🇨🇿 Pochopení smyslu Cardano stakingu

V roce 2022 oslaví Cardano dva roky od spuštění síťového konsensu Proof-of-Stake. Staking si získal pozornost od samého počátku. V době psaní tohoto článku je registrováno více než 3 100 poolů a více než 1,1 milionu stakerů, kteří na ně delegují své mince ADA. V tomto článku se budeme zabývat významem stakingu z pohledu uživatelů. Chceme vám nabídnout různé úhly pohledu na staking a jeho širší význam pro společnost.

TLDR

 • HODL je v podstatě pojem spojený s investičním poradenstvím. Nákup kryptoměn je podobný nákupu akcií.
 • Důvody pro držení kryptoměn se budou téměř jistě měnit. Pokud se bitcoiny stanou penězi, lidé budou hledat jiné možnosti investování a pasivního příjmu.
 • Bitcoin negeneruje pasivní příjem, neexistuje žádný peněžní tok. Cardano může držitele ADA odměňovat pravidelně každých 5 dní. Staking je silnou ekonomickou motivací pro držení mincí ADA.
 • Zlaté slitky nejsou závislé na těžební společnosti. Krypto-mince budou vždy závislé na běhu blockchainových sítí. Držení kryptoměn je poměrně náročný proces, protože vyžaduje pozornost a hluboké porozumění technologiím.
 • Těžba bitcoinů je exkluzivním podnikáním pro několik málo podnikatelů. Staking je vysoce inkluzivní. Pro lidi bude vždy jednodušší a méně rizikové koupit mince ADA než kupovat ASIC minery a platit za energii.
 • Staking je mechanismus, který vrací moc do rukou lidí a je v souladu s principy decentralizace. Držitelé mincí ADA jsou vlastníky Cardano.
 • Služby DeFi rozšiřují možnosti používání mincí ADA bez nutnosti důvěřovat třetím stranám.
 • Chamtivost pomohla týmu IOG vytvořit vhodný ekonomický model, který zajistí bezpečnost a decentralizaci sítě Cardano.
 • Čím více budou lidé chamtiví, tím více bude síť Cardano decentralizovaná. Na základě decentralizace a díky inovacím můžeme vytvořit služby nevyžadující důvěru třetím stranám.
 • Decentralizace není jen o konsensu sítě, ale o možnosti vybudovat univerzální a svobodnou infrastrukturu.
 • Staking není jen o chamtivosti ve smyslu touhy po odměně, ale také o zachování decentralizace, a tím i rovnováhy systému.

Proč lidé HODLují

Hlavním důvodem, proč lidé kupují kryptoměny, je jejich rostoucí hodnota. Později se někteří z nich začnou zajímat o jejich filozofii a poslání. Někteří je začnou používat v reálném životě. Kryptoměny jsou v podobné fázi, v jaké byl internet v 90. letech. Trhy pohání víra v technologie a spekulace. Technologie blockchainu bude pomalu dozrávat. Drtivá většina projektů upadne v zapomnění. Přežije jen malý počet blockchainových projektů.

HODL je strategie, při které lidé drží mince a čekají na vyšší hodnotu. HODL je v podstatě termín spojený s investičním poradenstvím. Lidé si musí koupit mince vybraného projektu, což je podobné nákupu akcií. Po minulých zkušenostech pak očekávají pohádkový růst hodnoty. Opět podobně jako u akcií, ale mnohem rychlejší. Růst však není v žádném případě zaručen.

Je důležité si uvědomit, že každý růst má svůj strop. Nic nebude růst donekonečna. Lidé by si měli uvědomit, že se pravděpodobně nedočkají tisícinásobného zhodnocení. Bitcoin toho dosáhl, protože jeho hodnota začínala doslova na nule. Možná se to podaří jinému projektu. Bitcoin má poměrně vysokou tržní kapitalizaci, takže lidé mohou očekávat desetinásobné zhodnocení za poměrně dlouhou dobu. Netroufáme si odhadovat, kam až může kapitalizace různých projektů vyrůst. Jisté však je, že po případném počátečním rychlém růstu dojde ke zpomalení.

Jakmile se růst bitcoinu zpomalí, bude se skutečně chovat jako zlato. Jeho hodnota se za 10 let pohne o několik procent. Těžko říci, zda se toho naše generace dočká, ale stabilizace hodnoty je jednou z možností, kterou nám komunita předkládá. Stabilní hodnota umožní používat kryptoměnové mince jako platidlo, protože se výrazně sníží riziko spojené s vysokou volatilitou. Buďte opatrní. Může se stát, že hodnota bitcoinů začne klesat, protože se stane populární něco jiného. To nikdo neví.

Je těžké předvídat, zda se současné kryptoměny budou používat k placení v obchodě na denní bázi. Dá se očekávat, že důvody pro držení kryptoměn se téměř jistě změní. V tuto chvíli jde především o spekulace. Jakmile se hodnota stabilizuje a spekulace na vyšší zhodnocení přestane být zajímavá, změní se i struktura lidí, kteří mince drží. Důvody jsou jednoduché. Lidé budou chtít i nadále spekulovat. Stejný důvod, kvůli kterému lidé drží kryptoměny dnes, je bude nutit hledat něco nového. Dokonce je to bude nutit něco nového vymyslet. Tento cyklus je přirozený a vychází z naší vrozené povahy inovovat a zlepšovat. K inovacím bude docházet i v oblasti digitálních peněz a nikdo na světě vám nemůže říct, jakým směrem se budou ubírat.

