**Achieve growth in Bear market -Duy trì tăng trưởng trong thị trường suy thoái **

**Achieve growth in Bear market -Duy trì tăng trưởng trong thị trường suy thoái **
Một điều có vẻ như không tưởng với các công ty Startup trong điều kiện khó khăn, nhưng hãy khoan phán xét và đến với Eastern Townhall - Phòng họp Việt Nam 16:00 Chiều thứ 7 (ngày 14/1/2023)
để nghe bài chia sẻ của Johannes đến từ Coinstore nói về:

- Những điều quan trọng với Startup
- Chúng ta có thể Cộng tác với nhau như thế nào?
- Làm sao duy trì tăng trưởng trong thị trường suy thoái?
- Trao đổi mở

🔴 Ngày tổ chức: Thứ 7, 14/01/2023
🕐Thời gian: 16:00 – 18:00 (Eastern Townhall)
📌Tham dự tại: Zoom Meeting: https://bit.ly/3QArawb