🇨🇿 Jak profitabilní je Cardano staking ve srovnání s držením Bitcoinu

Mezi držením mincí ADA a BTC je zásadní rozdíl, protože Cardano umožňuje staking. Každý držitel ADA dostává pravidelné odměny za práci pro síť. Ty se časem hromadí, takže uživatel má stále více mincí. Jakou roli to hraje z dlouhodobého hlediska? Zkusme si pohrát s čísly na uměle vymyšlených příkladech.

Hodnota mincí zajišťuje síť

S rostoucí poptávkou po mincích se zvyšuje jejich hodnota. Se zvyšující se hodnotou mincí se zvyšuje bezpečnost sítě. Konkrétně odolnost proti 51% útoku. Je v zájmu každé sítě, aby hodnota mincí rostla. Vlastnosti sítě mohou poptávku podpořit. Cardano umožňuje každému držiteli ADA podílet se na decentralizaci a získávat pravidelné odměny. Tím se zvyšuje poptávka po mincích ADA. Protože jsou lidé chamtiví a chtějí si zajistit pasivní příjem, mají přirozeně zájem o staking. Zájmy sítě a lidí jsou v souladu.

Bitcoin nemá žádný peněžní tok (cash-flow). Pokud chcete získat více mincí BTC, musíte si je koupit nebo začít těžit. Těžba je výnosná jen na některých místech, je to riskantní podnikání a vyžaduje určitý počáteční kapitál. Těžaři jsou nuceni část získaných mincí BTC prodat na trhu, aby pokryli náklady na energii. Cardano má cash flow. Pokud držíte mince ADA, můžete za transakční poplatek začít stakovat. Počet mincí ve vaší peněžence bude každých 5 dní narůstat tempem přibližně 5 % ročně.

Pokud budete držet 1 BTC po dobu jednoho roku, budete mít za rok opět jen 1 BTC. Totéž za 5 nebo 10 let. Pokud však držíte 100 000 ADA, za rok budete mít přibližně 105 433 ADA. Čas hraje při investování důležitou roli. Složené úročení dělá doslova zázraky. Za delší dobu, řekněme 10 let, to může být až 167 733 ADA. Můžete mít dalších 67 733 mincí ADA. Kolik to je v USD? To záleží na tom, jakou hodnotu bude mít ADA za 10 let. Pokud má například 1 ADA hodnotu 3 USD (což byla poslední hodnota ATH), budete mít 203 199 USD. Pokud prodáte pouze získané odměny, budete mít stále 100 000 ADA. Jinými slovy, stále budete zajišťovat síť a získávat odměny.

Podívejte se na odměny za dané množství stakovaných ADA za danou dobu. Ukážeme odměny v ADA, protože je obtížné předvídat hodnotu v USD v dlouhodobém horizontu. Zajímavé jsou měsíční odměny. Pokud byste například měli 100 000 ADA a hodnota ADA by byla trvale nad 3 USD, což se může stát za několik let, měli byste prodejem odměn 1 305 USD měsíčně.

Kryptoměny jsou volatilní a nikdo nedokáže předpovědět jejich budoucí hodnotu. Přesto má určitě smysl přemýšlet o tom a zvážit také staking. Lidská chamtivost je pro síť důležitá, protože ji činí bezpečnější. To co síť skutečně zabezpečuje je v podstatě víra lidí a jejich předpoklad světlé budoucnosti co se týká hodnoty mincí.

Jaký je rozdíl mezi držením BTC a mincí ADA, když zvážíme staking? Pokusíme se vám ukázat několik umělých scénářů. Článek nebere v úvahu další faktory, které ovlivní růst hodnoty mincí. Předpokládejme, že Cardano i Bitcoin jsou schopny dostat se na staré ATH.

Doufejme, že se svět kryptoměn dokáže zbavit cyklů způsobených půlením Bitcoinu a jednotlivé projekty si udrží svou reálnou hodnotu.

Proč jsou spekulace nevyhnutelnou součástí kryptoměnového prostoru

Než se pustíme do příkladů, vysvětlíme si, proč jsou spekulace na hodnotu mincí důležité a toto téma by nemělo být tabu.