Přijměme myšlenku, že svět ovládnou kryptoměny a jejich neměnná měnová politika. Neměnná měnová politika umožní vytvářet peníze, které neztratí hodnotu. Taková je teorie. Ani ekonomové nemají zcela jasno v tom, že je možné vybudovat fungující ekonomiku na penězích s omezeným počtem digitálních mincí. Taková ekonomika by nemusela přežít vážné krize a mohla by vést k občanským nepokojům. Ve Spojených státech byl zlatý standard opuštěn s cílem stimulovat ekonomiku.

Jako výhoda se jeví, že funkce uchovatele hodnoty a prostředku směny je oddělena, protože v případě krize si lidé mohou koupit jiné aktivum a peníze nadále používat. Pokud by peníze byly jen uchovatelem hodnoty a neexistovala by alternativa, lidé by nebyli ochotni utrácet a ekonomika by se zcela zasekla. Současný finanční systém je vhodný pro řešení krizí, ale je zneužíván politiky. Může vést k vysoké inflaci, která většinu obyvatelstva spíše znevýhodňuje. Určitě je dobré hledat řešení tohoto problému a koncept decentralizace může sehrát důležitou roli. Slibný je zejména vývoj algoritmických stabilních mincí.

Podle našeho názoru, i když měnová politika založená na decentralizovaných technologiích nahradí současné peníze, lidé budou nadále vyhledávat investice a pasivní příjmy.

Bitcoin pasivní příjem negeneruje. Chová se přesně jako zlato. Zlato nyní celosvětově drží jen něco málo přes 10 % populace. To není mnoho a najít vysvětlení není obtížné. Většina populace zlato nepotřebuje. Většinou používají peníze jako uchovatele hodnoty. Ti chytřejší investují. Mnoho chudých lidí na naší planetě nemá z čeho spořit a žije od výplaty k výplatě.

Pokud je inflace nízká a růst mezd kopíruje její trend, nemají lidé důvod přemýšlet o uchování hodnoty. V době po pandemii je inflace vysoká. Lidé to vědí, ale přesto se do nákupu zlata nehrnou. Spíše se poohlížejí po zajímavých investicích včetně kryptoměn. A ano, mohou věřit, že se kryptoměny mohou stát uchovateli hodnoty.

Kryptoměny mohou generovat pasivní příjem. Cardano používá konsensus PoS (Proof-of-Stake), který lidem umožňuje získat odměnu každých 5 dní. Tato odměna činí přibližně 5 % ročně z celkového množství držených mincí ADA. To je rozhodně více, než vám nabízejí banky na spořicím účtu. Mluvíme o počtu mincí ADA, nikoli o jejich tržní hodnotě. Tržní hodnotu mincí ADA lze těžko předvídat a pravděpodobně se shodneme na tom, že spíše poroste. Není to však zaručeno.

Lidé mohou mince ADA (nebo mince jiného projektu PoS) držet a za odměnu získat nové mince. Pokud si odmyslíme přepočet hodnoty mincí na tržní hodnotu vyjádřenou v dolarech, po roce držení 1 BTC mince máte stále jen 1 BTC minci. Pokud budete držet 50 000 mincí ADA po dobu jednoho roku, budete mít 50 000 + přibližně 2 700 nových mincí ADA.

Pojďme nyní spekulovat. Pokud by hodnota kryptoměn byla po celý rok stabilní, nevydělali byste na držení Bitcoinu žádné peníze. Pokud by hodnota ADA byla 2 dolary, získali byste jako odměnu 5 400 dolarů.

Při investování hraje důležitou roli čas. Složené úročení dělá doslova zázraky. Cardano automaticky využívá odměny, které získáte za delegování do poolu. Během snímku mezi epochami se použijí všechny mince ADA ve vaší peněžence. V každé epoše se tedy automaticky deleguje stále větší počet mincí ADA, které se používají k výpočtu odměn.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, pokud držíte a stakujete 50 000 mincí ADA po dobu 10 let, můžete na odměnách získat v průměru 35 000 mincí ADA. Pokud je tržní hodnota ADA stále 2 dolary, vyděláte 70 000 dolarů. Pokud se však hodnota zvýší na 10 USD, vyděláte 350 000 USD. Při této hodnotě mincí ADA by Cardano mělo přibližně stejnou tržní kapitalizaci, jakou má nyní Ethereum. To je jistě realistický scénář. Opět platí, že nikdo nemůže nic zaručit. Tržní kapitalizaci kryptoměn ovlivní mnoho faktorů.

Kryptoměny by neměly být jen o spekulacích a obchodování. Staking je něco nového, co vystupuje ze stínu kryptoměn první generace a nabízí nové možnosti. Z pohledu uživatele představuje staking silnou ekonomickou pobídku k držení mincí ADA. Staking je však zásadní i pro protokol Cardano, protože s distribucí mincí ADA mezi uživatele se zvyšuje decentralizace a bezpečnost. Prostřednictvím stakingu dochází ke sladění zájmů protokolu a hodlerů.

