Hướng dẫn vote Fund5 các dự án Catalyst

Xin chào!

Nếu bạn đang sử nắm giữ ADA và muốn tham dự vote các dự án Catalyst nhằm giúp các dự án chất lượng đối với mạng lưới Cardano có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, thì bản kết quả này bạn có thể sử dụng để tham khảo trước khi vote.

Bấm vào đây: [Fund5]-Kết quả đánh giá Sơ loại - Google Sheets

Đây là kết quả tổng hợp dựa trên điểm trung bình vòng Sơ loại của nhiều người đánh giá. Sau khi đánh giá vòng Sơ loại chúng tôi đã chọn được 64 dự án có sự chuẩn bị tốt trong tổng số 271 dự án Fund5

Hướng dẫn cách sử dụng bảng Kết quả:

Mở app Catalyst Voting của bạn lên.
Nếu VOTING POWER bạn bằng 0 nghĩa là bạn chưa đăng ký thành công.
Nếu >0 bạn có thể vote.

Bước 1: Trên sheet Kết quả, cột A, chọn 1 Catagory. VD: vùng “Scale-UP Cardano’s DeFi Ecosystem”.

Bước 2: Trên app Catalyst Voting, chọn CHALLENGES tương ứng với Catagory “Scale-UP Cardano’s DeFi Ecosystem”.

Bước 3: Chọn lần lượt các Proposals có Trung bình điểm Sơ loại (cột E) từ cao xuống thấp.

Bước 4: Bấm nút màu xanh để Vote nếu dự án có điểm từ 3 trở lên; hoặc bấm nút còn lại để Unvote nếu điểm thấp hơn.

Bước 5: Bấm nút <Back (góc trên, trái) để quay về catagory đang vote.

Lặp lại B3 trở đi đối với các Proposals khác.

Lặp lại B1 trở đi để bắt đầu Catagory khác.

Bước 6: Bấm nút My vote để xem danh sách các dự án đã Vote hoặc Unvote.

Bước 7: Bấm nút CAST MY VOTES để xác nhận phiếu bầu lên blockchain.

Bước 8: Nhập mã PIN để xác nhận các phiếu bầu của bạn.

Đợi vài phút để hệ thống vote ghi nhận lên blockchain.

Lưu ý: Sau vòng Sơ loại là vòng Chi tiết với nhiều tiêu chí khác.

1 Like

Thanks very much @DucTiger

1 Like

You are welcome!