Decentralizace a bezpečnost sítě jsou především o počtu lidí, kteří se aktivně podílejí na konsensu sítě. Síť musí lidi k účasti motivovat. Nejlepší motivací k určité práci byla vždy finanční odměna. I když lidé mohou chtít udržovat síť i z jiných důvodů, ty finanční budou převažovat.

S výrobou bloků jsou spojeny náklady. Kromě toho by provozovatelé poolu měli mít svou kůži ve hře, což vyžaduje, aby měli určitý vstupní kapitál. Pro síť není výhodné umožnit komukoli vyrábět bloky zdarma. Síť musí lidi finančně motivovat a spravedlivě je odměňovat za dobře odvedenou práci.

Staking v Cardanu je navržen tak, aby umožnil účast libovolnému počtu lidí bez ohledu na velikost jejich finančních prostředků. Pro decentralizaci sítě je výhodnější, když 1 000 nezávislých delegátů s 1 000 ADA deleguje do svého vybraného poolu než 1 velryba s 1 000 000 ADA do jediného poolu.

Síť si nemůže vybírat vlastní zaměstnance. Každý, kdo si koupí mince ADA, má právo účastnit se stakingu a nemusí nikoho žádat o povolení. Delegát s 1000 ADA má úplně stejné možnosti jako velryba s 1M ADA. Všichni stakeři počítají odměnu v daném časovém horozontu a odhadují zisk.

Lidé si kupují mince ADA za fiat měnu, kterou si vydělali svou prací. Mince ADA pro ně mají přinejmenším stejnou hodnotu jako práce, kterou museli vynaložit, aby si mince koupili. Mince ADA jsou však pro tyto lidi určitou nadějí, že zisk bude vyšší, než kdyby drželi fiat měnu. To se může, ale nemusí stát a je třeba říci, že nikdo na světě nemůže zaručit, že se opět dočkáme nových ATH. Můžeme to však předpokládat a mnoho lidí tomu věří.

Držení mincí ADA má mnoho dalších významů, které přímo nesouvisejí s finanční stránkou. Většina stakerů však bude řešit především finanční stránku, protože nikdo nechce přijít o peníze. Jinými slovy, lidé by chtěli jinou budoucnost ale nechtějí při decentralizované revoluci přicházet o své finanční prostředky.

Týmy jednotlivých projektů pracují na technologiích, které budou světu velmi užitečné. Alespoň podle jejich úsudku. Tato užitečnost poroste s tím, jak budou sítě schopny udržet svou decentralizaci a bezpečnost. A jak jsme již psali, to přímo souvisí s tržní hodnotou mincí. Pokud poroste počet uživatelů sítě, měla by se decentralizace a bezpečnost škálovat. Pokud tedy počet uživatelů vzroste například z řádu milionů na desítky či stovky milionů, decentralizace i bezpečnost by měly škálovat 10 až 100krát. Toho nelze dosáhnout bez zvýšení hodnoty mincí.

Bitcoin je na růstu hodnoty BTC závislý více než Cardano, protože bezpečnost Cardana roste s decentralizací, tj. distribucí mincí ADA mezi lidmi. Růst hodnoty je mediálně zajímavý a přitahuje pozornost dalších lidí, kteří mohou mít zájem vlastnit stejné aktivum jako ostatní. Staking může být dalším důvodem, proč držet mince ADA. Čím více lidí bude vědět, jak staking funguje a jaké jsou odměny, tím lépe pro síť.

Ukážeme si dva příklady, ve kterých Alice a Bob nakupují mince BTC a ADA za stejnou dolarovou hodnotu. V prvním případě koupí oba za ATH. Ve druhém případě je koupí za aktuální hodnotu. Ukážeme, jak na tom Alice a Bob budou za několik let. Jak jsme psali, příklady jsou uměle vymyšlené. Každý by měl zvážit svou vlastní strategii a dobře si uvědomit všechna rizika. Rozhodně příklady neberte jako finanční doporučení.

Nákup na ATH

Předpokládejme, že Alice koupila BTC na ATH za přibližně 67 000 USD. Nejvyšší hodnota ADA byla 3 USD. Předpokládejme, že Bob nakoupil mince ADA v hodnotě 67 000 USD v době, kdy jedna mince měla hodnotu 3 USD. Bob má 22 333 mincí ADA.