Co lidé držením mincí získají

Těžební společnost těží zlato a zlatník ho přeměňuje na zlaté slitky, které si můžete koupit. Tento slitek není závislý na těžební společnosti. Ta může zkrachovat a zlatý slitek bude mít stále stejnou hodnotu. Mezi zlatem a těžbou zlata není žádná vazba. Bohaté rodiny mohou vlastnit stejný kus zlata po stovky let a mohou si být jisté, že zlato ze světa nezmizí kvůli problémům těžebních společností.

V případě blockchainu je existence mincí přímo závislá na síti a její schopnosti vytvářet nové bloky. Bez sítě by mince nebyly likvidní. Vlastník mincí je tedy závislý především na ekonomickém modelu, bezpečnosti a decentralizaci sítě. Pokud chtějí držitelé kryptoměn chránit své bohatství, musí nadále sledovat stav sítě, rozumět základním mechanismům a v případě nebezpečí mince včas prodat. Lze říci, že držení kryptoměn je poměrně náročný proces, protože vyžaduje pozornost a hluboké porozumění technologiím.

Satoshi si představoval, že síť Bitcoin budou udržovat v chodu uživatelé, kteří budou hlasovat o vývoji protokolu prostřednictvím výkonu svých procesorů. Na začátku to bylo možné a k těžbě se daly použít i notebooky. Těžba byla vysoce inkluzivní, protože každý, kdo vlastnil počítač a měl připojení k internetu, se mohl snadno připojit. Dnes se těžba stala centralizovanou záležitostí a pro jednotlivce je obtížné se připojit. ASIC minery jsou drahé a na některých místech dokonce nedostupné. Cena energie je navíc v některých oblastech tak vysoká, že těžba představuje vysoce rizikové podnikání. Těžbě dominují velké těžební společnosti, které mají tisíce ASICů ve velkých halách poblíž zdrojů levné energie a ideálně v chladném podnebí. To lze považovat za omezení možnosti běžných držitelů bitcoinů podílet se na decentralizaci sítě a nemožnosti hlasovat o vývoji protokolu.

Závislost mezi držiteli mincí a sítí je vysoká. Uživatelé decentralizovaného systému by měli mít z definice rovné postavení. V ideálním případě by všichni měli mít právo rozhodovat o budoucím vývoji sítě. Účast na těžbě by proto měla zůstat co nejvíce přístupná široké veřejnosti. V případě Bitcoinu se od tohoto ideálu vzdalujeme.

Staking je mechanismus, který vrací moc do rukou lidí a je v souladu se zásadami decentralizace. V ekosystému Cardano může každý držitel mince ADA rozhodnout, který pool bude zodpovědný za tvorbu bloků. Větší držitelé nebo skupiny mohou provozovat vlastní pool. Každá mince ADA představuje hlasovací právo. V projektu Catalyst mohou lidé hlasovat o tom, jaké projekty mají být financovány z projektové pokladny. V budoucnu budou lidé hlasovat také o vývoji sítě Cardano.

Pro staking si nemusíte kupovat drahý hardware, nemusíte být neustále připojeni k internetu, a dokonce nespotřebováváte téměř žádnou elektřinu. Každý nový držitel mince ADA automaticky zvyšuje decentralizaci sítě, a tím i její bezpečnost. Na staking je třeba pohlížet v kontextu distribuce energie, která vám umožní lépe chránit vaše mince. Držitelé mincí ADA jsou vlastníky infrastruktury, kterou používají. To je velmi silný koncept.

Představte si, že byste měli podobná práva ve společnosti Facebook/Meta a mohli rozhodovat o tom, kam bude směřovat další vývoj, jak se bude dělit zisk, nebo měli požadavky na funkčnost. Vadí vám, že Facebook zneužívá vaše data? Pravděpodobně ano, ale nemůžete s tím nic dělat, protože v IT společnostech vždy rozhoduje generální ředitel. Sociální sítě používáme dobrovolně a nikdo nás k tomu nenutí. Facebook má však tak velký síťový efekt, že prakticky neexistuje alternativa. Jedním z možných řešení je rozdělení moci mezi uživatele. Cardano je platforma, která nemá generálního ředitele a rozhodovat budou lidé. Dokud si jednotlivec nekoupí 51 % mincí ADA, nebude mít dominantní postavení.

Pokud mají být zachovány všechny výhody decentralizace, včetně odolnosti vůči cenzuře, volného používání bez povolení a nemožnosti zabránit utrácení svých mincí, je nezbytné, aby infrastrukturu vlastnili sami uživatelé. Jakmile bude síť centralizovaná a bude existovat jen několik provozovatelů poolu, může být pro vlády relativně snadné přinutit je filtrovat transakce, některé preferovat nebo některé adresy blokovat. Pokud se něco takového stane, nikdy si nemůžete být jisti, že se vaše transakce dostane do bloku. Může se stát, že mince nebudete moci utratit.

