🇨🇿 Staking na Cardano nepotřebuje třetí strany

Staking na centralizovaných burzách je pro majitele mincí velmi nevýhodný. Ti nesou většinu rizika spojeného se ztrátou mincí a nechávají profitovat třetí strany. Přitom burzy nesou minimální riziko a generální ředitel se může rozhodnout nakládat s mincemi jinak, než slíbil. S příchodem regulace, zejména v USA, se stává problematičtější služba Staking-as-a-Service (SaaS), kterou burzy poskytují. Lidé by měli pochopit, že mince ADA jsou klíčem k decentralizaci Cardana. Projekt je záměrně navržen tak, aby lidé k finančním transakcím nepotřebovali zbytečné a nespolehlivé zprostředkovatele. Dokonce není nutné spoléhat se na regulátory a zákony pro sázky. Staking je finanční operace. V ideálním případě by mělo jít o peer-to-peer obchod mezi provozovatelem staking poolu (SPO) a delegátem. Věřte, že v minulosti služby CeFi zkrachovaly, zatímco DeFi a protokoly fungovaly přesně tak, jak měly napsáno ve zdrojovém kódu. Podívejme se na největší rozdíly mezi používáním služby SaaS a delegováním mincí ADA z vlastní peněženky.

TLDR

  • Návrh protokolu je záměrně navržen tak, aby umožňoval podporovat vlastní potřeby i potřeby stakerů a SPO.
  • Držitelé ADA, kteří stakují mince na centralizovaných burzách, se vzdávají kontroly nejen nad mincemi, ale také nad sítí Cardano.
  • Regulátoři mají za úkol chránit majetek lidí, kteří jej svěřili třetí straně. Držitelé ADA třetí strany nepotřebují.
  • Držitelé ADA by si měli uvědomit, že pokud dojde k jakémukoli útoku na Cardano prostřednictvím burz, budou to oni, kdo přijde o svůj majetek.
  • Držitel ADA rozhoduje o tom, do jakého poolu deleguje své mince, může hlasovat v Catalystu, může se účastnit ISPO, může používat DeFi a může mince kdykoli utratit.
  • Burzy vždy dělají jen to, co je výhodné pro jejich vlastní podnikání, a nemají žádný ekonomický zájem na podpoře ekosystému. Držitelé ADA mohou ekosystém podporovat.

Kdo se podílí na stakingu?

Nejdůležitějším účastníkem je protokol Cardano, který vyplácí odměny SPO a stakerům. Konstrukce protokolu je záměrně navržena tak, aby co nejvíce podporovala jeho vlastní potřeby. Je také navržen tak, aby účastníky dostatečně motivoval k čestnému jednání v zájmu protokolu.

Největšími potřebami protokolu jsou decentralizace, bezpečnost, správa, dostatek počítačových zdrojů potřebných k provozu sítě atd. Je důležité si uvědomit, že existence sítě závisí na dobrovolnících, kteří mohou poskytnout vše, co protokol potřebuje za odměny v ADA. Není třeba se spoléhat na třetí strany. Staking je vzájemný byznys mezi protokolem a SPO (pokud připustíte, že protokol lze považovat za autonomní subjekt). Totéž platí pro vztah mezi SPO a stakery.

SPOs poskytují Cardanu vše, co potřebuje, tím, že provozují vlastní uzly. Jejich největší zodpovědností je ražba bloků. Za to dostávají odměny ADA. Mezi SPO existuje konkurence. Počet a velikost SPO ovlivňuje decentralizaci sítě (a také distribuovanost).

Stakeři delegují ADA na vybraný pool. To ovlivňuje celkový podíl každého poolu a určuje, kolik bloků každý z nich vytěží. Je to velmi podobný proces jako delegování hash rate na pooly Bitcoinu. Stakeři k tomu potřebují pouze peněženku. Nemusí provozovat vlastní uzel Cardano. Mince ADA jsou nástrojem k decentralizaci sítě Cardano. Proto je důležité, aby držitelé ADA vlastnili soukromé klíče. Právě držitelé mincí ADA decentralizují síť Cardano nejvíce, protože drží největší podíl.

Dalším účastníkem stakingu jsou centralizované burzy nabízející služby SaaS. Netřeba dodávat, že zbytečným. Nabízejí služby stakingu a k tomu potřebují získat mince ADA od jejich vlastníků. Držitelé ADA se tak vzdávají kontroly nejen nad mincemi, ale také nad sítí Cardano.

