🇬🇷 Vasil: Τι μας φέρνει αυτό το πολύ σημαντικό Upgrade!

Αυξημένη λειτουργικότητα, απόδοση και επεκτασιμότητα. μάθετε τι θα φέρει η αναβάθμιση Vasil στο Cardano

Τώρα απέχουμε λίγο λιγότερο από μία εβδομάδα από την ανάπτυξη της αναβάθμισης Vasil, η οποία βελτιώνει σημαντικά και ενισχύει τις δυνατότητες του Cardano. Οι νέες δυνατότητες και βελτιώσεις του Plutus v2 θα επιτρέψουν στους προγραμματιστές των DApp να δημιουργήσουν νέες και συναρπαστικές εμπειρίες, ενώ η διάχυση του pipelining ξεκλειδώνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη απόδοση και χωρητικότητα δικτύου.

Οι προετοιμασίες του Vasil βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό σε ολόκληρο το οικοσύστημα του Cardano. Οι βασικές ομάδες μηχανικών στο IOG και το Cardano Foundation, οι SPOs, οι προγραμματιστές των DApp και τα ανταλλακτήρια έχουν πραγματοποιήσει εντατικές προσπάθειες δοκιμών και ενσωμάτωσης, με θετικά αποτελέσματα. Μια κοινή ομάδα IOG /Cardano Foundation θα χρησιμοποιήσει τον συνδυαστή hard fork για να αναπτύξει το Vasil σε επίπεδο πρωτοκόλλου στις 22 Σεπτεμβρίου. Οι νέες δυνατότητες (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης κόμβου και CLI για εισόδους αναφοράς, ενσωματωμένα δεδομένα, σενάρια αναφοράς και παράπλευρες εξόδους), μαζί με ένα νέο μοντέλο κόστους Plutus, θα είναι διαθέσιμες για τους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν στο mainnet ακριβώς μία εποχή αργότερα. στις 27 Σεπτεβρίου.

Ασφάλεια, ορθότητα & εκφραστικότητα

Ήταν ένα ταξίδι τόσο μεθοδικό όσο και συναρπαστικό. Η ανάπτυξη του Cardano εξελίχθηκε σε μια σειρά καθορισμένων σταδίων («εποχές»). Πρώτον, ένα θεμέλιο ασφάλειας και ορθότητας. Δυνατότητα, επεκτασιμότητα και εκφραστικότητα στη συνέχεια. Η ομόσπονδη εποχή του Byron και η επανεκκίνηση του Byron - η οποία ανακατασκευάστηκε η βασική πλατφόρμα - έκλεισε με την αναβάθμιση Shelley το καλοκαίρι του 2020. Η Shelley μεταμόρφωσε το Cardano στην πιο αποκεντρωμένη πλατφόρμα απόδειξης πονταρίσματος (POS) στον κόσμο, με πάνω απο 3.000 SPOs.

Η αναβάθμιση Mary του 2021 εισήγαγε NFT και δυνατότητα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, πυροδοτώντας τη δημιουργία μιας από τις πιο ζωντανές κοινότητες NFT στον χώρο blockchain με πάνω από 6 εκατομμύρια ξεχωριστά εγγενή διακριτικά που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Η αναβάθμιση Alonzo το φθινόπωρο του 2021 εφάρμοσε τη δυνατότητα έξυπνων συμβολαίων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα σεναρίων Plutus, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που βλέπει τώρα πάνω από 1.000 projects να βασίζονται στο Cardano.

Βελτιώσεις σεναρίου Plutus

To Vasil ενισχύει τις δυνατότητες έξυπνων συμβολαίων του Cardano μέσω του Plutus v2, το οποίο προσθέτει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε μια ήδη ισχυρή πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων. To Vasil αξιοποιεί το μοντέλο EUTXO για να επιτρέψει ταχύτερα και πιο εξελιγμένα DApps.

Αυτή η αναβάθμιση ήταν μια φιλόδοξη και συνεργατική προσπάθεια από την ίδρυσή της. Η κοινότητα έχει ζητήσει και στην πραγματικότητα έχει προωθήσει πολλές από τις βελτιώσεις μέσω της διαδικασίας πρότασης βελτίωσης Cardano (CIP). Αυτό δείχνει περαιτέρω τη ζωντάνια και τη συνεχή ανάπτυξη της κοινότητας προγραμματιστών που βασίζεται στο Cardano.