Z hlediska sítě je výhodné, pokud je udržována v chodu a rozhodují o ní ti, kteří jsou k tomu nejvíce motivováni. Těžaři PoW jsou žoldáci, kteří chtějí vydělat. Osud sítě jim může být poněkud lhostejný. V případě hlasování je v jejich zájmu přijmout rozhodnutí, které je ekonomicky nepoškodí. Může se stát, že upřednostní své zájmy před zájmy držitelů mincí. Staking je pro tuto situaci pěkným řešením, protože v síti Cardano je každý držitel ADA jakýmsi horníkem s hlasovacím právem. Mezi těžaři a držiteli neexistuje žádné oddělení.

Mají-li kryptoměnové mince existovat desítky, možná stovky let, musí existovat i decentralizované sítě. Aby sítě přežily, je jejich schopnost vyvíjet se a reagovat na změny vnějšího prostředí naprostou nezbytností. Sítě jsou v podstatě jen software, který musí týmy udržovat. Možnost ovlivňovat vývoj a hlasovat o budoucnosti je způsob, jak udržet vysokou úroveň decentralizace a nedovolit týmu mít příliš velkou moc.

Bitcoiny jsou jako zlato. V držení máte jen takovou hodnotu, kterou můžete utratit. Z hlediska decentralizace nemáte žádná další práva a ani se na ní nepodílíte. Pro lidi bude vždy jednodušší a méně rizikové koupit si mince ADA než kupovat hardware a platit za energii. Staking je tedy inkluzivnější než těžba. V případě mincí ADA navíc držíte jejich hodnotu. Kromě toho však máte poměrnou kontrolu nad sítí. Samotné mince ADA mají tržní hodnotu stejně jako BTC. Staking vám však umožňuje tuto hodnotu zvyšovat. Uživatelé jsou protokolem Cardano odměňováni za delegování mincí ADA a nezáleží na tom, zda budou hlasovat, nebo ne.

Dlouhodobé držení mincí snižuje nabídku, a tím zvyšuje tržní hodnotu. Samozřejmě za předpokladu, že po mincích existuje poptávka. Cardano má podobnou měnovou politiku jako Bitcoin. Počet mincí je omezen, většina mincí je v oběhu a zbytek bude postupně uvolňován do oběhu. Cardano nemá nekonečnou inflaci mincí. Poptávka po mincích závisí na hodnotě a užitku, který uživatelé získají. Mince ADA dávají uživatelům kontrolu. Cardano jako platforma nabízí mnoho příležitostí pro vývojáře, jejichž služby mohou přilákat nové uživatele. V důsledku toho může síťový efekt rychle růst.

Růst síťového efektu bitcoinu je z velké části založen na narativu o úložiště hodnoty. V mnoha případech jsou však ostatní kryptoměny vnímány podobně. Je běžné, že se narativy mění. Dokonce i mince ADA mohou být vnímány jako uchovatel hodnoty, pokud jejich hodnota v průběhu času poroste a poté se stabilizuje. Narativy se mohou u jednotlivých projektů lišit a je zřejmé, že platformy SC sledují jiné poslání než Bitcoin. Historie ukazuje, že křivka adopce příslušných blockchainových sítí je velmi podobná. Ethereum přinejmenším dohnalo Bitcoin v míře přijetí, pokud jej již nepřekonalo. Cardano se zdá být na podobné trajektorii. Pokud se komunita rozhodne prosazovat nějaký narativ, je pravděpodobné, že ho prosadí. Přijetí blockchainové sítě je řízeno komunitou zdola nahoru.

Z pohledu uživatele má staking dvě hlavní výhody oproti těžbě. Staking vám poskytuje pasivní příjem a umožňuje vám částečně vlastnit infrastrukturu, kterou používáte. Držitelé ADA mají prostřednictvím decentralizované digitální infrastruktury pod kontrolou nejen své bohatství, ale také svou svobodu. Staking naplňuje Satoshiho vizi tím, že umožňuje lidem držet decentralizaci a moc ve svých rukou.

Vysoká míra decentralizace jak na úrovni sítě, tak na úrovni vývoje projektů je velkou výzvou. Všechny systémy mají tendenci k centralizaci. Paretovo pravidlo 80/20 platí i pro kvalitu decentralizace. Je možné, že 80 % sítě bude řízeno 20 % účastníků. Nezbývá než přijmout realitu a snažit se opakovaně přicházet s nápady, jak tuto situaci řešit.

Odkud se berou odměny?

Jak je možné, že Cardano může odměňovat všechny stakery a Bitcoin odměňuje pouze těžaře? Cardano, stejně jako Bitcoin, bude uvolňovat nové mince do oběhu, dokud nedosáhne stanoveného limitu. Náklady na bezpečnost a decentralizaci sítě jsou hrazeny z těchto nově uvolněných mincí plus vybraných poplatků. Vzhledem k tomu, že počet nově uvolňovaných mincí bude časem klesat, očekává se, že budou nahrazeny výběrem uživatelských poplatků.

Veřejné blockchainové sítě jsou v podstatě jako společnosti. Mají rezervy (nové mince), příjmy (poplatky) a výdaje (odměny, projektová pokladna atd.). Každá společnost se snaží udržet stejnou kvalitu služeb a snížit náklady. Snižování nákladů znamená vyšší zisky a možnost více odměňovat akcionáře. Blockchainové sítě nejsou výjimkou z těchto obecných principů.