Burzy mají dvě možnosti. Buď mohou mince ADA delegovat na stávající pooly, nebo se mohou stát SPO. Chtějí mít věci pod kontrolou, a proto obvykle provozují vlastní staking pool. Je to pro ně také ekonomicky výhodné.

Nezapomeňte, že jde o podnikání. Burzy mají náklady spojené s provozem uzlů. Proto si od držitelů ADA berou svůj podíl. Je logické, že držitelé ADA používající burzu by měli dostat menší odměny, než kdyby používali vlastní peněženku Cardano a mince delegovali do zvoleného poolu. Pokud burzy nabízejí větší odměny za staking než protokol Cardano, je to velmi podezřelé. Může jít jen o dočasný marketing, nebo burza s mincemi obchoduje jinak, než veřejně deklaruje. Nedává ekonomický smysl, aby burza dotovala odměny z vlastní kapsy.

Dalším nepřímým účastníkem stakingu jsou regulační orgány. Nedrží mince ADA, takže nemají nad Cardanem přímou kontrolu. Mohou však ovlivňovat fungování centralizovaných burz.

Burzy jsou správci mincí klientů. Mohou proto podléhat regulaci v dané jurisdikci. Zdá se, že SaaS bude regulovaným podnikáním. Dává to smysl, protože držitelé ADA se vzdávají kontroly nad mincemi ADA a musí důvěřovat třetí straně.

Blockchainová technologie umožňuje samosprávu mincí a tokenů. Právě self-custody spolu s decentralizovaným protokolem, který umožňuje převod hodnoty mezi účastníky, je inovativní. Nad tímto základním stavebním kamenem vzniká DeFi. Pro regulační orgány může být obtížné zabránit lidem vlastnit soukromé klíče. Stejně těžké pro ně bude zastavit decentralizovanou síť. Co však mohou udělat a mají to v popisu práce, je regulovat třetí strany, které vlastní cizí majetek.

Věděli jste, že do stakingu je zapojeno 5 subjektů? Je to protokol, SPO, stakeři, centralizované burzy a regulátoři. Poslední dva subjekty jsou zbytečné. Teoreticky bychom do tohoto seznamu mohli zahrnout i některé služby DeFi, které nabízejí staking ADA. Tuto možnost však v tomto článku nebudeme zvažovat.

Rozdíly mezi SaaS a stakingem z vlastní peněženky

Největší rozdíl je ve vlastnictví soukromých klíčů. Pokud mince vlastní uživatelé, mají nad nimi kontrolu. Mohou je kdykoli použít, rozhodnout, do kterého poolu je delegují, hlasovat prostřednictvím mincí a získávat další odměny. Mohou se také účastnit ISPO, pokud se tak rozhodnou. Cardano mince při staking neuzamyká, takže uživatelé mají naprostou svobodu v tom, jak s mincemi naloží. Mohou je používat v DeFi, například ve službách, které nabízejí odměny ze stakingu a dále za poskytnutí mincí. Důležité je, že uživatelé o mince nemohou přijít, pokud si SEED dobře chrání a dodržují další pravidla spojená s používáním peněženky.

Cardano má likvidní staking a není důvod používat třetí stranu. Stakeři mohou doslova delegovat několik mincí ADA. Není třeba dávat dohromady mince více uživatelů, aby se dosáhlo nějakého limitu definovaného protokolem. Například Ethereum vyžaduje pro staking minimálně 32 ETH. Cardano nic takového nemá.

Pokud držitel ADA odešle mince na burzu, vzdává se veškeré kontroly. Burza se stává správcem mincí a může podléhat regulaci.

Burza je vlastníkem mincí a rozhoduje o tom, do jakého poolu mince deleguje. Pokud zkrachuje, může vlastník o mince přijít. Burza může nečekaně zmrazit výběry aktiv a následně zkrachovat. Může se stát, že závazky vůči třetím stranám budou upřednostněny před vrácením mincí vlastníkům. Mnoho služeb CeFi zkrachovalo v roce 2022 (i dříve). Doufám, že to pro vás bylo varovné znamení.

