🇨🇿 ADA může být vzácným zdrojem šetrným k životnímu prostředí

Inflace peněz a jejich tisk během hospodářské krize je vnímán jako problém, který má vyřešit Bitcoin. Je to obhajitelné v kontextu negativního dopadu na životní prostředí? Máme jinou alternativu? Máme. Cardano se může stát ekologickým úložištěm hodnoty.

Těžba bitcoinů

Konsensus sítě Proof-of-Work je navržen tak, aby k zajištění bezpečnosti vyžadoval velké množství elektrické energie. To je známá skutečnost. Pro náš článek je důležité množství energie, které vyžaduje proces těžby Bitcoinu. Množství elektřiny, které spotřebuje tento proces, přímo souvisí s cenou mincí BTC. Těžaři jsou zpětně odměňovaní Bitcoin protokolem. Obdrží bitcoiny a mohou tak splatit náklady na elektřinu. Těžaři jsou buď ziskoví a pokračují v podnikání, nebo mohou zaznamenat ztrátu a podnikání ukončit. Nepřítelem je volatilita trhu. Na medvědím trhu je spotřeba energie nižší, ale na býčím trhu může dramaticky vzrůst. V okamžiku psaní tohoto článku index spotřeby elektřiny bitcoinu uvádí, že roční odhadovaná spotřeba je 144 TWh.

Terawatthodina (TWh) je míra elektřiny, která představuje 1 bilion wattů udržovaných po dobu jedné hodiny. Uveďme si spotřebu Bitcoinu v perspektivě států a globálních společností. Norsko spotřebuje 124 TWh. Stát New York potřebuje 161 TWh. Globální společnost Google spotřebuje 12 TWh, Facebook 5 TWh. Světová datová centra dohromady spotřebují 205 TWh.

Problémem je, že neexistuje dolní a horní hranice spotřeby elektřiny protokolu Bitcoin a v budoucnu by to mohl být problém. Pokud je cena bitcoinů nízká, pak spotřeba energie postupně klesá. To je dobré pro životní prostředí, ale špatné pro rozpočet na bezpečnost protokolu Bitcoin. Co je ještě horší je, že proces půlení postupně snižuje odměnu za těžbu, kterou těžaři získají. Nejvíce oceňovanou vlastností bitcoinu je bezpečnost a ta by mohla být ohrožena. Bezpečnost se zvyšuje s rostoucí hodnotou bitcoinů. Během býčích trhů tak bezpečnost dosahuje vrcholu. Bohužel spolu se spotřebou energie.

Spotřebu energie nelze předem předvídat, protože cena mincí je na spekulativním trhu nepředvídatelná. Ať se nám to líbí, nebo ne, investoři a velrybyi, kteří si bitcoiny přidávají do svých bilancí, přímo tlačí na růst ceny a tím přímo také na spotřebu energie. Nesou tedy odpovědnost za negativní dopad těžby na uhlíkovou stopu. Lidé by si měli uvědomit, že tlačit cenu bitcoinů nahoru má negativní důsledky. Obáváme se, že mnoho investorů, včetně těch institucionálních, si to vůbec neuvědomuje.

Udržení bezpečnosti protokolu bitcoin v podstatě závisí na nekonečně rostoucí ceně bitcoinů. Měli bychom se ptát, zda je pro nás finanční a sociální přínos Bitcoinu přínosný a zda můžeme ospravedlnit vysokou spotřebu energie.

Promluvme si o energii

Kolem těžby bitcoinů panuje mnoho kontroverzí. Zastánci Bitcoinu tvrdí, že těžba využívá obnovitelnou energii, a že je tedy vše v pořádku. Na druhou stranu kritici tvrdí, že zastánci Bitcoinu používají techniky “greenwashingu” a že Bitcoin jede na uhlí. Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz a spolehlivý zdroj, který by tato tvrzení nezpochybnitelně podpořil. Vše v tomto článku berte s rezervou. Uvedeme několik odkazů, ale ani zdaleka netvrdíme, že známe pravdu.

Odhaduje se, že téměř 80 % těžebního průmyslu bitcoinů se nachází v Číně, kde najdete největší těžební farmy. Čína je zároveň v současnosti největším spotřebitelem uhlí na světě. Uhlí je v Číně hlavním zdrojem elektřiny. Kromě uhlí se k těžbě bitcoinů využívá také vodní energie. Solární a větrná energie hraje zanedbatelnou roli. Klíčovou otázkou je, jaký je poměr mezi využíváním vodní a uhelné energie.

