Vòng voting cho các đề xuất/dự án cho Cardano/Catalyst fund9 đã bắt đầu

:fire::fire: Vòng voting cho các đề xuất/dự án cho Cardano/Catalyst fund9 đã bắt đầu :fire::fire:

:point_right:t4: Thời gian từ 5/9 đến 19/9/22

Cộng đồng có thể bỏ phiếu cho các dự án/đề xuất tốt có tiềm năng xây dựng hệ sinh thái Cardano, ngoài ra hãy ủng hộ các dự án/ đề xuất của Việt Nam theo đường link dưới đây

:point_right: Fund9-TIGER View (Updating) - Google Sheets (Nguồn: Duc Tiger)

:point_right: Clip hướng dẫn voting: Hướng dẫn Voting Catalyst Fund8 - YouTube (Nguồn: Duc Tiger)

#Cardano #ProjectCatalyst #Fund9 #ADA
Purple Pink Modern Programming Webinar Facebook Post