Οι κύριες προσθήκες που ξεκλειδώνει το Vasil είναι:

  • Είσοδοι αναφοράς (CIP-31). Αυτή η αναβάθμιση επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων στην αλυσίδα. Προηγουμένως, τα δεδομένα μεταφέρονταν στις εκροές συναλλαγών, αποθήκευαν και παρείχαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα μπλοκ. Ωστόσο, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε αυτό το δεδομένο, ήταν απαραίτητο να ξοδέψετε την έξοδο στην οποία ήταν προσαρτημένο το δεδομένο. Αυτό απαιτούσε την αναδημιουργία μιας δαπανημένης εξόδου. Η προσθήκη εισόδων αναφοράς επιτρέπει τώρα στους προγραμματιστές να δουν το δεδομένο χωρίς επιπλέον βήματα. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην αλυσίδα μπλοκ χωρίς την ανάγκη δαπανών και την εκ νέου δημιουργία UTXOs. Αυτό θα είναι χρήσιμο για τα oracles, για παράδειγμα.

  • Ενσωματωμένα δεδομένα (CIP-32). Τα δεδομένα συναλλαγής συνδέονταν προηγουμένως με τις εξόδους ως κατακερματισμοί (hashes). Με την υλοποίηση ενσωματωμένων δεδομένων, οι προγραμματιστές μπορούν τώρα να δημιουργήσουν σενάρια και να επισυνάψουν δεδομένα απευθείας στις εξόδους αντί να χρησιμοποιούν τους κατακερματισμούς τους. Αυτό απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα - ένας χρήστης μπορεί να δει το πραγματικό δεδομένο αντί να το παρέχει για να ταιριάζει με το δεδομένο hash.

  • Σενάρια αναφοράς (CIP-33). Στον Alonzo, όταν ξοδεύοντας μια έξοδο κλειδωμένη μέσα σε ένα σενάριο Plutus, το σενάριο έπρεπε να συμπεριληφθεί στη συναλλαγή δαπανών. Αυτό αύξησε το μέγεθος του σεναρίου προκαλώντας επίσης ορισμένες καθυστερήσεις στην επεξεργασία του. Η αναβάθμιση των δεσμών ενεργειών αναφοράς επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναφέρουν μια δέσμη ενεργειών χωρίς να την περιλαμβάνουν σε κάθε συναλλαγή. Αυτό μειώνει σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το κόστος εκτέλεσης δέσμης ενεργειών (καθώς η δέσμη ενεργειών πρέπει να πληρωθεί μόνο μία φορά).

  • Δεδομένα και oracles. Μετά την αναβάθμιση του Vasil, οι προγραμματιστές θα μπορούν να βλέπουν προγράμματα εξαργύρωσης για όλες τις εισόδους και όχι μόνο για αυτήν που μεταβιβάζεται στο σενάριο που εκτελείται αυτήν τη στιγμή.

  • Πρωτόγονη σειριοποίηση δεδομένων. Ένα νέο «serialiseData» (CIP-42) Plutus primitive μειώνει το συνολικό κόστος μνήμης και CPU επιτρέποντας πιο βελτιστοποιημένους και γενικούς τρόπους σειριοποίησης δεδομένων.

Η κοινότητα αναμένει με ανυπομονησία αυτές τις ενημερώσεις για το Plutus. Αρκετά πολυαναμενόμενα νέα έργα DeFi, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου Indigo, του Liqwid Finance και του Maladex σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες v2 όταν ξεκινήσουν. Και πολλά άλλα, επί του παρόντος ζωντανά έργα θα αναβαθμίσουν τον κώδικά τους για να επωφεληθούν πλήρως από τις νέες δυνατότητες. Ένα τόσο ευρύ εύρος βελτιώσεων σημαίνει ότι το οικοσύστημα Cardano θα δει ολοκαίνουργια DApps και νέα βελτιωμένα DApps (μετά την ενημέρωση και τον έλεγχο) να αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου και μετά.

