mincí můžete vsadit na Cardano a zbytek použít ve více službách DeFi. Tímto způsobem rozložíte riziko.

Služby DeFi by mohly být alternativou k tradičním finančním službám. Mnoho pokusů selhává, přežije jen několik nejlepších projektů. V současné fázi přijetí je těžké předvídat budoucnost a odhadovat, které projekty budou nejúspěšnější. Lidé by měli služby DeFi vyzkoušet, protože ovlivňují jejich přijetí a ukazují, že mají o decentralizovanou alternativu zájem. Jděte a vyzkoušejte služby DeFi. Každý nový uživatel DeFi zvyšuje síťový efekt nejen služby, ale i Cardana.

Mnoho burz slibuje větší odměny ze stakingu, než jaké nabízí protokol Cardano. Jak je to možné? Na to vám možná odpovíme my. Co když burzy využívají služby DeFi a vydělávají na tom? Burzy mohou využívat vaše mince ADA a mít zisk řekněme 15 % ročně. Vám pak odvádějí 7 %. Burzy jsou zaměřeny na zisk. Pokud vám nabízejí více ze stakingu než protokol Cardano, musí burza na vašich mincích vydělat.

Mít vyšší zisk znamená, že někdo musí více riskovat. Pokud burza používá vaše mince ADA ve službách DeFi, znamená to, že vy nesete riziko, ale burza z toho má prospěch. Pokud burza přijde o velké množství mincí ADA, může ji to ekonomicky zničit. Vy přijdete o mince. Důrazně doporučujeme, abyste o míře rizika rozhodovali sami a nenechávali ji na třetí straně. Vaše mince, vaše odpovědnost.

Závěr

Jak vidíte, mince ADA ve vaší peněžence vám dávají mnoho příležitostí. Při stakingu nejde jen o zisk, ale také o podporu vybraného provozovatele poolu. V Catalystu můžete rozhodovat o projektech, které podpoří růst ekosystému Cardano. A co víc, budete za to odměněni. Můžete také využívat služby DeFi. Mince ADA nejsou jen o tom, že je máte v peněžence. Dávají vám mnoho příležitostí. Nedržte mince ADA na centralizovaných burzách. Rozhodujte se o budoucnosti sami.