Zajištění bezpečnosti sítí PoW je velmi nákladné, protože k dosažení konsensu je třeba spotřebovat určité množství energie. Velká část odměny za vytěžený blok je použita na pokrytí těchto nákladů. Menší část se použije jako odměna pro těžaře. Bitcoin nemá žádný mechanismus podobný stakingu, který by odměnu přerozděloval mezi držitele mincí. Nemělo by to ani smysl, protože držením bitcoinů se držitelé přímo nepodílejí na bezpečnosti ani na decentralizaci. I kdyby bitcoin mechanismus pro rozdělování odměny měl, nebyla by odměna vysoká, protože je třeba v první řadě pokrýt náklady na provoz sítě. Všimněte si, že uživatelé se na zabezpečení podílejí pasivně tím, že mince drží, což zvyšuje jejich tržní hodnotu.

Provoz sítě Cardano je zhruba 50 000krát efektivnější než provoz sítě Bitcoin. Celý koncept decentralizace je postaven na jiných principech než Bitcoin. Cardano odměňuje každého, kdo se podílí na decentralizaci a bezpečnosti. K účasti stačí, aby uživatelé delegovali mince do poolu a případně změnili rozhodnutí, pokud zvolený pool nevytváří bloky očekávané kvality nebo podvádí. Díky nižším provozním nákladům lze nové mince a vybrané poplatky přerozdělit více lidem.

Je důležité poznamenat, že sítě s omezeným počtem mincí budou záviset především na poplatcích vybraných za několik let. Nově vydané mince (odměny za epochy/blok) budou hrát v celkové odměně stále menší roli. Sítě tedy musí poskytovat užitečné služby v prvních vrstvách, jinak nebudou mít dostatek prostředků na pokrytí nákladů na provoz.

Těžaři bitcoinů jsou v podstatě zaměstnanci sítě a dostávají odměny od provozovatelů poolů, protože ti sestavují bloky a používají své adresy pro odměny. Provozovatelé poolu si berou podíl z odměn za bloky a zbytek je rozdělen těžařům. V síti Cardano jsou provozovatelé poolu také zaměstnanci. Navíc všem držitelům ADA, kteří delegují mince do poolů, také náleží odměny. V síti Cardano se nejprve odměňují provozovatelé poolů a poté všichni delegáti. Celý proces rozdělování odměn je řízen protokolem Cardano.

Odměna pro delegátory ADA je důležitá, protože podporuje držení mincí. Mince musí mít tržní hodnotu, protože to poskytuje bezpečnost (ochranu proti 51% útoku). Lidé jsou motivováni držet vzácné mince, pokud jim to přináší pasivní příjem. Jak již bylo zmíněno, držení mincí ADA zvyšuje tržní hodnotu (to je v podstatě princip platný pro všechny mince). Odměny tedy nejsou zadarmo, jak si lidé někdy myslí. Odměny jsou za práci vykonanou pro protokol. Samotné držení mincí je v sítích PoS důležitou činností.

Někteří lidé mohou namítat, že PoS není bezpečný a že jediný bezpečný konsensus je PoW. V době psaní tohoto článku funguje PoS již asi rok a půl a k žádnému hacknutí nedošlo. Oba mechanismy jsou založeny na kryptografii. Teď to hodně zjednoduším. PoW je postaven na řešení kryptografického problému, který je energeticky náročný. PoS je postaven na distribuci klíčů, které autorizují vytvoření bloku. Dále je založen na chytrém mechanismu, který ukazuje na uzel v daném slotu, který získá právo vytvořit nový blok. Kryptografie je v obou případech bezpečná a matematicky ověřená. Vektory útoku se liší. PoS Cardano prochází důležitou zkouškou času. Čím déle bude fungovat, tím více mu budou lidé důvěřovat. Zatím to vypadá dobře.

Bezpečnost Cardana roste s počtem držitelů klíčů. To je však v souladu s požadavkem na vysoký stupeň decentralizace a distribuce mincí ADA. Jinými slovy, čím vyšší bude adopce, tím decentralizovanější a bezpečnější Cardano bude.

Pro zajištění vysoké bezpečnosti sítě Cardano je žádoucí, aby existoval vysoký počet poolů provozovaných nezávislými subjekty. To se zatím daří poměrně úspěšně. Postupem času se ekonomické nároky na provoz poolů sníží, což může zvýšit počet držitelů klíčů. Delegáti by měli vybírat pooly s rozmyslem, aby podpořili decentralizaci. Rozhodně by neměli nechávat mince na centralizovaných burzách, protože tím decentralizaci poškozují a vzdávají se svých hlasovacích práv. Smyslem decentralizace je nedůvěřovat třetím stranám, takže s růstem povědomí a DEXů poroste i decentralizace.

Touha lidí spekulovat, získat snadno odměnu, vytvářet pasivní příjem a rozhodovat o své svobodě, zkoušet nové věci nebo držet vzácné zdroje, to vše pomáhá sítím Cardano k větší decentralizaci a bezpečnosti.

Co dělat s mincemi

Staking na Cardano má nadstandardní vlastnosti. Mince ADA nejsou při stakingu uzamčeny na určitou dobu. Uživatelé mohou mince kdykoli použít k placení nebo je použít ve službách DeFi. Další výhodou je, že majitelé nemohou přijít o ADA kvůli pochybení ze strany provozovatelů poolu. Cardano nemá slashing, tj. pokutu za podvod nebo nekvalitní produkci bloků. Držitelé ADA mají naprostou svobodu, pokud jde o používání mincí, a to i v případě, že jsou mince použity ke stakingu.

