🇬🇷 Το Vasil Hard Fork φτάνει στο Cardano Testnet - Μεταφραση

Το Vasil Hard Fork φτάνει στο Cardano Testnet

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι σήμερα στις 20:20 UTC η ομάδα του IOG εκανε hard fork επιτυχώς το Cardano Testnet. Αυτό είναι ένα σημαντικό επόμενο βήμα στο ταξίδι προς την αναβάθμιση του Vasil στο mainnet.

Τώρα προσκαλούμε SPO, προγραμματιστές που Χτιζουν στο Cardano και ανταλλακτηρια για να ξεκινήσουν οι τελικές διαδικασίες δοκιμών και ολοκλήρωσής τους. Το Vasil είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα εργασίας. Τα έργα θα πρέπει να ελέγξουν τη συμβατότητα και οι SPO θα πρέπει να κάνουν ορισμένες προσαρμογές δέσμης ενεργειών. Οι SPO καλούνται να συμμετάσχουν στην κληση των SPO αυτής της εβδομάδας ή/και να ακολουθήσουν το SPO TG για περισσότερες λεπτομέρειες. Η κοινότητα έχει ζητήσει μια περίοδο 4 εβδομάδων μετά το hard fork του testnet για να επιτραπεί σε SPO, προγραμματιστές , και αλλάζει για δοκιμή και αναβάθμιση προτού ενεργοποιήσουμε το hard fork για το κύριο δίκτυο Cardano.

Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά του Tim B Harrison [@IOHK_Tim]

Οι ομάδες του Cardano Foundation και του IOG θα συνεργαστούν στενά με τα ανταλλακτηρια και τους προγραμματιστές DApp/εργαλείων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μόλις είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες του οικοσυστήματος είναι άνετοι και έτοιμοι, θα υποβάλουμε μια ενημερωμένη πρόταση για την αναβάθμιση του δικτύου Cardano σε Vasil. Η αναβάθμιση Vasil θα φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις απόδοσης και δυνατοτήτων στο Cardano.

Οι βελτιώσεις του Vasil περιλαμβάνουν υψηλότερη απόδοση μέσω της διοχέτευσης διάχυσης σε μια καλύτερη εμπειρία προγραμματιστή μέσω μιας πολύ βελτιωμένης απόδοσης και αποτελεσματικότητας σεναρίου (συν το χαμηλότερο κόστος). Η αναβάθμιση του Vasil θα περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στα κρυπτογραφικά πρωτόγονα Cardano (επιτρέποντας μεγαλύτερες επιλογές διαλειτουργικότητας για άλλα blockchains), έναν συντονισμένο διερμηνέα Plutus και ένα νέο μοντέλο κόστους, τα οποία αποτελούν όλα μέρος των σεναρίων Plutus V2. > ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απαιτείται ένα νέο μοντέλο κόστους για την ενεργοποίηση του Plutus V2, οι δυνατότητες του Plutus V2 θα είναι διαθέσιμες από την εποχή που ακολουθεί το hard fork Vasil.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το Plutus V1 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εισόδους αναφοράς, σενάρια αναφοράς ή ενσωματωμένα δεδομένα. Επιπλέον, το Testnet Cardano Explorer δεν έχει ενημερωθεί ακόμη πλήρως, επομένως ενδέχεται να μην βλέπετε προσωρινά εγγραφές για εποχές μετά το hard fork. Η αναβάθμιση Vasil είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας που έχουμε αναλάβει. Και όλη η κοινότητα συμμετέχει. [Κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι διαχειριζόμαστε αυτήν την αναβάθμιση με τρόπο ασφαλή.](IOHK Blog - Page 1 -play/) *Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συνεχή υποστήριξή σας. Θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε ενημερώσεις τις επόμενες εβδομάδες καθώς τα πράγματα εξελίσσονται.

  • -Cardano Foundation and IOG Teams —

Σχετικό περιεχόμενο:

:greece: Μεταφραση απο Vasil Hard Fork arrives at Cardano Testnet

1 Like