V době psaní tohoto článku má BTC hodnotu přibližně 19 700 USD, takže Alice přišla o 71 % v dolarové hodnotě. ADA má hodnotu 0,5 USD, takže v dolarové hodnotě má Bob 11 166 USD. Bob je ve ztrátě 84 %. Bob je na tom přibližně o 13 % hůře než Alice. U tak velkých čísel není 13 % tak velký rozdíl. Navíc pouze v případě, že nepočítáte staking. Staking zlepšují statistiky. Čím déle bude Bob stakovat ADA, tím lépe na tom bude. Výhoda je více znatelná s rostoucí hodnotou ADA.

Podívejte se na odměny v ADA a USD. Předpokládejte, že hodnota ADA se nezvýší a zůstane na 0,5 USD. Dále se podívejte na odměny v USD, pokud se ADA dostane zpět na již dosaženou hodnotu ATH, která byla 3 USD.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: How profitable is Cardano staking compared to Bitcoin holding | Cardano Explorer

Předpokládejte, že hodnota mincí zůstane po dobu 3 let přibližně stejná a neporoste. Pro BTC se nic nemění, Alice bude mít stále 19 700 dolarů. Bob bude mít stále 11 166 USD, ale navíc odměny v hodnotě 1 920 USD (3,841 ADA). Celkem tedy 13 086 dolarů (11 166 + 1 920). Ztráta dolarové hodnoty bude přibližně jen 80 %. Postupem času se Bobova situace zlepšuje. Je třeba říci, že hodnota kryptoměn se mění velmi rychle, takže je nepředstavitelné, že by byla tak dlouho stejná.

Mnohem zajímavější čísla uvidíme, pokud budeme předpokládat, že BTC a ADA do 5 let opět dosáhnou ATH. Alice bude mít stále jen 67 000 dolarů. Bob bude mít opět také 67 000 dolarů, ale navíc odměny v hodnotě 20 286 dolarů. Celkem tedy 87 286 dolarů.

Pokud ADA i BTC opět dosáhnou svého posledního ATH, bude na tom Bob lépe než Alice.

Nákup nyní

Předpokládejme, že Alice a Bob chtějí nyní koupit mince BTC a ADA. Alice zaplatí 20 000 USD za 1 BTC. Bob za stejnou částku koupí 40 000 ADA.

Podívejte se na dolarovou hodnotu odměn, pokud ADA zůstane na 0,5 USD a pokud se dostane zpět na poslední ATH. Tabulka je podobná té předchozí, jen s jiným počtem ADA mincí na začátku.

Vidíme, že i kdyby hodnota mincí ADA zůstala po dobu 5 let stejná, tedy 0,5 USD, Bob by získal odměnu 6 056 USD. To je čtvrtina nákladů na pořízení 40 000 mincí ADA. Pokud se ADA opět dostane na poslední ATH (3 USD), bude odměna 36 336 USD. To je přibližně 1,8násobek toho, za co Bob koupil svůj počáteční vklad.

Celková dolarová hodnota Bobových mincí ADA by činila 156 336 USD. Bob zvýšil svůj původní kapitál 20 000 USD 7,8krát. Pokud se bitcoin za 5 let dostane také na poslední ATH, Alice zhodnotí svůj kapitál 3,35krát. Bobův zisk bude 2,36krát vyšší než Aličin.

Závěr

Z uvedených příkladů vyplývá, že je výhodnější držet mince ADA než BTC, protože díky rostoucímu počtu mincí potenciálně roste také celkový profit. Čím déle bude Bob stakovat mince ADA, tím většího zisku dosáhne. Ale to samozřejmě pouze za předpokladu, že si ADA udrží svou současnou hodnotu nebo poroste.

Článek rozhodně nemá naznačovat, že je výhodnější podporovat Cardano než Bitcoin. Ekonomické aspekty nejsou tím nejdůležitějším, co kryptoměny přinášejí. Projekty mají své poslání a důvody, proč vznikly. Lidé by si toho měli být vědomi a brát to v úvahu. Vlastnictví mincí je svým způsobem forma hlasování o naší budoucnosti. To, jaké mince vlastníte, je budoucnost, kterou chcete. Nemusíte být maximalisté a sázet jen na jednoho koně. Poslání projektů Cardano a Bitcoin se liší a obě jsou relevantní. Lidé mají různé představi o budoucnosti a to je v pořádku.