K čemu slouží kryptoměnové mince? Lidé je většinou používají k dlouhodobému držení. Zejména v případě bitcoinů je to v současnosti hlavní využití. Lidé mohou kryptoměny používat k placení za zboží a služby. Mnoho společností nabízí kryptografické platební karty. Platby jsou rychlé a snadné, ale za cenu nutnosti důvěřovat třetím stranám. Pokud chcete, můžete dnes platit téměř jakoukoli kryptoměnou, pokud ji třetí strana podporuje.

Staking rozšiřuje využití mincí ADA a zajišťuje pravidelný pasivní příjem. Tím to však nekončí. Cardano je platforma, takže na ní můžete vydávat tokeny a používat služby DeFi. Tyto služby se v podstatě snaží kopírovat možnosti tradičního finančního světa. Tím se rozšiřují možnosti využití mincí ADA.

Pokud chcete profitovat z držení mincí a tokenů, můžete se stát poskytovatelem likvidity a poskytnout je AMM burze. AMM burzy potřebují likviditu, aby mohly uspokojit potřeby traderů. Za uskutčněné swapy obchodníci platí. Část poplatků slouží jako odměna pro poskytovatele likvidity. Některé DEX mohou nabízet vyšší odměny než protokol Cardano.

Vyšší zisky však nejsou zadarmo. V případě stakingu důvěřujete pouze decentralizované síti a kódu od týmu IOG. V případě uzamčení mincí ve službě DeFi musíte důvěřovat chytrému kontraktu napsanému daným vývojovým týmem. Musíte věřit, že v kódu kontraktu není chyba a že o své mince nepřijdete. Bezpečnostní audit je nutností. Některé služby DeFi mohou využívat vaše mince pro své funkce a zároveň mohou být mince stakovány. O odměny za staking nepřijdete a celková odměna může být i více než 5 % ročně.

Na Cardano vzniknou další finanční služby spojené s půjčkami, pojištěním, investováním, spořením a dalšími byznysy. Mince lze použít jako zástavu pro vytvoření stabilních mincí. Využití mincí tedy poroste a s ním i možnosti zisku.

Ve všech službách DeFi se nejvíce používají nativní mince platforem. V případě Cardano to budou mince ADA. Je to proto, že tyto mince se používají k placení poplatků za používání sítě. Za NFT nebo jiné tokeny se platí mincemi ADA. Mince ADA jsou prostředkem k decentralizaci sítě a protokol v nich vyplácí odměny. Je nepravděpodobné, že by mince ADA byly v ekosystému Cardano nahrazeny například bitcoiny.

Skutečnost je taková, že pokud chcete ve službě DeFi používat bitcoiny, musíte je tokenizovat (zabalit do bitcoinu) a pak je používat na platformě. Protokol bitcoinu nenabízí na své první vrstvě jiný způsob, jak bitcoiny používat, než je posílat z adresy na adresu.

Mají první vrstvy budoucnost?

Mince je možné svěřit třetím stranám, které nabízejí finanční služby spojené s odměnami. Prostřednictvím takových třetích stran můžete mince ADA nebo BTC půjčit a získat odměnu. Otázkou však je, zda to má smysl. První vrstvy budou vždy nejbezpečnější a decentralizované sítě. Na druhou stranu je jasné, že ještě dlouho nebudou mít kapacitu sloužit celému světu. Nemyslíme si, že rezignace na decentralizaci a svěření kryptoměn centralizovaným třetím stranám je ideálním řešením. Týmy všech významných projektů pracují na druhých vrstvách, které si zachovávají prvky decentralizace a lépe škálují za cenu menšího zabezpečení. To je rozhodně správný směr.

Lze si představit, že v příštím desetiletí bude většina mincí držena v různých druhých vrstvách, které budou mít vlastní ekonomické modely. Provozovatelé těchto uzlů druhé vrstvy budou ekonomicky profitovat. Pokud vložíte BTC do Lightning Network (LN), můžete provádět téměř nekonečné množství transakcí a platit poplatky těm, kteří provozují uzly LN. Síť Bitcoin má poplatky pouze za otevírání a zavírání kanálů.

Představte si, že vytvoříte síť, kde můžete mince držet rok, aniž byste museli používat první vrstvu. Síť Cardano bude moci pracovat s tokenizovanými bitcoiny, takže je to také taková vrstva. Všechny první vrstvy by mohly potenciálně ekonomicky utrpět. Jak jsme již vysvětlili, první vrstvy budou v následujících letech stále více závislé na poplatcích. Snaha o větší uživatelský komfort a nižší poplatky však hraje proti prvním vrstvám. Lidé chtějí za služby podobné webu platit minimální poplatky. Chtějí rychlé a “bezplatné” služby bez čekání na vypořádání v blockchainu. Taková je realita.