Rozsáhlé využívání uhlí podporuje i nedávná nehoda v uhelném dole v Sin-ťiangu, který musel být dočasně uzavřen, což způsobilo výpadky elektřiny v celé oblasti a ochromilo možnost těžit nové bitcoiny. Incident způsobil viditelný pokles hash rate. V důsledku toho se zpomalila produkce nových bloků.

Často se říká, že těžaři bitcoinů vyhledávají levné zdroje elektřiny. Je zelená energie levnější než ta špinavá? Mezi levnou a čistou energií neexistuje rovnítko. Není tak zřejmé, že zelená energie je v daném regionu pro koncového spotřebitele také levnější. Každopádně lze rozlišovat mezi čistou a špinavou energií, když ji spotřebitelé odebírají ze sítě? Neexistuje žádný důkaz, že by velké těžební farmy bitcoinů spotřebovávaly energii od čistě ekologických výrobců. Je velmi pravděpodobné, že těžaři za elektřinu pouze platí a nedělají rozdíl mezi čistou a špinavou. Debata o zelené těžbě je často zavádějící. V ideálním případě by celá planeta měla využívat co nejvíce zelené energie. Není dobrý nápad používat zelenou energii pro těžbu bitcoinů a nechat ostatní odvětví používat tu špinavou.

Čína chce, aby její emise dosáhly vrcholu v roce 2030, a má v plánu být do roku 2060 uhlíkově neutrální. Asi nejlepší studii, kterou jsme našli, zveřejnil časopis Nature. Autory studie jsou akademici z Univerzity Čínské akademie věd, Univerzity Tsinghua, Cornellovy univerzity a Univerzity v Surrey. Zveřejnil ji odborný časopis Nature Communications. Podle studie je uhlíková stopa kryptoměn stejně velká jako jedno z deseti největších čínských měst. Studie varuje:

“Bez vhodných zásahů a proveditelných politik může intenzivní provoz bitcoinového blockchainu v Číně rychle narůst jako hrozba, která by mohla potenciálně podkopat úsilí o snižování emisí, které v zemi probíhá.”.

Na hash-rate vrcholu by mohla těžba představovat přibližně 5,41 % emisí z výroby elektřiny v Číně. Studie provedená časopisem Nature předpokládá, že přibližně 40 % těžařů bitcoinů v Číně využívá uhlí. Ti by mohli do roku 2024 vyprodukovat 130 milionů tun uhlíku ročně.

Problémem tohoto typu studií je, že mohou rychle zastarat. Jak jsme již řekli, cena bitcoinu je volatilní. S růstem ceny roste i spotřeba. Otázkou je, zda je možné v daném regionu spotřebovat více zelené energie. Uveďme si příklad. Předpokládejme, že cena bitcoinu je 50 tisíc USD a v daném okamžiku se spotřebovává 50 % energie z obnovitelných zdrojů a 50 % energie z uhlí. Co když se cena v krátké době zvýší 10×? Může cena bitcoinu během jednoho roku vyskočit na 500K USD? Nemyslíme si to, ale ze hry to není. Otázkou je, zda je možné zvýšit produkci zelené energie také desetinásobně. Pravděpodobně ne. Řeky mají podobné průtoky. Slunce nebude svítit více. V důsledku toho může podíl zelené energie klesnout na pouhých 5 %. Je velmi pravděpodobné, že k uspokojení vyšší poptávky po elektřině v daném regionu bude použito uhlí.

Dalším problémem obnovitelných zdrojů je jejich nestabilita. Slunce nesvítí v noci. Monzunové období, zpravidla od června do října, přináší nadměrné srážky, a tím i levnou vodní energii, kterou lze využít pro těžbu v Číně. Výsledky studií mohou být ovlivněny obdobím, ve kterém jsou prováděny. Pokud se jedná o medvědí trh a období dešťů, bude výsledek velmi pozitivní ve prospěch využívání zelené energie. Pokud se nachází v období býčího trhu a v období sucha, je velmi pravděpodobné, že se bude více využívat energie z uhlí.

Je těžké zjistit, kolik zelené energie se pro těžbu bitcoinů používá, a nelze předpovědět, kolik to bude v budoucnu.

Sociální aspekt těžby

Zastánci Bitcoinu často poukazují na to, že bankovní systém spotřebovává více energie než těžba Bitcoinu. Například společnost Galaxy Digital tvrdí, že bankovní systém spotřebuje přibližně 250 TWh ročně. Toto srovnání považujeme za velmi naivní pokus o ospravedlnění těžby Bitcoinu. Bankovní systém zaměstnává mnoho lidí a využívá ho většina obyvatelstva. Nejde o to, zda je současný bankovní systém dobrý nebo špatný a zda by měl být nahrazen. Jde o úroveň adopce. Bitcoin využívá několik procent populace. Bitcoin se navíc většinou používá k držení v peněženkách. Ne pro skutečné ekonomické aktivity. Většina uživatelů bitcoinu používá bankovní systém. Těžba bitcoinů navíc není jediným spotřebitelem energie. Měli bychom vzít v úvahu také energii, která je potřeba na chlazení velkých těžebních farem, energii spotřebovanou na výrobu ASIC minerů, burzy atd. Domníváme se, že nemá smysl provádět tento typ srovnání.