Dodejme, že burza může mít dobré úmysly. Centralizace mincí na jednom místě je lákadlem pro hackery. Mince mohou být ukradeny. V minulosti se stalo, že generální ředitel záhadně zmizel a s ním i mince z burzy. Kdo je za takové případy zodpovědný? Pokud burza nemá dostatečné rezervy a zkrachuje, majitelé mincí budou mít smůlu.

Burza je také vlastníkem (a správcem) odměn za staking. Uživatelé musí burze důvěřovat, že odměny skutečně obdrží a že si je uživatel může kdykoli vybrat.

Některé protokoly, jako třeba Ethereum, umožňují odebrat mince za chování které není ve shodě s pravidly. Je to forma trestu (říká se jí slashing). Co se stane pokud burza něco pokazí a o mince přijde? Kdo nese odpovědnost? Je regulace vhodná?

Z hlediska protokolu jsou burzy nutným zlem. Burzy mohou držet větší množství mincí, a proto jsou velkými centry moci. Je to nepravděpodobné, ale teoretická možnost, že by mince mohly být zneužity k nějakému útoku, existuje. Pro protokol je vždy nejlepší, když mince drží maximální počet uživatelů a neexistují žádné velryby. Velryby budou existovat vždy. Dobrovolně dávat mince na burzy a dělat z nich velryby není vůbec chytré. Držitelé ADA by si měli uvědomit, že pokud dojde k nějakému útoku přes burzy, budou to oni, kdo přijde o svůj majetek.

Držení mincí ve vlastní peněžence je důležité pro decentralizaci a ekosystém. Výběr poolu, kterému mince delegujete, přímo podporuje provozovatele tohoto poolu, který může pro ekosystém vykonávat užitečnou práci. Burzy vždy dělají jen to, co je výhodné pro jejich vlastní podnikání, a nemají žádný ekonomický zájem na podpoře ekosystému. Je na držitelích ADA, aby si to uvědomili a vzali odpovědnost do svých rukou. Delegáti jsou také odměňováni za pečlivý výběr poolu.

Větší decentralizace je dobrá pro pověst projektu. Pokud by většina mincí byla sázena z burz, v podstatě by to znamenalo, že několik z nich má na decentralizaci Cardana významný podíl. Čím lepší bude pověst sítě, tím více nových lidí se k ní připojí.

Držitelé ADA by měli staking vnímat jako možnost podobnou těžbě PoW. Oba tyto procesy síť decentralizují. Těžba PoW má však vysoké počáteční náklady a je riskantní. Staking je ekonomicky dostupný pro každého na planetě. Jakmile jednou držíte podíl, máte ho navždy, a to včetně práva na odměnu. Nemá smysl se o odměnu dělit s třetí stranou. Blockchainové sítě byly vytvořeny proto, aby se obešly bez zbytečných a nespolehlivých třetích stran. Snažme se o to i při stakingu. Každý držitel ADA se může podílet na decentralizaci Cardana.

Regulační orgány velmi pravděpodobně omezí fungování centralizovaných subjektů, což bude mít dopad na SaaS. Cardano je na to připraveno a třetí strany ke svému fungování nepotřebuje. Pokud regulátoři SaaS zakážou, bude to pro Cardano v konečném důsledku výhodné, protože to lidi donutí používat vlastní peněženky. Pomáhají nám regulační orgány? To si netroufám říct, ale v zásadě ano.

Regulace může burzy přimět k férovému chování a může zabránit některým podvodům. Rozhodně se však na ně nelze spoléhat. Auditovaný zdrojový kód bude vždy spolehlivější než bohatství chtiví generální ředitelé a regulace, které lze obejít nebo podvést.

Závěr

Cardano je decentralizovaný protokol a ke svému fungování potřebuje pouze SPO a stakery. Centralizované burzy a regulátoři jsou pro staking zbytečnými subjekty. Bohužel většina mincí snad všech kryptoměn je v držení centralizovaných burz. Někteří lidé se bojí spravovat své vlastní soukromé klíče. To je velká výzva pro celý sektor. U PoW projektů to z hlediska decentralizace není tak velký problém, protože místo mincí se používají ASIC minery a energie. U projektů PoS, jako je Cardano, je důležité, aby mince byly v držení jejich skutečných vlastníků.

Všichni, kdo usilují o změnu současného finančního systému, by jej měli přestat používat pro finanční procesy, které lze provádět zcela decentralizovaně. To platí i pro staking ADA.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/staking-on-cardano-doesn-t-need-third-parties