[VIETNAM] 🌟 Các dự án Việt Nam trình bày tại IdeaFest Việt Nam trong Fund9

Mời cộng đồng xem lại video các dự án đã trình bày tại IdeaFest Việt Nam để tìm hiểu thêm về dự án và vote cho các dự án trong Fund9 qua link drive sau.

Lịch voting đã được dời sang 2 tuần sau và bắt đầu từ ngày 26/08/2022 đến 08/09/2022