Επωφελούμενα από έναν νέο, πιο αποτελεσματικό διερμηνέα Plutus, τα νέα μοντέλα κόστους Plutus (ενεργά στην αλυσίδα από τις 27 Σεπτεμβρίου) θα κάνουν φθηνότερα τόσο τα v1 όσο και τα v2 DApps. Η έκταση αυτών των πλεονεκτημάτων θα εξαρτηθεί από το μεμονωμένο DApp, αλλά οι πρώτες αναφορές από προγραμματιστές DApp είναι πολύ ελπιδοφόρες. Το Artano, ένα έργο NFT που εκτελείται επί του παρόντος στο Cardano, δημοσίευσε πρόσφατα ένα ιστολόγιο που μοιράζεται τα ευρήματά του από εκτεταμένες δοκιμές. Κατά τη χρήση του Plutus v2, είδαν μείωση 90% + στο μέγεθος του σεναρίου και αντίστοιχη μείωση κόστους άνω του 75%.

Άλλες βελτιώσεις

Η προσαρμογή εξασφαλίσεων δέσμης ενεργειών (CIP-40) βελτιώνει την επικύρωση συναλλαγών. Προηγουμένως, το ποσό της εξασφάλισης ορίστηκε στο 150% του τέλους συναλλαγής και δεν παρασχέθηκε καμία αλλαγή στην εξασφάλιση UTXO. Αυτό σήμαινε ότι εάν ένα σενάριο αποτύχει στην επικύρωση φάσης-2, ένας χρήστης DApp θα χάσει όλα τα κεφάλαια που είναι αποθηκευμένα στο UTXO που επιλέχθηκε για την εξασφάλιση.

Μετά τον Vasil, οι προγραμματιστές DApp θα μπορούν να καθορίσουν μια διεύθυνση αλλαγής για την εγγύηση δέσμης ενεργειών. Εάν το σενάριο αποτύχει στην επικύρωση φάσης-2, θα ληφθεί μόνο το ποσό της εξασφάλισης και τα υπόλοιπα κεφάλαια θα σταλούν στη διεύθυνση αλλαγής.

Σωληνώσεις διάχυσης (Diffusion pipelining)

Η IOG εφάρμοσε μια σειρά σταθερών, προσεκτικών βελτιστοποιήσεων παραμέτρων (όπως το μέγεθος μπλοκ και η αύξηση των μονάδων μνήμης δέσμης ενεργειών) στις αρχές του 2022 για να συντονίσει και να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου. Ως αποτέλεσμα, το δίκτυο είναι πλέον υψηλής απόδοσης με φορτίο σταθερά εντός των απαιτούμενων μέτρων.

Η διοχέτευση διάχυσης είναι μια περαιτέρω βελτίωση στο στρώμα συναίνεσης που διευκολύνει την ταχύτερη διάδοση μπλοκ. Επίσης, αναπτύχθηκε ως μέρος του Vasil, θα επιτρέψει την αύξηση του χώρου παραγωγής μπλοκ, γεγονός που θα επιτρέψει περαιτέρω αυξήσεις στην απόδοση και την ανταγωνιστικότητα του Cardano. Οι διαδικασίες επικύρωσης δέσμης ενεργειών θα δουν περαιτέρω προσαρμογές και βελτιστοποιήσεις που συμβάλλουν στη συνέπεια στους χρόνους διάδοσης μπλοκ και υψηλότερα ποσοστά επεξεργασίας συναλλαγών. Η διοχέτευση διάχυσης δίνει μεγαλύτερα περιθώρια για περαιτέρω προσαρμογές, βελτιώνοντας τους χρόνους διάδοσης μπλοκ, επιτρέποντας έτσι υψηλότερη απόδοση.

Το Diffusion pipelining εξορθολογίζει αποτελεσματικά τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα νεοδημιουργηθέντα μπλοκ μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο, διασφαλίζοντας ότι τα μπλοκ μπορούν να μοιραστούν (να διαδοθούν) στο δίκτυο εντός πέντε δευτερολέπτων (το ασφαλές «ανώτατο όριο») μετά τη δημιουργία τους. Η διοχέτευση διοχέτευσης διάχυσης διαδίδει μπλοκ πριν από την πλήρη επικύρωσή τους, «επικαλύπτοντας» έτσι το χρόνο που δαπανάται για τη διάχυση με το χρόνο που απαιτείται για την επικύρωση.

Η διοχέτευση διασφαλίζει επίσης ότι η κεφαλίδα μπλοκ που αναφέρεται στον κατακερματισμό ενός προηγούμενου μπλοκ διαδίδεται σωστά. Το σώμα του μπλοκ διατηρείται μέσα στα μεταδεδομένα που περιλαμβάνονται στο επόμενο μπλοκ, το οποίο είναι απαραίτητο για την αντίσταση επίθεσης DDoS ακόμη και χωρίς πλήρη επιβεβαίωση μπλοκ.