Všimněte si, že mince a tokeny vznikají na prvních vrstvách a nutně je potřebují jako správce poslední instance. Tendence je však taková, že mince se budou používat ve vyšších vrstvách. Druhé vrstvy potřebují k další existenci první vrstvy, ale sobecké ekonomické zájmy provozovatelů uzlů mohou tuto potřebu ignorovat. Zatímco jsme stále na začátku a situace není vážná, je na týmech, aby situaci řešily. Zřejmým řešením je propojení ekonomických zájmů první a druhé vrstvy. Dále je třeba zvýšit efektivitu prvních vrstev (snížit náklady na dlouhodobou udržitelnost při zachování stejné kvality klíčových funkcí) a rozšířit funkčnost.

Aby první vrstvy zůstaly relevantní, musí se na nich dít důležité věci, za které budou lidé ochotni platit. Cardano je postaveno tak, aby si první vrstva zachovala důležitou funkci v rámci celého budoucího ekosystému. Vydávání tokenů, provádění skriptů Plutus, možnost vydávat certifikáty, schopnost fungovat jako decentralizovaná infrastruktura veřejných klíčů, interoperabilita, schopnost být spolehlivou základnou pro vedlejší řetězce (side chains), to vše jsou funkce důležité pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

Je velkou neznámou, jestli si první vrstvy vystačí se systémem, který je pouze transakční, není globálně škálovatelný, je pomalý a transakce mohou být drahé. Veřejné blockchainové sítě jsou nové a nemáme s nimi žádné historické zkušenosti. Proto je těžké předvídat budoucnost. Nevíme, zda se sítě mohou spoléhat na síťový efekt založený na víře, nebo na skutečnou užitečnost založenou na internetové komunikaci mezi účastníky. Pravděpodobně půjde o kombinaci obojího. Ve svých úvahách se můžeme opřít o základní ekonomické principy. Pouze užitečnost zajišťuje ziskovost. Pouze ziskovost může zajistit dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

Stejně jako může zkrachovat nerentabilní firma, může zkrachovat decentralizovaná síť, pokud ztratí bezpečnost nebo decentralizaci. Se ztrátou těchto klíčových parametrů síť ztratí uživatele, a tím i výnosy.

První vrstvy budou vždy nejvíce decentralizované a bezpečné. Je na uživatelích, aby se rozhodli, zda chtějí decentralizaci a jsou ochotni za ni zaplatit. Lidé nemají zájem provozovat plné uzly a lze předpokládat, že to nikdy nebude více než 1 % populace. Zde je třeba inovovat. Lidé potřebují lehké klienty se zabezpečením plných uzlů. Lidé budou mít své peněženky v noteboocích a v mobilních telefonech. Budoucnost decentralizovaných služeb pravděpodobně nebude založena na stahování celého blockchainu, ale na moderní kryptografii, která zajistí interakci P2P.

Game-changer jsou služby bez nevyžadující důvěru v třetí strany, nikoli centralizované služby držící mince decentralizovaných prvních vrstev. Čím blíže se dostaneme k decentralizaci a čím vyšší bude její přijetí, tím lépe. Pokud stakujete mince ADA z vlastní peněženky, přímo podporujete decentralizaci. Staking lze vnímat jako příležitost vyjádřit svůj postoj k centralizovaným autoritám a hlasovat pro změnu paradigmatu. Mince ADA jsou klíčem ke svobodě. Pouze lidé mohou rozhodnout o budoucnosti prvních vrstev.

Decentralizace, důvěra a chamtivost

Úspěch všech kryptoměn bude založen především na chamtivosti. Chamtivost byla hlavní hnací silou růstu hodnoty bitcoinů. Touha lidí vlastnit mince z jakéhokoli důvodu je důležitou složkou adopce. Chamtivost pomohla týmu IOG navrhnout vhodný ekonomický a bezpečnostní model sítě Cardano. Je moudré založit decentralizaci a bezpečnost na adopci, přesněji řečeno na distribuci mincí ADA, protože chamtivost je významným usnadňujícím faktorem. Tyto klíčové vlastnosti budou růst společně s adopcí. Všimněte si, že v sítích PoW má chamtivost vliv pouze na bezpečnost, protože tržní hodnota mincí může růst, ale distribuce mincí nehraje v decentralizaci žádnou roli.

Decentralizace je mocný koncept, který má společnosti co nabídnout a nemusí nutně přímo souviset s chamtivostí. Právo na větší soukromí, přístup k finančním službám, finanční a sociální identita, transparentnost, spravedlivé zacházení, nízké poplatky, neměnnost pravidel hry atd. nemají s chamtivostí nic společného. Jsou to legitimní požadavky platné kdekoli na světě a se spekulací na rostoucí hodnotu mincí nijak nesouvisí. Lidé mají tyto požadavky při vzájemné interakci, včetně interakce s úřady nebo podniky. Bohužel tyto požadavky nejsou stoprocentně vymahatelné, ověřitelné nebo dosažitelné. Lidé mohou velmi snadno zneužít svého mocenského postavení. V odvětví blockchainu jde o schopnost tyto klíčové požadavky zajistit a zlepšit. Abychom toho dosáhli, musíme nadále rozšířovat možnosti decentralizace. Je třeba zlepšit komunikaci P2P, aby se více spoléhala na technologii a méně na lidi.

Decentralizace řeší velmi zásadní rys společnosti, a tím je důvěra. Lidé ztrácejí důvěru v instituce, vlády, banky a vedení velkých IT gigantů. Ke ztrátě důvěry vede zneužívání moci a neschopnost prosadit výše uvedené požadavky. Lidé přirozeně hledají řešení problémů, a protože žijeme v digitálním věku, hledáme řešení na úrovni síťových protokolů. Decentralizaci lze chápat jako schopnost definovat nová pravidla, která nikdo není schopen změnit a na která budou sítě automaticky a zcela spravedlivě dohlížet. Lidé jako vlastníci sítí nedovolí jednotlivcům měnit pravidla. Důležitá je také transparentnost a možnost auditu účetní knihy. I kdyby někdo získal v systému většinu a pokusil se změnit pravidla nebo zneužít svého mocenského postavení, vše bude okamžitě odhaleno.

Pokud by někdo chtěl narušit důvěru, musel by vynaložit obrovské jmění na nákup velkého množství mincí, aby mohl ovládnout většinu decentralizované sítě. Lidská chamtivost a touha po pasivním příjmu ze sázek však dávají útočníkovi jen malou šanci. Navíc je otázkou, zda se touha ovládnout síť vyplatí, když lze podvody rychle odhalit pomocí on-chain analýzy.

Všimněte si, že staking není jen o chamtivosti ve smyslu touhy po odměně, ale také o zachování decentralizace, a tím i rovnováhy systému.

V každém ekosystému se najdou velryby a lidé lačnící po moci. Čím je síť ekonomicky nebo společensky významnější, tím větší je touha ji ovládat. Existence alternativ a možnost lidí přejít na jinou síť bude součástí ochrany před zneužitím moci. Uživatelé sítě musí mít možnost ověřit si, že ji mají pod kontrolou, aby jí mohli důvěřovat. K tomuto účelu budou sloužit on-chain údaje.

Pokud bude zajištěna decentralizace, technologický pokrok přinese nové možnosti využití. Tyto možnosti mohou zajistit výše uvedené a pro lidi důležité požadavky. Například právo na finanční identitu a dostupnost finančních služeb. Cardano je globální síť a je dostupná ve všech rozvojových zemích, pokud je k dispozici internet. Lidé ze Západu mohou být chamtiví a touží stakovat velké množství mincí ADA. Lidé v rozvojových zemích touží po využívání finanční infrastruktury, kterou místní úřady nemohou zneužít nebo jim v jejím využívání bránit.

Staking lze do jisté míry považovat za humanitární gesto vůči rozvojovým zemím. Lidé v rozvojových zemích samozřejmě mohou stakovat mince ADA také, pokud si to mohou ekonomicky dovolit, ale primárním zájmem je existence finanční infrastruktury. Pro obyvatele Západu je důležitá například transparentnost firemních procesů nebo alternativní finanční služby s nižšími poplatky či férovějšími podmínkami.

Může se zdát trochu zvláštní, že musíme být chamtiví, abychom zlepšili zmíněné požadavky, ale lze to považovat za akt převzetí moci zpět do vlastních rukou. Čím více lidí bude chamtivých, tím více se Cardano stane decentralizovaným. Decentralizovaná síť je o rozptýlení moci a ekonomické obtížnosti získání kontroly. Proto musíme budovat blockchainové sítě zdola nahoru a umožnit každému jednotlivci na planetě vlastnit alespoň malý podíl. Staking není jen o konsensu sítě a výrobě bloků. V širším smyslu jde o budování infrastruktury, která může být mnohem univerzálnější. Stačí si koupit několik mincí ADA a můžete získat tento podíl na rozhodování.

Jakmile bude Cardano dostatečně decentralizované a adoptované, je jen otázkou času, kdy bude mít větší finanční a společenský dopad. Obecně platí, že každá síť musí mít silnou základnu v lidech, tedy v komunitě, protože jen tak může narušit současné mocenské struktury.

Závěr

Je vhodné vidět staking ve všech jeho barvách a odstínech. Za odměňováním delegátů prostřednictvím stakingu stojí promyšlený design protokolu Cardano. Je přirozené, že většina lidí lačně touží po odměnách, ale je dobré vědět, že to souvisí s decentralizací a možností uživatelů vlastnit klíčovou infrastrukturu. Pokud chceme změnit naši společnost a více využívat decentralizované technologie pro naše blaho a větší svobodu, potřebujeme v první řadě vhodnou decentralizovanou platformu. Na jejím základě můžeme rozšířit možnosti decentralizace a vybudovat nové služby P2P.

Staking na Cardano byl záměrně navržen tak, aby byl inkluzivní. Každý musí mít možnost získat odměnu a možnost podílet se na hlasování o své budoucnosti. Současné finanční služby jsou exkluzivní, nedostupné nebo nesrozumitelné pro širokou veřejnost. Staking je dostupný všude na světě a není třeba nikoho žádat o povolení.

Jakmile jsme se vydali cestou decentralizace, nemá smysl dělat kompromisy a svěřovat kryptoměny centralizovaným třetím stranám. Finanční a sociální služby budoucnosti musí být decentralizované. Je snadné ztratit směr kvůli lepšímu uživatelskému zážitku, ale historie ukazuje, že je důležité trvat na zásadách a vrátit se zpět na správnou cestu.

Přečtěte si originální článek: