Project Catalyst Fund10: Trở thành Community Reviewer như thế nào

Community Reviewer là một trong những Role quan trọng của Project Catalyst, Họ là những người đọc, review lại các dự án đến từ cộng đồng, giúp chủ dự án có những đóng góp tích cực trong các vòng kế tiệp và cũng là người giúp các voter có thông tin khác quan về các dự án mà họ định bỏ phiếu

Cách thức đăng ký để trở thành Community Reviewer được mô tả rỡ tại đây

Với mục đích làm rõ về vai trò của Community Reviewer với Project Catalyst, cùng việc cung cấp các kiến thức căn bản để trở thành một Community Reviewer hiệu quả, Chúng tôi đã tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề
Project Catalyst: Trở thành Community Reviewer như thế nào
Nội dung của buổi chia sẻ bao gồm:

  • Vai trò của Community Review?
  • Thay đổi giữa Fund10 với các Fund trước đó?
  • LV0 & LV1 được gán và chấm Proposal như thế nào?
  • LV2 được tuyển chọn và làm việc ra sao?
  • Review một Proposal như thế nào?
  • Những điều cần lưu ý

Buổi hội thảo phù hợp với ai:

  • Các bạn sinh viên có mong muốn tham gia chấm điểm các dự án trên Project Catalyst
  • Các thành viên từ cộng đồng muốn trở thành Community Reviewer
    Video ghi hình buổi họp có tại đây