Abychom mohli bojovat proti změně klimatu, musíme snížit emise. Neexistuje nic jako průmysl bitcoinů, automobilový průmysl, bankovní průmysl atd. Máme jednu planetu a musíme snížit uhlíkovou stopu ve všech odvětvích.

Změnilo by se něco, kdyby těžba bitcoinů využívala 100 % zelené energie? Nezměnilo. Nakonec budou muset ostatní odvětví používat více špinavé energie. Představme si město, které bojuje proti změně klimatu a využívá 15 % zelené energie. Pokud by přišli těžaři bitcoinů a těžba by spotřebovala 15 % zelené energie, pak by město muselo opět využívat 100 % energie ze špinavých zdrojů. Těžba bitcoinů zvyšuje celkovou spotřebu energie ve městě. Občany nebude příliš zajímat, které odvětví je zelené a které ne. Srovnávat odvětví mezi sebou a na základě toho ospravedlňovat PoW těžbu je zavádějící.

Nová průmyslová odvětví jsou často na začátku neefektivní a později se stávají efektivnějšími, neboť se zdokonalují skrze inovace. V minulosti jsme mohli vidět mnoho příkladů. Například spotřeba automobilů každoročně klesá. Důvodem je to, že existuje konkurence. Výrobci automobilů musí vymýšlet energeticky účinnější motory, aby vyhověli předpisům a přilákali kupující. Výjimkou nebude ani odvětví kryptoměn. Přijdou regulace a možná se spotřeba energie stane žhavým tématem. To je v pořádku.

Proof-of-Stake (PoS) je alternativní síťový konsensus k Proof-of-Work (PoW), který nepotřebuje spotřebovávat tolik energie. Je to přirozená inovace, která se objevuje ve všech odvětvích. Blockchain Cardano je 1,6 milionkrát energeticky úspornější než Bitcoin. PoS má prokazatelně podobné bezpečnostní vlastnosti jako PoW. Vědci z IOHK vynalezli konsensus, který může nahradit PoW.

Hlavní síť PoS byla oficiálně spuštěna v červenci 2020. Od té doby se nevyskytl žádný závažný problém. Cardano je top 10 projekt, takže si dokážete představit, kolik lidí se snaží síť napadnout a najít nějaký bezpečnostní problém. Zatím nic. Můžeme předpokládat, že většina útoků na síť se odehrává na začátku a pravděpodobnost že se to někomu podaří s časem klesá. V kryptoměnovém průmyslu existuje více projektů PoS. Některé z nich běží už několik let. U žádného se nevyskytly větší problémy s konsensem.

Fáze změn jsou obvykle následující: šok, popření, hněv, vyjednávání, deprese a přijetí. Pokud jde o PoS, nacházíme se pravděpodobně někde mezi fázemi popření a hněvu. Někteří lidé nejsou ochotni připustit, že PoS již funguje a že bude fungovat. Je otázkou času, kdy se dostaneme do fáze přijetí. Prostor kryptoměn je velmi specifickým místem, kde mezi sebou bojují zastánci jednotlivých projektů. Místo matematiky a vědy jsou hlavními zbraněmi toxicita a nenávist. Věříme, že nakonec bude diskuse racionální a pragmatická.

V tuto chvíli si trh nevybral, které projekty budou použity pro budování naší nové decentralizované společnosti. Je pravda, že Bitcoin má největší komunitu, protože je to první úspěšná kryptoměna. Na druhou stranu, adopce a komunita je v globálním kontextu stále velmi malá. Kryptoměny by nám měly přinést svobodu a možnost vybrat si, co chceme. Žádná menšina by se neměla snažit zbytku světa něco vnucovat tak, že se snaží zdiskreditovat konkurenci. Bohužel je to v našem odvětví běžná praxe. O adopci, používání a skutečné hodnotě kryptoměn rozhodne většina. Ne menšina. Argument, že PoS nefunguje, dnes již neobstojí. Kdokoli se může pokusit síť kompromitovat nebo najít chybu ve vědecké práci projektu Cardano.