Τελικά, η διοχέτευση διάχυσης θα βελτιώσει την επεκτασιμότητα επιτρέποντας περαιτέρω βελτιώσεις απόδοσης. Με απλούς όρους, είναι ένας άλλος μοχλός που μπορεί να τραβηχτεί. Και όπως πάντα, η πραγματοποίηση αργών, σταθερών και μετρημένων αλλαγών είναι το κλειδί. Μπορούμε να προβλέψουμε μια «αύξηση» της δραστηριότητας αμέσως μετά την αναβάθμιση - καθώς η κοινότητα δοκιμάζει τις δυνατότητες. Η παρακολούθηση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τέσσερις εποχές μετά το hard fork, οπότε θα ληφθεί απόφαση για περαιτέρω προσαρμογές, με βάση το «κανονικό» εύρος ζώνης δικτύου.

Κατάργηση της παραμέτρου «d»

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ η παραγωγή μπλοκ έχει αποκεντρωθεί πλήρως από τις 31 Μαρτίου 2021, η αναβάθμιση Vasil θα καταργήσει εντελώς την παράμετρο d, εδραιώνοντας έτσι την αποκέντρωση στο διηνεκές και αποτρέποντας οποιαδήποτε μελλοντική εκ νέου ομοσπονδία.

Βελτιστοποιημένη ασφάλεια

Τέλος, το Vasil βελτιστοποιεί τη διαδικασία επαληθεύσιμης τυχαίας συνάρτησης (VRF) του Ouroboros. Πριν από το Vasil, η επικύρωση μπλοκ απαιτούσε δύο λειτουργίες VRF σε κάθε μεταπήδηση δικτύου. Το Vasil ρίχνει μία από αυτές τις λειτουργίες, με αποτέλεσμα ταχύτερη επικύρωση μπλοκ και χρόνους συγχρονισμού δικτύου συνολικά. Οι χρήστες θα έχουν υψηλότερη απόδοση χωρίς συμβιβασμούς στις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Ένα καλοκαίρι δοκιμών

Το Vasil αντιπροσωπεύει ένα πολύπλοκο σώμα εργασίας, από διάφορες οπτικές γωνίες. Πρώτα απ 'όλα όσον αφορά το βασικό πεδίο μηχανικής, αυτή είναι η πιο εκτεταμένη αναβάθμιση που έχει επιχειρήσει η ομάδα IOG μέχρι σήμερα, αγγίζοντας κάθε επίπεδο της στοίβας δικτύου. Ως αποτέλεσμα, κάθε στοιχείο κατάντη (συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού DB, του backend πορτοφολιού, του Rosetta κ.λπ.) απαιτούσε ενημέρωση και πλήρη δοκιμή παλινδρόμησης.

Και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι του οικοσυστήματος που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η διασφάλιση ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση είναι ασφαλής και ότι οι παίκτες σε όλο το οικοσύστημα Cardano είναι πλήρως έτοιμοι ήταν πάντα υψίστης σημασίας. Και ενώ η IOG εργάζεται σε ένα σαφές σχέδιο, η φύση της μηχανικής λογισμικού μαζί με αυτές τις εξαρτήσεις σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο

Έχοντας αυτό κατά νου, η IOG και το Ίδρυμα Cardano, συμφώνησαν πρόσφατα σε ορισμένους σαφείς δείκτες κρίσιμης μάζας στο τελευταίο μίλι για να διασφαλίσουν την ετοιμότητα του οικοσυστήματος, πριν «ανακοινώσουν» την ημερομηνία για την εκδήλωση συνδυασμού hard fork.

Αυτά ήταν:

  • Το 75% των μπλοκ mainnet δημιουργείται από τον τελικό υποψήφιο κόμβο Vasil (1.35.3)
  • Αναβαθμίστηκαν περίπου 25 χρηματιστήρια (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της ρευστότητας ADA)
  • Τα 10 κορυφαία DApps από την TVL επιβεβαιώνοντας ότι έχουν αναβαθμιστεί σε 1.35.3 στο PreProduction και είναι έτοιμα για το mainnet.

Η παρακολούθηση αυτών των μετρήσεων συνεχίζεται. Η κοινότητα των SPO ήταν η πρώτη που «σημείωσε το πλαίσιο». Το 98% των μπλοκ γίνεται τώρα από τον νέο κόμβο 1.35.3, υπερβαίνοντας σημαντικά το ελάχιστο όριο που έχει οριστεί. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η συναλλαγματική ρευστότητα είναι κοντά στο 60% t και με πολλά από τα κορυφαία ανταλλακτήρια να έχουν επιβεβαιωθεί έτοιμη ή σε διαδικασία αναβάθμισης, η ομάδα είναι απόλυτα σίγουρη ως προς αυτό. Η IOG συνεργάζεται στενά με μια σειρά από κορυφαία έργα DApp για να παρακολουθεί την ετοιμότητά τους και πάλι, οι αριθμοί φαίνονται καλοί. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση μεταξύ της τεχνικής κοινότητας επιβεβαίωσε την ετοιμότητα για τις 22 Σεπτεμβρίου και ως εκ τούτου συμφωνήθηκε η ημερομηνία για την αναβάθμιση του mainnet.

Λοιπόν τι ακολουθεί?

Μερικά πράγματα πρέπει να συμβούν από τώρα μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Το Vasil DevNet, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για πρώιμες δοκιμές Vasil, έχει πλέον καταργηθεί. Το νέο περιβάλλον Προεπισκόπησης θα γίνει η ευέλικτη πλατφόρμα ανάπτυξης για την κοινότητα στο μέλλον, με το περιβάλλον PreProduction να αντικατοπτρίζει πιο στενά το mainnet. Μια επιτυχημένη αναβάθμιση στο περιβάλλον PreProduction είναι το τελικό στάδιο πριν από την σκληρή διακλάδωση του δικτύου.

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και βασικές ημερομηνίες

Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά στα τεχνικά χρονοδιαγράμματα:

Το Vasil φτάνει τον μήνα της 5ης επετείου του Cardano και αντιπροσωπεύει μια σταδιακή αλλαγή στις δυνατότητες του blockchain. Ωστόσο, ο κανονικός κάτοχος ada που χρησιμοποιεί το Cardano για συναλλαγές και DApps δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς όλα συμβαίνουν κυρίως στα παρασκήνια. Η μοναδική τεχνολογία Hard Fork Combinator (HFC) του Cardano κάνει τις αναβαθμίσεις για τους τελικούς χρήστες μια απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα υπόθεση. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να προσβλέπουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης συναλλαγών!

Κατά τη στιγμή της γραφής, η συναλλαγματική ρευστότητα πλησιάζει το 60%. Ενώ η ομάδα ανταλλακτηρίων του Ιδρύματος Cardano IOG αναμένει ότι αυτό το ποσοστό θα πλησιάσει το όριο του 80% μέχρι τη στιγμή της αναβάθμισης, οι χρήστες που διατηρούν τα Ada τους στα ανταλλακτήρια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπή της υπηρεσίας εάν το επιλεγμένο κέντρο ανταλλαγής δεν έχει ακόμη ενημερώσει το σύστημά τους τη στιγμή της αναβάθμιση δικτύου. Εάν η ρευστότητα είναι σημαντική για εσάς, η IOG συνιστά την παρακολούθηση των ανταλλακτηρίων που έχουν αναβαθμιστεί ή συμβουλευτείτε τις σελίδες υποστήριξης πελατών του ανταλλακτηρίου σας.

Υποκείμενη σημασία

Η αναβάθμιση ονομάστηκε προς τιμήν του πρεσβευτή Cardano, του αείμνηστου Vasil St. Dabov, ο οποίος δυστυχώς πέθανε το 2021. Ο Vasil ήταν Βούλγαρος μαθηματικός, προγραμματιστής, πολυμαθής και οικολόγος που φύτεψε πάνω από 10.000 δέντρα στη ζωή του και φιλοξένησε τον εορτασμό της 2ης επετείου του Cardano στην πόλη του, τη Φιλιππούπολη, το 2019.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα συγκινητικό –και εντελώς συμπτωματικό– ότι η 22α Σεπτεμβρίου είναι επίσης η επέτειος της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του 1908 του βουλγαρικού κράτους (ένα από τα παλαιότερα στην Ευρώπη) από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ένα «ευτυχισμένο ατύχημα» για μια σταθερή και ιδιαίτερα σκόπιμη κοινότητα που προσδίδει πρόσθετο νόημα σε αυτήν την πιο σημαντική αναβάθμιση.

Πηγή - Μετάφραση :greece: