Project Catalyst Fund 10: Trở thành Community Reviewer như thế nào

:point_right:Với mục đích làm rõ về vai trò của Community Reviewer với Project Catalyst, cùng việc cung cấp các kiến thức căn bản để trở thành một Community Reviewer hiệu quả, Chúng tôi (Cardano2vn) tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề
Project Catalyst: Trở thành Community Reviewer như thế nào

Nội dung của buổi chia sẻ dự kiến bao gồm:

:one:Vai trò của Community Review?
:two:Thay đổi giữa Fund10 với các Fund trước đó?
:three:LV0 & LV1 được gán và chấm Proposal như thế nào?
:four: LV2 được tuyển chọn và làm việc ra sao?
:five: Review một Proposal như thế nào?
:six: Những điều cần lưu ý

Buổi hội thảo phù hợp với ai:

  • Các bạn sinh viên có mong muốn tham gia chấm điểm các dự án trên Project Catalyst
  • Các thành viên từ cộng đồng muốn trở thành Community Reviewer

Thời gian: 20:30 đến 22h30 ngày 21/7/2023
Hình thức: đăng ký trên link meetup tại đây

1 Like