Můžeme mít decentralizovaný finanční systém, a pokud se tak rozhodneme, můžeme ho mít i bez negativních dopadů na naši planetu. Můžeme mít Bitcoin i Cardano. Více projektů má potenciál uspět. Rozhodne trh. Lidé, kteří se do tohoto prostoru zapojí, se rozhodnou. Kryptoměny by mohly napravit některé finanční a dokonce i sociální problémy. Vždy bychom však měli myslet na to, kolik nás to bude stát. Obětovat životní prostředí kvůli řešení finančních problémů se nevyplatí. Životní prostředí je pro nás důležitější než finance.

Obáváme se, že mít Bitcoin bez větší adopce a skutečného ekonomického využití lze považovat za plýtvání energií. Lidé z krypto bubliny svým kryptoměnovým projektům skutečně věří. Lidé mimo bublinu však nikoli. Pro ně je zlato stále nejlepším zajištěním proti inflaci. V současné době mají Bitcoin a zlato zcela stejnou funkci s tím rozdílem, že zlato má vyšší míru přijetí a je ověřeno léty existence. Lidé z krypto bubliny zlato používat nechtějí a považují ho za zastaralé. To je v pořádku, ale upřímně řečeno, často to dělají jen ze spekulativních důvodů. Může kryptokomunita upřímně říci, že bitcoin je pojistkou proti inflaci, když existuje vysoká pravděpodobnost, že cena bitcoinů v medvědím trhu klesne zhruba o 80 %? Myslíme si, že to není fér. Měli bychom obětovat naši planetu, aby pár lidí mohlo spekulovat na cenu? Rozhodně ne. Je těžké přesně označit hranici mezi spekulací na cenou a finanční revolucí. Proto bude toto téma vždy přinášet kontroverze.

Co si o tom myslí odborníci na životní prostředí

Spotřeba energie je téma, které by nemělo být přehlíženo. Celý svět včetně Číny bojuje proti klimatickým změnám, takže by se k tomuto úsilí měl připojit i kryptoměnový průmysl.

Mark Maslin, profesor vědy o zemském systému na University College London, uvítal nedávné Muskovy tweety, které znovu otevřely debaty o spotřebě energie. Řekl:

“Muskovo oznámení mě překvapilo a nesmírně potěšilo. Ukazuje, že ekologické společnosti jako Tesla berou všechny aspekty svého podnikání vážně, pokud jde o snižování emisí uhlíku. Doufám, že další společnosti budou velmi rychle následovat a zajistí, aby nákupy zboží byly uhlíkově neutrální. Motivací Muskova rozhodnutí je udělat správnou věc pro životní prostředí a zajistit, aby si Tesla udržela pozici přední ekologické společnosti.”

Pokud se snažíme vyřešit nějaký problém, musíme se na něj dívat komplexně. Není možné inovovat v jednom odvětví a narušovat snahy jiného. Profesor k tomu dodává:

“Pokud chtějí bitcoin a další kryptoměny přežít a nejít cestou Blockbusteru, pak se musí vyvíjet a pomáhat zachraňovat naši planetu. Energetická a uhlíková stopa kryptoměn je dobře zdokumentována: těžba bitcoinů spotřebovává značné množství energie, která je často čerpána ze znečišťujících zdrojů. Zároveň si uvědomujeme, že pro snížení emisí skleníkových plynů v našich ekonomikách v souladu s klimatickými cíli Pařížské dohody je třeba přejít jak na dodávky energie z bezuhlíkových zdrojů, tak řídit poptávku po energii. Boom poptávky po energii a využívání zdrojů energie s vysokou uhlíkovou náročností nejsou v souladu s nízkouhlíkovou transformací. Proto má smysl volit méně znečišťující alternativy.”

Je trochu děsivé, že tak bystrý technologický lídr, jako je Elon Musk, si předem neudělal průzkum a nevěděl o ekologických nákladech těžby bitcoinů. Ekologové již vědí, že těžba bitcoinů je hlavní překážkou pro splnění cílů Pařížské dohody. Je pravděpodobné, že mnoho dalších velkých investorů si negativní dopad těžby Bitcoinu na naši planetu také neuvědomuje a slyší o tom poprvé. Je načase přemýšlet o alternativách. Kryptoměnové odvětví naštěstí není jen o Bitcoinu a PoW. Máme tu i Cardano a PoS.

ADA může být ekologickým vzácným zdrojem

Možná vás to překvapí, ale vytvoření digitálního vzácného zdroje je ve skutečnosti poměrně jednoduchý úkol. Cardano má nativní mince s názvem ADA a bude jich pouze 45,000,000,000. Z technologického hlediska byste mohli vyjmenovat mnoho rozdílů mezi těmito projekty, ale skutečnost, že nabídka mincí je omezená, platí pro oba.

Digitální vzácnost není jedinečnou vlastností Bitcoinu. Je snadné ji replikovat. Je to dokonce tak snadné, že Bitcoin a Bitcoin Cash jsou velmi podobné projekty, které mají stejnou DNA. Litecoin, Dogecoin a další patří do stejné rodiny, ale mají odlišnou měnovou politiku. Můžete najít mnoho forků Bitcoinu, ale Cardano je zcela nový projekt, který byl vytvořen od nuly.

Proof-of-Stake nestojí na řešení složité hádanky. Nový blok lze vytvořit během několika sekund. Cardano je založeno na matematice a vědě. Je tedy nejen šetrné k životnímu prostředí, ale má také udržitelný ekonomický model a lépe se hodí do světa internetu, pokud jde o propustnost.

Bezpečnost bitcoinu může za několik let klesnout, pokud cena bitcoinů nevyletí na Měsíc. Například bezpečnost Bitcoinu zůstane podobná i v roce 2036 pouze v případě, že cena BTC bude 1M USD. Napadnout síť Cardano je téměř nemožné, protože bezpečnostní rozpočet je ze své podstaty vždy přítomen a spoléhá na distribuci mincí. Decentralizace je klíčovým atributem kryptoměn a tato vlastnost spolu s bezpečností roste s distribucí mincí, tedy v podstatě s adopcí. Bezpečnost také závisí na ceně mincí ADA, ale v době psaní tohoto článku je pravděpodobně dražší zaútočit na Cardano než na Bitcoin.

Vyšší propustnost blockchainu je také klíčovým předpokladem pro adopci a Cardano je i v tomto ohledu šampionem. Kryptoměny jsou hlavně o interakci mezi uživateli a každý ví, že současné hlavní PoW blockchainy nejsou schopny zpracovávat transakce rychle a levně. To je zásadní problém, který nemusí být nutně plně vyřešen přes druhé vrstvy. Na tomto základě prostě nemůžeme vybudovat alternativu k finančnímu světu. Cardano je jedním z lídrů v kryptoměnovém průmyslu, pokud jde o inovace. S přijetím technologie Cardano poroste finanční a sociální dopad, a tím i cena mincí ADA.

Reálná hodnota ekonomických a sociálních aktivit se přirozeně odrazí v ceně mincí ADA. Mezi mincemi ADA a klíčovými atributy sítě Cardano existuje přímá vazba. Držitelé mincí ADA jsou zároveň vlastníky sítě Cardano se všemi rozhodovacími právy a výhodami. Tento typ vazby je možný díky PoS, který přímo využívá mince ADA v konsensu sítě. Něco podobného v sítích PoW, jako je Bitcoin, nenajdete.

Samotný digitální nedostatek je snadno replikovatelný. Nejdůležitější je adopce daného projektu. Adopce bude záviset na technologických možnostech, které projekt uživatelům nabízí. Digitální vzácný zdroj není zlatý kámen. Hodnota sítě se bude měřit počtem uživatelů. Cardano je dobře navrženo tak, aby dosáhlo vyššího síťového efektu, než mají nyní konkurenti.

Závěr

Článek pravděpodobně neosloví zastánce Bitcoinu. To je v pořádku a nemá smysl se za to omlouvat. V tématu těžby je obtížné se orientovat, protože těžba je globální a je decentralizovaná. Různé zdroje a studie uvádějí různé výsledky, a jak jsme uvedli, s růstem ceny se může vše změnit. V článku jsou uvedeny zdroje, ze kterých jsme čerpali. Doufáme, že vám to také pomůže se v tématu zorientovat. Naše planeta je to nejcennější, co máme, a proto bychom k tématu měli přistupovat zcela pragmaticky a nezaujatě.

Cardano bylo navrženo tak, aby jeho provoz nebyl pro naši planetu ekologickou katastrofou. To je jeden z rozdílů mezi PoW a PoS. PoS už není jen teorie na papíře. Cardano přineslo PoS do reality a každý si může vyzkoušet, jak síť funguje. Jakmile překonáme fázi popírání, PoS se stane realitou a bude se používat. Může Cardano nahradit Bitcoin? To si nemyslíme. Cardano může světu ukázat, že lze vytvořit ekologický vzácný zdroj. Cardano může být také důkazem toho, že blockchain lze využít pro skutečné ekonomické aktivity a nemusí navždy zůstat jen drahou, pomalou a k životnímu prostředí nešetrnou databází.

Poznámka:

V originálním textu najdete linky na zdroje, ze kterých jsme čerpali.

Přečtěte si celý článek: