🇨🇿 Bourání mýtů: fyzický svět není pro Cardano problémem

Lidé žijí ve fyzickém světě a všechny finanční interakce jsou založeny na důvěře. Když je důvěra narušena, je řešením pro oběti právní systém. Blockchain je a vždy bude propojen s fyzickým světem.

TLDR

  • Transakční blockchain síť nemůže zajistit důvěru mezi lidmi, kteří si navzájem nedůvěřují.
  • Mezi podmíněnou a nepodmíněnou transakcí je velký rozdíl.
  • Finanční svět bude vždy závislý na třetích stranách a to platí i pro blockchainové sítě.
  • Decentralizovaný peněžní systém zatím nemáme.

Hledání hranice mezi digitálním a fyzickým světem

Aby mohla transakce v blockchainu proběhnout, musí být podepsána soukromým klíčem. Pokud je podpis platný, síť transakci navždy zapíše do blockchainu. Blockchain síť se nemusí odkazovat na žádné další informace z fyzického světa.

Fungování decentralizovaného algoritmického stablecoinu je postaveno na fungování chytrých kontraktů, které jsou závislé na spolehlivém dodávání informací z fyzického světa. Konkrétně na tržní hodnotě aktiv. Chytré kontrakty získávají informace z fyzického světa od Oracle služby.

Kritici tvrdí, že závislost na Oracle službách představuje kritický bod selhání a podkopává celý smysl decentralizace. Užitečnost mnoha chytrých kontraktů závisí na spojení s fyzickým světem a schopnosti rozhodovat se na základě událostí, které blockchain sám nedokáže detekovat. Protože je možné inteligentní smlouvě podvrhnout pomocí falešné údaje, kritici SC platforem tvrdí, že jsou k ničemu. Tato kritika je přehnaná a neodráží fungování sociálních a finančních interakcí.

Především je důležité si uvědomit, že když Alice posílá Bobovi BTC v hodnotě 100 dolarů, je také závislá na aktuální tržní hodnotě Bitcoinu, kterou musí někde zjistit. Směnný kurz je natolik volatilní, že nikdo přesně neví, kolik Satoshis v daném okamžiku je 100 USD. Tradiční finanční svět pracuje s měnovými kurzy běžně a nevzpomínáme si, že by globální obchodování zastavily nějaké velké hacky. Oracle služby mohou být v zásadě spolehlivější než tradiční finanční služby, protože agregují data z více zdrojů a zohledňují pověst všech zprostředkovatelů.

Blockchain nezná kontext transakcí a funguje dobře pouze u uživatelů, kteří se navzájem znají a důvěřují si. Pokud se protistrany navzájem neznají, konvenční transakční síť, jako je Bitcoin, nemůže mezi účastníky navodit důvěru. Alice slíbí, že vykoná nějakou práci, jakmile jí Bob předem zaplatí. Pokud Bob zaplatí a Alice odmítne práci vykonat, musí se Bob obrátit na právní systém a požadovat vyřešení sporu. Transakce, která je v digitálním světě naprosto v pořádku, nemusí být společensky validní a z právního hlediska může být podvodná.

To lze interpretovat jako Oracle problém, protože Bob transakci podepsal, což by jistě neudělal, kdyby předem věděl, že Alice poruší svůj slib, práci neprovede a odmítne vrátit peníze. Tento kontext je však k dispozici pouze ve fyzickém světě a blockchain při ověřování transakce nepoužil žádná data.

Inteligentní smlouva by mohla hrát roli prostředníka a zadržet platbu, dokud Alice práci nevykoná. Pokud by byl Bob s výsledkem práce spokojen, inteligentní smlouva by platbu Alici uvolnila. Pokud by spokojen nebyl, peníze by zůstaly uzamčeny ve smlouvě a situaci by musela posoudit třetí strana. Zatímco Bitcoin může transakci odeslat pouze bezpodmínečně, Cardano může transakci zpracovat podmíněně. Zdá se to jako malý rozdíl, ale ve skutečnosti nabízí obrovské možnosti.

Jakmile se k transakci připojí kontext a použije se decentralizovaná digitální identita (DID), důvěra mezi účastníky bude vyšší, i když se navzájem neznají nebo si nedůvěřují. Reputační systémy lze snadno propojit s DID. Pokud si někdo dlouhodobě buduje svou DID, nebude ji chtít ztratit.

Peer-to-Peer platby v digitálním světě budou vždy záviset na třetích stranách, které budou řešit případné spory, jež vzniknou ve fyzickém světě. Anonymní Peer-to-Peer platby mezi účastníky, kteří se navzájem neznají, budou vždy rizikové a budou představovat jen zlomek transakcí. U většiny transakcí se účastníci alespoň částečně znají a chtějí mít možnost řešit případné spory. To, co lidé skutečně chtějí, je skrýt transakce před okolním světem, ale ne bez možnosti potrestat podvodníky. To je možné pomocí DID a Cardano to jednoho dne umožní.

Důvěra ve třetí strany

Když vám soused ukradne kuře, jaké máte možnosti? Můžete jít do konfliktu sami a riskovat svůj nebo sousedův život. Většina lidí se raději spoléhá na právní systém svého státu. Aby právní systém mohl spolupracovat se všemi úřady a agenturami, musí občané za tyto služby platit. Tato platba se nazývá daň. I když jsou daně v kryptosvětě nepopulární, jde v podstatě jen o platbu za fungování systému, který vykonává požadovanou službu. I kdyby ji nevykonával státem kontrolovaný orgán, musel by ji na daném území vykonávat někdo jiný. Jedno je jisté, zadarmo a bez potřebného mandátu by služba nefungovala dobře.

Žádný blockchain vám nepomůže vyřešit spor se sousedem. Důležité je, že jako občan budete vždy závislí na třetích stranách, které budou vykonávat některé služby. Blockchainové sítě nás nemohou zbavit závislosti na některých třetích stranách.

Všechny kryptoměny, včetně bitcoinu, potřebují centralizované burzy, protože právě nákup a prodej určuje aktuální tržní hodnotu. Centralizované burzy zásadně ovlivňují tržní hodnotu, kterou potřebují znát těžaři, kteří potřebují pokrýt například náklady na energii. Směnný kurz mezi BTC a USD je pro ně naprosto zásadní informací.

I když vytvoříme decentralizovaný měnový systém v naději, že nahradíme centrální banky, neznamená to, že můžeme nahradit mnoho dalších třetích stran. Nemá smysl mít decentralizovaný měnový systém a zastavit se u toho. Fyzický svět potřebuje ke svému fungování především stabilní kupní sílu. Za druhé, systém, který umožňuje trestat podvodníky.

Pravděpodobně nikdy nebude možné propojit schopnost uchovávat hodnotu s prostředkem směny a zúčtovací jednotkou. Ekonomika je cyklická a zažívá lepší období střídaná horšími. Tato cykličnost ovlivňuje hodnoty zboží a má dopad na jednotlivé ekonomiky, a tedy i na směnné kurzy fiat měn. Tržní kapitalizace bitcoinu bude vždy odrážet události ve fyzickém světě, a proto bude volatilní. Pokud chceme vytvořit decentralizovaný měnový systém, bude pravděpodobně nutné určité propojení s fyzickým světem.

Řešením pro vytvoření decentralizovaného měnového systému mohou být algoritmické stablecoiny. Podkladová aktiva mohou být volatilní, například ADA a další mince, zatímco stablecoiny si dlouhodobě udrží stabilní kupní sílu. Oracle služby mohou zprostředkovávat vstupní informace.

Oraclové služby jsou ve skutečnosti relativně spolehlivé, protože využívají podobné principy jako v síťovém konsensu, kde jsou účastníci ekonomicky motivováni k férovému chování a kvalitnímu výkonu služeb. Co však nemůžeme nahradit, jsou autority, které budou trestat podvodníky ve fyzickém světě. Pokud máme stabilní peněžní systém, můžeme začít budovat decentralizované banky. Mnoho současných zprostředkovatelů lze nahradit, ale je důležité si uvědomit, že to nikdy nebude stoprocentní.

Vyšetřovatelé a soudy budou vždy centralizované. Pokud někdo převezme odpovědnost a úmyslně selže, může být nutný fyzický trest v podobě uvěznění. Ve společnosti budou vždy existovat větší subjekty, tj. třetí strany, které budou mít odpovědnost za svěřené prostředky. Společnost není schopna přejít na zcela nový systém fungování, protože ten současný funguje již tisíce let. Čeho jsme technologicky schopni dosáhnout a v čem nám Cardano může pomoci, je větší transparentnost, větší soukromí, větší spolehlivost, automatizace, snadné provádění auditů atd. Tyto vlastnosti má smysl budovat na stabilním peněžním systému a inteligentní kontrakty zde mohou hrát klíčovou roli.

Samozřejmě je možné, že někdo s daty manipuluje a chytrá smlouva se rozhodne špatně. Na tom mohou vydělat podvodníci. Jedná se však o podvod nebo hackerský útok, který bude snadno odhalen, a neznamená to, že viník nebude potrestán a věci nelze napravit. Žádný systém vytvořený člověkem nemůže být stoprocentně spolehlivý.

Závěr

Pomalá, malá zlepšení současných finančních systémů mohou mít z dlouhodobého hlediska disruptivní účinek. Lidé někdy očekávají, že ke změně dojde za rok či dva, a diví se, že zavádění technologie blockchain je pomalé. Technologie blockchain mají to nejlepší teprve před sebou. Zatím nemáme ani decentralizovaný peněžní systém, na kterém bychom mohli stavět další finanční služby. Bitcoin lze považovat za decentralizovanou síť, ale těžko za peněžní systém, protože neplní funkci peněz v tom smyslu, jak ji lidé chápou. Vysoká volatilita brání lidem používat kryptoměny místo fiat měn. To není chyba, ale vlastnost kryptoměn, které nemají žádné spojení s fyzickým světem.

Někteří lidé vnímají digitální a fyzický svět jako binární a myslí si, že buď je možná 100% decentralizace, nebo nic. Stoprocentní decentralizace není možná, protože vás někdo může donutit podepsat transakci nebo vám někdo může ukrást soukromé klíče. Blockchain toto nerozpozná, ale ve fyzickém světě je možné tento problém vyřešit.

Cardano umožní vytvořit decentralizovaný peněžní systém, který může být základem pro další finanční služby. Tyto finanční služby budou závislé na službách Oracle a třetích stranách, které budou řešit spory. Bez spojení s fyzickým světem není možné vytvořit funkční finanční služby. Má smysl pracovat na decentralizaci a rozvíjet ji, nikoliv říkat, že to, co máme nyní, stačí na vše, co budeme v budoucnu potřebovat. S jistotou víme, že lidé zatím DeFi masově nepoužívají, a je na celém odvětví kryptoměn, aby pokračovalo v prosazování technologických vylepšení.

Článek vytvořili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originální článek: